Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Svoboda Internetu, hnutí Anonymous

Svoboda Internetu, hnutí Anonymous

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Kromholz
Šetření:11. 12. 2013 - 18. 12. 2013
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mé maturitní práce na téma "Svoboda kyberprostoru a hnutí Anonymous".

Dotazník slouží ke zjištění názorů široké veřejnosti na téma politiky regulací Internetu a postoje k hacktivistickému hnutí Anonymous.

Data z tohoto dotazníku jsou veřejná pod licencí CC-BY 3.0.

 

Odpovědi respondentů

1. Zajímá Vás politika regulace Internetu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14082,35 %82,84 %  
ne3017,65 %17,75 %  

Graf

2. Souhlasíte s názorem, že by měl být Internet regulován vládou nebo soukromou organizací ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14786,47 %86,98 %  
souhlasím127,06 %7,1 %  
nevím116,47 %6,51 %  

Graf

3. Proč si myslíte, že by Internet měl/neměl být regulovaným médiem ?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

a proč by měl být regulován? zavání to cenzurou

Aby byly vsechny udaje soukrome

Aby ubylo agresivních mladíků se střelnými zbraněmi a teroristů.

Ať žije stahování!

byl navržený jako svobodný a měl by takový zůstat

Cenzura je brzdou rozvoje.

cenzuru neuznávám

Dnes je to už snad jediná možnost být svobodný a mít svobodný a necenzurovaný přístup k informacím

Internet by měl být svobodný ne reguovaný

Internet by měl zůstat svobodným médiem, kde lidé mohou vyjadřovat svůj názor.

Internet by měl zůstat zachován jako svobodné médium.

Internet jako volný prostředek pro šíření informací by neměl být cenzurován a regulován, avšak co se týče pornografického, brutálního, protizákonného obsahu, tam by měly být podle mého názoru zásahy zachovány.

Internet je jedno z mála mist kde ma člověk stale svuj svubodnej názor. Nikdo by toto neměl omezit.

Internet je jedno z mála svobodných médií, mělo by to tak zůstat i nadále.

Internet je nová oblast života - vzniká v něm virtuální prostor, který by měl být svobodný a nezávislý na politické moci. Už jenom proto, že internet není vlastněn žádným státem.

Internet je plný např. různých individuí. Měla by být zajištěna ochrana malých dětí před dětskou pornografií či jinými materiály, které by je pohoršovaly. Čili by se měl nějakým způsobem regulovat, zamezit takovým to způsobům.

Internet je především volné sdílení dat, ne pouze toho, co někdo povolí.

Internet je snad poslední svobodné médium a mělo by to tak zůstat. Není třeba jej jakkoliv regulovat.

Internet je svobodné a neutrální médium, jehož obsah a pravidla si od jeho počátku tvořili sami uživatelé. Tak by to podle mě mělo zůstat i nadále.

Internet je svobodné médium, stejně tak by měla být svobodná i ostatní

Jakákoliv regulace znamená omezení svobody.

jakýkoli zásah do práv, omezuje svobodu

Je "celosvětový" a v různých státech jsou různé zvyklosti a zákony.

Je to jediná možnost svobody a možnost sdílení informací se světem.

je třeba se bránit extrémistům a různým formám zločinu

Jedná se o nejpoužívanější médium ke kterému je snadný přístup k informacím u kterých každý člověk může vyjádřit svůj názor. Regulací vládou či soukromou organizací by došlo ke změně ze 100% objektivnímu pohledu a volnosti na pouhou frašku jež si hraje na volnost a svobodu slova.

Jelikož internet vždy byl jakž takž svobodným médiem (mazání leaklých věcí ze státních informací, mno dobrá dobrá, to se dá pochopit), tak nevím, proč by se do něj najednou měly některé organizace srát. Potřeba zbohatnout takovým způsobem, je jen jasný důkaz, že peníze už ztratily ten smysl, se kterým byly kdysi zavedeny. A jelikož toto chování od lidí aktuální systém vcelku vyžaduje, dá se říct, že je na vině z velké části systém, než samotné organizace snažící se o regulaci. top lel

Každý má právo na své soukromí.

Kde by pak byla svoboda vyjádření se, která je zapsaná i v ústavě? Byla by to cenzura.

Kontrola je důležitá.

Kromě nemorálnosti regulace internetu je regulace velmi náročná.

Lidé už by neměli potom žádné soukromý, ale oni stejně už vše sledují.

Měl by být regulován z toho důvodu, aby na Internetu byl jakýsi klid. Tím se snažím říct, aby se na Internetu nekradl software a podobně.

Měl by být z důvodu kontroly nad jeho obsahem, ale ne jeho cenzurou.

Měl by být, protože je deregulace často zneužíváno

měl by zůstat svobodným

Myslím si, že by internet neměl být regulován žádným médiem, jelikož by se mělo jednat o svobodný prostor - svoboda slova, svoboda projevu, apod.

myslím, že by tu měla vládnout svoboda a ne, aby vláda nebo kdokoliv jiný diktoval, co se na něm má objevit, ať už jde o informace, nebo o jakýkoliv jiný obsah. Za jedinou vyjímku považuji regulaci přístupu mladistvých na stránky, které pro ně nejsou vhodné (erotika, hazardní hry, ....)

Myslím, že jsou oblasti, které by měli být postihovány a že je důležité mít nějaká pravidla.

Na internet by se měli vztahovat klasické zákony jako na každou jinou činnost, nicméně by nemělo docházet k regulování tím způsobem, že když někdo chce něco sdílet na internetu s tím, že to není proti jakémukoli zákonu, tak aby to neměl zakázané z nějakého důvodu

Na internet může každý je to světová síť. Každý na něm může sdílet svoje myšlenky. Kdyby byl regulovaný stal by se z něho nástroj který by usměrňoval lidi tam kam by si vládnoucí mocnosti usmysleli a otupil by lidi

na internetu by měla platit svoboda pohybu, protože tomu tak bylo odjakživa

Na internetu vládne svoboda projevu.

Neboť je jediným místem kde vás nikdo nebude rozlišovat podle barvy pleti, kde svoboda má svůj význam.

neměl by být regulován, je to porušení zásady volného šíření informací

Neměl by být regulovaným médiem. Každý ať si publikuje a zveřejňuje co chce.

Neměl by být, protože je to omezování svobody.

Neměl by být, protože to není potřeba. Děti si mají regulovat sami rodiče, když už.

Neměl by, být regulován státem stačí se podívat na Čínu, ale kontrola určitý dohled,n nejakým subjektem dnes již potřeba je. Svoboda sice ano, jenže ochrana je též potřeba naše i před námi.

Neměl by, kvůli možnosti svobody projevu na Internetu.

Neměl, protoze je to omezovani lidskych práv a svobod.

Neměl: Jelikož by byl mnohem svobodnější

Nemyslím nic.

Nevidím k tomu žádný důvod ho regulovat

nevím, příjde mi to zbytečné

O2 Žalud

ochrana soukromí

omezení svobodného působení na internetu

omezování soukromí a fanatizace občanů

Podle mě ani Internet jako takovej Zregulovat nejde. To by se muselo udělat celosvětově a stejně to nedotáhnou do takové dálky jako by chtěli.

Podle mě by regulován být neměl, je to jako by někdo říkal s kým se můžu a nemůžu bavit na ulici, co a kde můžu/nemůžu říkat... A to se mi zkrátka nelíbí.

posledni svobodne misto

Proč ano?

Protože by na něm měl mít možnost vyjádřit se každý a u nás by to doopadlo tak, že každý, kdo by kritizoval EU, USA nebo NATO neměl vládou právo vyjádřit se.

Protože by s tím nastala spousta problémů a sporů, které by se obtížně řešily (autorská práva apod.)

protože chci svobodu slova

Protože internet by mě být svobodný

Protože je to již jediné svobodné médium. Omezení, regulace, či cenzura internetu je zásah do svobody každého člověka.

protože je to snad poslední místo na zemi, kde může být člověk relativně svobodný a které není tolik kontrolované, až na některé věci... navíc poslední dobou se nám zase rozmáhá cenzura, takže to jde všechno do kopru

Protože jsem Pirát :)

protože jsme demokratický stát.

protože nemluví vždy pravdu,regulovali by to

Protože pokud bude prodán i internet nezbyde jediné svobodné médium

Protože se i na něm vyskytují psychopati a zlý lidé.

Protože to mne nebaví. A asi i proto, že regulace internetů by znamenala přinejmenším příležitost k omezování svobody slova na něm a ještě megahustějšímu narušování soukromí, případně dalšímu šikanování jeho uživatelů. Ale především proto, že porna je třeba.

Protože to NEJDE!

Protože to v celém rozsahu ovlivní svobodu slova a vyjadřování, osobní svobodu, soukromí atd atd

Přecejenom je to dnes defakto jediný svobodný zdroj informací/pokud víme, kde hledat.

Rozpor z původního určení

Stát by neměl regulovat internet protože to není jeho účel (ochrana občanů před násilím). Soukromá firma poskytující služby může tyto samozřejmě regulovat a nabízet v podobě kterou uzná za vhodné.

Svoboda informací

svoboda je ssvoboda

svoboda projevu

Svoboda slova

Svoboda slova. Nejhorší je myslet si, že omezováním svobody dospějeme k bezpečí. To už tady totiž bylo. Za komunistů byly např. ulice bezpečnější. Ale chceme se tam vrátit? Jedinou cestou je učit lidi už od dětství že svoboda souvisí s odpovědností, resp. vzájemně se podmiňují. Regulace nikdy nic nevyřeší, pouze skryje pod povrchem. A jej jedno, jestli ve společnosti, v dopravě, v ekonomice nebo na internetu.

Svobodný internet přináší mnohem více užitku. Volné sdílení myšlenek je prospěšné pro společnost.

Tvář internetu jako takového by se velmi změnila. Regulace ve vysoké míře by znesnadňovala nejen běžnou práci na internetu, ale i mezinárodní spolupráce, kde by mohlo docházet ke kolizím s regulací i v místech, kde není nutná.

Už z principu; Např: Pokud regulaci, pak jedině transparentní. Pokud se omezuje svoboda lidí nevědomky v tak svobodném médiu jako je internet, pak význam internetu ztrácí svůj smysl.

V síti Internet by neměl být volný přístup k obsahu nevhodnému dětem a dospívající mládeži. A naopak, by v síti Internetu měly být dostupné všechny informace ohledně práce placených politiků a státních úřadů.

why not

Z části určitě jinak by z toho bylo naprosté šílenství

4. Souhlasíte s postihy koncových uživatelů za stahování autorsky chráněného obsahu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7141,76 %42,01 %  
nesouhlasím6437,65 %37,87 %  
spíše souhlasím2212,94 %13,02 %  
nevím84,71 %4,73 %  
souhlasím52,94 %2,96 %  

Graf

5. Stahujete autorsky chráněný obsah ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12875,29 %75,74 %  
ne2212,94 %13,02 %  
nevím2011,76 %11,83 %  

Graf

6. O jaký obsah se jedná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filmy12975,88 %76,33 %  
Hudba12674,12 %74,56 %  
Obrázky8348,82 %49,11 %  
Hry7644,71 %44,97 %  
ebooky5532,35 %32,54 %  
Nestahuji2816,47 %16,57 %  

Graf

7. Znáte hacktivistické hnutí Anonymous ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15591,18 %91,72 %  
ne158,82 %8,88 %  

Graf

8. Souhlasíte s aktivitami tohoto hnutí ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7141,76 %42,01 %  
souhlasím4627,06 %27,22 %  
nevím3319,41 %19,53 %  
spíše nesouhlasím158,82 %8,88 %  
nesouhlasím52,94 %2,96 %  

Graf

9. Kolik je Vám let ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-219154,17 %53,85 %  
22-304225 %24,85 %  
30+2313,69 %13,61 %  
13-16127,14 %7,1 %  

Graf

10. V jakém studujete/pracujete oboru ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informační technologie5136,17 %30,18 %  
Obchodování1913,48 %11,24 %  
Veřejná správa139,22 %7,69 %  
Politika32,13 %1,78 %  
gymnázium32,13 %1,78 %  
průmysl32,13 %1,78 %  
Strojírenství21,42 %1,18 %  
Student21,42 %1,18 %  
Zdravotnictví21,42 %1,18 %  
stavebnictví21,42 %1,18 %  
služby21,42 %1,18 %  
cestovní ruch21,42 %1,18 %  
Strojní technologie10,71 %0,59 %  
Elektrotechnika10,71 %0,59 %  
technické10,71 %0,59 %  
Jazyky10,71 %0,59 %  
Student vysoké školy10,71 %0,59 %  
umělec10,71 %0,59 %  
9.ročník ZŠ10,71 %0,59 %  
Tělovýchova a technická výchova se zaměřením na vzdělávání10,71 %0,59 %  
Prodavač uzenin - Hajšo10,71 %0,59 %  
Věda10,71 %0,59 %  
všeobecné gymnýzium, brigádně grafik10,71 %0,59 %  
nepracuji10,71 %0,59 %  
momentálně nepracuji10,71 %0,59 %  
Student ekonomie a veřejné správy10,71 %0,59 %  
student Automatizace10,71 %0,59 %  
sociální činnost10,71 %0,59 %  
sociální služby10,71 %0,59 %  
studuji geografii10,71 %0,59 %  
Studuji ZŠ10,71 %0,59 %  
veterinární lékařství10,71 %0,59 %  
biologické vědy10,71 %0,59 %  
studuji strojní inženýrství 10,71 %0,59 %  
Právo10,71 %0,59 %  
Geografie10,71 %0,59 %  
právo; informační technologie10,71 %0,59 %  
Průmysl.10,71 %0,59 %  
humanitní vědy10,71 %0,59 %  
umění10,71 %0,59 %  
kultura10,71 %0,59 %  
Ekonomie10,71 %0,59 %  
Přírodní vědy.10,71 %0,59 %  
přirodovědný obor10,71 %0,59 %  
s10,71 %0,59 %  
Pracuji ve výzkumu10,71 %0,59 %  
Tělovýchova a sport10,71 %0,59 %  
soukromé školství by se to dalo nazvat :)10,71 %0,59 %  
gymnýzium10,71 %0,59 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9959,64 %58,58 %  
Žena5834,94 %34,32 %  
Bot95,42 %5,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. O jaký obsah se jedná ?

  • odpověď Nestahuji:
    • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Stahujete autorsky chráněný obsah ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímá Vás politika regulace Internetu ?

2. Souhlasíte s názorem, že by měl být Internet regulován vládou nebo soukromou organizací ?

4. Souhlasíte s postihy koncových uživatelů za stahování autorsky chráněného obsahu ?

5. Stahujete autorsky chráněný obsah ?

6. O jaký obsah se jedná ?

7. Znáte hacktivistické hnutí Anonymous ?

8. Souhlasíte s aktivitami tohoto hnutí ?

9. Kolik je Vám let ?

10. V jakém studujete/pracujete oboru ?

11. Jaké je vaše pohlaví ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímá Vás politika regulace Internetu ?

2. Souhlasíte s názorem, že by měl být Internet regulován vládou nebo soukromou organizací ?

4. Souhlasíte s postihy koncových uživatelů za stahování autorsky chráněného obsahu ?

5. Stahujete autorsky chráněný obsah ?

6. O jaký obsah se jedná ?

7. Znáte hacktivistické hnutí Anonymous ?

8. Souhlasíte s aktivitami tohoto hnutí ?

9. Kolik je Vám let ?

10. V jakém studujete/pracujete oboru ?

11. Jaké je vaše pohlaví ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kromholz, L.Svoboda Internetu, hnutí Anonymous (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://svoboda-internetu-hnuti-anon.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.