Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření u pracovníků sociálních služeb

Syndrom vyhoření u pracovníků sociálních služeb

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Šmotková
Šetření:19. 02. 2016 - 04. 03. 2016
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):33 / 33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jmenuji se Marcela Šmotková a dovoluji si Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, jehož údaje poslouží jako podklad pro diplomovou práci na téma „Syndrom vyhoření u pracovníků sociálních služeb v oblasti práce s mentálně postiženými“. Cílem diplomového projektu je zjistit, zda se u pracovníků  sociálních služeb pracujících s lidmi s mentálním postižením vyskytují příznaky syndromu vyhoření, a zda je dostatečná prevence ze strany zaměstnavatele.
 

Předem Vám děkuji za čas a ochotu


 

Odpovědi respondentů

1. Do práce chodím rád/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5450 %50 %  
ano4037,04 %37,04 %  
ne, do práce se netěším65,56 %5,56 %  
spíše ne54,63 %4,63 %  
je mi to jedno, neřeším to32,78 %2,78 %  

Graf

2. Vztah mezi mnou a mým přímým nadřízeným je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý4339,81 %39,81 %  
výborný4339,81 %39,81 %  
průměrný1715,74 %15,74 %  
špatný32,78 %2,78 %  
velmi špatný21,85 %1,85 %  

Graf

3. Vztahy mezi kolegy na pracovišti jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré5651,85 %51,85 %  
výborné3633,33 %33,33 %  
průměrné1110,19 %10,19 %  
špatné43,7 %3,7 %  
velmi špatné10,93 %0,93 %  

Graf

4. V našem zařízení dochází k neshodám (nedorozuměním):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně4642,59 %42,59 %  
občas4238,89 %38,89 %  
často1614,81 %14,81 %  
nikdy32,78 %2,78 %  
téměř denně10,93 %0,93 %  

Graf

5. Poskytuje Vám zaměstnavatel pravidelné supervize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8074,07 %74,07 %  
ne2825,93 %25,93 %  

Graf

6. Je pro Vás supervize přínosná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4440,74 %40,74 %  
ano3734,26 %34,26 %  
ne1412,96 %12,96 %  
spíše ne1312,04 %12,04 %  

Graf

7. Nabízí Vám zaměstnavatel dostatek (přínosných pro Vaši vykonávanou práci) vzdělávacích akcí na rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a kvalifikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5046,3 %46,3 %  
spíše ano3330,56 %30,56 %  
spíše ne2018,52 %18,52 %  
ne54,63 %4,63 %  

Graf

8. Máte pocit, že je na Vás kladena velká pracovní zátěž (práce s uživateli, administrativa, vzdělávání apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4945,37 %45,37 %  
ano4238,89 %38,89 %  
ne1715,74 %15,74 %  

Graf

9. Dostává se Vám potřebná zpětná vazba za Vaši vykonanou práci(od vedoucího, ředitele) ve formě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní pochvaly6762,04 %62,04 %  
finanční odměny5046,3 %46,3 %  
benefitů2119,44 %19,44 %  
nedostává se mi žádné zpětné vazby1715,74 %15,74 %  
jiné65,56 %5,56 %  
pridaji vic prace a zadne penize10,93 %0,93 %  
Je to samozrejmost10,93 %0,93 %  
v žádném případě10,93 %0,93 %  
ředitel si nedokáže představit, co vše má práce obsahuje (přála bych si, aby si to na měsíc vyzkoušel)10,93 %0,93 %  
stále kritizuje10,93 %0,93 %  
Přijde mi, že zpětná vazba není moc pozitivní, že se vše soustředí jen na to negativní.10,93 %0,93 %  
důvěra od ředitelky 10,93 %0,93 %  

Graf

10. Považujete Vaše pracovní prostředí (vybavení, prostory apod.) za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitní4037,04 %37,04 %  
dostatečné3532,41 %32,41 %  
dobré2220,37 %20,37 %  
nevyhovující1110,19 %10,19 %  

Graf

11. Délka praxe v sociálních službách:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky76,48 %6,48 %  
5let65,56 %5,56 %  
1054,63 %4,63 %  
1 rok54,63 %4,63 %  
3 roky43,7 %3,7 %  
743,7 %3,7 %  
7 let32,78 %2,78 %  
332,78 %2,78 %  
4 roky32,78 %2,78 %  
19 let32,78 %2,78 %  
ostatní odpovědi 11 let
10 let
5
5 let
dva roky
9
23
15
7let
tři roky
20 let
devět let
8
4 roky...
14 let
8 let
13
ctyri roky
11
28 let
čtyři roky
15 roků
6
v sociálních službách asi 20 let
6 let
15 let
5 měsíců
7 měsíců
vic jak pět let
čtyři
3 roky na plný úvazek, jinak od střední školy dlouhodobé a pravidelné praxe a dobrovolnictví cca 5 let
6,5let
téměř 5 let
méně než rok
27 měsíců
šest let
Tři roky.
od r.1990 neformálně od r. 2008 profesionálně
deset let
osm let
1/2 roku
12
sedm
Cca 12 let
Mesic
1. rok
6let
6560,19 %60,19 % 

Graf

12. Práce mne citově vysává:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Celodenní práce s lidmi je pro mne neskutečně namáhavá:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

22. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

23. Mám stále hodně energie:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

24. Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

25. Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

26. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. Práce s lidmi mi přináší silný stres:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

28. Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

29. Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

30. Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal/a hodně dobrého:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

31. Mám pocit, že jsem na konci svých sil:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

32. Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

33. Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

21. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem:

 • odpověď síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0 na otázku 17. Celodenní práce s lidmi je pro mne neskutečně namáhavá:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0 na otázku 25. Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0 na otázku 19. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0 na otázku 22. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým:

26. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty:

 • odpověď síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0 na otázku 17. Celodenní práce s lidmi je pro mne neskutečně namáhavá:

31. Mám pocit, že jsem na konci svých sil:

 • odpověď síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi síla pocitů: vůbec 0-1-2-3-4-5-6-7 velmi silně=0 na otázku 17. Celodenní práce s lidmi je pro mne neskutečně namáhavá:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do práce chodím rád/a:

2. Vztah mezi mnou a mým přímým nadřízeným je:

3. Vztahy mezi kolegy na pracovišti jsou:

4. V našem zařízení dochází k neshodám (nedorozuměním):

5. Poskytuje Vám zaměstnavatel pravidelné supervize?

6. Je pro Vás supervize přínosná?

7. Nabízí Vám zaměstnavatel dostatek (přínosných pro Vaši vykonávanou práci) vzdělávacích akcí na rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a kvalifikace?

8. Máte pocit, že je na Vás kladena velká pracovní zátěž (práce s uživateli, administrativa, vzdělávání apod.)?

9. Dostává se Vám potřebná zpětná vazba za Vaši vykonanou práci(od vedoucího, ředitele) ve formě:

10. Považujete Vaše pracovní prostředí (vybavení, prostory apod.) za:

12. Práce mne citově vysává:

13. Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil:

14. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a:

15. Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů:

16. Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi:

17. Celodenní práce s lidmi je pro mne neskutečně namáhavá:

18. Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů:

19. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce:

20. Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji:

21. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem:

22. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým:

23. Mám stále hodně energie:

24. Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení:

25. Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává:

26. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty:

27. Práce s lidmi mi přináší silný stres:

28. Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru:

29. Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty:

30. Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal/a hodně dobrého:

31. Mám pocit, že jsem na konci svých sil:

32. Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně:

33. Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do práce chodím rád/a:

2. Vztah mezi mnou a mým přímým nadřízeným je:

3. Vztahy mezi kolegy na pracovišti jsou:

4. V našem zařízení dochází k neshodám (nedorozuměním):

5. Poskytuje Vám zaměstnavatel pravidelné supervize?

6. Je pro Vás supervize přínosná?

7. Nabízí Vám zaměstnavatel dostatek (přínosných pro Vaši vykonávanou práci) vzdělávacích akcí na rozšiřování a prohlubování znalostí, dovedností a kvalifikace?

8. Máte pocit, že je na Vás kladena velká pracovní zátěž (práce s uživateli, administrativa, vzdělávání apod.)?

9. Dostává se Vám potřebná zpětná vazba za Vaši vykonanou práci(od vedoucího, ředitele) ve formě:

10. Považujete Vaše pracovní prostředí (vybavení, prostory apod.) za:

12. Práce mne citově vysává:

13. Na konci pracovního dne se cítím být na dně sil:

14. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, cítím se unaven/a:

15. Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů:

16. Mám pocit, že někdy s klienty jednám jako s neosobními věcmi:

17. Celodenní práce s lidmi je pro mne neskutečně namáhavá:

18. Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů:

19. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce:

20. Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji:

21. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem:

22. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým:

23. Mám stále hodně energie:

24. Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení:

25. Mám pocit, že plním své úkoly tak usilovně, že mne to vyčerpává:

26. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty:

27. Práce s lidmi mi přináší silný stres:

28. Dovedu u svých klientů vyvolat uvolněnou atmosféru:

29. Cítím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty:

30. Za roky své práce jsem byl úspěšný a udělal/a hodně dobrého:

31. Mám pocit, že jsem na konci svých sil:

32. Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně:

33. Cítím, že klienti mi přičítají některé své problémy:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmotková, M.Syndrom vyhoření u pracovníků sociálních služeb (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-pracovniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.