Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření Burnout

Syndrom vyhoření Burnout

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Loudová
Šetření:25. 11. 2015 - 25. 11. 2015
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník použiji do své bakalářské práce, jsem moc ráda, když si uděláte chviličku času a pomůžete mi s průzkumem. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pracuji pro:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nadnárodní korporaciotázka č. 3, Jiný typ (např. malý, střední podnik, podnikatel, neziskový sektor, nepracuji apod.)otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný typ (např. malý, střední podnik, podnikatel, neziskový sektor, nepracuji apod.)1976 %76 %  
Nadnárodní korporaci624 %24 %  

Graf

2. Pro jakou z těchto možností pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malý nebo střední podnik947,37 %36 %  
Nepracuji631,58 %24 %  
Podnikám210,53 %8 %  
Jiné15,26 %4 %  
Neziskový sektor15,26 %4 %  

Graf

3. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1352 %52 %  
Muž1248 %48 %  

Graf

4. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-252288 %88 %  
50+14 %4 %  
26-3014 %4 %  
41-5014 %4 %  

Graf

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola2184 %84 %  
Střední škola s maturitou416 %16 %  

Graf

6. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o tom, co znamená pojem syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1352 %52 %  
Spíše ano936 %36 %  
Spíše ne28 %8 %  
Ne14 %4 %  

Graf

7. Domníváte se, že Vy osobně jste v ohrožení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1040 %40 %  
Spíše ano832 %32 %  
Ano520 %20 %  
Ne28 %8 %  

Graf

8. Postihl přímo Vás syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2392 %92 %  
Ano28 %8 %  

Graf

9. Postihl syndrom vyhoření někoho ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1664 %64 %  
Ano936 %36 %  

Graf

10. Jaké rizikové faktory považujete za nejčastější příčinu syndromu vyhoření v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chronický stres2184 %84 %  
Vysoká pracovní zátěž2184 %84 %  
Neslučitelnost zaměstnání a soukromého života1560 %60 %  
Nedostatek samostatnosti a neustálá kontrola1144 %44 %  
Záplava informací, dat, textů a vzdělávacích materiálů1040 %40 %  
Nesoulad hodnot pracovníka a firmy936 %36 %  
Nestabilita trhu práce / riziko ztráty zaměstnání728 %28 %  
Nejednotný přístup ze strany nadřízených624 %24 %  
Trvalé působení rušivých vlivů520 %20 %  

Graf

11. Co je podle vás důsledek působení rizikových faktorů v práci a v osobním životě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta chuti do života1875 %72 %  
Vyčerpání, odcizení1875 %72 %  
Pocity marnosti / zbytečnosti1562,5 %60 %  
Pokles výkonnosti1458,33 %56 %  
Nezájem o sebe i okolí1354,17 %52 %  
Ztráta sebevědomí1250 %48 %  
Ztráta zaměstnání416,67 %16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Loudová, J.Syndrom vyhoření Burnout (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-burnout.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.