Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Systém hodnocení zaměstnanců v AČR - Vedoucí pracovníci

Systém hodnocení zaměstnanců v AČR - Vedoucí pracovníci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Foret
Šetření:16. 02. 2011 - 25. 02. 2011
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane/ Vážená paní,
jsem studentem 4. ročníku vysoké školy Brno international business school, studijní program Ekonomiky a managementu a v rámci své bakalářské práce se zabývám spokojeností a informovaností zaměstnanců AČR o současném systému hodnocení zaměstnanců. U každé otázky označte prosím odpověď. Dotazník je zcela anonymní a zabere pouze 5 minut Vašeho času. Děkuji Vám předem za pochopení, ochotu a čas, který jste věnoval/a vyplněním tohoto dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste seznámen/á se všemi aspekty hodnocení zaměstnanců v AČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2146,67 %46,67 %  
Z části1840 %40 %  
Ano613,33 %13,33 %  

Graf

2. Snažíte se používat vlastní (neoficiální) systém hodnocení zaměstnanců pro ulehčení budoucího hodnocení zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4395,56 %95,56 %  
Ano24,44 %4,44 %  

Graf

3. Pokud jste odpověděl/a ANO, jakou formu hodnocení používáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Objektivní hodnocení zaměřené na výsledky a postup150 %2,22 %  
kontrolou výkonu podřízených150 %2,22 %  

Graf

4. Jste spokojen/a s aktuálním systémem hodnocení zaměstnanců AČR, který je v současné době nastaven?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3271,11 %71,11 %  
Rozhodně ne, doplnil/a bych1124,44 %24,44 %  
Spíše ano24,44 %4,44 %  

Graf

5. Myslíte si, že současný systém hodnocení zaměstnanců má motivační efekt na podřízené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2351,11 %51,11 %  
Rozhodně ne1737,78 %37,78 %  
Spíše ano511,11 %11,11 %  

Graf

6. Absolvoval/a jste někdy seminář (meeting, školení) o metodách hodnocení zaměstnanců a vliv hodnocení na budoucí kariéru zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3475,56 %75,56 %  
Ano1124,44 %24,44 %  

Graf

7. Pokud jste odpověděli ne, jaké návrhy byste doporučil/a na vylepšení situace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.

absolvovat nějaký ten seminář

Aby hodnocení odpovídalo danému jedinci a ne kopírovalo ostatí pro ulehčení práce nadřízeného.

aspon 1x ročně proškolit

Možnost hýbat s osobním

nějaký ten seminář

objasnit hodnocení v rámci školících zaměstnání

provést školení

s metodamy hodnocení jsem se setkal pouze v civilním sektoru,

seznámit nás s možnostmi hodnocení

seznamovat lidi s významem hodnocení

školení

zavést školení

Zjednodušit systém hodnocení.

8. Jak jste v současné době spokojen/a se svým současným zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a2964,44 %64,44 %  
Velmi spokojen/a817,78 %17,78 %  
Nespokojen/a715,56 %15,56 %  
Velmi nespokojen/a12,22 %2,22 %  

Graf

9. Umožňuje Vám zaměstnavatel studovat během pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2453,33 %53,33 %  
ne2146,67 %46,67 %  

Graf

10. Nabízí Vám zaměstnavatel možnost profesního růstu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2351,11 %51,11 %  
nevím1635,56 %35,56 %  
ne613,33 %13,33 %  

Graf

11. Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vašemu odvedenému výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2964,44 %64,44 %  
Rozhodně ano817,78 %17,78 %  
Spíše ne715,56 %15,56 %  
Rozhodně ne12,22 %2,22 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3986,67 %86,67 %  
Žena613,33 %13,33 %  

Graf

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zakončene maturitou2453,33 %53,33 %  
Vysokoškolské (Bc.)1635,56 %35,56 %  
Vysokoškolské (Mgr., Ing.)511,11 %11,11 %  

Graf

14. Jak dlouho vykonáváte vedoucí pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 roky2248,89 %48,89 %  
3 - 4 roky1737,78 %37,78 %  
7 a více ....36,67 %6,67 %  
5 - 6 let36,67 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Foret, M.Systém hodnocení zaměstnanců v AČR - Vedoucí pracovníci (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://system-hodnoceni-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.