Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Systém psychosociální intervenční služby u ZZS

Systém psychosociální intervenční služby u ZZS

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Malý
Šetření:28. 11. 2011 - 20. 12. 2011
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás tímto požádat o vyplnění jednoduchého mini dotazníku, který má sloužit jako dílčí zdroj dat pro mou diplomovou práci týkající se zavádění psychosociální intervenční služby pro pracovníky zdravotnické záchranné služby. Dotazník je určen pouze pro obyvatele Olomouckého kraje.
Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Středočeský → konec dotazníku, Jihočeský → konec dotazníku, Plzeňský → konec dotazníku, Jihomoravský → konec dotazníku, Vysočina → konec dotazníku, Moravskoslezský → konec dotazníku, Ústecký → konec dotazníku, Olomouckýotázka č. 2, Královehradecký → konec dotazníku, Pardubický → konec dotazníku, Zlínský → konec dotazníku, Karlovarský → konec dotazníku, Liberecký → konec dotazníku, Praha → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký2575,76 %75,76 %  
Jihomoravský39,09 %9,09 %  
Středočeský26,06 %6,06 %  
Praha13,03 %3,03 %  
Plzeňský13,03 %3,03 %  
Ústecký13,03 %3,03 %  

Graf

2. Považujete duševní zdraví za stejně důležité jako tělesné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25100 %75,76 %  

Graf

3. Považujete práci zdravotnických záchranářů za extrémně stresující povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2496 %72,73 %  
nevím14 %3,03 %  

Graf

4. Je podle Vás nutné nějak tento stres působící na záchranáře eliminovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2080 %60,61 %  
nevím312 %9,09 %  
ne28 %6,06 %  

Graf

5. Prožil/a jste někdy krizovou či mimořádnou situaci se zásahem zdravotnických záchranářů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1976 %57,58 %  
ano624 %18,18 %  

Graf

6. Zažil/a jste během takové situace intenzivní stres či trauma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %42,42 %  
nevím728 %21,21 %  
ano416 %12,12 %  

Graf

7. Pociťoval/a jste potřebu využít službu psychosociální podpory?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2288 %66,67 %  
nevím28 %6,06 %  
ano14 %3,03 %  

Graf

8. Využil/a jste někdy v jakékoliv formě službu psychologické pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1976 %57,58 %  
ano624 %18,18 %  

Graf

9. Znáte pojem psychosociální intervenční péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2288 %66,67 %  
ano312 %9,09 %  

Graf

10. Vysvětlete, co si představujete pod pojmem psychosociální intervenční péče.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čelit vzniklému stresu na základě vzniklé trumatizující situace s cílem navrácení dotyčného jedince do původního vyrovnaného psychického stavu

Forma rozhovorů, rozebrání daného problému.

jde o to nabídnout v tíživé situaci jak praktickou pomoc tak i psychickou podporu

je to asi pomoc socialně slabým lidem zvládat jejich krizi

Jedná se o psychickou a sociální péči o samotné pracovníky -záchranáře, odborná pomoc vlastním zaměstnacům-záchranářům.

Nějaká pomoc

Nemám tušení

Netuším, příliš cizích slov.

Nevím

nevím

nevím

Nevím.

Nevím.

neznám tento pojem

Péče o psychicky narušené lidi

péče o psychiku - pomoc při zvládnutí stresu

Pomoc obětem psychotraumatu např. při dopravních nehodách ap.

pomoc při stresově náročných situacích

pomoc zvenčí někomu, kdo je na tom duševně špatně

pomoc zvenčí někomu, kdo je na tom duševně špatně

Poskytování pomoci lidem ve stresujících a psychických okamžicích.

Pravidelné sezení u psychologa.

Přesně nevím, snad něco ve smyslu poskytnutí pomoci a podpory lidem v obtížné životní situaci, kteří jsou v důsledku toho vystaveni ve zvýšené míře stresovým situacím...

Specializovaná pomoc pro lidi, kteří se ocitli v krizové či stresující situaci a nejsou schopni ji svými silami zvládnout.

Spíše takovou preventivní psychologickou péči.

11. Uvítal/a byste, kdyby zdravotní záchranáři poskytovali službu psychosociální pomoci pro obyvatelstvo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1144 %33,33 %  
ano1040 %30,3 %  
ne416 %12,12 %  

Graf

12. Co podle Vás nejvíc brání rozvojí služby psychosociální péče v prostředí zdravotnických služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance1664 %48,48 %  
nedostatečný počet vyškolených pracovníků ZZS416 %12,12 %  
legislativa28 %6,06 %  
zažité stereotypy o nezranitelnosti záchranáře28 %6,06 %  
potřebnost jiných nástrojů ke zlepšení efektivity práce pracovníků ZZS14 %3,03 %  

Graf

13. Jaké jiné nástroje by podle Vás zlepšily pracovní podmínky zdravotnických záchranářů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi lepší vybavení sanitky přístroji a určitě kdyby s nimi jezdil policista aby nedocházelo k utokům na záchranáře

Co možná nejkvalitnější a nejmodernější technické zázemí...

Finančni ohodnocení

Finanční ohodnocení.

Finanční podpora ve včech směrech.

Legislativa

lepší legislativní ochrana před agresivními pacienty

např. status veřejného činitele

Nemám tušení

nevím

nevím

Nevím

nevím

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nevím.

Nová vláda :)

Nové komunikační nástroje

peníze

Především lepší legislativa.

Statut veřejného činitele.

Technická vybavenost na vysoké úrovni, ocenění náročné práce, finanční ohodnocení, aktivní zájem spoluobčanů o práci záchranáře.

Větší možnost ochrany před agresivním chováním.

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1352 %39,39 %  
muž1248 %36,36 %  

Graf

15. Pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve veřejném sektoru1664 %48,48 %  
v soukromém sektoru936 %27,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malý, M.Systém psychosociální intervenční služby u ZZS (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://system-psychosocialni-interv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.