Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Svatební turistika

Svatební turistika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Wimmerová
Šetření:31. 03. 2014 - 09. 04. 2014
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dělám dotazník na téma svatební turistika a tímto Vás žádám o vyplnění mého dotazníku. Děkuji předem všem co se budou podílet.

Odpovědi respondentů

1. Jaké společné soužití partnerů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svazek manželský4887,27 %87,27 %  
"na psí knížku"712,73 %12,73 %  

Graf

2. Jaký typ svatby preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občanský4174,55 %74,55 %  
církevní916,36 %16,36 %  
nevím59,09 %9,09 %  

Graf

3. Uvažujete o svatbě v ČR nebo v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svatba v ČR5192,73 %92,73 %  
svatba v zahraničí47,27 %7,27 %  

Graf

4. Kde v zahraničí by se vám svatba líbila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2036,36 %36,36 %  
Maledivy1120 %20 %  
Řecko916,36 %16,36 %  
Mauricius610,91 %10,91 %  
Seychely35,45 %5,45 %  
Španělsko35,45 %5,45 %  
Las Vegas23,64 %3,64 %  
Itálie11,82 %1,82 %  

Graf

5. Jaké největší výhody spatřujete ve svatbě v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spojení svatby a svatební cesty v jednu událost2850,91 %50,91 %  
nevidím nevýhody1527,27 %27,27 %  
nemusím nic zařizovat, vše za mě vyřídí CK59,09 %9,09 %  
poznám nová místa kam bych se běžně nepodíval59,09 %9,09 %  
cena za zahraniční svatbu je téměř srovnatelná jako početná svatba v ČR23,64 %3,64 %  

Graf

6. Uvažujete o zorganizování svatby, svatebním koordinátorem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4480 %80 %  
ano1120 %20 %  

Graf

7. Využili byste služeb zorganizování svatby v zahraničí CK nebo CA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3563,64 %63,64 %  
ano2036,36 %36,36 %  

Graf

8. Znáte nějakou CK nebo CA, která zprostředkovává svatby v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4785,45 %85,45 %  
ano814,55 %14,55 %  

Graf

9. Kolik peněz jste ochotni investovat za svou svatbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 000,-2647,27 %47,27 %  
50 000- 100 000,-1730,91 %30,91 %  
100 000 a více610,91 %10,91 %  
méně než 20 000,-610,91 %10,91 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5090,91 %90,91 %  
Muž59,09 %9,09 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodná4887,27 %87,27 %  
Svobodný712,73 %12,73 %  

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřící4072,73 %72,73 %  
Věřící1527,27 %27,27 %  

Graf

13. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20-25 let3461,82 %61,82 %  
do 25-30 let1120 %20 %  
do 20 let59,09 %9,09 %  
40 a více35,45 %5,45 %  
30-40 let23,64 %3,64 %  

Graf

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3258,18 %58,18 %  
1527,27 %27,27 %  
VOŠ59,09 %9,09 %  
23,64 %3,64 %  
SŠ bez maturity11,82 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké společné soužití partnerů preferujete?

2. Jaký typ svatby preferujete?

3. Uvažujete o svatbě v ČR nebo v zahraničí?

4. Kde v zahraničí by se vám svatba líbila?

5. Jaké největší výhody spatřujete ve svatbě v zahraničí?

6. Uvažujete o zorganizování svatby, svatebním koordinátorem?

7. Využili byste služeb zorganizování svatby v zahraničí CK nebo CA?

8. Znáte nějakou CK nebo CA, která zprostředkovává svatby v zahraničí?

9. Kolik peněz jste ochotni investovat za svou svatbu?

10. Jste

13. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké společné soužití partnerů preferujete?

2. Jaký typ svatby preferujete?

3. Uvažujete o svatbě v ČR nebo v zahraničí?

4. Kde v zahraničí by se vám svatba líbila?

5. Jaké největší výhody spatřujete ve svatbě v zahraničí?

6. Uvažujete o zorganizování svatby, svatebním koordinátorem?

7. Využili byste služeb zorganizování svatby v zahraničí CK nebo CA?

8. Znáte nějakou CK nebo CA, která zprostředkovává svatby v zahraničí?

9. Kolik peněz jste ochotni investovat za svou svatbu?

10. Jste

13. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wimmerová, A.Svatební turistika (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://svatebni-turistika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.