Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření učitelů na základní škole

Syndrom vyhoření učitelů na základní škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Skácel
Šetření:29. 11. 2014 - 20. 12. 2014
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který zkoumá syndrom vyhoření u učitelů základní školy. Vámi uvedené informace jsou zcela anonymní, a proto Vás žádám o jeho pravdivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 2, Ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15390 %90 %  
Muž1710 %10 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-505431,76 %31,76 %  
31-405331,18 %31,18 %  
50+3218,82 %18,82 %  
24-303118,24 %18,24 %  

Graf

3. Vypište prosím předměty, které vyučujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. stupeň

1. stupeň

1. stupeň (český jazyk, matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova)

1. stupeň + Vv

1. stupeň ZŠ

1. stupeň ZŠ spec., takže všechny

1. Stupeň, Aj, ČJ, M, PŘ, HV, VV, PV

1. stupeň, vše kromě HV

1.stupeň

1.stupeň

1.stupeň Zš

1.stupeň- takže všechno

1.třída

AJ

Aj 1. st., VV 1. st., Čsp 1. st.

Aj, čj, m, přv, prv, Vv, Pč

aj, čj, nj, vv

Aj, de, vv, pracovní činnosti

Anglický a ruský jazyk

anglický jazyk

anglický jazyk, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti

anglický jazyk, zeměpis

angličtina

Angličtina

biologie a tv

cesky jazyk a literatura

Cesky jazyk, Hudebni vychova

CJ, Mat

Cj, vv

Č-D

český a německý jazyk, výtvarná výchova

Český jazyk

český jazyk - 4. tř., matematika - 4 tř., vlastivěda - 4. tř., hudební výchova - 6., 7., 8., 9. tř., výtvarná výchova - 2., 3. tř.

český jazyk - hudební výchova

český jazyk a výchova ke zdraví

Český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova.

Český jazyk, anglický jazyk, výchova k občanství a dějepis

Český jazyk, Dějepis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti

Český jazyk, Matematika

český jazyk, matematika, člověk a jeho svět, pracovní výchova

český jazyk, matematika, člověk a jeho svět, výtvarná, pracovní, tělesná výchova

český jazyk, matematika, prvouka, tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti

český jazyk, matematika, prvouka, VV, Pv, HV

český jazyk, matematika, prvouka, výchovy

český jazyk, matematika, přírodověda, vlastivěda, hudební, výtvarná, tělesná výchova

Český jazyk, matematika, výtvarná výchova

český jazyk, matematika,člověk a jeho svět, člověk a svět práce, člověk a jeho zdraví, umění a kultura (VV)

český jazyk, německý jazyk, hudební výchova

český jazyk, prvouka, přírodověda, výtvarná výchova + ředitelka ZŠ a MŠ

Český jazyk, výchova k občanství

čeština

čj ict

čj-d

ČJ, M , Vl, Př, Hv, Vv, Čsp, Tv

ČJ, AJ

Čj, Aj, M, Př, Prv, Vl, Hv, Tv, Vv

Čj, Aj, Vlastivěda, Zeměpis

Čj, M, PRV, AJ, TV, VV, PV, HV

Čj, M, Prv, Vl, Př, VV, Pč, Hv

čj, mat, aj, vv, hv, pp.

ČJ, NJ, TV

Čj, Pr, M, Vv, Tv, Pč,

čj, prvouka. tvůrčí činnosti, tělesná výchova, hudební výchova

Čj, Vv, Aj, D

Čj,M,Aj

Čj,M,D,Vv,Pv

čj,m,dějepis, přírodopis,zeměpis,chemii,výtvarnou výchovu, výchovu ke zdraví

ČJ,M,PRV,VV,PČ,TV,HV, VV v 6.tř.Vi ve 4 tř.

ČJ,M,PŘ,VL,TV,VV

Čj,Mat, Prv, Vv, Pv, Tv, Hv

ČJL, HV

D

Dějepis - Zeměpis

dějepis, zeměpis, pracovní činnosti, výtvarná výchova

Dějepis, zeměpis, zsv

družina

Fy, informatika

Grafomotorika, rozumova vychova, jazykova vychova, vytvarna výchova, pracovní činnosti, hudební výchova

Hudební výchova, angličtina, logopedie

Hudební výchova, Dějepis, Pracovní činnosti

Hv, vv,pc, vl,pr

HV,školní klub

I. stupeň - ČJ, M, Vl, Př, Hv, Vv

I. stupeň 2. třída

Informatika, anglický jazyk, matematika, český jazyk

Informatika, ruský jazyk

JA, TV

jazyk německý ,výchova ke zdraví, občanská výchova výtvarná výchova pracovní činnosti

jazyková příprava,matematická příprava,prvouka, logopedie

Jc jr

jč dě

JČ, M

JČ, M, přírodověda, vlastivěda, Tv, Hv, Vv, Čsp

JČ, VV

M

M, ČJ, AJ, HV

M, Čj, Aj, Vl, Tv,

M, ČJ, Prv, Hv,

M, F, Ch, Inf

M, F, IT

M, Ov, D, PV, Tv, Vv, Př, Inf

M, TV, F

MA, HV, It

MAT, FYZ

Matematiika, tělocvik

Matematika

matematika

matematika,

Matematika, anglický jazyk, management

Matematika, Anglický jazyk, Prvouka, Tělesná výchova, Výtvarná výchova

Matematika, český jazyk, anglický jazyk, prvouka, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti

Matematika, Český jazyk, Vlastivěda, Anglický jazyk, Tělesná výchova

matematika, fyzika

matematika, fyzika

matematika, fyzika

Matematika, Fyzika, Domácnost, Výtvarná výchova

matematika, fyzika, informatika

matematika, chemie

matematika, chemie

matematika, přírodopis

matematika, rodinná výchova, základy společenských věd, základy přírodních věd, práce v domácnosti, ruční práce, příprava pokrmů, tělesná výchova, výtvarná výchova

matematika, tělesná výchova, základy techniky

Matematika, TV

matematika, výpočetní technika

mateřská škola

Německý jazyk, tělesná výchova

pracovní činnosti,výtvarné činnosti,prvouka

první stupeň

prvouka, čj, tv, pč, vv, hv, inf

Př, aj, RV, TV

předměty 1. stupně

předměty 1. stupně

předměty pro 1. stupeň ZŠ: ČJ, M, VL, PŘ, TV, HV, PČ, VV

předměty vyučované na 1. stupni ZŠ

přírodopis, chemie, pěstitelské práce

Přírodopis, zeměpis, pracovní výchova, vlastivěda, informatika, výchova ke zdraví

psychologie, pedagogika

Ruský jazyk, hudební výchova, výchova k občanství

ŘŠ, JČ, M - I.stupeň

Svět práce pěstitelství Přírodopis

ŠKD

Technológia cukrárska výroba, suroviny, Technológia kuchárska výroba, odborný výcvik,

telesná vychova

Tělesná výchova, anglický jazyk, přírodověda, zeměpis

tělesná výchova, zeměpis

Tělocvik

tělocvik,zeměpis

tř. uč. pro 2.ročník ČJ, M, Prv, VV, PČ, TV + pro 3.roč VV, Pč, Tv. po pracovní době jsem ještě logoped pro 1.ročník, pro místní Mš a pro Mš ve vedlejší obci

TV-Z

TV,Z

Tv,Z

učím v Mš

učitelství pro 1. st. - ČJ, M, prvouka, VV, PČ

Vlastivěda, Přírodověda, Angličtina, HV, VV

Vše 1.stupeň

Vše na prvním stupni

vše, kromě fyziky a chemie

Všechny na 1. st. kromě AJ

všechny na 1. stupni

všechny na 1. stupni

všechny na 1. stupni zš

Všechny na 1. stupni, kromě angličtiny

všechny na 1.stupni

všechny předměty na 1. stupni

všechny předměty na 1. stupni

všechny předměty na 1. stupni ZŠ

Výchovy, matematika,

výtvarná výchova , pracovní činnopsti

výtvarná výchova, pracovní činnoti

Zeměpis, Tv

4. Na jakém stupni učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. stupeň9354,71 %54,71 %  
2. stupeň7745,29 %45,29 %  

Graf

5. Jsem nadšený/á ze své práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9555,88 %55,88 %  
souhlasím3621,18 %21,18 %  
nevím2011,76 %11,76 %  
spíše nesouhlasím148,24 %8,24 %  
nesouhlasím52,94 %2,94 %  

Graf

6. V poslední době jsem ve stresu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5230,59 %30,59 %  
souhlasím4325,29 %25,29 %  
spíše nesouhlasím4224,71 %24,71 %  
nesouhlasím2112,35 %12,35 %  
nevím127,06 %7,06 %  

Graf

7. Snažím se zpestřit výuku aktivitami navíc.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8449,41 %49,41 %  
spíše souhlasím7342,94 %42,94 %  
spíše nesouhlasím95,29 %5,29 %  
nevím31,76 %1,76 %  
nesouhlasím10,59 %0,59 %  

Graf

8. Mám dost trpělivosti se svými žáky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9455,29 %55,29 %  
souhlasím5130 %30 %  
nevím148,24 %8,24 %  
spíše nesouhlasím105,88 %5,88 %  
nesouhlasím10,59 %0,59 %  

Graf

9. Cítím se zatížený/á velkým množstvím úkolů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6236,47 %36,47 %  
spíše souhlasím5532,35 %32,35 %  
spíše nesouhlasím3822,35 %22,35 %  
nevím105,88 %5,88 %  
nesouhlasím52,94 %2,94 %  

Graf

10. Myslím si, že zvládám nátlakové situace.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím8851,76 %51,76 %  
souhlasím3721,76 %21,76 %  
nevím2816,47 %16,47 %  
spíše nesouhlasím148,24 %8,24 %  
nesouhlasím31,76 %1,76 %  

Graf

11. Práce mi zabírá hodně volného času.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6135,88 %35,88 %  
souhlasím6035,29 %35,29 %  
spíše nesouhlasím3822,35 %22,35 %  
nesouhlasím63,53 %3,53 %  
nevím52,94 %2,94 %  

Graf

12. Nejsem už tolik kreativní jako dříve.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5431,76 %31,76 %  
spíše souhlasím4124,12 %24,12 %  
nevím2715,88 %15,88 %  
nesouhlasím2514,71 %14,71 %  
souhlasím2313,53 %13,53 %  

Graf

13. Nerad/a se bavím s kolegy o práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6538,24 %38,24 %  
nesouhlasím6135,88 %35,88 %  
spíše souhlasím2715,88 %15,88 %  
nevím105,88 %5,88 %  
souhlasím74,12 %4,12 %  

Graf

14. Často se cítím vyčerpaný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5934,71 %34,71 %  
souhlasím4828,24 %28,24 %  
spíše nesouhlasím3822,35 %22,35 %  
nesouhlasím137,65 %7,65 %  
nevím127,06 %7,06 %  

Graf

15. Při výuce cítím napětí a nemůžu se soustředit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7845,88 %45,88 %  
nesouhlasím6638,82 %38,82 %  
nevím137,65 %7,65 %  
spíše souhlasím84,71 %4,71 %  
souhlasím52,94 %2,94 %  

Graf

16. Bývám často podrážděný/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7745,29 %45,29 %  
nesouhlasím3822,35 %22,35 %  
spíše souhlasím2816,47 %16,47 %  
nevím1911,18 %11,18 %  
souhlasím84,71 %4,71 %  

Graf

17. Kvůli práci nemůžu spát.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8650,59 %50,59 %  
spíše nesouhlasím4023,53 %23,53 %  
spíše souhlasím2514,71 %14,71 %  
souhlasím137,65 %7,65 %  
nevím63,53 %3,53 %  

Graf

18. Potřeboval/a bych více uznání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6940,59 %40,59 %  
souhlasím3721,76 %21,76 %  
nevím2514,71 %14,71 %  
spíše nesouhlasím2514,71 %14,71 %  
nesouhlasím148,24 %8,24 %  

Graf

19. V době výuky myslím hlavně na to, aby skončilo vyučování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8047,06 %47,06 %  
spíše nesouhlasím6638,82 %38,82 %  
spíše souhlasím137,65 %7,65 %  
souhlasím74,12 %4,12 %  
nevím42,35 %2,35 %  

Graf

20. Myšlenka na práci mě deprimuje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9254,12 %54,12 %  
spíše nesouhlasím5230,59 %30,59 %  
spíše souhlasím116,47 %6,47 %  
nevím84,71 %4,71 %  
souhlasím74,12 %4,12 %  

Graf

21. Chtěl/a bych změnit své povolání.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10863,53 %63,53 %  
spíše nesouhlasím3621,18 %21,18 %  
nevím105,88 %5,88 %  
spíše souhlasím105,88 %5,88 %  
souhlasím63,53 %3,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Bývám často podrážděný/á.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Často se cítím vyčerpaný/á.

17. Kvůli práci nemůžu spát.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 6. V poslední době jsem ve stresu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Často se cítím vyčerpaný/á.

19. V době výuky myslím hlavně na to, aby skončilo vyučování.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Často se cítím vyčerpaný/á.

20. Myšlenka na práci mě deprimuje.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 6. V poslední době jsem ve stresu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 16. Bývám často podrážděný/á.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Často se cítím vyčerpaný/á.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 19. V době výuky myslím hlavně na to, aby skončilo vyučování.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik je vám let?

4. Na jakém stupni učíte?

5. Jsem nadšený/á ze své práce.

6. V poslední době jsem ve stresu.

7. Snažím se zpestřit výuku aktivitami navíc.

8. Mám dost trpělivosti se svými žáky.

9. Cítím se zatížený/á velkým množstvím úkolů.

10. Myslím si, že zvládám nátlakové situace.

11. Práce mi zabírá hodně volného času.

12. Nejsem už tolik kreativní jako dříve.

13. Nerad/a se bavím s kolegy o práci.

14. Často se cítím vyčerpaný/á.

15. Při výuce cítím napětí a nemůžu se soustředit.

16. Bývám často podrážděný/á.

17. Kvůli práci nemůžu spát.

18. Potřeboval/a bych více uznání.

19. V době výuky myslím hlavně na to, aby skončilo vyučování.

20. Myšlenka na práci mě deprimuje.

21. Chtěl/a bych změnit své povolání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik je vám let?

4. Na jakém stupni učíte?

5. Jsem nadšený/á ze své práce.

6. V poslední době jsem ve stresu.

7. Snažím se zpestřit výuku aktivitami navíc.

8. Mám dost trpělivosti se svými žáky.

9. Cítím se zatížený/á velkým množstvím úkolů.

10. Myslím si, že zvládám nátlakové situace.

11. Práce mi zabírá hodně volného času.

12. Nejsem už tolik kreativní jako dříve.

13. Nerad/a se bavím s kolegy o práci.

14. Často se cítím vyčerpaný/á.

15. Při výuce cítím napětí a nemůžu se soustředit.

16. Bývám často podrážděný/á.

17. Kvůli práci nemůžu spát.

18. Potřeboval/a bych více uznání.

19. V době výuky myslím hlavně na to, aby skončilo vyučování.

20. Myšlenka na práci mě deprimuje.

21. Chtěl/a bych změnit své povolání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Skácel, J.Syndrom vyhoření učitelů na základní škole (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-ucitelu-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.