Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Světové trendy cestovního ruchu

Světové trendy cestovního ruchu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Semecká
Šetření:16. 05. 2011 - 23. 05. 2011
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, touto cestou si Vás dovoluji požádat o vyplnění níže uvedeného dotazníku, který potřebuji k vypracování své absolventské práce na téma „Světové trendy cestovního ruchu“. Cílem dotazníku je zjistit, jestli mají Češi povědomí o těchto trendech a jak jim jsou nakloněni. 

Odpovědi respondentů

1. Jak často jezdíte na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1x ročněotázka č. 2, 2x ročněotázka č. 2, 3x ročně a víceotázka č. 2, Nejezdím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně5056,18 %56,18 %  
2x ročně2426,97 %26,97 %  
3x ročně a více910,11 %10,11 %  
Nejezdím66,74 %6,74 %  

Graf

2. Upřednostňujete pobyt v zahraničí před pobytem v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5768,67 %64,04 %  
Ne2631,33 %29,21 %  

Graf

3. Upřednostňujete klasický turismus před některými netradičními formami novodobého turismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6274,7 %69,66 %  
Ne2125,3 %23,6 %  

Graf

4. Slyšel/a jste již někdy některý z uvedených pojmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčebný turismus4351,81 %48,31 %  
Couchsurfing (sdílení domova)3238,55 %35,96 %  
Volunturismus (dobrovolnický turismus)2833,73 %31,46 %  
Žádný2530,12 %28,09 %  
Dark Tourism (temný turismus)2428,92 %26,97 %  
Responsible Travel (zodpovědný turismus)2327,71 %25,84 %  
Asketická dovolená1416,87 %15,73 %  

Graf

5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčebný turismus4351,81 %48,31 %  
Couchsurfing (sdílení domova)3440,96 %38,2 %  
Dark Tourism (temný turismus)2530,12 %28,09 %  
Volunturismus (dobrovolnický turismus)2428,92 %26,97 %  
Neznám2327,71 %25,84 %  
Responsible Travel (zodpovědný turismus)1720,48 %19,1 %  
Asketická dovolená910,84 %10,11 %  

Graf

6. Které z této formy novodobého turismu byste se chtěl/a zúčastnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné3036,14 %33,71 %  
Léčebný turismus2024,1 %22,47 %  
Couchsurfing (sdílení domova)1720,48 %19,1 %  
Volunturismus (dobrovolnický turismus)1416,87 %15,73 %  
Dark Tourism (temný turismus)1315,66 %14,61 %  
Responsible Travel (zodpovědný turismus)910,84 %10,11 %  
Asketická dovolená89,64 %8,99 %  

Graf

7. Absolvoval/a jste již některou z nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7185,54 %79,78 %  
Ano1214,46 %13,48 %  

Graf

8. Kterou z nich?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčebný turismus541,67 %5,62 %  
Dark Tourism (temný turismus)433,33 %4,49 %  
Responsible Travel (zodpovědný turismus)216,67 %2,25 %  
Couchsurfing (sdílení domova)216,67 %2,25 %  
Asketická dovolená216,67 %2,25 %  
Volunturismus (dobrovolnický turismus)18,33 %1,12 %  

Graf

9. Byl/a jste spokojena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12100 %13,48 %  

Graf

10. Jak hodnotíte zážitek při tradiční formě turismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi uspokojivý3946,99 %43,82 %  
Uspokojivý3542,17 %39,33 %  
Nemohu posoudit44,82 %4,49 %  
Neuspokojivý44,82 %4,49 %  
Velmi neuspokojivý11,2 %1,12 %  

Graf

11. Jak hodnotíte zážitek při netradiční formě turismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu posoudit5262,65 %58,43 %  
Uspokojivý1821,69 %20,22 %  
Velmi uspokojivý1012,05 %11,24 %  
Velmi neuspokojivý33,61 %3,37 %  

Graf

12. Co vás nejvíce láká na těchto trendech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netradiční zážitek4959,04 %55,06 %  
vymezení se masovému turismu1214,46 %13,48 %  
adrenalin1214,46 %13,48 %  
nic33,61 %3,37 %  
neláká22,41 %2,25 %  
nevim o jake trendy jde 11,2 %1,12 %  
neláká mě to 11,2 %1,12 %  
nelákají mě11,2 %1,12 %  
nic extra11,2 %1,12 %  
nevím o co jde11,2 %1,12 %  

Graf

13. Myslíte si, že v Česká republika má pro některé tyto trendy cestovního ruchu předpoklady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4453,01 %49,44 %  
Nemohu posoudit3238,55 %35,96 %  
Ne78,43 %7,87 %  

Graf

14. Jak hodnotíte nabídku cestovních kanceláří uvedených trendů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohu posoudit4048,19 %44,94 %  
Nedostatečná2428,92 %26,97 %  
Dostatečná1922,89 %21,35 %  

Graf

15. Myslíte si, že by větší nabídka cestovních kanceláří napomohla k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6274,7 %69,66 %  
Ne2125,3 %23,6 %  

Graf

16. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6072,29 %67,42 %  
Muž2327,71 %25,84 %  

Graf

17. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 25 let6477,11 %71,91 %  
26-35 let1012,05 %11,24 %  
36-50 let44,82 %4,49 %  
51-65 let44,82 %4,49 %  
Nad 65 let11,2 %1,12 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou5363,86 %59,55 %  
Vysokoškolské1416,87 %15,73 %  
Středoškolské bez maturity910,84 %10,11 %  
Základní78,43 %7,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Slyšel/a jste již někdy některý z uvedených pojmů?

 • odpověď Couchsurfing (sdílení domova):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Couchsurfing (sdílení domova) na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?
 • odpověď Dark Tourism (temný turismus):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dark Tourism (temný turismus) na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?
 • odpověď Léčebný turismus:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Responsible Travel (zodpovědný turismus) na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Léčebný turismus na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?
 • odpověď Responsible Travel (zodpovědný turismus):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Responsible Travel (zodpovědný turismus) na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?
 • odpověď Volunturismus (dobrovolnický turismus):
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volunturismus (dobrovolnický turismus) na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?
 • odpověď Žádný:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?

5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?

 • odpověď Couchsurfing (sdílení domova):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Couchsurfing (sdílení domova) na otázku 4. Slyšel/a jste již někdy některý z uvedených pojmů?
 • odpověď Dark Tourism (temný turismus):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dark Tourism (temný turismus) na otázku 4. Slyšel/a jste již někdy některý z uvedených pojmů?
 • odpověď Léčebný turismus:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Responsible Travel (zodpovědný turismus) na otázku 5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Léčebný turismus na otázku 4. Slyšel/a jste již někdy některý z uvedených pojmů?

7. Absolvoval/a jste již některou z nich?

 • odpověď Ano:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Byl/a jste spokojena?

9. Byl/a jste spokojena?

 • odpověď Ano:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Absolvoval/a jste již některou z nich?

12. Co vás nejvíce láká na těchto trendech?

 • odpověď netradiční zážitek:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dark Tourism (temný turismus) na otázku 6. Které z této formy novodobého turismu byste se chtěl/a zúčastnit?

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Středoškolské s maturitou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dark Tourism (temný turismus) na otázku 6. Které z této formy novodobého turismu byste se chtěl/a zúčastnit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často jezdíte na dovolenou?

2. Upřednostňujete pobyt v zahraničí před pobytem v České republice?

3. Upřednostňujete klasický turismus před některými netradičními formami novodobého turismu?

4. Slyšel/a jste již někdy některý z uvedených pojmů?

5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?

6. Které z této formy novodobého turismu byste se chtěl/a zúčastnit?

7. Absolvoval/a jste již některou z nich?

9. Byl/a jste spokojena?

10. Jak hodnotíte zážitek při tradiční formě turismu?

11. Jak hodnotíte zážitek při netradiční formě turismu?

12. Co vás nejvíce láká na těchto trendech?

13. Myslíte si, že v Česká republika má pro některé tyto trendy cestovního ruchu předpoklady?

14. Jak hodnotíte nabídku cestovních kanceláří uvedených trendů?

15. Myslíte si, že by větší nabídka cestovních kanceláří napomohla k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v České republice?

16. Vaše pohlaví?

17. Váš věk?

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často jezdíte na dovolenou?

2. Upřednostňujete pobyt v zahraničí před pobytem v České republice?

3. Upřednostňujete klasický turismus před některými netradičními formami novodobého turismu?

4. Slyšel/a jste již někdy některý z uvedených pojmů?

5. Znáte význam některého z těchto trendů cestovního ruchu?

6. Které z této formy novodobého turismu byste se chtěl/a zúčastnit?

7. Absolvoval/a jste již některou z nich?

9. Byl/a jste spokojena?

10. Jak hodnotíte zážitek při tradiční formě turismu?

11. Jak hodnotíte zážitek při netradiční formě turismu?

12. Co vás nejvíce láká na těchto trendech?

13. Myslíte si, že v Česká republika má pro některé tyto trendy cestovního ruchu předpoklady?

14. Jak hodnotíte nabídku cestovních kanceláří uvedených trendů?

15. Myslíte si, že by větší nabídka cestovních kanceláří napomohla k dalšímu rozvoji cestovního ruchu v České republice?

16. Vaše pohlaví?

17. Váš věk?

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Semecká, K.Světové trendy cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://svetove-trendy-cestovniho-ru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.