Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Světové nerostné bohatství

Světové nerostné bohatství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Balvínová
Šetření:20. 02. 2013 - 14. 03. 2013
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

 

 

tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou sloužit jako podklad k mé maturitní práci.

Odpovědi respondentů

1. Které z uvedených surovin je podle Vás na světě největší množství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stavební kámen3632,73 %32,73 %  
sůl3027,27 %27,27 %  
ropa1412,73 %12,73 %  
uhlí1110 %10 %  
zemní plyn87,27 %7,27 %  
rudy a drahé kovy43,64 %3,64 %  
rašelina43,64 %3,64 %  
radioaktivní suroviny21,82 %1,82 %  
síra10,91 %0,91 %  

Graf

2. Které z uvedených surovin je podle Vás na světě nejmenší množství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drahé kameny4540,91 %40,91 %  
radioaktivní suroviny2320,91 %20,91 %  
ropa1412,73 %12,73 %  
rudy a drahé kovy1311,82 %11,82 %  
rašelina43,64 %3,64 %  
síra43,64 %3,64 %  
sůl43,64 %3,64 %  
uhlí21,82 %1,82 %  
stavební kámen10,91 %0,91 %  

Graf

3. Která nerostná surovina má podle Vás největší hodnotu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ropa2931,87 %26,36 %  
diamant1112,09 %10 %  
platina66,59 %5,45 %  
drahé kovy66,59 %5,45 %  
sůl33,3 %2,73 %  
drahé kameny33,3 %2,73 %  
diamanty33,3 %2,73 %  
Ta, u které je momentálně největší poměr poptávka/nabídka.11,1 %0,91 %  
zlato11,1 %0,91 %  
ta která je nevíc potřeba11,1 %0,91 %  
ostatní odpovědi otázka by musela být přesněji formulovaná. Myslíte na jednotku váhy, objemu, na důsledky případného absolutního nedostatku?
Radioaktivní surovina
černé uhlí
rope
hovno
ropa, drahé kameny
Co do množství a využitelnosti? Ropa.
krtek
černé uhlí, drahé kovy
Platina Iridium
cenné kovy, nejvíce asi platina
KÁMEN
voda (ta sem asi nepatří, co?)
vzácné kovy obecně (zdaleka nejen zlato)
vzácné kovy
Ruda obsahující Rhenium v těžitelném množství
láááááska (a pak taky drahé kovy)
křemík
momentálně snad zlato
Thulium
Ropa (peníze)/ rašelina (život)
drahé kovy, drahé kameny
antracit
vetsina technickych kovu. Lithium, kovy vzacnych zemin atp.
ta s největším poměrem poptávky ku nabídce
radioaktivni material
drahé kovy, ropa
2729,67 %24,55 % 

Graf

4. Myslíte si, že v budoucnu vzniknou konflikty ve světě kvůli nedostatku surovin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8980,91 %80,91 %  
nevím1513,64 %13,64 %  
ne65,45 %5,45 %  

Graf

5. Jakým palivem je vytápěn Váš dům/byt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plynem4440 %40 %  
dálkovým vytápěním1614,55 %14,55 %  
elektřinou1614,55 %14,55 %  
kombinovaně1210,91 %10,91 %  
dřevem1210,91 %10,91 %  
uhlím65,45 %5,45 %  
pelety10,91 %0,91 %  
tepelné čerpadlo (země-voda)10,91 %0,91 %  
dřevem i uhlím10,91 %0,91 %  
nevím10,91 %0,91 %  

Graf

6. Kolik dopravních prostředků na kapalná paliva vlastní Vaše rodina?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14238,18 %38,18 %  
22926,36 %26,36 %  
3 a více2522,73 %22,73 %  
žádný1412,73 %12,73 %  

Graf

7. Spalování kterého paliva podle Vás nejvíce znečišťuje ovzduší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ropných paliv5247,27 %47,27 %  
uhlí4641,82 %41,82 %  
dřeva54,55 %4,55 %  
zemního plynu21,82 %1,82 %  
záleží na způsobu spalovaní10,91 %0,91 %  
směsného odpadu10,91 %0,91 %  
Psí exkrementy10,91 %0,91 %  
odpadky,diky cenam energii ktere jsou zatizeny poplatky za eko experimenty lide topi vsim moznym10,91 %0,91 %  
záleží na způsobu a podmínkách spalování10,91 %0,91 %  

Graf

8. Které z uvedených paliv je podle Vás energeticky nejvýhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jaderné palivo7366,36 %66,36 %  
biopalivo2522,73 %22,73 %  
fosilní palivo1210,91 %10,91 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6357,27 %57,27 %  
26 - 40 let1614,55 %14,55 %  
15 - 17 let1614,55 %14,55 %  
41 - 50 let98,18 %8,18 %  
51 let a více54,55 %4,55 %  
méně než 15 let10,91 %0,91 %  

Graf

10. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě4944,55 %44,55 %  
na vesnici3531,82 %31,82 %  
v krajském městě2623,64 %23,64 %  

Graf

11. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3834,55 %34,55 %  
základní3632,73 %32,73 %  
vysokoškolské2926,36 %26,36 %  
vyučen/a76,36 %6,36 %  

Graf

12. Jste muže nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5550 %50 %  
muž5550 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Kolik je Vám let?

  • odpověď 18 - 25 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinovaně na otázku 5. Jakým palivem je vytápěn Váš dům/byt?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Které z uvedených surovin je podle Vás na světě největší množství?

2. Které z uvedených surovin je podle Vás na světě nejmenší množství?

3. Která nerostná surovina má podle Vás největší hodnotu?

4. Myslíte si, že v budoucnu vzniknou konflikty ve světě kvůli nedostatku surovin?

5. Jakým palivem je vytápěn Váš dům/byt?

6. Kolik dopravních prostředků na kapalná paliva vlastní Vaše rodina?

7. Spalování kterého paliva podle Vás nejvíce znečišťuje ovzduší?

8. Které z uvedených paliv je podle Vás energeticky nejvýhodnější?

9. Kolik je Vám let?

10. Bydlíte:

11. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

12. Jste muže nebo žena?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Které z uvedených surovin je podle Vás na světě největší množství?

2. Které z uvedených surovin je podle Vás na světě nejmenší množství?

3. Která nerostná surovina má podle Vás největší hodnotu?

4. Myslíte si, že v budoucnu vzniknou konflikty ve světě kvůli nedostatku surovin?

5. Jakým palivem je vytápěn Váš dům/byt?

6. Kolik dopravních prostředků na kapalná paliva vlastní Vaše rodina?

7. Spalování kterého paliva podle Vás nejvíce znečišťuje ovzduší?

8. Které z uvedených paliv je podle Vás energeticky nejvýhodnější?

9. Kolik je Vám let?

10. Bydlíte:

11. Vaše nejvýše dosažené vzdělání je:

12. Jste muže nebo žena?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balvínová, V.Světové nerostné bohatství (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://svetove-nerostne-bohatstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.