Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření u manažerek

Syndrom vyhoření u manažerek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Dunovská
Šetření:20. 01. 2014 - 10. 02. 2014
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je určen výhradně pro ženy v managementu. Pomozte prosím svými odpověďmi vyjádřit své zkušenosti a poznatky, které mohou napomoci zjistit nejčastější faktory dnešní doby navozující syndrom vyhoření a to s důrazem na ženy ve vedoucích funkcích.

Odpovědi respondentů

1. Pojem SYNDROM VYHOŘENÍ byste charakterizovala jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychickou vyčerpanost8495,45 %95,45 %  
fyzickou vyčerpanost2932,95 %32,95 %  
Nulová vnitrni motivace s nezajmem11,14 %1,14 %  
fyzickou i psychickou11,14 %1,14 %  

Graf

2. Považujete syndrom vyhoření za?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podceňovanou diagnózu5056,82 %56,82 %  
"nemoc" z povolání4348,86 %48,86 %  
faktor ohrožující zdraví3539,77 %39,77 %  
ohrožení svého zdraví na úkor pracovního vytížení11,14 %1,14 %  
důvod ke změně zaměstnání11,14 %1,14 %  

Graf

3. Setkala jste se sama osobně se syndromem vyhoření, či s jeho příznaky anebo víte o něm u jiné manažerky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, u jiné manažerky3742,05 %42,05 %  
ano, osobně3438,64 %38,64 %  
nesetkala2528,41 %28,41 %  

Graf

Vy=1 osoba, Vy+jiná manažerka=2 osoby, atd.

4. Odpověděla-li jste ano, uveďte počet postižených osob.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12138,18 %23,86 %  
22036,36 %22,73 %  
3712,73 %7,95 %  
559,09 %5,68 %  
423,64 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.02
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.22
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:2
Modus:1

Graf

5. S kým se Vám pracuje lépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to stejné4955,68 %55,68 %  
s muží3337,5 %37,5 %  
s ženami66,82 %6,82 %  

Graf

6. Proč se Vám pracuje lépe s muži?

odpovězte v případě, že jste v předcházející otázce uvedla muže

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle mých zkušeností nejsou tak zákeřní a závistiví14 %1,14 %  
jsou klidnější, vzládají lépe stres, vůči ženě jsou diplomatičtější, něžnější14 %1,14 %  
racionalita, přímější jednání, ANO je prostě ANO a NE je prostě NE, méně emocí14 %1,14 %  
praktičtí, otevření rozhovoru, očekávají fakta, bez emocí14 %1,14 %  
nepomlouvají, nejsou tolik náladoví, lépe se s nimi komunikuje14 %1,14 %  
nepomlouvají, neřeší malichernosti14 %1,14 %  
jsou upřímější14 %1,14 %  
ksou méně emotivní a uvažují více pragmaticky14 %1,14 %  
lepší přístup14 %1,14 %  
s muži jako nadřízenými - vyšší míra tolerance, nekonfliknost14 %1,14 %  
ostatní odpovědi jsou racionálnější, při řešení problémů používají lepší nadhled
lépe se přizpůsobují změnám, jsou méně emotivní
nepodléhají tolik emocím
nejsou závistivá, netrpí náladovostí
jsou více realističtí
nepomlouvají se a nehádají se
když se problém vyřeší, jede se dál, už ho nevytahují a hlavně nepomlouvají
nejsou ovlivněny emocemi
Jsou upřímní
Ze zkušenosti mi více vyhovují.
Protože jsou k ženě vstřícnější.
Jsou méně zákeřní, když se jim něco nelíbí, řeknou to na rovinu
Nepomlouvají, neintrikaří. Chovají se k ženám dle mé zkušenosti lépe. Jsou víc praktičtí a nepanikaří.
menej konfliktov
lépe je ovládnu
1560 %17,05 % 

Graf

7. Proč se Vám pracuje lépe s ženami?

odpovězte v případě, že jste v předcházející otázce uvedla ženy

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemívají tak často pocit, že jsou nejchytřejší. V chování ke klientům jsou milejší, nejsou arogantní.114,29 %1,14 %  
víc si s nimi rozumím114,29 %1,14 %  
lépe se dohodneme114,29 %1,14 %  
Flexibilní, rychle akcni114,29 %1,14 %  
s ženami jako podřízenými - pracovitost, spolehlivost114,29 %1,14 %  
Pečlivé114,29 %1,14 %  
emaptictejsi vztahy, jednani na stejne vlne - lepsi vzajemne porozumneni114,29 %1,14 %  

Graf

8. Co je příčinou dobrých vztahů v pracovním kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzájemná pomoc a spolupráce7888,64 %88,64 %  
přátelská atmosféra na pracovišti5663,64 %63,64 %  
dobré charakterové vlastnosti členů kolektivu4652,27 %52,27 %  
respektování interních kodexů a zásad2225 %25 %  
názorová podobnost1112,5 %12,5 %  
ohleduplnost11,14 %1,14 %  
profesionalita všech v kolektivu, respektování ostatních, ať jsou jacíkoliv11,14 %1,14 %  

Graf

9. Co považujete za hlavní příčiny špatných vztahů v pracovním kolektivu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
závist a pomluvy6573,86 %73,86 %  
váznoucí komunikace, nesdílení informací6169,32 %69,32 %  
protekce a nadržování4247,73 %47,73 %  
bezohlednost2932,95 %32,95 %  
malá autorita manažerky1415,91 %15,91 %  
přílišná ctižádostivost1112,5 %12,5 %  
autoritativní vystupování1112,5 %12,5 %  

Graf

10. Který z uvedených faktorů, způsobuje podle Vás nejčastěji syndrom vyhoření u manažerek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatné mezilidské vztahy3742,05 %42,05 %  
nedostatečné manažerské dovednosti2427,27 %27,27 %  
charakterové vlastnosti manažerky, chybějící osobnost manažerky2427,27 %27,27 %  
malá odbornost manažerky33,41 %3,41 %  

Graf

11. Který z uvedených vztahů je podle Vás nejčastější příčinou vzniku syndromu vyhoření u manažerek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problematický vztah mezi manažerkou a nadřízenými5157,95 %57,95 %  
problematický vztah mezi manažerkou a dalšími kolegy na stejné úrovni řízení2123,86 %23,86 %  
problematický vztah mezi manažerkou a podřízenými1618,18 %18,18 %  

Graf

12. Která z uvedených podpor je pro Váš pracovní výkon nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze strany nadřízených4146,59 %46,59 %  
ze strany podřízených3034,09 %34,09 %  
ze strany kolegů na stejné úrovni řízení1719,32 %19,32 %  

Graf

13. Co podle Vás může pomoci předcházet vzniku syndromu vyhoření?

uveďte faktory, které považujete za zásadní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychická a emoční vyrovnanost5967,05 %67,05 %  
relaxace, sport, či zábava5562,5 %62,5 %  
dobrá organizace a řízení práce4955,68 %55,68 %  
udržování dobrých mezilidských vztahů na pracovišti4348,86 %48,86 %  
perfektní odborná připravenost a schopnost zvládat pracovní úkoly1618,18 %18,18 %  
změna zaměstnání, nebo rekvalifikace1213,64 %13,64 %  
podpora doma, mít zázemí11,14 %1,14 %  
Osobnost cloveka a zdravá psychika11,14 %1,14 %  

Graf

14. Jak anebo čím se sama snažíte předcházet syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dovolenou, relaxací či sportem6675 %75 %  
reorganizací své pracovní činnosti4551,14 %51,14 %  
změnou zaměstnání1517,05 %17,05 %  
necítím potřebu předcházet1011,36 %11,36 %  
vyhledáním profesionální pomoci66,82 %6,82 %  
alternativní léčbou, bylinky33,41 %3,41 %  
vírou (např. v boží pomoc)11,14 %1,14 %  
vedlejšími aktivitami zcela odlišnými od zaměstnání (dobrovolnická práce)11,14 %1,14 %  

Graf

15. Přináší Vám náplň práce profesní uspokojení?

vyjádřete na stupnici míru uspokojení, čím vyšší číslo, tím vyšší míra uspokojení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43337,5 %37,5 %  
32326,14 %26,14 %  
52225 %25 %  
166,82 %6,82 %  
244,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:4
Modus:4

Graf

16. Váš současný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerské, nebo manželském soužití6573,86 %73,86 %  
žiji bez partnera / manžela2326,14 %26,14 %  

Graf

17. Jste-li zároveň matka, jak se Vám daří zvládat současně pracovní a soukromé povinnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z části dobře1637,21 %18,18 %  
stejně dobře1125,58 %12,5 %  
s dopomocí (babička, chůva, aj.)716,28 %7,95 %  
jen s nadměrným vypětím716,28 %7,95 %  
spíše hůře49,3 %4,55 %  
zanedbávám rodinu36,98 %3,41 %  

Graf

18. Délka Vaší celkové manažerské praxe je ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 5 let4450 %50 %  
do 2 let2427,27 %27,27 %  
2-5 let2022,73 %22,73 %  

Graf

19. Uveďte průměrný počet hodin, který týdně věnujete svému povolání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 hodin týdně5056,82 %56,82 %  
více jak 50 hodin týdně1618,18 %18,18 %  
40 hodin/týdně1517,05 %17,05 %  
20 hodin týdně, 1/2 úvazek77,95 %7,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojem SYNDROM VYHOŘENÍ byste charakterizovala jako?

2. Považujete syndrom vyhoření za?

3. Setkala jste se sama osobně se syndromem vyhoření, či s jeho příznaky anebo víte o něm u jiné manažerky?

4. Odpověděla-li jste ano, uveďte počet postižených osob.

5. S kým se Vám pracuje lépe?

8. Co je příčinou dobrých vztahů v pracovním kolektivu?

9. Co považujete za hlavní příčiny špatných vztahů v pracovním kolektivu?

10. Který z uvedených faktorů, způsobuje podle Vás nejčastěji syndrom vyhoření u manažerek?

11. Který z uvedených vztahů je podle Vás nejčastější příčinou vzniku syndromu vyhoření u manažerek?

12. Která z uvedených podpor je pro Váš pracovní výkon nejdůležitější?

13. Co podle Vás může pomoci předcházet vzniku syndromu vyhoření?

14. Jak anebo čím se sama snažíte předcházet syndromu vyhoření?

15. Přináší Vám náplň práce profesní uspokojení?

16. Váš současný stav?

17. Jste-li zároveň matka, jak se Vám daří zvládat současně pracovní a soukromé povinnosti?

18. Délka Vaší celkové manažerské praxe je ...

19. Uveďte průměrný počet hodin, který týdně věnujete svému povolání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojem SYNDROM VYHOŘENÍ byste charakterizovala jako?

2. Považujete syndrom vyhoření za?

3. Setkala jste se sama osobně se syndromem vyhoření, či s jeho příznaky anebo víte o něm u jiné manažerky?

4. Odpověděla-li jste ano, uveďte počet postižených osob.

5. S kým se Vám pracuje lépe?

8. Co je příčinou dobrých vztahů v pracovním kolektivu?

9. Co považujete za hlavní příčiny špatných vztahů v pracovním kolektivu?

10. Který z uvedených faktorů, způsobuje podle Vás nejčastěji syndrom vyhoření u manažerek?

11. Který z uvedených vztahů je podle Vás nejčastější příčinou vzniku syndromu vyhoření u manažerek?

12. Která z uvedených podpor je pro Váš pracovní výkon nejdůležitější?

13. Co podle Vás může pomoci předcházet vzniku syndromu vyhoření?

14. Jak anebo čím se sama snažíte předcházet syndromu vyhoření?

15. Přináší Vám náplň práce profesní uspokojení?

16. Váš současný stav?

17. Jste-li zároveň matka, jak se Vám daří zvládat současně pracovní a soukromé povinnosti?

18. Délka Vaší celkové manažerské praxe je ...

19. Uveďte průměrný počet hodin, který týdně věnujete svému povolání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dunovská, K.Syndrom vyhoření u manažerek (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-u-manazerek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.