Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Podlipná
Šetření:06. 06. 2012 - 15. 06. 2012
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Jana Podlipná, jsem studentka Pedagogické fakulty, oboru Sociální patologie a prevence.

Snažím se touto cestou získat informace o problematice Syndromu týráného, zneužíváného a zanedbáváného dítěte od adolescentů (dívky i chlapci ve věku přibližně od 15 - 24 let).

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbavaného dítěte je jakékoliv poškození fyzického, psychického či sociální stavu dítěte, které vzniká nenáhodným jednáním rodičů nebo dospělé osoby, která má dítě pod svým vlivem.

Zabývám se informovaností o téte problematice a názory na prevenci - primární (jako předejití Syndromu) a sekundární a terciární (jako pomoc dítěti, které je již tímto Syndromem postiženo).

Za Váš čas předem děkuji :-)

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2379,31 %79,31 %  
muž620,69 %20,69 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 -251655,17 %55,17 %  
18 - 21931,03 %31,03 %  
15 - 17413,79 %13,79 %  

Graf

3. Co si představuješ pod pojmy TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ a ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Cokoli co je dítěti nepříjemné a je v rozporu s právem

fyzické a psychické týrání (bití, ponižování, nadávání...), sexuální zneužívání a nedostatečné plnění péče - dítě má např. málo jídla, nedostatečně oblékáno, má znatelně nižší životní úroveň než jeho rodiče, malý životní prostor, nevzdělává se...

Fyzické napadání, nezájem o fyzický i psychický stav dítěte, psychické týrání apod.

fyzické násilí, psychické týrání, zneužívání, odepírání zdravotní péče

kk

mlácení dětí

mlácení dětí, ošahávání, nachání dětí chodit špinavé, nestarat se o ně

Nedostatečné uspokojování nároků dítěte.

O tom vím dost na knihu, nebudu se pokoušet to shrnout na tři řádky :-)

Pod týráním si představím fyzické i psychické ubližování dítěti, pod zneužíváním si představím sexuální zneužití dítěte (znásilnění apod.) a pod zanedbáváním upírání dítěti jeho základní potřeby jako je jídlo, pití, rodinné zázemí,...

porušování zákona

Především fyzické útoky a psychický nátlak nebo šikana, dále neposkytování základních životních potřeb (jídla, oblečení, domova) a záměrný nedostatek času tráveného s dítětem

psychické či fyzické násilí na dětech, zanedbávání jejich psychických či základních životních potřeb, zneužívání za účelem vlastního prospěchu, které je v rozporu se zákonem či dobrými mravy

psychické týrání (urážení, ponižování dítěte), fyzické týrání (jakákoliv nepřiměřená zranění, způsobená např. bitím, kopáním, popáleniny apod.), nedostatečná péče o dítě (nenaplňování základních potřeb dítěte - jídlo, ošacení, sociální kontakty, emocionální vřelost)

Psychický nátlak a nepřiměřené fyzické tresty.

sexuální zneužívání,psychické týrání a fyzické týrání,bití,ponižování a znásilňování,

špatná péče

Špatné pochopení výchovy dětí, velmi složitá otázka

Týrání - bytí, omezování, nucení do nepříjemnch činností Zneužívání - pohlavní, finanční (nutit dítě v brzkém věku pracovat) Zanedbávání - ignorace dětí, nestarání se o ně

týrání - mlácení, kopání a další tělesné ubližování zneužívání dětí - k sexu zanedbávání - ve výchově a oblečení a tak

týrání - psychické (ponižování, shazování), fyzické (výprasky v nepřiměřené míře) zneužívání - sexuální motivované nátlaky na dítě (nejen sex) zanedbávání - nedostatek jídla, ošacení, péče, komunikace

Týrání - Psychické nebo fyzické ubližování Zneužívání - Sexuální využívaní dětí Zanedbávaní - Neochota se starat o dítě

týrání-ubližování dětem, jak psych. tak fyzicky zneužívání-sex s nezlrtilýmí zanedbávání-neplnění potřeb dítěte ale ne tak drastické jako týrání

ubližování dětem, mlácení, sex s nimi, nadávky

ubližování na zdraví, sexuální obtěžování, šikana, zesměšňování, nedostatečné zabezpečení dítěte (jídlo, spánek, oblečení)

vědomé a cílené fyzické a psychické, sexuální ubližování svěřenému dítěti

vše co dítěte bolí, je mu nepříjemné či mu způsobuje nějaké újmy

zamindrákované rodiče, psychické i fyzické týrání, zničený život dětí

4. Máš pocit, že si byl/a včas a dostatečně o této problematice informován/a - ať už ve škole, rodině nebo jinde?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2275,86 %75,86 %  
ne724,14 %24,14 %  

Graf

5. Sexuální zneužití je trestný čin. Co podle tebe tento pojem znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlavní styk s dítětem29100 %100 %  
poskytnutí dítěte k focení nebo točení pornografie2896,55 %96,55 %  
hlazení intimních partií2689,66 %89,66 %  
nucení k sledování pornografie2172,41 %72,41 %  
slovní sexuální narážky1448,28 %48,28 %  

Graf

6. Kdo je podle tvého názoru v první řadě ZODPOVĚDNÝ ZA VZNIK Syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič nebo vychovatel2896,55 %96,55 %  
dítě samotné13,45 %3,45 %  

Graf

7. Cítil/a ses někdy tímto syndromem ohrožen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2482,76 %82,76 %  
ano517,24 %17,24 %  

Graf

8. Myslíš si, že skutečnost - že je dítě "nechtěné" zvyšuje riziko vzniku Syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1034,48 %34,48 %  
spíše souhlasím724,14 %24,14 %  
spíše nesouhlasím724,14 %24,14 %  
nevím517,24 %17,24 %  

Graf

9. KOMU by měla být zejména POSKYTOVÁNA primární prevence - tedy prevence k předejití vzniku Syndromu týraného, zneužívaného a zanedbavaného dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dětem1862,07 %62,07 %  
rodičům nebo vychovatelům1241,38 %41,38 %  
budoucím rodičům1137,93 %37,93 %  
učitelům724,14 %24,14 %  
problémovým dětem517,24 %17,24 %  

Graf

10. KDO by se měl především ZABÝVAT A POSKYTOVAT sekundární a terciální prevencí (péče o děti již tímto syndromem postižené, aby se násilí neopakovalo apod.) a další spoluprácí s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborníci - psychologové, sociální pracovníci,...2379,31 %79,31 %  
škola, učitelé, výchovný poradce1862,07 %62,07 %  
rodiče1034,48 %34,48 %  
přátelé a kamarádi620,69 %20,69 %  
samotné dítě517,24 %17,24 %  
odborníci - psychologovím, sociální pracovníci,...413,79 %13,79 %  

Graf

11. Co by mohlo sloužit jako prevence Syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informace získané od učitele ve škole při běžné výuce (pro dítě)2482,76 %82,76 %  
informace získané v rodině1862,07 %62,07 %  
texty na internetu1655,17 %55,17 %  
veřejné besedy s odborníky1551,72 %51,72 %  
spoty a pořady v televizi1551,72 %51,72 %  
články v časopisech a novinách1448,28 %48,28 %  
brožury, letáky1344,83 %44,83 %  
plakáty1137,93 %37,93 %  
návštěva sociálky13,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podlipná, J.Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://syndrom-tyraneho-zneuzivaneh.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.