Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření u sester pracujících v ambulantní péči

Syndrom vyhoření u sester pracujících v ambulantní péči

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zlata Franková
Šetření:16. 11. 2014 - 07. 12. 2014
Počet respondentů:34
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku na téma Syndrom vyhoření u zdravotních sester. Zaměřila jsem ho na oblast veškeré ambulantní péče, nemocnciční i spádové nenemocniční. Výsledky výzkumu použiji pro svou bakalářskou práci. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 - 49 let1235,29 %35,29 %  
30 - 39 let1029,41 %29,41 %  
20 - 29 let514,71 %14,71 %  
50 let a více514,71 %14,71 %  
méně než 20 let25,88 %5,88 %  

Graf

2. Délka praxe v oboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 let a více1441,18 %41,18 %  
méně než 5 let720,59 %20,59 %  
15 - 19 let514,71 %14,71 %  
10 - 14 let411,76 %11,76 %  
5 - 9 let411,76 %11,76 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední zdravotnická škola1029,41 %29,41 %  
bakalářské studium926,47 %26,47 %  
specializace v oboru823,53 %23,53 %  
vyšší odborná škola411,76 %11,76 %  
magisterské studium38,82 %8,82 %  

Graf

4. Myslím, že mám dostatečné informace o tom, co je míněno syndromem vyhoření (burn – out syndrom):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1852,94 %52,94 %  
spíše ano1441,18 %41,18 %  
nevím12,94 %2,94 %  
ne12,94 %2,94 %  

Graf

Zvolte jednu nebo i více možných odpovědí.

5. Syndrom vyhoření se může projevit u:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u všech výše uvedených2779,41 %79,41 %  
zdravotních sester926,47 %26,47 %  
učitelů/ učitelek823,53 %23,53 %  
v partnerském vztahu720,59 %20,59 %  
sociálních pracovníků/ pracovnic720,59 %20,59 %  

Graf

Zvolte jednu nebo i více možných odpovědí.

6. Možnou příčinou vzniku syndromu vyhoření může být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neschopnost aktivního i pasivního odpočinku nebo relaxace2779,41 %79,41 %  
kladení si příliš vysokých nároků na sama sebe2676,47 %76,47 %  
práce s lidmi2161,76 %61,76 %  
nedostatečně oceněná práce2058,82 %58,82 %  
veliké až přílišné nadšení pro práci1544,12 %44,12 %  

Graf

Zvolte jednu nebo i více možných odpovědí.

7. Projevy syndromu vyhoření jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vše výše uvedené2264,71 %64,71 %  
emocionální vyčerpání1338,24 %38,24 %  
negativní až cynický postoj k vlastní práci a ke klientům/ pacientům1132,35 %32,35 %  
tělesné vyčerpání, únava1029,41 %29,41 %  
depresivita1029,41 %29,41 %  

Graf

Zvolte jednu nebo i více možných odpovědí.

8. Prevencí syndromu vyhoření je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá psychická pohoda2882,35 %82,35 %  
pěstování koníčků2882,35 %82,35 %  
správná výživa a zdravý životní styl2264,71 %64,71 %  
vyhýbání se stresu1955,88 %55,88 %  
nelze mu předcházet38,82 %8,82 %  

Graf

Zvolte jednu nebo i více možných odpovědí.

9. Léčba syndromu vyhoření je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologická pomoc2676,47 %76,47 %  
odpočinek2367,65 %67,65 %  
jediným možným řešením je změna zaměstnání926,47 %26,47 %  
léčba psychopharmaky720,59 %20,59 %  
nevím, zda se dá léčit411,76 %11,76 %  

Graf

10. Do práce chodím rád/-a, těším se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1544,12 %44,12 %  
ano926,47 %26,47 %  
spíše ne617,65 %17,65 %  
nevím25,88 %5,88 %  
ne25,88 %5,88 %  

Graf

11. Mé první pocity po nástupu na nové pracoviště byly:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní1441,18 %41,18 %  
nevím823,53 %23,53 %  
jednoznačně pozitivní617,65 %17,65 %  
spíše negativní514,71 %14,71 %  
jednoznačně negativní12,94 %2,94 %  

Graf

12. Mé vztahy se spolupracovníky jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní2161,76 %61,76 %  
jednoznačně pozitivní514,71 %14,71 %  
nevím514,71 %14,71 %  
spíše negativní25,88 %5,88 %  
negativní12,94 %2,94 %  

Graf

13. Mé vztahy s přímým nadřízeným jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní1647,06 %47,06 %  
nevím720,59 %20,59 %  
jednoznačně pozitivní514,71 %14,71 %  
spíše negativní38,82 %8,82 %  
negativní38,82 %8,82 %  

Graf

14. Myslím, že vztahy na pracovišti významně ovlivňují můj přístup ke klientům/ pacientům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1750 %50 %  
ano1338,24 %38,24 %  
spíše ne38,82 %8,82 %  
nevím12,94 %2,94 %  

Graf

15. Práce s klienty/ pacienty mě naplňuje, dělám jí rád/-a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1852,94 %52,94 %  
ano1235,29 %35,29 %  
nevím25,88 %5,88 %  
spíše ne12,94 %2,94 %  
ne12,94 %2,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Franková, Z.Syndrom vyhoření u sester pracujících v ambulantní péči (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-u-sester-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.