Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Systém odměňování ve veřejném školství

Systém odměňování ve veřejném školství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Mudrová
Šetření:31. 01. 2011 - 06. 02. 2011
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení pedagogové,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při realizaci dotazníkového šetření, které je součástí mé diplomové práce zabývající se systémem odměňování ve veřejném školství. Dotazník je zaměřen na zjišťování stavu v této oblasti a získání názorů na změnu systému.

Markéta Mudrová, studentka Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ - magisterské1694,12 %94,12 %  
VOŠ15,88 %5,88 %  

Graf

2. Kolik let jste zaměstnán(a) v pracovním poměru pedagogického pracovníka ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 let529,41 %29,41 %  
31 - více317,65 %17,65 %  
16 - 20 let317,65 %17,65 %  
26 - 30 let211,76 %11,76 %  
0 - 4 roky211,76 %11,76 %  
21 - 25 let15,88 %5,88 %  
11 - 15 let15,88 %5,88 %  

Graf

3. Na jaký pracovní poměr jste zaměstnán(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní pracovní poměr1694,12 %94,12 %  
zkrácený pracovní úvazek15,88 %5,88 %  

Graf

4. Kolik let máte započitatelné praxe?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14211,76 %11,76 %  
0211,76 %11,76 %  
915,88 %5,88 %  
2515,88 %5,88 %  
1915,88 %5,88 %  
815,88 %5,88 %  
515,88 %5,88 %  
715,88 %5,88 %  
115,88 %5,88 %  
1115,88 %5,88 %  
3115,88 %5,88 %  
2115,88 %5,88 %  
3415,88 %5,88 %  
2615,88 %5,88 %  
2015,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.07
Minimum:0
Maximum:31
Variační rozpětí:31
Rozptyl:87.78
Směrodatná odchylka:9.37
Medián:14
Modus:14

Graf

5. Do jakého platového stupně spadá Váš fixní měsíční plat?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4529,41 %29,41 %  
12317,65 %17,65 %  
2211,76 %11,76 %  
1211,76 %11,76 %  
5211,76 %11,76 %  
3211,76 %11,76 %  
615,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.73
Minimum:1
Maximum:12
Variační rozpětí:11
Rozptyl:10.35
Směrodatná odchylka:3.22
Medián:4
Modus:4

Graf

6. Do jaké platové třídy spadá Váš fixní měsíční plat?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
121270,59 %70,59 %  
5211,76 %11,76 %  
1115,88 %5,88 %  
115,88 %5,88 %  
1515,88 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:11
Minimum:5
Maximum:12
Variační rozpětí:7
Rozptyl:6
Směrodatná odchylka:2.45
Medián:12
Modus:12

Graf

7. Znáte rozdíl mezi pojmem plat a mzda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1270,59 %70,59 %  
ne317,65 %17,65 %  
nevím211,76 %11,76 %  

Graf

8. Byl(a) jste seznámen(a) se změnami v tarifním systému, které nastaly 1.1.2011?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1588,24 %88,24 %  
ne211,76 %11,76 %  

Graf

9. Jakou pravidelnou nadtarifní nárokovou složku platu obsahuje Váš plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvláštní příplatek847,06 %47,06 %  
příplatek za vedení317,65 %17,65 %  
Třídnictví317,65 %17,65 %  
žádnou211,76 %11,76 %  
specializační příplatek pedagogického pracovníka15,88 %5,88 %  

Graf

10. Jakou nepravidelnou nadtarifní nárokovou složku platu obsahuje Váš plat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příplatek za výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah1058,82 %58,82 %  
žádnou741,18 %41,18 %  

Graf

11. Jaké nenárokové složky platu získáváte při výkonu pedagogické činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odměna1270,59 %70,59 %  
osobní příplatek847,06 %47,06 %  
žádnou211,76 %11,76 %  

Graf

12. Je výše Vašeho platu ovlivněna prací přesčas a "suplováním"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1058,82 %58,82 %  
ne529,41 %29,41 %  
nevím211,76 %11,76 %  

Graf

13. Zahrnuje Váš měsíční plat i nefinanční odměny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1694,12 %94,12 %  
ano15,88 %5,88 %  

Graf

14. Odpovídá Váš plat Vašemu vzdělání a praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne952,94 %52,94 %  
spíše ano423,53 %23,53 %  
určitě ano211,76 %11,76 %  
určitě ne211,76 %11,76 %  

Graf

15. V čem jste spokojen(a) s podmínkami souvisejícími se stanovením Vašeho platu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výše fixní částky741,18 %41,18 %  
výše nepravidelných nadtarifních složek platu317,65 %17,65 %  
podmínky pro stanovení platové třídy a platového stupně211,76 %11,76 %  
výše pravidelných nadtarifních složek platu211,76 %11,76 %  
jde o pl.třídu a stupeň, nic jiného se neřeší....15,88 %5,88 %  
nejsem spokojena s podmínkami 15,88 %5,88 %  
s ničím15,88 %5,88 %  
nic15,88 %5,88 %  

Graf

16. V čem nejste spokojen(a) s podmínkami souvisejícími se stanovením Vašeho platu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podmínky pro stanovení platové třídy a platového stupně1270,59 %70,59 %  
výše fixní částky741,18 %41,18 %  
výše nepravidelných nadtarifních složek platu635,29 %35,29 %  
výše pravidelných nadtarifních složek platu635,29 %35,29 %  
nic15,88 %5,88 %  

Graf

17. Spatřujete problém v systému odměňování pedagoga ve veřejném školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano847,06 %47,06 %  
spíše ano635,29 %35,29 %  
nevím, neposuzuji317,65 %17,65 %  

Graf

18. Máte nějaké informace o kariérním systému odměňování pedagogických pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne529,41 %29,41 %  
spíše ano529,41 %29,41 %  
nevím, neposuzuji423,53 %23,53 %  
určitě ano317,65 %17,65 %  

Graf

19. Myslíte si, že by kariérní systém pomohl zlepšit finanční podmínky pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, neposuzuji635,29 %35,29 %  
spíše ano635,29 %35,29 %  
spíše ne317,65 %17,65 %  
určitě ano211,76 %11,76 %  

Graf

20. Chtěl(a) byste, aby byl nynější tarifní systém nahrazen novým kariérním systémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, neposuzuji952,94 %52,94 %  
spíše ano423,53 %23,53 %  
určitě ano211,76 %11,76 %  
určitě ne15,88 %5,88 %  
spíše ne15,88 %5,88 %  

Graf

21. Máte připomínky nebo návrhy řešení, která by podle Vás mohla pomoci zlepšit systém odměňování pracovníků ve veřejném školství (např. zrušení platových tříd a platových stupňů, zavedení kariérního systému, odměňování dle odvedené práce, příplatky za dobré výsledky žáků atd.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

navýšení nadtarifních složek platu

Pravidelné odměňování dle odvedené práce. Motivace učitelů k lepším pracovním výsledkům finančním ohodnocením.

příplatek za výsledky

změna tarifního systému

22. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1270,59 %70,59 %  
muž529,41 %29,41 %  

Graf

23. Dotazník jsem vyplňoval(a) dobrovolně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17100 %100 %  

Graf

24. Pokud jste dotazník nevyplnil(a) dobrovolně, sdělte prosím proč:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mudrová, M.Systém odměňování ve veřejném školství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://system-odmenovani-ve-verejne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.