Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření a jeho prevence na manažerských pozicích

Syndrom vyhoření a jeho prevence na manažerských pozicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lada Čecháčková
Šetření:06. 03. 2013 - 02. 04. 2013
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):21 / 7.04
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

Jmenuji se Lada Čecháčková a studuji třetím rokem Univerzitu Tomáše Bati. Tento dotazník je zaměřen na problematiku syndromu vyhoření a jeho prevence na manažerských pozicích, a je určen pro manažery s praxí delší než dva roky. Výsledky budou použity v mé bakalářské práci.

 

Předem děkuji za Váš čas,

           přeji příjemné vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Jsem manažer/manažerka s praxí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [menší než dva roky → konec dotazníku, 2 roky a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky a více11073,33 %73,33 %  
menší než dva roky4026,67 %26,67 %  

Graf

2. Počet lidí, které mám přímo pod sebou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [menší než 5 → konec dotazníku, větší než 5otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší než 57970,54 %52,67 %  
menší než 53329,46 %22 %  

Graf

3. Jsem manažer/manažerka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [podnikatel/podnikatelkaotázka č. 4, v zaměstnaneckém poměruotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnaneckém poměru6073,17 %40 %  
podnikatel/podnikatelka2226,83 %14,67 %  

Graf

Nyní prosím doplňujte u každého tvrzení čísla, označující sílu pocitů, které obvykle prožíváte.

0 = vůbec, 7 = velmi silně

4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Nyní prosím doplňujte u každého tvrzení čísla, označující sílu pocitů, které obvykle prožíváte.

0 = vůbec, 7 = velmi silně

5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3255,17 %21,33 %  
Ne2644,83 %17,33 %  

Graf

7. Zažívám-li vysokou pracovní zátěž, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvyšuji schopnost zátěž nést, kupříkladu cvičením, nebo podporou okolí.2950 %19,33 %  
Nijak tuto situaci neřeším.915,52 %6 %  
Snažím se ji zmírnit, kupříkladu pohovorem s nadřízeným, používám zavedené modely pracovní doby, snažím se změnit pracovní pozici.610,34 %4 %  
Nezažívám vysokou pracovní zátěž.23,45 %1,33 %  
relaxuji při sportu nebo v přírodě11,72 %0,67 %  
poměr zatížení a relaxace, ať už pasivní či aktivní, musí být vyrovnaný11,72 %0,67 %  
snažím se zklidnit sebe i okolí :-)11,72 %0,67 %  
snažím se pracovat naplno, ale vždy s nadhledem, není to konec světa...11,72 %0,67 %  
pod tlakem pracuji lépe11,72 %0,67 %  
kompenzuji ji relaxem - zájmy ... 11,72 %0,67 %  
zlepšení organizace vlastní práce, delegování11,72 %0,67 %  
uvědomuji si svou vysokou pracovní zátěž a problém se syndromem vyhoření avšak nenalézám pochopení u svých nadřízených a už nějak nemám sílu se tím víc zabývat11,72 %0,67 %  
Snažím se problémy vyřešit s vědomím, že po čase se zátěž sníží. 11,72 %0,67 %  
sejdu se s přáteli nebo poslouchám vážnou hudbu11,72 %0,67 %  
nárazová práce, po období silné zátěže je naopak období klidu11,72 %0,67 %  
lyžovanie, 11,72 %0,67 %  

Graf

8. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám dostatek samostatnosti.3153,45 %20,67 %  
Pohovorem s nadřízenými.1831,03 %12 %  
Neřeším.610,34 %4 %  
Kapky vody rozruší i skálu, trpělivou prací si prostor pro rozhodnutí vytvořím a ujistím se, že o dané kompetence stojím.11,72 %0,67 %  
ve smyslu organizační struktury firmy11,72 %0,67 %  
řeším s relevantními kolegy i podřízenými11,72 %0,67 %  

Graf

9. Špatný kolektiv řeším:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohovorem s kolegy, popřípadě iniciuji změny.3051,72 %20 %  
Nemám špatný kolektiv.2237,93 %14,67 %  
Neřeším.35,17 %2 %  
Navrhuji supervizi nad pracovní skupinou.23,45 %1,33 %  
rušivé vlivy odstranit11,72 %0,67 %  

Graf

10. Nespravedlnost řeším:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohovorem, např. s nadřízenými, nebo kolegy.4374,14 %28,67 %  
Nepociťuji nespravedlnost.1118,97 %7,33 %  
Neřeším.23,45 %1,33 %  
Změnou pracovní pozice.11,72 %0,67 %  
jsem v pozici, kdy tyto situace musím řešit u podřízených. 11,72 %0,67 %  

Graf

11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koníčky a přátelé.3967,24 %26 %  
Cvičení.2543,1 %16,67 %  
Relaxace.2543,1 %16,67 %  
Nemám na sebe dostatek času.1118,97 %7,33 %  

Graf

12. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3356,9 %22 %  
Žena2543,1 %16,67 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 45 let2441,38 %16 %  
45 let a více1831,03 %12 %  
25-35 let1525,86 %10 %  
18-25 let11,72 %0,67 %  

Graf

14. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1257,14 %8 %  
Ne942,86 %6 %  

Graf

15. Když zažívám vysokou pracovní zátěž, tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvyšuji schopnost nést zátěž - např. cvičením, podporou okolí.942,86 %6 %  
Neřeším ji.628,57 %4 %  
Nezažívám vysokou pracovní zátěž.29,52 %1,33 %  
stanovuji vlastní hranice zátěže14,76 %0,67 %  
jsem fyzicky aktivní 14,76 %0,67 %  
Snažím se ji zmírnit - např. pohovorem s nadřízeným, používám zavedené modely pracovní doby, změnou pracovní pozice.14,76 %0,67 %  
mi ju vzdy zmierni moja priatelka14,76 %0,67 %  

Graf

16. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepociťuji nedostatek samostatnosti.1571,43 %10 %  
Pohovorem s nadřízenými.419,05 %2,67 %  
naopak řeším věci s konečnou platností14,76 %0,67 %  
Neřeším.14,76 %0,67 %  

Graf

17. Špatný kolektiv řeším:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohovorem s kolegy, popřípadě iniciuji změny.1361,9 %8,67 %  
Nemám špatný kolektiv.628,57 %4 %  
Navrhuji supervizi nad pracovní skupinou.14,76 %0,67 %  
Neřeším.14,76 %0,67 %  

Graf

18. Nespravedlnost řeším:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohovorem, například s nadřízenými, nebo kolegy.942,86 %6 %  
Nepociťuji nespravedlnost.838,1 %5,33 %  
Neřeším.314,29 %2 %  
Změnou pracovní pozice.14,76 %0,67 %  

Graf

19. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Relaxace.1361,9 %8,67 %  
Koníčky a přátelé.1361,9 %8,67 %  
Cvičení.942,86 %6 %  
Mám na sebe nedostatek času.523,81 %3,33 %  

Graf

20. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1257,14 %8 %  
Žena942,86 %6 %  

Graf

21. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45 let a více942,86 %6 %  
25 - 35 let523,81 %3,33 %  
18 - 25 let419,05 %2,67 %  
35 - 45 let314,29 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Počet lidí, které mám přímo pod sebou:

 • odpověď větší než 5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvyšuji schopnost zátěž nést, kupříkladu cvičením, nebo podporou okolí. na otázku 7. Zažívám-li vysokou pracovní zátěž, tak:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dostatek samostatnosti. na otázku 8. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem s nadřízenými. na otázku 8. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám špatný kolektiv. na otázku 9. Špatný kolektiv řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem s kolegy, popřípadě iniciuji změny. na otázku 9. Špatný kolektiv řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepociťuji nespravedlnost. na otázku 10. Nespravedlnost řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem, např. s nadřízenými, nebo kolegy. na otázku 10. Nespravedlnost řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cvičení. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koníčky a přátelé. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám na sebe dostatek času. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Relaxace. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 12. Jsem:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 12. Jsem:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepociťuji nedostatek samostatnosti. na otázku 16. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem s kolegy, popřípadě iniciuji změny. na otázku 17. Špatný kolektiv řeším:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koníčky a přátelé. na otázku 19. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Relaxace. na otázku 19. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 20. Jsem
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25-35 let na otázku 13. Věk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 - 45 let na otázku 13. Věk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 45 let a více na otázku 13. Věk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám stále hodně energie=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám stále hodně energie=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám stále hodně energie=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konci každého pracovního dne se cítím být na dně sil=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konci každého pracovního dne se cítím být na dně sil=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s lidmi mi přináší silný stres=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal hodně dobrého=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal hodně dobrého=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnaneckém poměru na otázku 3. Jsem manažer/manažerka:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi podnikatel/podnikatelka na otázku 3. Jsem manažer/manažerka:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konci každého pracovního dne se cítím být na dně sil=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

3. Jsem manažer/manažerka:

 • odpověď podnikatel/podnikatelka:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 20. Jsem
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepociťuji nedostatek samostatnosti. na otázku 16. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem s kolegy, popřípadě iniciuji změny. na otázku 17. Špatný kolektiv řeším:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koníčky a přátelé. na otázku 19. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Relaxace. na otázku 19. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.
 • odpověď v zaměstnaneckém poměru:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvyšuji schopnost zátěž nést, kupříkladu cvičením, nebo podporou okolí. na otázku 7. Zažívám-li vysokou pracovní zátěž, tak:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dostatek samostatnosti. na otázku 8. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem s nadřízenými. na otázku 8. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám špatný kolektiv. na otázku 9. Špatný kolektiv řeším:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem s kolegy, popřípadě iniciuji změny. na otázku 9. Špatný kolektiv řeším:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepociťuji nespravedlnost. na otázku 10. Nespravedlnost řeším:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohovorem, např. s nadřízenými, nebo kolegy. na otázku 10. Nespravedlnost řeším:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cvičení. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koníčky a přátelé. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám na sebe dostatek času. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Relaxace. na otázku 11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 12. Jsem:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 12. Jsem:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25-35 let na otázku 13. Věk:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35 - 45 let na otázku 13. Věk:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 45 let a více na otázku 13. Věk:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám stále hodně energie=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám stále hodně energie=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám stále hodně energie=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konci každého pracovního dne se cítím být na dně sil=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konci každého pracovního dne se cítím být na dně sil=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce s lidmi mi přináší silný stres=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal hodně dobrého=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal hodně dobrého=6 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů=4 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na konci každého pracovního dne se cítím být na dně sil=3 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

 • odpověď Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=0:
  • 12.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
 • odpověď Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0:
  • 12.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

 • odpověď Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
 • odpověď Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení=0:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

10. Nespravedlnost řeším:

 • odpověď Pohovorem, např. s nadřízenými, nebo kolegy.:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává=1 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a=2 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce mě citově vysává=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým=0 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

12. Jsem:

 • odpověď Muž:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty=5 na otázku 5. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

16. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:

 • odpověď Nepociťuji nedostatek samostatnosti.:
  • 10x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám pocit, že jsem na konci svých sil=0 na otázku 4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem manažer/manažerka s praxí:

2. Počet lidí, které mám přímo pod sebou:

3. Jsem manažer/manažerka:

4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

6. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.

7. Zažívám-li vysokou pracovní zátěž, tak:

8. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:

9. Špatný kolektiv řeším:

10. Nespravedlnost řeším:

11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:

12. Jsem:

13. Věk:

14. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.

16. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:

17. Špatný kolektiv řeším:

19. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:

20. Jsem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem manažer/manažerka s praxí:

2. Počet lidí, které mám přímo pod sebou:

3. Jsem manažer/manažerka:

4. Objevuje se u Vás syndrom vyhoření?

6. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.

7. Zažívám-li vysokou pracovní zátěž, tak:

8. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:

9. Špatný kolektiv řeším:

10. Nespravedlnost řeším:

11. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:

12. Jsem:

13. Věk:

14. Vědomě předcházím syndromu vyhoření.

16. Nedostatek samostatnosti (např. nedostatek kompetence pro rozhodnutí při výkonu práce) řeším:

17. Špatný kolektiv řeším:

19. Vynahrazuji si čas na následující v dostatečné míře:

20. Jsem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čecháčková, L.Syndrom vyhoření a jeho prevence na manažerských pozicích (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-a-jeho-prev.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.