Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření pedagoga

Syndrom vyhoření pedagoga

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Toningerová
Šetření:10. 03. 2021 - 22. 03. 2021
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
věnujte mi, prosím, několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Vámi zvolenou variantu zaškrtněte, v případě otevřené odpovědi doplňte vlastními slovy.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké míry jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a5132,48 %32,48 %  
Velmi spokojen/a5031,85 %31,85 %  
Částečně spokojen/a3924,84 %24,84 %  
Nespokojen/a117,01 %7,01 %  
Znechucen/a63,82 %3,82 %  

Graf

2. Dokážete se ze své práce radovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6943,95 %43,95 %  
Ano, záleží na typu úkolů6742,68 %42,68 %  
Velmi zřídka138,28 %8,28 %  
Nevím53,18 %3,18 %  
Nikdy jsem z práce radost neměl/a31,91 %1,91 %  

Graf

3. Myslíte si, že jste za svou práci dostatečně oceňován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adekvátně7648,41 %48,41 %  
Neadekvátně4931,21 %31,21 %  
Nevím3220,38 %20,38 %  

Graf

4. Přináší Vám práce sebeuspokojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12680,25 %80,25 %  
Ne3119,75 %19,75 %  

Graf

5. Setkal/a jste se s pojmem syndrom vyhoření, rozumíte pojmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15296,82 %96,82 %  
Ne53,18 %3,18 %  

Graf

6. Prožil/a jste již někdy syndrom vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8956,69 %56,69 %  
Ano6843,31 %43,31 %  

Graf

7. Zdá se Vám být syndrom vyhoření závažným problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13887,9 %87,9 %  
Ne1912,1 %12,1 %  

Graf

8. Pokud ano, navrhli byste nějaká opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Nevímotázka č. 11, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7352,9 %46,5 %  
Nevím5842,03 %36,94 %  
Ne75,07 %4,46 %  

Graf

9. Pokud ano, navrhněte 1-5 opatření ze strany Vašeho zaměstnavatele.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supervize56,85 %3,18 %  
Dovolená 45,48 %2,55 %  
Pravidelná supervize22,74 %1,27 %  
Motivace22,74 %1,27 %  
v případě potřeby 2 - 3 týdny náhradního volna11,37 %0,64 %  
možnost zajištění relaxačního pobytu11,37 %0,64 %  
možnost čerpání zvláštního druhu placené dovolené, tzv. dodatkové11,37 %0,64 %  
Zvýšená pozornost ze strany přímých nadřízných11,37 %0,64 %  
Možnost odborné pomoci hrazené zaměstnavatelem11,37 %0,64 %  
"destigmatizace", tj. pochopení že to není sranda11,37 %0,64 %  
Roční studijní volno11,37 %0,64 %  
Dočasné snížení úvazku a dát jinou náplň práce, např. projekt, tvorba učebních materiálů, jiný předmět 11,37 %0,64 %  
Pravidelné konzultace s mentorem11,37 %0,64 %  
Podpora zamestnancu pri osobni schuzce (probirani problemu)11,37 %0,64 %  
Dohlizeni na vykonavane pracovni cinnosti 11,37 %0,64 %  
Dopravat zamestnancum dostatek odpocinku 11,37 %0,64 %  
Snizeni mnozstvi prescasovych hodin11,37 %0,64 %  
motivační rozhovory- pozitivní, optimisticky laděné11,37 %0,64 %  
drobné ústní pochvaly během roku11,37 %0,64 %  
snaha o vylepšení vztahů na pracovišti11,37 %0,64 %  
včas a srozumitelně předávaná očekávání11,37 %0,64 %  
rozdělení se i o radostné zprávy, ne jen výtky při stížnostech11,37 %0,64 %  
Rozhovor s oprávněnou osobou11,37 %0,64 %  
Změna pracoviště (zařazení) 11,37 %0,64 %  
Pomoc kolegů 11,37 %0,64 %  
Anonymni 'praskačství', obalky ....11,37 %0,64 %  
Naslouchat rady a nazory tymu11,37 %0,64 %  
Vychazet vstric stalym, dlouhodobym zamestnancum11,37 %0,64 %  
Vedouci maji umet pochvalit a ocenit 11,37 %0,64 %  
Z vedouciho nema jit strach, ale respekt11,37 %0,64 %  
Speciální delší dovolená jako studijní pobyt, relaxační pobyt,...11,37 %0,64 %  
Po určitém počtu odučených let rok v jiné profesi11,37 %0,64 %  
Možnost práce s psychologem11,37 %0,64 %  
Vedení a rozmluva nad profesním portfoliem11,37 %0,64 %  
Mentoring11,37 %0,64 %  
"povinné volno" po vzoru Finského skolstvi11,37 %0,64 %  
Práce v týmech s kolegy11,37 %0,64 %  
Zájem o zaměstnance11,37 %0,64 %  
Péče o zaměstnance11,37 %0,64 %  
Dbát na rozdělování úkolů zaměstnanců11,37 %0,64 %  
Dobrý manažer11,37 %0,64 %  
Správný feed back a instruktivní kritika11,37 %0,64 %  
spolupráci11,37 %0,64 %  
Adekvátnější ohodnocení 11,37 %0,64 %  
Lepší pracovní prostředí 11,37 %0,64 %  
umožnění změny zaměření práce, větší variabilita11,37 %0,64 %  
ústní pochvala, ocenění11,37 %0,64 %  
zajistit psychologa k individuálním konzultacím dle potřeby11,37 %0,64 %  
pravidelné víkendové akce formou teambildingů, např. 2 - 3x/rok11,37 %0,64 %  
možnost pravidelných supervizí11,37 %0,64 %  
patří sem i celoživotní vzdělávání, ale v tom nás zaměstnavatel podporuje11,37 %0,64 %  
motivace zaměstnance11,37 %0,64 %  
komunikace se zaměstnanci11,37 %0,64 %  
vstřícnost a ochota11,37 %0,64 %  
Větší podpora pedagogů při sporu se studenty a rodiči 11,37 %0,64 %  
Nastavení pevných nemenych pravidel 11,37 %0,64 %  
Lepší technické vybavení 11,37 %0,64 %  
snížit administrativu v práci učitele11,37 %0,64 %  
zvýšit kompetence učitele11,37 %0,64 %  
umožnit volno v průběhu školního roku11,37 %0,64 %  
Vzájemná důvěra mezi šéfem a mnou. Šéf ví, že já zvládnu vše a já vím, že šéf mě potřebuje11,37 %0,64 %  
Správná volba toho co vystuduji, abych mohl následně ve stejném oboru pracovat11,37 %0,64 %  
Pocit toho, že jsem schopen si solidně vydělávat a že nemám problém zabezpečit rodinu11,37 %0,64 %  
Schopnost sehnat zajímavé zakázky regionálního významu11,37 %0,64 %  
Benefity - auto, mobil, notebook, možnost si samostatně řídit svůj pracovní den11,37 %0,64 %  
Hygienické pauzy + místnost na tyto pauzy. 11,37 %0,64 %  
Kontrola zaměstnavatele, jestli toho na mě není moc a jestli to s prací nepřehání. Jsem workoholik a nedokážu opustit rozdělanou práci. Musí mě někdo vyhnat. bohužel to je ve všech zaměstnáních spíše naopak, nadřízení šlapou pouze po málo výkonných. Já mám kreativní práci, nelze odvedenou práci lineárně propojovat s časem11,37 %0,64 %  
zpětná vazba ze strany vedení11,37 %0,64 %  
pozitivní ohlasy ze strany kolegů11,37 %0,64 %  
distribuce názorů (i pozitivních) ze strany žáků i rodičů (většinou jen zprostředkování negativní zpětné vazby)11,37 %0,64 %  
možnost dlouhodobější práce se studenty (nadanými) za účelem detekce jejich posunu, intelektuálního růstu11,37 %0,64 %  
Rovnoměrně rozdělovat úkoly mezi pracovniky11,37 %0,64 %  
Nepretezovat úkoly, které přímo nesouvisejí s hlavní pracovní naplni11,37 %0,64 %  
Dávat jednoznačně najevo i verbálně spokojenost s pracovnikem11,37 %0,64 %  
Pracovník musí mít morální podporu pro případ nemoci a pod.11,37 %0,64 %  
Přispívat ke klidně atmosféře na pracovišti, nebýt zdrojem stresu 11,37 %0,64 %  
co nejpříjemnější pracovní prostředí11,37 %0,64 %  
pracovní kolektiv11,37 %0,64 %  
Otevřená komunikace11,37 %0,64 %  
Psychologická podpora11,37 %0,64 %  
střídat, měnit druh práce11,37 %0,64 %  
změnit konkrétní náplň práce11,37 %0,64 %  
Změnu vedení11,37 %0,64 %  
Kurz dobrého chování pro manažery ve školství11,37 %0,64 %  
Možnost odvolání ředitele v případě bossingu, což neexistuje11,37 %0,64 %  
Tolerance k vyučujícím a akademické svobody, absolutorium po 50 letech věku11,37 %0,64 %  
Přepracování školství z neschopného molocha a s umístěním neschopných lidí na vzdělávací instituci11,37 %0,64 %  
Volno11,37 %0,64 %  
Konzultace s vedoucím11,37 %0,64 %  
Tzv. prázdnonový rok - po několika letech praxe - možnost cestovat a poznávat11,37 %0,64 %  
Stáž dlouhodobá - celý rok učit na jiné škole (plnohodnotně)11,37 %0,64 %  
Stáž krátkodobá - 1-2týdenní návštěva na jiné škole (náslechy, stínování, tandemová výuka)11,37 %0,64 %  
Nechat klid na práci, nezatěžovat administrativou11,37 %0,64 %  
Stáže a semináře na univerzitě, nebo v oborových firmách11,37 %0,64 %  
Rok placeného volna na samostudium - podmínkou by byl smysluplný plán a jeho plnění11,37 %0,64 %  
Vstřícnost11,37 %0,64 %  
Domluva11,37 %0,64 %  
Kompromis11,37 %0,64 %  
zvýšení platu11,37 %0,64 %  
rekvalifikační kurz11,37 %0,64 %  
Relaxační zóna během přestávek 11,37 %0,64 %  
zkrácená pracovní doba v pátek11,37 %0,64 %  
pro každého povinně konzultace s firemním psychologem11,37 %0,64 %  
Mít možnost změnit alespoň na rok úvazek na částečný.11,37 %0,64 %  
Změnit náplň - prohodit si v rámci možností předměty či třídy11,37 %0,64 %  
Stát se na chvíli místo pedagoga asistentem11,37 %0,64 %  
psychologická pomoc11,37 %0,64 %  
Zavést metody Igora Hnízda11,37 %0,64 %  
S faganamy se vůbec n€srat, řezat, na hrách klečet ....11,37 %0,64 %  
Rodiče vyhodit rovnou z vrátnice, stejně maj v makovicích .......11,37 %0,64 %  
Zrušit pitomou inkluzi.11,37 %0,64 %  
Vypráskat ideologie a neziskovky.11,37 %0,64 %  
zlepšit komunikaci na pracovišti11,37 %0,64 %  
umět se postavit za svého zaměstnance11,37 %0,64 %  
zvýšit prestiž profese učitele 11,37 %0,64 %  
Podpora odpočinku zaměstnanců11,37 %0,64 %  
Psycholog pro zaměstnance11,37 %0,64 %  
Možnost psychologické pomoci zdarma11,37 %0,64 %  
Odpocinek11,37 %0,64 %  
Relaxace11,37 %0,64 %  
Dotace dovolené 11,37 %0,64 %  
Rozhovory s vedením 11,37 %0,64 %  
Podpůrné programy jako prevence syndromu vyhoření 11,37 %0,64 %  
Snaha o pěstování neformální, přátelské atmosféry v rámci sboru11,37 %0,64 %  
Podpora začínajících učitelů11,37 %0,64 %  
Motivace nejen finanční, ale i lidská11,37 %0,64 %  
Projevy zájmu o naši pohodu ze strany vedení, ujištění o důležitosti každého jednotlivce11,37 %0,64 %  
Sick day11,37 %0,64 %  
Intervize11,37 %0,64 %  
větší komunikace11,37 %0,64 %  
spravedlivé ohodnocování11,37 %0,64 %  
Podpora zaměstnanců 11,37 %0,64 %  
Prostor pro sdílení mezi jednotlivými zaměstnanci11,37 %0,64 %  
Možnost koučinku a pravidelných psychoterapeutických sezení11,37 %0,64 %  
Kvalitní psychologicka pomoc11,37 %0,64 %  
Podpora a vnímavost žáků a kolegů 11,37 %0,64 %  
pomohlo by upravit vztahy na pracovišti11,37 %0,64 %  
Nucené dovolené v délce 14dní bez vzdáleného připojení11,37 %0,64 %  
stáž v jiném oddělení11,37 %0,64 %  
rodinné akce ve firmě11,37 %0,64 %  
Odměny v podobě odpočinku 11,37 %0,64 %  
zlepšení podmínek online výuky11,37 %0,64 %  
sdílení zkušeností (teambuildingy)11,37 %0,64 %  
rotace11,37 %0,64 %  
Priestor k seberealizácii11,37 %0,64 %  
Záujem11,37 %0,64 %  
Motivácia11,37 %0,64 %  
Bezpečný priestor na vyjadrenie pocitov - aby to zamestnávateľ nemohol zneužiť11,37 %0,64 %  
Příplatek 11,37 %0,64 %  
Neztěžovat zbytečně práci 11,37 %0,64 %  
Méně administrativy11,37 %0,64 %  
Relaxační místnost na pracovišti11,37 %0,64 %  
Kurzy nebo semináře týkající se psychohygieny a organizace úkolů a času11,37 %0,64 %  
Příspěvek na sportovní a kulturní aktivity11,37 %0,64 %  
Lepší vztahy na pracovišti11,37 %0,64 %  
Zprostředkování pomoci psychologa11,37 %0,64 %  
Podpora kvalitního psychologa či psychoterapeuta.11,37 %0,64 %  
Nenakládat více práce, nežli člověk s plným úvazkem unese.11,37 %0,64 %  
Uvědomit si specifika učitelské profese.11,37 %0,64 %  
supervize pro učitele11,37 %0,64 %  
podpora mezi učiteli11,37 %0,64 %  
častá zpětná vazba od studentů11,37 %0,64 %  
další sebevzdělávání v komunikaci atd11,37 %0,64 %  
Aspoň 2x do roka individuální sezení s odborníkem11,37 %0,64 %  
dodržovat časové plány (porad, pracovní doby)11,37 %0,64 %  
podporovat flexibilní pracovni dobu11,37 %0,64 %  
nabizet supervize, mentoring, kurzy profesně-osobnostního rozvoje11,37 %0,64 %  
podporovat sportovani zamestnancu (zazemi jako sprcha a satna, pauza na sport v průběhu pracovního dne, případně finanční podpora sportovních aktivit)11,37 %0,64 %  
pravidelné týmové i individuální rozhovory o pracovních plánech, prioritách pro určité časové období, dialog nad proveditelností plánů (feasibility study) ap.11,37 %0,64 %  
Snížit administrativní zátěž11,37 %0,64 %  
Zrušit bezúčelné hromadění zbytných informací11,37 %0,64 %  
Věnovat více pozornosti dětem11,37 %0,64 %  
Pořádat zábavné akce11,37 %0,64 %  
lépe rozložit úkoly ve skupině zaměstnanců11,37 %0,64 %  
mít pravidelné schůzky/jednání se skupinou zaměstnanců11,37 %0,64 %  
ptát se zaměstnance, zda je potřeba úkol podpořit z jeho strany11,37 %0,64 %  
Sportovní vyžití11,37 %0,64 %  
Relax11,37 %0,64 %  
Kultura11,37 %0,64 %  
Nová seberealizace11,37 %0,64 %  
Mít dobré zázemí11,37 %0,64 %  
Pochválit, když se něco povede.11,37 %0,64 %  
Vyjadřovat emoce a nedržet stále poker face obzvlášť v malé vesnické škole.11,37 %0,64 %  
Uspořádat odlehčené setkání týmu.11,37 %0,64 %  
Nový impulz11,37 %0,64 %  
Změna pozice11,37 %0,64 %  
Školení proti vyhoteni11,37 %0,64 %  
Větší možnost rozvoje11,37 %0,64 %  
Menší tlak že strany vedení 11,37 %0,64 %  
Nové projekty11,37 %0,64 %  
Více dovolené 11,37 %0,64 %  
rok studijního volna po deseti letech praxe11,37 %0,64 %  
snížení počtu hodin pro učitele s velkým množstvím mimovýukových aktivit11,37 %0,64 %  
Změna pracoviste11,37 %0,64 %  
Delší dovolena11,37 %0,64 %  
Dbát na dodržování pracovní doby a hygieny práce11,37 %0,64 %  
Dostatečným počtem zaměstnanců předejít nutným dlouhodobým přesčasům a dlouhodobého tlaku na zamestnance11,37 %0,64 %  
změna oddělení11,37 %0,64 %  
změna týmu po cca 4-5 letech11,37 %0,64 %  
pravidelná zpětná vazba11,37 %0,64 %  
Mluvit o syndromu vyhoření11,37 %0,64 %  
Mindfullness cvičení11,37 %0,64 %  
Důraz na soulad pracovního a soukromého života (např. flexibilní pracovní doba)11,37 %0,64 %  
Psychologický poradce na pracovišti11,37 %0,64 %  
Možnost absolvovat seminář na téma syndrom vyhoření11,37 %0,64 %  
Supervize pro pedagogy11,37 %0,64 %  
Relaxační semináře či třeba odpoledne 11,37 %0,64 %  

Graf

10. Navrhněte 1-5 opatření ze strany Vašeho osobního života.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sport68,22 %3,82 %  
odpočinek45,48 %2,55 %  
relaxace34,11 %1,91 %  
Aktivní odpocinek22,74 %1,27 %  
naučit se odpočívat22,74 %1,27 %  
věnovat se různorodým volnočasovým aktivitám11,37 %0,64 %  
dostatek kvalitního spánku11,37 %0,64 %  
zdravá racionální strava, dostatečný pitný režim11,37 %0,64 %  
Přesné určení rozhraní práce/osobní život11,37 %0,64 %  
Zavedení pravidelnosti11,37 %0,64 %  
Změna zaměstnání 11,37 %0,64 %  
Intenzivní využití volného času - turistika v přírodě min. 25 km kopcovitým terénem 11,37 %0,64 %  
Snizeni narocnosti prace11,37 %0,64 %  
Snizeni poctu prescasovych hodin11,37 %0,64 %  
Odmeny a benefity jako motivace zamestnancu11,37 %0,64 %  
Spolecne akce (teambuilding, vecerni posezeni s tymem)11,37 %0,64 %  
Vstricnost od nadrizeneho11,37 %0,64 %  
myslet na sebe, klidně chodit na hodiny psychterapie11,37 %0,64 %  
dbát na dostatek relaxace, pohybu11,37 %0,64 %  
čas věnovaný koníčkům nepovažovat za ztracený11,37 %0,64 %  
umět říci ne, být asertivní11,37 %0,64 %  
mít svou truhlu pozitivního( znát své silné stránky, přijímat podporu okolí, nezapomínat na úspěchy v minulosti)11,37 %0,64 %  
Pomoc rodiny 11,37 %0,64 %  
Psychicky si odpočinout (dovolená) 11,37 %0,64 %  
Vedouci ma byt nestranny11,37 %0,64 %  
Vedouci ma vyzarovat klid a pozitivitu11,37 %0,64 %  
Vedouci ma stat za svym tymem11,37 %0,64 %  
změnit zaměstnání11,37 %0,64 %  
zkusit změnit zodpovědný přístup k práci na méně zodpovědný a sledovat jak se to projeví ve znalostech a přístupu žáků11,37 %0,64 %  
Pravidelný čas pro odpočinek11,37 %0,64 %  
Nenosit si práci domů (alespoň se o to snažit) 11,37 %0,64 %  
Mít pár hodin týdně úplně jiné práce 11,37 %0,64 %  
Oddělovat práci od osobního života11,37 %0,64 %  
Pravidelná supervize/terapie11,37 %0,64 %  
Sebevzdělání11,37 %0,64 %  
Zdravý životní styl11,37 %0,64 %  
Time management11,37 %0,64 %  
Umět si říct, pokud je něco špatně, je přepracovaný atd11,37 %0,64 %  
relaxaci11,37 %0,64 %  
spokojenost11,37 %0,64 %  
komunikaci11,37 %0,64 %  
seberealizování11,37 %0,64 %  
Více odpočinku 11,37 %0,64 %  
Více pohybu/cvičení 11,37 %0,64 %  
osobní rozhodnutí udělat pracovní změnu, zaměstnavatel akceptoval, 11,37 %0,64 %  
cvičení, relaxace11,37 %0,64 %  
více relaxovat11,37 %0,64 %  
větší pohybová aktivita11,37 %0,64 %  
komunikace11,37 %0,64 %  
dostatek spánku, odpočinku11,37 %0,64 %  
Kultůra11,37 %0,64 %  
Cestování 11,37 %0,64 %  
Sociální kontakt11,37 %0,64 %  
oddělit pracovní a osobní část života11,37 %0,64 %  
Optimistický přístup k životu s krédem - zítra bude lépe a když ne zítra, tak nejpozději za rok určitě11,37 %0,64 %  
Solidní rodinné zázemí s přiměřeně snesitelnou a alespoň průměrně sexuálně přitažlivou manželkou 11,37 %0,64 %  
Přiměřeně čilý společenský život, nevyjímaje dobře utajené milenky11,37 %0,64 %  
Bezproblémové děti, schopné studia, zapojení se do práce ve společnosti, založení rodiny11,37 %0,64 %  
Zdraví11,37 %0,64 %  
Naprogramovat si dopředu více osobních akcí a své plány striktně dodržovat. 11,37 %0,64 %  
Soukromí si plánovat prioritně a na něj pak plánovat práci.11,37 %0,64 %  
Zbavit se tíhy z nedodělané práce.11,37 %0,64 %  
naučit se odstřihnout od pracovního vytížení11,37 %0,64 %  
naučit se "přeuspořádat" životní priority11,37 %0,64 %  
mít nárok i na vlastní život, své soukromí11,37 %0,64 %  
Prostor pro aktivní volný cas11,37 %0,64 %  
Prostor pro relaxaci11,37 %0,64 %  
koníčky11,37 %0,64 %  
dobré mezilidské vztyhy v rodině11,37 %0,64 %  
Oddělování profesního a soukromého života11,37 %0,64 %  
Dostatek koníčků a zálib11,37 %0,64 %  
Dobré rodinné a přátelské vztahy11,37 %0,64 %  
nerozumím otázce11,37 %0,64 %  
Skloubení osobního a profesního života11,37 %0,64 %  
schopnost nebrat si práci domů11,37 %0,64 %  
Pracovní neschopnost11,37 %0,64 %  
Radovat se z maličkostí11,37 %0,64 %  
Nebrat si věci osobně11,37 %0,64 %  
Dostatek mimopracovního vyžití (sport, koníčky, cestování)11,37 %0,64 %  
Motivace11,37 %0,64 %  
Činorodost11,37 %0,64 %  
Dostatek finanncí 11,37 %0,64 %  
Čas na koníčky 11,37 %0,64 %  
dovolená11,37 %0,64 %  
návštěva terapeuta11,37 %0,64 %  
pobyt s rodinou11,37 %0,64 %  
Zdravá strava11,37 %0,64 %  
Dostatek spánku 11,37 %0,64 %  
Vyhýbat se stresu a stresovým situacím 11,37 %0,64 %  
Být nad věcí a v pohodě 11,37 %0,64 %  
Umět si zorganizovat čas, nebýt přehlcen11,37 %0,64 %  
nezvedat telefony po pracovní době11,37 %0,64 %  
nevím11,37 %0,64 %  
Bejt hustej, s nikým se n€srat.11,37 %0,64 %  
věnovat se koníčkům a zálibám11,37 %0,64 %  
setkávání s kolegi a kamarády 11,37 %0,64 %  
sportovat11,37 %0,64 %  
pobyt v přírodě11,37 %0,64 %  
Lepší kontrola dostatku odpočinku11,37 %0,64 %  
Oddělení práce a soukromí11,37 %0,64 %  
Větší rovnováha mezi prací a osobním volnem11,37 %0,64 %  
Pobyt venku11,37 %0,64 %  
Nepracovat doma11,37 %0,64 %  
Méně ukolů11,37 %0,64 %  
Nebrat si pracovní nepříjemnosti (nezájem studentů, protivné kolegy, ústrky vedení) příliš osobně11,37 %0,64 %  
Hledat si za všech okolností pozitiva (ten jeden student ve třídě, kterého to zajímá, fajn kolegyně, atmosféra prázdné chodby po vyučování)11,37 %0,64 %  
Nebát se přiznat studentům, že jsem taky člověk (a že mám rodinu, zájmy, zlozvyky, život mimo školu)11,37 %0,64 %  
Supervise11,37 %0,64 %  
příroda11,37 %0,64 %  
přátelé11,37 %0,64 %  
hudba11,37 %0,64 %  
Osobnostní rozvoj11,37 %0,64 %  
Dostatečná podpora kolegů a vedení11,37 %0,64 %  
psychohygiena11,37 %0,64 %  
Nestereotypní život 11,37 %0,64 %  
Návštěvy psychiatra 11,37 %0,64 %  
upravit rodinné vztany11,37 %0,64 %  
nepracovat o víkendu, po večerech - dát si časový limit11,37 %0,64 %  
Dělat nutné úkoly z domova- nastavit priority11,37 %0,64 %  
pauzy pravidelné na 15min11,37 %0,64 %  
Víc volného času na odpočinek 11,37 %0,64 %  
Relax11,37 %0,64 %  
předávání zkušeností11,37 %0,64 %  
naučit se řešit jen skutečné problémy11,37 %0,64 %  
Psychoterapia11,37 %0,64 %  
Zdravý životný štýl11,37 %0,64 %  
Zdieľanie pocitov11,37 %0,64 %  
Podpora rodiny k akémukoľvek rozhodnutiu pre seba11,37 %0,64 %  
Provozovat koníčky11,37 %0,64 %  
Chodit na procházku11,37 %0,64 %  
Cvičit11,37 %0,64 %  
Relaxovat11,37 %0,64 %  
Volný čas využívat fyzickou prací, sportem11,37 %0,64 %  
Věnovat se koníčkům11,37 %0,64 %  
Nebrat vše tak vážně.11,37 %0,64 %  
Odpočívat.11,37 %0,64 %  
Více se smát.11,37 %0,64 %  
oddělení osobního a pracovního života11,37 %0,64 %  
stop perfekcionismu11,37 %0,64 %  
dovolit si být sám sebou (viz kniha Škola bez poražených)11,37 %0,64 %  
kritik je mým přítelem11,37 %0,64 %  
Rozplánovat si čas11,37 %0,64 %  
Řádně relaxovat a odpočívat11,37 %0,64 %  
Nemyslet pouze na práci11,37 %0,64 %  
jasně oddělovat čas na práci a volný čas11,37 %0,64 %  
každý den být aspoň chvilku venku11,37 %0,64 %  
sportovat několikrát týdně11,37 %0,64 %  
čas na rodinu si opravdu užít (bez mobilu v ruce ap.)11,37 %0,64 %  
každý den si udělat aspoň chvilku jen pro sebe11,37 %0,64 %  
Nerozčilovat se nad věcmi, které nelze ovlivnit11,37 %0,64 %  
Rozvíjet zájmy, které odvedou pozornost od situace ve školství11,37 %0,64 %  
Odreagování, nemyslet na to 11,37 %0,64 %  
upozornit zaměstnavatele o přetížení11,37 %0,64 %  
upozornit pracovní skupinu/kolegu, že je úkolů moc11,37 %0,64 %  
nebrat si osobně výtky se zpracováním úkolů11,37 %0,64 %  
dodržovat pitný režim a jídlo11,37 %0,64 %  
Změna oblečení11,37 %0,64 %  
Změna v bytě11,37 %0,64 %  
Další zájmy11,37 %0,64 %  
Sportování11,37 %0,64 %  
Sdílení s přáteli11,37 %0,64 %  
Sepsat si, co mě na práci baví.11,37 %0,64 %  
Více volného casu11,37 %0,64 %  
Naučit se vypnout11,37 %0,64 %  
Dělat si tadosti11,37 %0,64 %  
Větší podpora manžela při péči o deti11,37 %0,64 %  
.11,37 %0,64 %  
spánková hygiena11,37 %0,64 %  
duševní hygiena11,37 %0,64 %  
psychoterpaie11,37 %0,64 %  
"netahat si práci domů"11,37 %0,64 %  
udělat si volný čas - alespoň jeden den o víkendu11,37 %0,64 %  
najít si volnočasovou aktivitu, nejlépe sportovní11,37 %0,64 %  
Odpocinek11,37 %0,64 %  
Být s rodinou11,37 %0,64 %  
Pořídit si zvire11,37 %0,64 %  
Dodržovat standardní pracovní dobu11,37 %0,64 %  
Naučit se Pracovní problémy nechávat v praci11,37 %0,64 %  
Zabývat se činnostmi rozdílného charakteru od zaměření zaměstnání11,37 %0,64 %  
domácí pohoda11,37 %0,64 %  
příjemný pohled při příchodu domů11,37 %0,64 %  
Meditace, jóga, mindfullness cvičení11,37 %0,64 %  
Balans mezi pracovním a soukromým životem11,37 %0,64 %  
Nevzít na sebe víc, než dokážu zvládnout11,37 %0,64 %  
Naučit se relaxovat11,37 %0,64 %  
Mluvit o svých pocitech a problémech11,37 %0,64 %  
Aktivní trávení volného času11,37 %0,64 %  
Umět tzv. zavřít dveře za prací11,37 %0,64 %  
Relaxační víkendy11,37 %0,64 %  

Graf

11. Jíte zdravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8956,69 %56,69 %  
Ano6038,22 %38,22 %  
Ne85,1 %5,1 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11371,97 %71,97 %  
Muž4428,03 %28,03 %  

Graf

13. Kolik je Vám let? Napište číslo.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2785,1 %5,1 %  
2585,1 %5,1 %  
2285,1 %5,1 %  
3974,46 %4,46 %  
3674,46 %4,46 %  
4663,82 %3,82 %  
3863,82 %3,82 %  
2953,18 %3,18 %  
2353,18 %3,18 %  
6353,18 %3,18 %  
ostatní odpovědi 37
50
24
60
45
35
28
41
43
54
31
40
30
52
26
48
57
34
61
55
47
21
20
56
70
33
32
44
49
67
16
42
53
62
51
77
64
5
9258,6 %58,6 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:38.33
Minimum:22
Maximum:63
Variační rozpětí:41
Rozptyl:133.98
Směrodatná odchylka:11.58
Medián:37
Modus:27

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké míry jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

2. Dokážete se ze své práce radovat?

3. Myslíte si, že jste za svou práci dostatečně oceňován/a?

4. Přináší Vám práce sebeuspokojení?

5. Setkal/a jste se s pojmem syndrom vyhoření, rozumíte pojmu?

6. Prožil/a jste již někdy syndrom vyhoření?

7. Zdá se Vám být syndrom vyhoření závažným problémem?

8. Pokud ano, navrhli byste nějaká opatření?

11. Jíte zdravě?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Kolik je Vám let? Napište číslo.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké míry jste spokojen/a se svým zaměstnáním?

2. Dokážete se ze své práce radovat?

3. Myslíte si, že jste za svou práci dostatečně oceňován/a?

4. Přináší Vám práce sebeuspokojení?

5. Setkal/a jste se s pojmem syndrom vyhoření, rozumíte pojmu?

6. Prožil/a jste již někdy syndrom vyhoření?

7. Zdá se Vám být syndrom vyhoření závažným problémem?

8. Pokud ano, navrhli byste nějaká opatření?

11. Jíte zdravě?

12. Jakého jste pohlaví?

13. Kolik je Vám let? Napište číslo.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Toningerová, Z.Syndrom vyhoření pedagoga (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-pedagoga.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.