Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SYNDROM CAN- Syndrom týraného, zanedbávaného, zneužívaného dítěte

SYNDROM CAN- Syndrom týraného, zanedbávaného, zneužívaného dítěte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Tichá
Šetření:03. 12. 2014 - 01. 01. 2015
Počet respondentů:183
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2512065,57 %65,57 %  
15-204021,86 %21,86 %  
25-35137,1 %7,1 %  
více105,46 %5,46 %  

Graf

2. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16187,98 %87,98 %  
muž2212,02 %12,02 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy se SYNDROMEM CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9049,18 %49,18 %  
ano6334,43 %34,43 %  
nevím3016,39 %16,39 %  

Graf

4. Kde jste se setkali se SYNDROMEM CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikde10959,56 %59,56 %  
ve svém okolí3418,58 %18,58 %  
ve škole3217,49 %17,49 %  
doma84,37 %4,37 %  

Graf

5. Myslíte, že do SYNDROMU CAN spadá: sex. zneužívání, pohl. zneužívání, ohmatávání, znásilnění, video, fotky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15383,61 %83,61 %  
nevím2312,57 %12,57 %  
ne73,83 %3,83 %  

Graf

6. Myslíte si, že SYNDROMU CAN je věnována dostatečná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12970,49 %70,49 %  
nevím3820,77 %20,77 %  
ano168,74 %8,74 %  

Graf

7. Myslíte si, že SYNDROMEM CAN trpí jen malé děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16087,43 %87,43 %  
nevím1910,38 %10,38 %  
ano42,19 %2,19 %  

Graf

8. Proč vzniká SYNDROM CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z důvodu nepřijtelného chování rodičů vůči dětem16690,71 %90,71 %  
šikana ve škole116,01 %6,01 %  
sebepoškozování31,64 %1,64 %  
kyberšikana31,64 %1,64 %  

Graf

9. Která skupina je nejvíce SYNDROMEM CAN ohrožena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti17394,54 %94,54 %  
ženy63,28 %3,28 %  
důchodci21,09 %1,09 %  
muži21,09 %1,09 %  

Graf

10. Kdo nejčstěji ubližuje jedinci se SYNDROMEM CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoby, které by pro dítě naopak měli představovat jistotu a bezpečí15584,7 %84,7 %  
rodina2212,02 %12,02 %  
cizí lidé63,28 %3,28 %  

Graf

11. Následky syndromu CAN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychická deprivace a traumatizace12668,85 %68,85 %  
posttraumatická stresová porucha4424,04 %24,04 %  
transgenerační přenos137,1 %7,1 %  

Graf

12. Jaká je pro jedince trpicí SYNDROMEM CAN vhodná prevence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terciální prevencí (ozumíme takové chování pedagoga, lékaře či rodiče, když reaguje na situaci, v níž již došlo k týrání, zneužívání dítěte. Smyslem terciální prevence je zamezení dalšího násilí či zneužívání dítěte)6535,52 %35,52 %  
prevence primární (spočívá hlavně v kvalitní přípravě dětí do manželství a rodičovství od nejranějšího věku)6535,52 %35,52 %  
sekundární prevence (z hlediska aktivního vyhledávání (depistáže): rizikových dětí, rizikových dospělých, rizikových rodin, rizikových situací.5328,96 %28,96 %  

Graf

13. Myslíte si, že v SYNDROMU CAN existují tzv. zvlaštní formy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10054,64 %54,64 %  
nevím8043,72 %43,72 %  
ne31,64 %1,64 %  

Graf

14. Jak si myslíte, že tento jedinec žije?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
braní prášků a terapie11160,66 %60,66 %  
normální běžný život4625,14 %25,14 %  
jakákoliv léčebna2614,21 %14,21 %  

Graf

15. Byl byste schopen jakýmkoliv způsobem pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím10456,83 %56,83 %  
ano6937,7 %37,7 %  
ne105,46 %5,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Kde jste se setkali se SYNDROMEM CAN?

  • odpověď nikde:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Setkali jste se někdy se SYNDROMEM CAN?

15. Byl byste schopen jakýmkoliv způsobem pomoci?

  • odpověď nevím:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi šikana ve škole na otázku 8. Proč vzniká SYNDROM CAN?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. Jste muž či žena?

3. Setkali jste se někdy se SYNDROMEM CAN?

4. Kde jste se setkali se SYNDROMEM CAN?

5. Myslíte, že do SYNDROMU CAN spadá: sex. zneužívání, pohl. zneužívání, ohmatávání, znásilnění, video, fotky?

6. Myslíte si, že SYNDROMU CAN je věnována dostatečná pozornost?

7. Myslíte si, že SYNDROMEM CAN trpí jen malé děti?

8. Proč vzniká SYNDROM CAN?

9. Která skupina je nejvíce SYNDROMEM CAN ohrožena?

10. Kdo nejčstěji ubližuje jedinci se SYNDROMEM CAN?

11. Následky syndromu CAN?

12. Jaká je pro jedince trpicí SYNDROMEM CAN vhodná prevence?

13. Myslíte si, že v SYNDROMU CAN existují tzv. zvlaštní formy?

14. Jak si myslíte, že tento jedinec žije?

15. Byl byste schopen jakýmkoliv způsobem pomoci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. Jste muž či žena?

3. Setkali jste se někdy se SYNDROMEM CAN?

4. Kde jste se setkali se SYNDROMEM CAN?

5. Myslíte, že do SYNDROMU CAN spadá: sex. zneužívání, pohl. zneužívání, ohmatávání, znásilnění, video, fotky?

6. Myslíte si, že SYNDROMU CAN je věnována dostatečná pozornost?

7. Myslíte si, že SYNDROMEM CAN trpí jen malé děti?

8. Proč vzniká SYNDROM CAN?

9. Která skupina je nejvíce SYNDROMEM CAN ohrožena?

10. Kdo nejčstěji ubližuje jedinci se SYNDROMEM CAN?

11. Následky syndromu CAN?

12. Jaká je pro jedince trpicí SYNDROMEM CAN vhodná prevence?

13. Myslíte si, že v SYNDROMU CAN existují tzv. zvlaštní formy?

14. Jak si myslíte, že tento jedinec žije?

15. Byl byste schopen jakýmkoliv způsobem pomoci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tichá, E.SYNDROM CAN- Syndrom týraného, zanedbávaného, zneužívaného dítěte (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://syndrom-can-syndrom-tyraneho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.