Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum zájmu o pokročilý interaktivní system ochrany domácnosti

Průzkum zájmu o pokročilý interaktivní system ochrany domácnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Pospíšil
Šetření:20. 11. 2013 - 01. 12. 2013
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník si klade za cíl provést dílčí průzkum zájmu o nové techniky zabezpečení a interaktivního ovládání domácnosti ve smyslu "chytré domácnosti".

Dotazník je průvodním materiálem na jehož základě bude vytvořen výzkumný a vývojový tým, jehož prioritou bude vytvoření interaktivního systému pro ochranu domácnosti. Tento systém bude s uživateli hovořit, bude je automaticky rozpoznávat a odpadne tak mimo jiné nutnost zadávat bezpečnostní kód při zastřežení/odstřežení oblasti. Systém ochrany domácnosti automaticky rozezná majitele a jeho blízké od případného zloděje a automaticky informuje například zvolenou bezpečnostní agenturu.

Odpovědi respondentů

1. Jaký obor jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ještě studujiotázka č. 3, Humanitní vědyotázka č. 2, Přírodní vědyotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní vědy836,36 %36,36 %  
Přírodní vědy731,82 %31,82 %  
Ještě studuji731,82 %31,82 %  

Graf

2. V jakém jste momentálně pracovně-právním vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný1066,67 %45,45 %  
Nezaměstnaný320 %13,64 %  
rentiér16,67 %4,55 %  
Podnikatel16,67 %4,55 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 - 50731,82 %31,82 %  
21 - 30731,82 %31,82 %  
31 - 40418,18 %18,18 %  
51 - 6029,09 %9,09 %  
15 - 2029,09 %9,09 %  

Graf

4. Používáte ve Vašem domě/firmě elektronický zabezpečovací systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám1045,45 %45,45 %  
Ano, doma i v zaměstnání522,73 %22,73 %  
Ano, pouze doma418,18 %18,18 %  
Ano, pouze v zaměstnání313,64 %13,64 %  

Graf

5. Měl/a jste s ovládáním někdy problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2195,45 %95,45 %  
Ano14,55 %4,55 %  

Graf

6. O jaké problémy šlo? Specifikujte je prosím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kdysi v práci - chybné nastavení zón (přístupová/ostatní), příliš krátký časový interval pro zadání kódu.

Při příchodu do budovy systém na základě detekce z kamery zjistí, zda se jedná o známého uživatele (který má povolení do budovy vstupovat), či nikoli. Pokud uživatel povolení nemá, je vyhlášen poplach.

V případě, že není možné osobu kamerou detekovat, je vyzvána k hlasové identifikaci. Pokud není možná ani hlasová identifikace, je osoba vyzvána k využití biometrického identifikátoru (otisk prstu), zadání PINu nebo použití čipové karty.

Díky tomuto způsobu střežení odpadá nutnost zadávat bezpečnostní kódy a ovládat systém přes klávesnici. Současně je schopen systém hlasem či gesty ovládat návazná zařízení, jako je vytápění, žaluzie, chlazení, apodobně.

7. Myslíte si, že výše popsaný způsob ovládání může být použitelný a komerčně úspěšný?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1260 %54,55 %  
Ne525 %22,73 %  
nevím210 %9,09 %  
příliš komplikovaný a drahý-tak pro utajovaná superpracoviště...15 %4,55 %  

Graf

8. O kolik procent více vůči běžným systémům byste byl/a ochoten (ochotna) do popsaného způsobu ovládání investovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více v žádném případě735 %31,82 %  
Maximálně o 10%525 %22,73 %  
o 10 - 20%420 %18,18 %  
o 20 - 30%210 %9,09 %  
o více než 50%15 %4,55 %  
o 30 - 50%15 %4,55 %  

Graf

9. Domníváte se, že se jedná o unikátní řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano → konec dotazníku, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1463,64 %63,64 %  
Ano836,36 %36,36 %  

Graf

10. Můžete popsat, kde jste o obdobném způsobu slyšel/a? Již jste s ním přišel (přišla) do styku?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Armáda-řídící centra, zdravotnictví-bio výzkum a radiologie....

Je to jakýsi trend a také naprostá kravina, nicméně třeba si to někdo koupí. Spolehlivost bude nejspíš směšná.

nepřišla jsem s ním do styku

Neslysela, neprisla.

nevím

pracovali jsme na software pro rozeznání tváře

Tohle je známé určitě víc než 10 let, ale využití je minimální pro zbytečnou technologickou a také finanční náročnost

zde

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pospíšil, R.Průzkum zájmu o pokročilý interaktivní system ochrany domácnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://system-ochrany-domacnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.