Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření v pracovním procesu pedagoga

Syndrom vyhoření v pracovním procesu pedagoga

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Čacká
Šetření:19. 12. 2013 - 18. 01. 2014
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):30 / 29.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás oslovit za účelem vypracování diplomové práce na téma "Syndrom vyhoření v pracovním procesu". Dotazník je anonymní a jeho výsledky poslouží jako podklad pro vypracování praktické části diplomové práce. Tím to bych Vás ráda požádala o jeho vyplnění.

 

Děkuji za Vaši spolupráci a čas.

Renata Čacká

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let3131,31 %31 %  
25 - 30 let2424,24 %24 %  
41 -50 let1818,18 %18 %  
51 - 60 let1515,15 %15 %  
více než 61 let1111,11 %11 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5454 %54 %  
muž4646 %46 %  

Graf

3. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě – hl. město Praha5151 %51 %  
mimo hl. město Praha3232 %32 %  
na venkově1717 %17 %  

Graf

4. Délka praxe v oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 15 let4242 %42 %  
6 – 10 let1818 %18 %  
11 – 15 let1818 %18 %  
2 – 5 let1313 %13 %  
do 2 let99 %9 %  

Graf

5. Délka působení na současném pracovišti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – a více let3030 %30 %  
6 – 10 let2424 %24 %  
11 – 15 let2020 %20 %  
2 – 5 let1919 %19 %  
méně než 1 rok77 %7 %  

Graf

6. Kolik hodin týdně věnujete výuce

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81111 %11 %  
121010 %10 %  
2099 %9 %  
688 %8 %  
566 %6 %  
1066 %6 %  
055 %5 %  
1544 %4 %  
4033 %3 %  
2533 %3 %  
ostatní odpovědi 4
11
14
21
22
9
16
2
13
7
3
24
23
39
50
26
10.5
42
30
7.5
60
3535 %35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.6
Minimum:2
Maximum:40
Variační rozpětí:38
Rozptyl:58.68
Směrodatná odchylka:7.66
Medián:11
Modus:8

Graf

7. Kolik hodin denně věnujete přípravě na výuku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 – 4 hodiny4848 %48 %  
méně než 1 hodinu4242 %42 %  
více než 5 hodin1010 %10 %  

Graf

8. Jaké je Vaše zaměření

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní5959 %59 %  
technické4141 %41 %  

Graf

9. Svou práci považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za odpovědnou a mírně zátěžovou5353 %53 %  
velmi odpovědnou a značně zátěžovou3333 %33 %  
klidnou bez větší zátěže1212 %12 %  
nudnou22 %2 %  

Graf

10. Za svou práci jsem oceněn(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přiměřeně5757 %57 %  
nedostatečně2828 %28 %  
dostatečně1515 %15 %  

Graf

11. Má práce mne naplňuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často5858 %58 %  
někdy2020 %20 %  
vždy1212 %12 %  
zřídka1010 %10 %  

Graf

12. Moji kolegové mi projevují úctu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často4545 %45 %  
někdy3434 %34 %  
zřídka1212 %12 %  
vždy88 %8 %  
nikdy11 %1 %  

Graf

13. Často se dostávám do sporu se svými kolegy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka6767 %67 %  
někdy1919 %19 %  
nikdy1111 %11 %  
často33 %3 %  

Graf

14. Pociťuji problémy s autoritou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka3535 %35 %  
nikdy2828 %28 %  
někdy2626 %26 %  
často1010 %10 %  
vždy11 %1 %  

Graf

15. Studenti a jejich úsilí mne motivují k další práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy3838 %38 %  
často3636 %36 %  
zřídka1515 %15 %  
vždy66 %6 %  
nikdy55 %5 %  

Graf

16. Většina studentů mne respektuje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často6666,67 %66 %  
vždy2020,2 %20 %  
někdy1010,1 %10 %  
zřídka33,03 %3 %  

Graf

17. Rád/a ověřuji, zda moji studenti látce rozumí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často5050,51 %50 %  
vždy2828,28 %28 %  
někdy1919,19 %19 %  
nikdy11,01 %1 %  
zřídka11,01 %1 %  

Graf

18. Občas pociťuji vnitřní nezájem o dodatečné profesní sebevzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka4040,4 %40 %  
někdy2424,24 %24 %  
často1919,19 %19 %  
nikdy1515,15 %15 %  
vždy11,01 %1 %  

Graf

19. Cítím se fyzicky vyčerpaný/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy4242,42 %42 %  
zřídka2525,25 %25 %  
často2323,23 %23 %  
vždy55,05 %5 %  
nikdy44,04 %4 %  

Graf

20. Cítím se emocionálně vyčerpaný/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy4040,4 %40 %  
zřídka2626,26 %26 %  
často2222,22 %22 %  
nikdy66,06 %6 %  
vždy55,05 %5 %  

Graf

21. Bývám často nesoustředěný/á

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka4545,45 %45 %  
někdy3636,36 %36 %  
často1010,1 %10 %  
nikdy77,07 %7 %  
vždy11,01 %1 %  

Graf

22. Bývám podrážděný/á a nervózní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka3939,39 %39 %  
někdy3636,36 %36 %  
nikdy1414,14 %14 %  
často99,09 %9 %  
vždy11,01 %1 %  

Graf

23. Snadno onemocním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka4848,48 %48 %  
nikdy1919,19 %19 %  
někdy1919,19 %19 %  
často1212,12 %12 %  
vždy11,01 %1 %  

Graf

24. Trpím bolestmi hlavy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka4141,41 %41 %  
nikdy2222,22 %22 %  
někdy2020,2 %20 %  
často1515,15 %15 %  
vždy11,01 %1 %  

Graf

25. Trpím poruchami trávení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka3838,38 %38 %  
nikdy3636,36 %36 %  
často1212,12 %12 %  
někdy1111,11 %11 %  
vždy22,02 %2 %  

Graf

26. Trpím nespavostí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3232,32 %32 %  
zřídka3232,32 %32 %  
někdy2424,24 %24 %  
často1111,11 %11 %  

Graf

27. Prostředí školy je častým motivem mých snů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka4242,42 %42 %  
nikdy3232,32 %32 %  
někdy1717,17 %17 %  
často77,07 %7 %  
vždy11,01 %1 %  

Graf

28. Pociťuji úzkost či náznaky deprese

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3535,35 %35 %  
zřídka3434,34 %34 %  
někdy2323,23 %23 %  
často77,07 %7 %  

Graf

29. Přemýšlím o změně profese

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3838,38 %38 %  
zřídka3030,3 %30 %  
někdy2222,22 %22 %  
často77,07 %7 %  
vždy22,02 %2 %  

Graf

30. Ve své profesi spatřuji významné poslání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často4040,4 %40 %  
někdy2323,23 %23 %  
vždy2121,21 %21 %  
zřídka1414,14 %14 %  
nikdy11,01 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk

 • odpověď 25 - 30 let:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 – 5 let na otázku 4. Délka praxe v oboru

4. Délka praxe v oboru

 • odpověď více než 15 let:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 – a více let na otázku 5. Délka působení na současném pracovišti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 1. Věk
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 61 let na otázku 1. Věk

5. Délka působení na současném pracovišti

 • odpověď 16 – a více let:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 61 let na otázku 1. Věk

8. Jaké je Vaše zaměření

 • odpověď humanitní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – 10 let na otázku 5. Délka působení na současném pracovišti

29. Přemýšlím o změně profese

 • odpověď nikdy:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 61 let na otázku 1. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Bydliště

4. Délka praxe v oboru

5. Délka působení na současném pracovišti

6. Kolik hodin týdně věnujete výuce

7. Kolik hodin denně věnujete přípravě na výuku

8. Jaké je Vaše zaměření

9. Svou práci považujete za:

10. Za svou práci jsem oceněn(a):

11. Má práce mne naplňuje

12. Moji kolegové mi projevují úctu

13. Často se dostávám do sporu se svými kolegy

14. Pociťuji problémy s autoritou

15. Studenti a jejich úsilí mne motivují k další práci

16. Většina studentů mne respektuje

17. Rád/a ověřuji, zda moji studenti látce rozumí

18. Občas pociťuji vnitřní nezájem o dodatečné profesní sebevzdělávání

19. Cítím se fyzicky vyčerpaný/á

20. Cítím se emocionálně vyčerpaný/á

21. Bývám často nesoustředěný/á

22. Bývám podrážděný/á a nervózní

23. Snadno onemocním

24. Trpím bolestmi hlavy

25. Trpím poruchami trávení

26. Trpím nespavostí

27. Prostředí školy je častým motivem mých snů

28. Pociťuji úzkost či náznaky deprese

29. Přemýšlím o změně profese

30. Ve své profesi spatřuji významné poslání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Bydliště

4. Délka praxe v oboru

5. Délka působení na současném pracovišti

6. Kolik hodin týdně věnujete výuce

7. Kolik hodin denně věnujete přípravě na výuku

8. Jaké je Vaše zaměření

9. Svou práci považujete za:

10. Za svou práci jsem oceněn(a):

11. Má práce mne naplňuje

12. Moji kolegové mi projevují úctu

13. Často se dostávám do sporu se svými kolegy

14. Pociťuji problémy s autoritou

15. Studenti a jejich úsilí mne motivují k další práci

16. Většina studentů mne respektuje

17. Rád/a ověřuji, zda moji studenti látce rozumí

18. Občas pociťuji vnitřní nezájem o dodatečné profesní sebevzdělávání

19. Cítím se fyzicky vyčerpaný/á

20. Cítím se emocionálně vyčerpaný/á

21. Bývám často nesoustředěný/á

22. Bývám podrážděný/á a nervózní

23. Snadno onemocním

24. Trpím bolestmi hlavy

25. Trpím poruchami trávení

26. Trpím nespavostí

27. Prostředí školy je častým motivem mých snů

28. Pociťuji úzkost či náznaky deprese

29. Přemýšlím o změně profese

30. Ve své profesi spatřuji významné poslání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čacká, R.Syndrom vyhoření v pracovním procesu pedagoga (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://syndrom-vyhoreniv-pracovnim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.