Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření v sociálních službách

Syndrom vyhoření v sociálních službách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Etrychová
Šetření:04. 06. 2020 - 16. 06. 2020
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):26 / 24.64
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Kateřina Etrychová.

Žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku zaměřeného na syndrom vyhoření a duševní hygienu u pracovníků v sociálních službách. Výsledky budou užity pro účely diplomové práce.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Pokud jste vyzván/a k doplnění odpovědi, prosím napište, co Vás k tématu napadá.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1090,91 %90,91 %  
muž19,09 %9,09 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let327,27 %27,27 %  
18-24 let327,27 %27,27 %  
45-54 let218,18 %18,18 %  
35-44 let218,18 %18,18 %  
55-64 let19,09 %9,09 %  

Graf

3. Jaká je délka Vaší praxe v sociálních službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 a více let436,36 %36,36 %  
1-3 roky327,27 %27,27 %  
méně než 1 rok218,18 %18,18 %  
4-7 let19,09 %9,09 %  
8-11 let19,09 %9,09 %  

Graf

4. Na jaké pracovní pozici působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní sestra327,27 %27,27 %  
pečovatel327,27 %27,27 %  
psycholog218,18 %18,18 %  
sociální pracovník19,09 %9,09 %  
vychovatel19,09 %9,09 %  
terénní pracovník19,09 %9,09 %  

Graf

5. Uvažoval/a jste, že přestanete působit v sociálních službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano981,82 %81,82 %  
ne218,18 %18,18 %  

Graf

6. Co považujete u sebe za největší příčinu stresu v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vnější faktory (pracovní podmínky – mnoho pracovních úkolů, špatné vztahy na pracovišti, hluk apod.)654,55 %54,55 %  
vnitřní faktory (moji osobnost - nízká odolnost vůči stresu, perfekcionismus apod.)545,45 %45,45 %  

Graf

7. Co považujete za větší zdroj stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřímou práci v sociálních službách (administrativa apod.)763,64 %63,64 %  
přímou práci s klienty436,36 %36,36 %  

Graf

8. V tabulce prosím u každého faktoru vyznačte, jak moc pro Vás je nebo není stresující:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Vyznačte prosím, a to na stupnici 1-5 (1 = nejméně, 5 = nejvíce), jak moc se Vás každý z jevů týká. Jedná se o jevy, které mohou mít vliv na syndrom vyhoření.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Perfekcionismus (potřeba vysokého výkonu, dělat dokonalou práci)3.1821.603
Nízká odolnost vůči zátěži (každý problém, i malý, člověka rozhodí, stresuje)2.8180.876
Syndrom pomocníka (když člověk pomáhá, řeší tím své problémy - např. pomáhá, aby se cítil potřebný)30.909
Úzkostnost (často pociťovaný strach, bez příčiny)3.1821.785
Neschopnost říkat ne3.0911.355
Neschopnost stanovit hranice ve vztahu s klientem (pracovník dělá víc, než by měl, protože je např. klient manipulující, pracovník s ním má soucit apod.)2.5451.339
Neschopnost sebereflexe2.7270.562
Nevhodné strategie, jak zvládat zátěž a stres (útěk od řešení problému, bagatelizace problému apod.)3.0910.992

Graf

10. Co by se mělo v sociální službě, v níž působíte, změnit, abyste prožíval/a méně stresu v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby si každý všímal svého a nepovidal do toho druhým. Aby například uklízečka nekrafala a uklízela a svůj úklid přizpůsobila klientům a pracovníkům a ne my ji?

kolektiv zaměstnanců

Lidské a odborné vedení, lepší vztahy v kolektivu, vyšší mzda a více zaměstnanců (přepracovanost a přesčasy z důvodu nedostatku zaměstnanců se nedají vydržet).

Menší nároky na sestry

Ohodnocení

vedení

vedení,

větší podpora od zaměstnavatele

viac personálu, lepšie rozdelenie práce, stanovenie jednotného prístupu ku konkrétnemu klientovi

více volna

Vztahy na pracovišti

11. Absolvujete v zaměstnání supervizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano763,64 %63,64 %  
ne436,36 %36,36 %  

Graf

12. Uveďte prosím, z jakého důvodu neabsolvujete v zaměstnání supervizi:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ešte nebola poskytnutá služba

Ještě nemam dostatečné vzdělání

nemáme možnost

Nikdo je nepořádá

13. Uveďte prosím, jak často supervizi absolvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do roka, ale pravidelně342,86 %27,27 %  
jednou za 8 týdnů228,57 %18,18 %  
několikrát do roka, ale nepravidelně114,29 %9,09 %  
jednou za měsíc114,29 %9,09 %  

Graf

14. Pomáhá Vám supervize předcházet syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne457,14 %36,36 %  
určitě ne228,57 %18,18 %  
spíše ano114,29 %9,09 %  

Graf

15. Považujete za důležité z hlediska syndromu vyhoření, aby absolvoval sociální pracovník pravidelně (alespoň 1x 6 týdnů) supervizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano545,45 %45,45 %  
určitě ano327,27 %27,27 %  
spíše ne327,27 %27,27 %  

Graf

16. Jak jste se seznámil/a s tématem duševní hygieny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přečetl/a jsem si o tom něco v odborných knihách, časopisech545,45 %45,45 %  
články z internetu apod.327,27 %27,27 %  
kurz, vzdělávání na toto téma327,27 %27,27 %  

Graf

17. Duševní hygiena je „systém vědecky propracovaných pravidel a rad sloužících k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševního zdraví, duševní rovnováhy.“ Jak je u Vás konkrétně zastoupena ve Vašem životě duševní hygiena (co děláte?)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cvičím, čtu knihy

Nemám žádnou duševní hygienu. Nemám na ni čas

pouze soukromě

relaxace formou jogy, masáže

Relaxace, setkání s kamarády.

rodina, vaření

spánek, četba knih

Spánek, sport,

sport, spánek, rodina

tvorím, maľujem, prechádzam sa

Vzdala jsem práci v sociálních službách (po tom co jsem vyhořela), zajímám se o jinou práci a ve volném čase odpočívám aktivně i pasivně.

18. Opět na stupnici 1-5 prosím ohodnoťte, jak dodržujete zásady duševní hygieny:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zdravé stravování3.4550.43
Vhodné pohybové aktivity3.7270.744
Dostatek spánku3.2730.926
Čas na přátele, známé3.6361.14
Čas na vlastní koníčky, zájmy3.5450.612
Užívání relaxačních, meditačních technik3.2731.653
Užívání technik time managementu2.4551.521
Využívání supervize v zaměstnání2.3641.686

Graf

19. Kolik hodin v průměru během pracovního dne spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-6 hodin763,64 %63,64 %  
7-8 hodin436,36 %36,36 %  

Graf

20. Jakým koníčkům věnujete nejvíce času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivity kulturně orientované – pasivní (jen přijímám – četba, sledování televize, návštěva divadla apod.)763,64 %63,64 %  
aktivity orientované sportovně327,27 %27,27 %  
vaření19,09 %9,09 %  

Graf

21. Máte čas během pracovního týdne věnovat se svým koníčkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne763,64 %63,64 %  
spíše ano327,27 %27,27 %  
určitě ne19,09 %9,09 %  

Graf

22. Máte čas věnovat se během víkendových dnů svým koníčkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano763,64 %63,64 %  
spíše ne327,27 %27,27 %  
určitě ano19,09 %9,09 %  

Graf

23. Napište prosím, jaké koníčky máte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

běh, plavání, kolo, četba

Cvičení, vaření, šachy....

Cyklistika s přáteli, šifrování, setkávání s kamarády, četba.

četba knih

Fotografování, sport

joga

malovanie

skupinová cvičení, čtení, běh

Spánek, pohyb venku (turistika v přírodě, jízda na kole v přírodě a plavání v přírodě), domácí mazlíčci, četba knih a časopisů, dívání se na zajímavé filmy, seriály, dokumenty. Návštěva kin, koncertů, muzea, zoo, kulturních akcí. Cestování, chození po obchodech. Zábava (třeba matějská pouť.) spirituální růst, nakupování a dobré jídlo.

Zahrada, pletení, četba

žádné

24. Jak jste spokojen/a s Vaším dodržováním duševní hygieny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nespokojen/a436,36 %36,36 %  
ani spokojen/a, ani nespokojen/a436,36 %36,36 %  
spíše spokojen/a327,27 %27,27 %  

Graf

25. Co by se mělo ve Vašem životě změnit, abyste byl/a více spokojen/a s Vaším dodržováním duševní hygieny?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi bych musela absolvovat nějaký psychoterapeutický kurz pro seberozvoj.

kratší pracovný čas, kratší čas strávený cestou domov

méně povinností

Méně prokrastinovat

Minulost, bydlení

nevím

Potřebuji vice peněz na kvalitnější bydlení. Jsem s bydlením závislá na rodičích a nemáme dobré vztahy. Jsem z toho neustále ve tlaku. Lepší vztahy s pár lidmi, kterým mohu důvěřovat a požádat je o pomoc. Oni můžou požádat o pomoc též. Zajisté.

více času na sebe

více času na sebe

více času pro sebe

Více času sám na sebe

26. V závěru prosím vyplňte dotazník MBI, který měří syndrom vyhoření. U každé položky uveďte, jak silné pocity v dané oblasti zažíváte, jak silně daný jev prožíváte, a to na škále 0-7, kde 0 znamená „vůbec“, 7 znamená „velmi silně“. Tyto pocity posuzujete vůči sobě, kolegům či klientům.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Etrychová, K.Syndrom vyhoření v sociálních službách (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreni-v-socialnic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.