Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Svět dětí a dospělých

Svět dětí a dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Husáková
Šetření:28. 02. 2011 - 07. 03. 2011
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj.

Pro teoretickou část bakalářské práce, kde se literárně a výtvarně snažím zpracovat rodinné pohádky, sháním širší mínění veřejnosti o schopnosti lidí dívat se na svět dětskýma očima.

Výsledky dotazníku použiji jako podklad pro svá tvrzení v textu.

Odpovědi respondentů

1. Když si byl/a malý/á, těšil/a si se, až vyrosteš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9990 %90 %  
ne1110 %10 %  

Graf

2. Napadne Tě teď někdy, že by ses vrátil/a do dětství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9384,55 %84,55 %  
ne1715,45 %15,45 %  

Graf

3. Pokud ano, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Útěk před povinnostmi dospělého4440 %40 %  
Mít zpátky dětskou fantazii a schopnost hrát si s čímkoli na cokoli2320,91 %20,91 %  
Nechtěl/a bych se vrátit do dětství1614,55 %14,55 %  
Útěk před povinnostmi dospělého109,09 %9,09 %  
Opět získat určitou vlastnost, schopnost, kterou si v dětství hravě zvládal/a, ale teď Ti dělá problémy a stydíš se ji dělat veřejně (zpěv, kreslení, vystupování před lidmi atd.)109,09 %9,09 %  
Mít zpátky dětskou fantazii a schopnost hrát si s čímkoli na cokoli32,73 %2,73 %  
útěk před některými povinnostmi dospělého10,91 %0,91 %  
nechci se vrátit do dětství10,91 %0,91 %  
ne10,91 %0,91 %  
útěk do nevinného světa před věděním a starostmi10,91 %0,91 %  

Graf

4. Čteš si někdy nebo se díváš na pohádky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9182,73 %82,73 %  
ne98,18 %8,18 %  
chci, ale nemám čas76,36 %6,36 %  
velmi zřídka, ale ano10,91 %0,91 %  
o vánocích10,91 %0,91 %  
zřídka10,91 %0,91 %  

Graf

5. Napiš první tři kvality, které tě napadnou: Co se můžeme od dětí naučit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezprostřednost, upřímnost, hravost21,82 %1,82 %  
bezprostředonost, práce s barvou, bezelstnost10,91 %0,91 %  
Pravdivost, Upřímnost, Hravost10,91 %0,91 %  
upřímnost, důvěra, fantazie10,91 %0,91 %  
spontánnost, radost z maličkostí, ukazování citů10,91 %0,91 %  
bezprostřednost, bezelstnost, hravost10,91 %0,91 %  
bezprostřednost, fantazie, bezelstnost10,91 %0,91 %  
údiv, hravost, naproradnost10,91 %0,91 %  
ponoření se do aktivity, spontánnost,představivost10,91 %0,91 %  
upřímnost, otevřenost, bezprostřednost10,91 %0,91 %  
ostatní odpovědi upřímnost, energičnost, otevřená budoucnost
bezprostřednost, naivita, radost
upřímnost, fantasie, radost z maličkostí
fantazie, spontánnost, upřímnost
hravost, bezstarostnost, spontaneitu
spontaneita, radostost, důvěra
bezstarostnost, nevraživost a komunikaci tělem
optimizmus, schopnosť snívať
spontánnost, čisté vidění světa, upřímnost
otevřenost, prostota, zvídavost
vynalézavost, bezprostřednost, hravost
nevinnost, hravost, bezprostřednost
uprimnost,fantazie,hravost,
důvěřivost, představivost, učenlivost
přímost, nespoutanost
bezprostřednost, upřímnost, využívání fantasie
láska, volnost, hravost
upřímonost, lidskost, smích
nezkazenost, radost, fantazie
fantazie, nadceni, hravost
upřímnost, bezprostřednost, hravost
otevřenosti, upřímnosti, srdečnosti
-
nevinnost, umění vycítít pravdu a hravost
bezprostřednost, pravdomluvnost, zvídavost
Upřímnost, spontánost, rozhodnost
upřímnost, hravost, bezproblémovost
hravost, bezprostřednost, veselost
spontánost, hravost, veselost
bezprostřednost, bezelstnost, upřímnost
spontánnost, ..
upřímnosti, hravosti, radosti ze života
čistá duše, bez předsudků, respekt
bezstarostnost, hravost, upřímnost
radost ze života, úsměv, hravost
pravdomluvnost,poslušnost,láska
upřímnost, spontánnost, verva
upřímnost, mluvit pravdu,
fantazie, spontánnost, bezstarostrnost
říct věci na rovinu, nepředstíraný smích a radost
fantazie, upřímnost, hravost
bezstarostnost, přátelskost, hravost
upřímnost, uzivat si malickosti, optimismus
nadhled, smysl pro humor, vnímání detailů
fantazie
pozitivní myšlení, upřímnost, vyjednávací schopnos
bezmyšlenkovitost, pravdomluvnost, nebýt nepřejícn
uprimnost
upřímnost, hravost, nebojácnost
upřímnost, jednoduchost, otevřenost
kreativitu, optimismus..
žádná přetvářka, upřímnost, velká fantazie
spontaneita, radost, hrát si
upřímnost, radost, hravost
upřímnost, spontánnost, optimismus
přímost, nesouzení druhých, radost
spontánnosť, radosť zo života, hra
spontánnost, fantazie, schopnost důvěry
fantazie, upřímnost, radost
...
Přímosti, spontánnosti, tázání se po příčinách
svobodu, čistotu, bezkonvenčnost
hravost, důvěřivost, upřímnost
naivitu, lhaní, bezstarostnost
nadseni, fantazii
upřímnost, veselost, spontánnost
bezprostřednost, fantazie, opravdovost
fantazii, sponntánost, upřímnost
upřímnost, bezprostřednost, vtip
upřímnost,radost z maličkostí,nějakou hru
upřímnost,otevřenost,bezstarostnost
Pravda, Upřímnost, Sponntánost
pozitivni mysleni. neboji se zacatku.
uprimnost, rychlost, ucenlivost
věřit, být spontánní, nepřetvařovat se
bezprosřednost, fantazie, upřímnost
upřímnost, smysl pro spravedlnost, ideály
bezprostřednosti,upřímnosti,hravosti
klid, nestresování se, úsměv, radost z maličkostí
Věrnost, přatelství, spravedlnost
hravost, fantazie, radost
fantazie, kreativita, bezprostřednost
upřímnost, nadšení, hravost
nadseni pro vec
optimistický pohled na svět, hravost, emoce
fantazie, spontánnost, kreativita
představivost, bezprostřednost, bezstarostnost
bezprostřednost, upřímnost, radost
spontánnost, vtip, hravost
Optimismus(těšit se z maličkostí), Projev lásky,
bezprostřednost, hravost, upřímnost
fantazie, výdrž, schopnost vnímat a objevovat
fantazie, humor, bezstarostnost
spontanost, uprimnost, radost
bezprostřednost, upřímnost, koumáctví
pravdomluvnost, upřímnou radost, rozhodnost
upřímnost, zvídavost, přátelskost
spontánnost, sebevědomí, fantazii
otevřenost, nevinnost, hravost
9990 %90 % 

Graf

6. Napiš první tři komplikace, které jsou spojené s dětstvím

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
...21,82 %1,82 %  
málo kamarádů, nuda při špatném počasí...10,91 %0,91 %  
Výchova, Zodpovědnost, Práce10,91 %0,91 %  
já nevim co to je :-)10,91 %0,91 %  
závislost na rodičích, zranitelnost, komplexy10,91 %0,91 %  
strach (strašidla), nesvoboda, závislost na rodiči10,91 %0,91 %  
strach, bolest, nemohoucnost10,91 %0,91 %  
dítě nebere nikdo vážně, musí poslouchat, brzospát10,91 %0,91 %  
nesvoboda, nesamostatnost, strach10,91 %0,91 %  
naivita, omezený rámec myšlení, egocentrismus10,91 %0,91 %  
ostatní odpovědi Nebere se vážně, nemá zkušenosti, musí poslouchat
závislost na rodičích, poslušnost, spousta začátků
malá výška, průraznost, sebekontrola
dětství nemá nevýhody, jen rizika
tvrdohlavost, neposlušnost
neúspěch,rodiče mě nebudou mít rádi
závislost na rodičích
Omezená volnost, děti bývají kruté, určitý řád
neschopnosť nadhľadu nad situáciou, naivita
závislost na rod., málo zkuš., nutnost se podřizov
NutnostPoslouchat,Závislost,NemožnostProsaditNázo
důvěřivost, neznalost rizika, *
poslouchání dospělých, povinná škola, tresty
komunikace,logicke souvislosti,
problém šikany, problémy s učením, nuda u dětí
závislost
neštovice, nástup do školky, ...
bezbrannost,šikana,bojácnost
nezodpovednost,komunikace,lhani
zavislost na rodine, nemoci, neznalost
nerozumnost, neskusenost, omezovani dospelima
přílišná naivnost, bojácnost
zákazy, závislost,
-
nikdo mi nevěří, neposlouchá mě a nemám takovou sv
strach, neschopnost ovládat emoce, bezmoc
lehkovážnost, -, -
bezprostřednost, naivita, důvěřivost
náladovost,
nezkušenost, nesamostatnost, nezkušenost
nutnost poslouchat, přílišná důvěřivost, vzteklost
vše je teprve čeká, ..
porovnávání s vrstevníky, dospívání, škola
vztahy, škola, rodina
škola, noční děsy, větší cit bolesti
nevědomost,
výlety, sladkosti, hračky
růst,nemoce,škola
emoční a rozumová nezralost, ovlivnitelnost
nemůžu si dělat co chci, sám se o sebe nepostarám
nedomýšlení, fantazie, neposlušnost
úrazy, nemoci, finance
šikana, strach z cizích lidí, nesamostatnost
nezkušenost, zranitelnost, neposlušnost
chceme byt dospelymi
spaní po-o ve školce
odpovednost
nedostatečná láska rodičů
nepochopení, nutnost pozornosti, důležitý rozvoj
nemoci
přátelskost, nesoudnost, bezmyšlenkovité jednání
malý rozhled, dospělí, fyzické dispozice
naivita, nevědomost, nepozornost
nic se mi nevybavuje
závislost finanční, na dospělém, zranitelnost
tresty, domácí práce, rodiče
závislost, nesvéprávnost, podřazenost
strach, stres, nevedomost
manipulácia, príkazy, neplnoletosť
závislost, ménně svobody, nezralost sociál.vztahů
nesamostatnost, závislost na rodičích, naivita
Závislost na druhých, nerozum, ovlivnitelnost
iracionalita, názorová nevyspělost, neštovice
puberta,nizký pud sebezáchovy, šikana
nikdo vás nebere vážně, závislost, šikana
odmlouvani
šikana, tvrdohlavost, nesvéprávnost
nesvoboda, omezenost, závislost
radost, starost, hry
dospívání, lež, starosti
puberta,zachvaty vzteku,omezení svobody rodičů
škola,autorita,poslušnost
nedůvěra, řád, strach
ovlivnitelnost. uzky rozhled.
neporiadok, hadky, nevhodne správanie
přibývání povinností, zranitelnost, netaktnost
závislost na dospělých, zranitelnost, šikana
škola, muset poslouchat dospělé, složitý svět
nemožnost dělat vše co by chtěl,nevím, nevím
neznalost, děti musí někdo hlídat. dělní co chtějí
Nestalost, upřimnost, změna názoru
nevím
včas doma, hlásit se že žiju, malé pravomoce
věk, závislost na rodičích, škola
nerozvazenost
nemoc, bezbranost, vazba na rodinu
poslouchat autority, nebezpečí pedofilie,
zneužívání a týrání dětí, nemožnost se bránit
sebevědomí, nejistota, nevyzrálost
poslušnost, omezení, nesamostatnost
poslušnost, pravidla, škola
nerozumění světu velkých, nároky okolí, boj o míst
nedostatek informací, fyzická slabost, závislost
nepochopeni dospelych, peskovani, detske nemoci
naivita, neznalost, důvěřivost
dospívání, motivace, bezpečnost
ohroženost, nesamostatnost, neodstatek respektu
nedůvěra dospělých, nemožnost se bránit, omezenost
naivita, sebecentrálnost, neuvědomují si si násled
9990 %90 % 

Graf

7. Kdo má větší svobodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nelze určit5247,27 %47,27 %  
dospělý3834,55 %34,55 %  
dítě2018,18 %18,18 %  

Graf

8. Jak se díváš na dětinské chování dospělých lidí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi3027,27 %27,27 %  
zarazí mě2119,09 %19,09 %  
přijde mi směšné2119,09 %19,09 %  
mám je rád1210,91 %10,91 %  
vadí mi76,36 %6,36 %  
nic21,82 %1,82 %  
záleží na tom v jakých situacích10,91 %0,91 %  
je individuální co za něj považovat a co ne10,91 %0,91 %  
Někdy to není na škodu10,91 %0,91 %  
záleží na situaci 10,91 %0,91 %  
záleží na tom, jak a do jaké míry se projevuje10,91 %0,91 %  
jak kdy a jak u koho10,91 %0,91 %  
Hravost mám rád, ale žalování atd. ne10,91 %0,91 %  
podle situace10,91 %0,91 %  
záleží v jaké situaci10,91 %0,91 %  
jak u koho10,91 %0,91 %  
jak u koho mi vadí/nevad9 a záleží v jaké situaci10,91 %0,91 %  
provozuji ho ;oD10,91 %0,91 %  
někdy je trapné, záleží u kho a jak10,91 %0,91 %  
záleží na míře dětinskosti10,91 %0,91 %  
záleží dle situace, většinou je to milé(hodí-li se10,91 %0,91 %  
jak u koho a hlavně v jaké míře10,91 %0,91 %  
záleží v jakém smyslu dětinské10,91 %0,91 %  

Graf

9. Vidíš rozdíl mezi dětinskostí a dětským pohledem na svět u dospělého. Uveď, jestli ano nebo ne a proč.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

...

* zbytek odpovědi č. 6: člověk nese následky špatného zacházení v období dětství po celý život Rozdíl mezi dětinskostí a dětským pohledem vnímám. Dětinský člověk se například obklopuje postavičkami z animovaných seriálů, chová se naivně a jako dítě (někdy možná proto, aby na sebe upoutal pozornost). Člověk, který nazírá na svět dětskýma očima je bezelstný, dokáže se radovat z maličkostí...

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ANO

ano

ano - dětinskost je chování, které by dospělý už měl korikovat (urážlivost, vymrčování atp.), dětský pohled - schopnost podívat se na problémy z pohledu dětí, umět se vcíti, radovat se atp.

ano - dětinskost je jen póza

Ano - u dětinskosti se lidí chovají stupidně, př. tvrdohlavě trvají na svém, i když nemají pravdu, chovají se sebestředně, rozmazleně. Dětský pohled je způsob vnímání reality dětskýma oči, víc naivně, nezkaženě, všímat si kladných věcí.

ano naky rozdil tam urcite je

ano vidím rozdíl. Dětinskost je naivita, dětský pohled je postoj člověka

ano- protože dětisnkost je dle mého názoru vlastnost dospělého,který neumí vyřešit problémy (urážení,vztekání se, plačtivost apod.) , kdežto dětský pohled na svět je naivní,věřící v to,že dobro vždy musí zákonitě zvítězit nad zlem..

ano, děti jsou roztomilí, dospělí t až někdy přeháněj

ano, dětinskost - nezralost, dětský pohled - nadhled, umět se bavit, vím o tom, že se tak chovám

Ano, dětinskost hraničí s trapností a nevyzrálým chováním, dětský pohled může umožnit hezké vztahy s dětmi

Ano, dětinskost je držení se nevhodných postupů z lenosti či neochoty přijmout zodpovědnost. Dětský pohled je pokus o jiný způsob posouzení situace, přičemž dotyčný si je plně vědom toho co a proč dělá.

Ano, dětinskost je chování a dětský pohled na svět je bezstarostný

Ano, dětinskost je označení hanlivé, dětský pohled na svět naopak může být schopností pozitivní - dětinský člověk se chová tak, jak jeho věku neodpovídá, zatímco člověk s dětským pohledem na svět se může chovat adekvátně, ale dokáže svůj pohled na svět obohatit i tím "dětským."

ano, dětinskost podle mě je že se chová jako malé dítě. Dětský pohled je občasné.

ano, dětinskost si spojuji spíše s infantilitou (žvatlání, zamrznutí na určitém vývojovém stupni), dětský pohled zavání bezprostředností a může tak působit na okolí velmi osvěžujícím dojmem

ano, dětinskost si spojuju s naivitou, nesamostatností a určitou "hloupostí", zatímco dětský pohled na svět vnímám pozitivněji, spíše z hlediska fantazie a radosti.

ano, dětinskost vnímám jako trucování. Dětský pohled jako jiný nezatížený úhel pohledu

Ano, dětinskost zahrnuje hlavně určité infantilní chování, kdežto dětský pohled na svět je spíše určitý typ životního stylu, i když ani jedno nepovažuji za projev běžného vývoje jednotlivce. Dětinským chováním člověk své okolí ovlivňuje a tak si ho vlastně přizpůsobuje pro svoje podmínky, kdežto dětský pohled je taková méně násilná forma útěku před realitou. I když... jak se vlastně pozná realita ? :-)

ano, detský pohľad na svet očisťuje srdce

ano, dětský pohled podle mě znamená, že člověk může na svět koukat a radovat se z maličkostí, vidět věco barevnně stejně jhako děti, ale dětinské chování je trapné

Ano, dětský pohled u dospělého si dospělý pěstuje úmyslně za nějakým účelem, obohacuje ho, zatímco dětinskost jsou znaky chování, kterých by se měl dospělý člověk vyvarovat.

Ano, dospělý člověk by si měl být vědom toho, že se chová neadekvátně svému věku, a pokud svůj věk popírá, mám z takového člověk potom pocit, že se nevyrovnal se svým údělem. Pokud se ale dokáže podívat na svět i dětským pohledem, vykládám si to tak, že umí se odpoutat od konvencí a procítit daný okamžik opravdově...tzn. ve shodě se svým aktuálním já.

ano, hlavně kvůli věku

Ano, je rozdíl dívat se dětským pohledem a být dětinský

ano, když se chová dětinský - ničeho nedosáhne, dětský pohled-přemýšlí jako děti, vžije se do dětského světa

ano, pohled na věc není podmíněn dětinskostí

Ano, protože dětský pohled na svět je otevřený, nepředpojatý, zatímco dětinskost je spojená s mentálním chřadnutím, úbytkem fyzických sil, úbytkem zasného úsudku, atd.

Ano, to že se dospělí chová dětinsky je nezodpovědné, ale je užitečné pro jeho potomky, když se dokáže dívat na svět jejich očima a vžít se např. do jejich dětských trápení.

ano, vidím

ano, vidím rozdíl - dětinskost - člověk si na dítě v určitých situacích hraje, chová se tak, má určité dětské projevy X dětský pohled - pouze na situaci na hlíží jako dítě, může tak uvažovat, přemýšlet, ale ne jednat

Ano, vidím. Pakliže se řekne o dospělém, že je dětinský (dětinskost), budu předpokládat, že je to člověk nezodpovědný, který rád ustupuje od problému, chová se směšně a neadekvátně k situaci. Můj pohled na takového člověka je spíše negativní. Jestliže se ovšem o člověku řekne, že se dívá na svět dětským pohledem, nevyvolá to u mne žádné negativní konotace. Představím si ho jako člověka upřímného, který se dokáže radovat z maličkostí. Tomuto jedinci budu závidět.

ano. Člověk může být občas dětinský, ale to neznamená, že i jeho pohled na svět je takový.

ano. dětinskost je určitá slabost.

Ano. Dětinskost jsou vlastnosti, kterých se dospělý zapomněl v raném věku zbavit - sobeckost, tvrdohlavost apod. Dětský pohled dává naopak možnost podívat se na problém méně složitě, být k lidem otevřenější a upřímnějším, i sám k sobě.

Ano. Dětinskost může působit trochu negativně, ale záleží na tom, o jakou konktrétní situaci se jedná. Narozdíl od toho dětský pohled na svět bych hodnotila poněkud kladně, v některých siutacích bych ho brala jako přínos.

Ano. Dětinskost vnímám spíše negativně, člověk není stavu dospět, vyhýbá se zodpovědnosti. Naopak udržet si dětský pohled na svět mi přijde jako velice pozitivní vlastnost, člověk se umí žít radostněji a víc naplno.

ano... dětinskost vidím jako nevyzrálost, nevyrovnanost s povinnostmi dospělých; vidím v tom útěk, hru na něco co není,... dívání se dětským pohledem naopak vidím jako něco velmi milého, přátelského - vyzrálý člověk, který si umí hrát, umí se pobavit, udělat si srandu sám ze sebe

asi ne

děti si věci tak neberou a rychle se vzpamatují

dětinské - rozmazlené, dětský pohled- krasný, vysněný, radostný

Dětinské chování je trapné. Dětský pohled dospělého člověka je přínosný a přirozený. Naopak je nepřirozené chovat se "dospěle", tedy uniformovaně se nesmát, být vážný, být příliš zodpovědný tam kde není třeba, neumět se oprostit od věcí v životě, které člověka svazují a přesto jej svazovat nemusí, atd.

dětinské chování je už jen stínem dětského pohledu na svět, ale pořád má některé jeho kvality...

dětinskost - člověk se v určitých situacíích zachová jako dítě ( nejčastěji špatné vlastnosti) dětský pohled - člověk se dokáže do dítěte vcítit a nahlížet na svět jeho očima

dětinskost - chová se přehnaně, jak malé dítě (uráží se apod.), dětský pohled - z pohledu dítěte, jak by danou situaci vidělo dítě

dětinskost = naivita dětský pohled = zkreslený pohled

dětinskost je hraní si na dítě - někdy může být trapné, hloupé, ale dětský pohled na svět je naivní, ale může působit roztomile

dětinskost je oblast chování, a osobně si do tohoto pojmu zahrnuji i špatné dětské vlasnosti. Dětský pohled na svět je pouze nějaká idealistická vize jedince a mám ji spojenou s bezelstností, kterou vnímám velmi pozitivně.

dětinskost je poměrně široký pojem, tady příliš nerozumím otázce, myslím že nejde o vhodnou formulaci..

Dětinskost je pošetilá touha dospělých po návratu do dětství, projev regresivních tužeb po zdánlivé jednoduchosti dětství (na základě již prožitého se mylně domníváme, že to bylo ménně složité než naše současnost). Využiju prostoru ke komentáři otázky 10 - odpověďi jsou podobné jako mnou výše uvedené - romantická představa ideálního renesančního umělce či sklon ztotožňovat dětský pohled na svět za růžové brýle - je jednostranná a dětinská. Dětský pohled vnímám jako hypotetickou schopnost udržet si pohled na svět jaký jsme mívali, ale jsem skeptický ohledně toho, že se mezi dospělými najde někdo s čistě dětským pohledem na svět (nejde-li o psychiatricko-patologickou manifestaci). V současné společnosti, západní i jiné, nemožná věc.

Dětinskost je přirozená vlastnost dětí, dětský pohled je asi touha navrátit se do dětství

Dětinskost mi evokuje něco pejorativního, dětský pohled bych interpretovala jako s velkou mírou fantazie a odproštění se od reality. Každopádně, oba pohledy v reálu mohou způsobovat u dospělých různé rozpaky, obtíže...

dětinskost se vyznačuje "spratkovytym" chovanim oproti tomu je detsky pohled vetsinou naplneny originalitou, fantazii a hravosti - neni to nic, co by cloveka urazelo...

Dětinskost vnímám spíš jako touhu vrátit se do dětství, dětský pohled je v určitém věku přirozený.

Dětinskost vnímám spíše negativně (např. při komunikaci člověk přestane s druhým mluvit, "zabejčí se" atd.). Dětský pohled na svět spojuji se schopností upřímného, zkreslenými názory nezatíženého pohledu na život, což vnímám rozhodně pozitivně.

Dětský pohled je vždy upřímnější, kdežto dospělí se až oc přetvařuje a hraničí to s trapností

Dětský pohled na svět je nekritický a dětinskost je spíše útěk od povinností nebo reality.

dětský pohled na svět u dospělého se asi dá nazvat dětinskostí, takže ne

Dětský pohled znamena brat veci s nadhledem,s tesenim se na lepsi zitrky

dospělý už má pohled na svět z obou stran, ale dítě ještě úplně čistý naivní dětský pohled - dětský pohled na svět je podle mně dobrý, dospěý nemusí být upjatý a "držet se",. protože to nebo ono "se nehodí", protože není malý. Dětinskost mi ale přijde jako brzda v rozvoji dotyčného, něco jako umanutost, neschopnost právě onoho dospělého pohledu a myslím, že často může být na škodu.

gew

Chybí mi tu definice dětinskosti, myslím že v tom je velký individuální rozdíl co komu přijde normální a co ne. Určitě vidím rozdíl. Dospělým nezaškodí dětský pohled: být upřímní a nezjištní, radovat se z malých věcí a umět se pro ně nadchnout, mít smysl pro hru, humor, fantazii a invenci.

jako dětinskost beru to, když si člověk něco vymrcuje a když to nemá, tak se chová hloupě, naštvaně. Jako dětský pohled beru přirozené nadšení novými věcmi

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne- slovíčkaření

Ne, myslím že je to stejné.

Ne, tohoto jsem si nikdy nevšiml.

ne,přijde mi to totéž

Ne. Mohlo by se zdát, že dětský pohled na svět = naivní pohled na svět, ale to si často bohužel myslí jen dospělí. Taky záleží, o jakém dítěti tady hovoříme. Může to být šťastné dítě rodičů, kteří žijí ve spokojeném svazku, může to být dítě rozvádějících se rodičů, či dokonce dítě týrané a zneužívané, dítě ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, dítě, které vyrůstá mimo domov (dítě s postižením atd.) Každé takové dítě bude svět vnímat trochu jinak - a to platí i pro ostatní otázky.

ne. myslím, že dětinskost se vyskytuje s dětským pohledem na svět u dospělého.

nedokážu vysvětlit

nevidím

nevidím rozdíl

nevidím v tom rozdíl

neviem posúdiť

nevím

nevím

nevím

nevím co to je

nevim, co je detinskost.

nevím, jak to popsat, prostě někdo může mít v něčem dětský pohled, protože to třeba nijak nijak neumí nebo nechce, ale chovat se dětinsky umí každý

nevím,spíse ano

Nic si neuvědomují, nedodávají hloubku svým činům, neznají jejich důsledky, neuvažují nad nimi, když pracuji s dětmi, chovají se k sobě často mnohem hůř, než dospělí, ale nepřemýšlejí o tom.

Pod výrazem dětinský si představuji alibistické chování, utíkání od povinností. Pod dětským pohledem na svět naopak radost, veselost, lehkost žití, optimismus, těšení na budoucnost, ale i užívání drobných radostí v přítomnosti.

pokud dospělý vidí svět očima dítěte, není to úplně v pořádku, pokud je dětinský v rozumné míře, tak je to dobře.

Rozdíl mezi tím určitě je. Trochu dětského pohledu na svět by někdy neuškodilo nikomu, je to takový oddych od reálného světa. Dětinskost beru naopak spíše jako říkání si o pozornost.

Rozdíl vidím, hlavně v tom, že dětinskost je určitá vlastnost, kdežto dívat se dětským pohledem je určitým způsobem dar, a jen tak někdo to v dospělosti neumí.

Spíše ne.

ťažko povedať... obe možu byť v určitých situáciách nevhodné a niekedy zas prínosné

Typický dětský pohled na svět se projevuje naivností, která je u dospělých sympatická. Dětinské chování se zas projevuje nerespektováním zásad, což muže být v případě dospělých ve společnosti nesnášeno.

vidím.

10. Máš možnost si nasadit brýle, které zásadním způsobem ovlivní Tvůj pohled na svět. Jaké si vybereš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dětské (fantazie, odolnost proti přetvářkám, nadšení a radost z nejběžnějších věcí, víra v existenci zázraků, orientace na člověka) 5045,45 %45,45 %  
Renesanční vzdělance (díky hlubokým vědomostem byste měli schopnost dávat si veškeré dění kolem sebe do logických souvislostí, uměli byste si pojmenovat jakoukoli květinu, zvíře, sloh budovy atd., znali byste politický, ekonomický a sociální vývoj na zemi3229,09 %29,09 %  
Dětské (fantazie, odolnost proti přetvářkám, nadšení a radost z nejběžnějších věcí, víra v existenci zázraků, orientace na člověka) 1412,73 %12,73 %  
ani jedny21,82 %1,82 %  
od obou trochu, radši i více10,91 %0,91 %  
ani jedny, rozumět všemu je jen ke škodě10,91 %0,91 %  
obojí :-))10,91 %0,91 %  
nedokáži se rozhodnout10,91 %0,91 %  
ty které "Jak se vždy v životě správně rozhodnout"10,91 %0,91 %  
příliš jednoznačně pojaté, obojí10,91 %0,91 %  
nechám si svoje10,91 %0,91 %  
Žádné, případně "brýle umělce"10,91 %0,91 %  
moznost se rozvijet svobodne.10,91 %0,91 %  
kombinace obou dvou svetu10,91 %0,91 %  
chci vidět svět takový jaký je, takže max dioptric10,91 %0,91 %  
a víte, že bych chtěla oboje?! beru je, hned!10,91 %0,91 %  

Graf

11. Jaké máš vyznání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání6559,09 %59,09 %  
křesťanství2018,18 %18,18 %  
vlastní vyznání orientované na křesťanství87,27 %7,27 %  
vlastní vyznání orienotvné na jiné náboženství87,27 %7,27 %  
nic21,82 %1,82 %  
nejsem vychovaná ke křesť., ale nejsem ateista10,91 %0,91 %  
nespecifikované10,91 %0,91 %  
víra v dobro10,91 %0,91 %  
jedi 10,91 %0,91 %  
vlastní víru neodpovídající žádnému náboženství10,91 %0,91 %  
v sama sebe10,91 %0,91 %  
v něco věřím ale nelze to specifikovat10,91 %0,91 %  

Graf

12. Jakou konkrétní školu studuješ/ si vystudoval

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium43,64 %3,64 %  
Obchodní akademie32,73 %2,73 %  
Psychologii21,82 %1,82 %  
Masarykova univerzita21,82 %1,82 %  
UTB21,82 %1,82 %  
ekonomickou21,82 %1,82 %  
VŠB21,82 %1,82 %  
UPOL21,82 %1,82 %  
Vysoká škola finanční a správní21,82 %1,82 %  
cestovní ruch21,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi VŠE
PdF, FF MU
ČVUT- stavební
střední průmyslová škola oděvní
lékařskou fakultu
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Střední umělecko-průmyslová textilní škola
Masaryčku
čeština-ZSV, pedagogická fakulta, MU
studuji FF MU - Psychologie
psychologie, FF UP
medicína
Mendelova univerzita v Brně (FRRMS)
PedF MU
pedagogická fakulta JCU
UTB Zlín
MUNI - sociológia a angličtina (obe študujem)
Ostravská univerzita, filozofická fakulta
FSS MU Brno
MU v Brně
SZŠ a VZŠ Alšovo nábrěží (zt)
Euroskola
Masarykovu universitu
Slezská univerzita
sokolska
VOSONSPSO
Pedagogická fakulta UK
Slezská Univerzita, Ostravská univerzita, MUNI Brn
gympl a teď Sociální pedagogiku na VŠ
architektura
Přírodovědecká fakulta ostravské university
čzu
SU v Opavě
VŠO Praha - cestovní ruch
zču
PdF OU
UJAK VŠ
VOŠ Filmová
Západočeskou univerzitu, fakulta ekonomická
Západočeská univerzita
VOPŠ
FF Ostravská univerzita
Obchodní akademii - Ekonomické lyceum
studuji Informační studia a knihovnictví
ISŠ
vysokou ekonomickou
OPF Karviná
Gymnazium Čelákovice
všo obchodní praha
studuji gymnázium
CZU
JČU Telogická fakulta v ČB - navazující magisterké
Mendelovo gymnázium Opava
střední škola reklamní tvorby
ZČU Fakulta ekonomická
OPF SLU
studuji 3.LF UK, obor Všeob. sestra
Fakulta informatiky MU
vysokou školu ekonomickou
Universita Karlova
PedF UK
Ekonimie
ZČU, Fakulta eknomická
sš obor digitalni telekomunikacni technika
střední hotelová
osmilete gymnazium
ujak
sš prof. zdeňka matějčka
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta
keramickou
gymnázium, nyní Vš-zdravotní zaměření
obchondě podnikatelská fakulta v karviné
Střední zdravotnická škola
VŠB Ostrava
jihočeská univerzita
obor letectví
VŠB-TU Ostrava, Ekonomická faktulta
ZCU FPE
VŠFS
VSPJ Jihlava
sociální práce a sociální pedagogika
techniku
SES/OA
Česká zemědělská univerzita
Vysoká škola ekonomická
Technická univerzita v Liberci
8779,09 %79,09 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Napadne Tě teď někdy, že by ses vrátil/a do dětství?

  • odpověď ne:
    • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechtěl/a bych se vrátit do dětství na otázku 3. Pokud ano, proč?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Když si byl/a malý/á, těšil/a si se, až vyrosteš?

2. Napadne Tě teď někdy, že by ses vrátil/a do dětství?

3. Pokud ano, proč?

4. Čteš si někdy nebo se díváš na pohádky?

7. Kdo má větší svobodu?

8. Jak se díváš na dětinské chování dospělých lidí

10. Máš možnost si nasadit brýle, které zásadním způsobem ovlivní Tvůj pohled na svět. Jaké si vybereš?

11. Jaké máš vyznání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Když si byl/a malý/á, těšil/a si se, až vyrosteš?

2. Napadne Tě teď někdy, že by ses vrátil/a do dětství?

3. Pokud ano, proč?

4. Čteš si někdy nebo se díváš na pohádky?

7. Kdo má větší svobodu?

8. Jak se díváš na dětinské chování dospělých lidí

10. Máš možnost si nasadit brýle, které zásadním způsobem ovlivní Tvůj pohled na svět. Jaké si vybereš?

11. Jaké máš vyznání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Husáková, Š.Svět dětí a dospělých (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://svet-deti-a-dospelych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.