Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích

Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:marie propílková
Šetření:21. 05. 2015 - 29. 05. 2015
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku pro potřeby seminární práce při studiu na vysoké škole. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5588,71 %88,71 %  
muž711,29 %11,29 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 -251727,42 %27,42 %  
34 - 411422,58 %22,58 %  
26 - 331422,58 %22,58 %  
42 - 491016,13 %16,13 %  
50 a více711,29 %11,29 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3861,29 %61,29 %  
vysokoškolské2438,71 %38,71 %  

Graf

4. délka pracovní praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 -5 let3454,84 %54,84 %  
15 a více let1930,65 %30,65 %  
6 - 10 let711,29 %11,29 %  
10 -15 let23,23 %3,23 %  

Graf

5. Práce mě citově vysává

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1829,03 %29,03 %  
spíše souhlasím1625,81 %25,81 %  
nesouhlasím1117,74 %17,74 %  
souhlasím1117,74 %17,74 %  
nevím69,68 %9,68 %  

Graf

6. Na konci pracovního dne se citím na konci svých sil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2438,71 %38,71 %  
spíše souhlasím1727,42 %27,42 %  
nesouhlasím914,52 %14,52 %  
nevím711,29 %11,29 %  
souhlasím58,06 %8,06 %  

Graf

7. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, citím se unaven/a

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2540,32 %40,32 %  
nesouhlasím1524,19 %24,19 %  
spíše souhlasím1422,58 %22,58 %  
souhlasím69,68 %9,68 %  
nevím23,23 %3,23 %  

Graf

8. Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3556,45 %56,45 %  
souhlasím1524,19 %24,19 %  
nevím711,29 %11,29 %  
spíše nesouhlasím46,45 %6,45 %  
nesouhlasím11,61 %1,61 %  

Graf

9. Mám pocit, že někdy s klienty/pacienty jednám jako s neosobními věcmi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3048,39 %48,39 %  
spíše nesouhlasím1930,65 %30,65 %  
spíše souhlasím58,06 %8,06 %  
souhlasím46,45 %6,45 %  
nevím46,45 %6,45 %  

Graf

10. Celodenní práce s lidmi je po mne skutečně namáhavá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2133,87 %33,87 %  
spíše souhlasím1727,42 %27,42 %  
souhlasím914,52 %14,52 %  
nesouhlasím812,9 %12,9 %  
nevím711,29 %11,29 %  

Graf

11. Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3759,68 %59,68 %  
nevím1117,74 %17,74 %  
souhlasím914,52 %14,52 %  
spíše nesouhlasím46,45 %6,45 %  
nesouhlasím11,61 %1,61 %  

Graf

12. Citím "vyhoření", vyčerpání ze své práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2235,48 %35,48 %  
nesouhlasím1829,03 %29,03 %  
spíše souhlasím812,9 %12,9 %  
nevím812,9 %12,9 %  
souhlasím69,68 %9,68 %  

Graf

13. Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3251,61 %51,61 %  
souhlasím1422,58 %22,58 %  
nevím1016,13 %16,13 %  
spíše nesouhlasím46,45 %6,45 %  
nesouhlasím23,23 %3,23 %  

Graf

14. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2438,71 %38,71 %  
spíše nesouhlasím2133,87 %33,87 %  
spíše souhlasím711,29 %11,29 %  
nevím69,68 %9,68 %  
souhlasím46,45 %6,45 %  

Graf

15. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2133,87 %33,87 %  
spíše nesouhlasím2133,87 %33,87 %  
nevím1117,74 %17,74 %  
spíše souhlasím69,68 %9,68 %  
souhlasím34,84 %4,84 %  

Graf

16. Mám stále hodně energie.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2540,32 %40,32 %  
spíše nesouhlasím1524,19 %24,19 %  
nevím1219,35 %19,35 %  
nesouhlasím711,29 %11,29 %  
souhlasím34,84 %4,84 %  

Graf

17. Má práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2337,1 %37,1 %  
spíše nesouhlasím2133,87 %33,87 %  
nevím812,9 %12,9 %  
spíše souhlasím711,29 %11,29 %  
souhlasím34,84 %4,84 %  

Graf

18. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty/pacienty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2946,77 %46,77 %  
spíše nesouhlasím2133,87 %33,87 %  
nevím58,06 %8,06 %  
souhlasím46,45 %6,45 %  
spíše souhlasím34,84 %4,84 %  

Graf

19. Práce s lidmi mi přináší silný stres.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2845,16 %45,16 %  
nesouhlasím1930,65 %30,65 %  
spíše souhlasím69,68 %9,68 %  
nevím58,06 %8,06 %  
souhlasím46,45 %6,45 %  

Graf

20. Dovedu u svých klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2946,77 %46,77 %  
souhlasím1727,42 %27,42 %  
nevím1016,13 %16,13 %  
spíše nesouhlasím58,06 %8,06 %  
nesouhlasím11,61 %1,61 %  

Graf

21. Citím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty/pacienty.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2641,94 %41,94 %  
nevím1320,97 %20,97 %  
souhlasím914,52 %14,52 %  
nesouhlasím711,29 %11,29 %  
spíše nesouhlasím711,29 %11,29 %  

Graf

22. Mám pocit, že jsem na konci svých sil.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2743,55 %43,55 %  
spíše nesouhlasím2032,26 %32,26 %  
nevím711,29 %11,29 %  
spíše souhlasím58,06 %8,06 %  
souhlasím34,84 %4,84 %  

Graf

23. Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2743,55 %43,55 %  
nevím1320,97 %20,97 %  
souhlasím1117,74 %17,74 %  
spíše nesouhlasím812,9 %12,9 %  
nesouhlasím34,84 %4,84 %  

Graf

24. Citím, že mi klienti/pacienti přičítají některé své problémy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2133,87 %33,87 %  
spíše nesouhlasím1727,42 %27,42 %  
nevím1016,13 %16,13 %  
spíše souhlasím914,52 %14,52 %  
souhlasím58,06 %8,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. délka pracovní praxe

  • odpověď 0 -5 let:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18 -25 na otázku 2. Váš věk

14. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 15. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým.

18. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty/pacienty.

  • odpověď nesouhlasím:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. Citím "vyhoření", vyčerpání ze své práce.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. délka pracovní praxe

5. Práce mě citově vysává

6. Na konci pracovního dne se citím na konci svých sil

7. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, citím se unaven/a

8. Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů

9. Mám pocit, že někdy s klienty/pacienty jednám jako s neosobními věcmi.

10. Celodenní práce s lidmi je po mne skutečně namáhavá.

11. Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů.

12. Citím "vyhoření", vyčerpání ze své práce.

13. Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji.

14. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem.

15. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým.

16. Mám stále hodně energie.

17. Má práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení.

18. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty/pacienty.

19. Práce s lidmi mi přináší silný stres.

20. Dovedu u svých klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru.

21. Citím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty/pacienty.

22. Mám pocit, že jsem na konci svých sil.

23. Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně.

24. Citím, že mi klienti/pacienti přičítají některé své problémy.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. délka pracovní praxe

5. Práce mě citově vysává

6. Na konci pracovního dne se citím na konci svých sil

7. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy, citím se unaven/a

8. Velmi dobře rozumím pocitům svých klientů/pacientů

9. Mám pocit, že někdy s klienty/pacienty jednám jako s neosobními věcmi.

10. Celodenní práce s lidmi je po mne skutečně namáhavá.

11. Jsem schopen velmi účinně vyřešit problémy svých klientů/pacientů.

12. Citím "vyhoření", vyčerpání ze své práce.

13. Mám pocit, že lidi při své práci pozitivně ovlivňuji a nalaďuji.

14. Od té doby, co vykonávám svou profesi, stal jsem se méně citlivým k lidem.

15. Mám strach, že výkon mé práce mne činí citově tvrdým.

16. Mám stále hodně energie.

17. Má práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení.

18. Už mne dnes moc nezajímá, co se děje s mými klienty/pacienty.

19. Práce s lidmi mi přináší silný stres.

20. Dovedu u svých klientů/pacientů vyvolat uvolněnou atmosféru.

21. Citím se svěží a povzbuzený, když pracuji se svými klienty/pacienty.

22. Mám pocit, že jsem na konci svých sil.

23. Citové problémy v práci řeším velmi klidně - vyrovnaně.

24. Citím, že mi klienti/pacienti přičítají některé své problémy.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

propílková, m.Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-v-pomahajic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.