Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Systém zdravotnictví ČR

Systém zdravotnictví ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Sedláčková
Šetření:08. 01. 2009 - 10. 01. 2009
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):32 / 30.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny,

   jak jistě víte, systém zdravotnictví prochází již nějakou dobu změnami. Ráda bych vás poprosila o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Výsledek bude o tom, jak lidé vznímají momentální situaci systému pojištění v ČR a jejich spokojenost. Dotazník je anonymní a data budou zpracována hromadně.

   Všem předem děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem jste si sjednali zdravotní pojišťovnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sjednal mi ho jiný člen domácnosti2288 %88 %  
Osobně na pobočce pojišťovny312 %12 %  

Graf

2. Měnili jste již někdy svou zdravotní pojišťovnu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

3. V případě, že ano, co Vás k tomu přimělo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výhody jiné pojišťovny541,67 %20 %  
JIné325 %12 %  
Špatné zkušenosti s vlastní pojišťovnou216,67 %8 %  
Doporučení jiné osoby216,67 %8 %  

Graf

4. Jaké máte zkušenosti s výplatou pojistného?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám zkušenosti1562,5 %60 %  
Běžné520,83 %20 %  
Velmi dobré312,5 %12 %  
Špatné14,17 %4 %  

Graf

5. Přivítali byste větší konkurenci zdravotních pojišťoven?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1250 %48 %  
Je mi to jedno729,17 %28 %  
Ne416,67 %16 %  
Nevím14,17 %4 %  

Graf

6. Jsou podle Vás problémy v oblasti financování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké1354,17 %52 %  
Nevím1041,67 %40 %  
Žádné14,17 %4 %  

Graf

7. Jsou podle Vás problémy v oblasti poskytování služeb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1144 %44 %  
Malé832 %32 %  
Velké416 %16 %  
Žádné28 %8 %  

Graf

8. Jsou podle Vás problémy ve vztazích mezi lékaři a pacienty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké1040 %40 %  
Malé936 %36 %  
Nevím624 %24 %  

Graf

9. Jsou podle Vás problémy s hospodařením v oblasti léků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké1664 %64 %  
Nevím520 %20 %  
Malé312 %12 %  
Žádné14 %4 %  

Graf

10. Jsou podle vás problémy v kvalitě poskytované péče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malé1144 %44 %  
Velké1040 %40 %  
Nevím312 %12 %  
Žádné14 %4 %  

Graf

11. Jsou podle Vás problémy v oblasti fungování pojišťoven?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velké937,5 %36 %  
Nevím729,17 %28 %  
Malé729,17 %28 %  
Žádné14,17 %4 %  

Graf

12. Jsou podle Vás problémy s dostupností zdravotní péče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malé1352 %52 %  
Nevím624 %24 %  
Velké312 %12 %  
Žádné312 %12 %  

Graf

13. Jak hodnotíte vlastní zdravotní stav?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela dobrý1664 %64 %  
Ani dobrý, ani špatný520 %20 %  
Velmi dobrý312 %12 %  
Docela špatný14 %4 %  

Graf

14. Všeobecná návštěvnost pacientů u lékaře je podle Vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Normální1456 %56 %  
Vysoká936 %36 %  
Nevím28 %8 %  

Graf

15. Jak jste spokojeni s lékařskou péčí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen1664 %64 %  
Nevím, nemám názor520 %20 %  
Spíše nespokojen312 %12 %  
Rozhodně nespokojen14 %4 %  

Graf

16. Jakou máte zkušenost s ochotou a přístupem lékařů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrou1458,33 %56 %  
Špatnou416,67 %16 %  
Nemám názor312,5 %12 %  
Výbornou28,33 %8 %  
Velice špatnou14,17 %4 %  

Graf

17. Jak funguje z vašich zkušeností komunikace mezi praktickým lékařem, specialistou a nemocnicí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1352 %52 %  
Špatně832 %32 %  
Dobře312 %12 %  
Výborně14 %4 %  

Graf

18. Jaké máte zkušenosti s objednací dobou u praktického lékaře??

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31354,17 %52 %  
1833,33 %32 %  
228,33 %8 %  
514,17 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.27
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:3
Modus:3

Graf

19. Jaké máte zkušenosti s objednací dobou u stomatologa?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4731,82 %28 %  
3627,27 %24 %  
5418,18 %16 %  
1313,64 %12 %  
229,09 %8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.35
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.4
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:3.5
Modus:4

Graf

20. Jaké máte zkušenosti s objednací dobou u gynekologa?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31047,62 %40 %  
1523,81 %20 %  
229,52 %8 %  
529,52 %8 %  
429,52 %8 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.68
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.23
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:3
Modus:3

Graf

21. Jaké máte zkušenosti s objednací dobou u specialisty?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2735 %28 %  
5420 %16 %  
1315 %12 %  
4315 %12 %  
3315 %12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.89
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.75
Směrodatná odchylka:1.32
Medián:2.5
Modus:2

Graf

22. Čekací doba na operaci je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1252,17 %48 %  
Dlouhá626,09 %24 %  
Příliš dlouhá313,04 %12 %  
Celkem krátká28,7 %8 %  

Graf

23. Myslíte si, že v lékařství existuje protekce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano2080 %80 %  
Myslím, že ano312 %12 %  
Nevím28 %8 %  

Graf

24. Ve stručnosti napište, co podle Vás přinesly regulační poplatky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Další příjem lékařům,lékarníkům

jsem ráda, že se zavedly, jsou viditelně menší fronty u lékaře (konkrétně u gynekoložky jsem to pozorovala), dále mě těší fakt, že investuji do svého zdraví a do vybavení nemocnic, platů lékařů a že to takto dělají všichni, že se neplýtvá tolik léky a že z daní už nemusím tolik podporovat simulanty a lidi, kteří si svého zdraví neváží, protože je poplatek odrazuje od zbytečného navštívení lékaře

lide prestali chodit k doktorum kvuli zbytecnostem. Lekar, kteremu primo zaplatim, se muze citit jako poskytovatel sluzby a je tu prilezitost pro lepsi vztah doktor-pacient

méně zbytečných lidí v čekárnách, méně zbytečně prodaných léků, potřebné finance zdravotnictví, lepší zdravotní služby

menší návštěvnost pacientů u lékaře - menší čekací doba - návštěva lékaře pouze, když je třeba větší váha lékařské práce u mnoha pacientů - avšak u mnoha hypochondrů, důchodců apod. nespokojenost

miliony do státní pokladny

Myslím si, že regulační poplatky nepřinesly nic pozitivního pro pacienty, protože když si člověk celý život platí sociální a zdravotní pojištění, tak ho tímto stát zase okrádá o další peníze. Člověk, který jde k lékaři ani neví, kde a jak má regulační poplatek zaplatit, protože někteří chtějí abyste platili v ordinaci, jiní chtějí koupený poplatek z automatu a další ho ani nechtějí. Jenže to, jestli ho chtějí či ne se dozvíte až na cedulce u dveří konkrétního lékaře, několikrát se mi stalo, že jsem si poplatek koupila a byl mi k ničemu, zbytečně vyhozené peníze. Neustálé změny, ve kterých případech si poplatek koupit je nedostatečně vysvětlen.

nepokoje mezi občany

Snížení počtu "pacientů", kratší čekací doba u lékařů, neplýtvání léky v takové míře jako před zavedením poplatků.

u otázek 18-21 jsem brala 1 jako skvělé zkušenosti a 5 jako hrozné zkušenosti 24) co na to říct, na to, kolik peněz platíme pojistné... už prostě neví, jak by nás ožebračili.. za chvíli budeme platit i za to, že s námi lékař bude vůbec mluvit a že nám řekne nashledanou

Vice zdravotnich problemu, jelikoz aby lide nemusely platit za lekare zustavaji radeji doma a nemoc se prohlubuje.

zbytečné výdaje navíc

zdražení

zmatek

25. Jste pro zavedení jednotné ceny léků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1145,83 %44 %  
Spíše ne520,83 %20 %  
Spíše ano520,83 %20 %  
Rozhodně ano312,5 %12 %  

Graf

26. Kdo by měl stanovovat cenu léků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lékařská komora1147,83 %44 %  
Komora lékárníků834,78 %32 %  
Ministerstvo zdravotnictví730,43 %28 %  
Svaz pacientů521,74 %20 %  
Nevím417,39 %16 %  
Zdravotní pojišťovny313,04 %12 %  
Někdo jiný28,7 %8 %  

Graf

27. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1976 %76 %  
Muž624 %24 %  

Graf

28. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 252496 %96 %  
26 - 4014 %4 %  

Graf

29. Nejvyšší dokončené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1560 %60 %  
Základní520 %20 %  
Vysokoškolské312 %12 %  
Středoškolské bez maturity28 %8 %  

Graf

30. zaměstnání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student1872 %72 %  
Zaměstnanec624 %24 %  
Nezaměstnaný14 %4 %  

Graf

31. Počet členů Vaší domácnosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4936 %36 %  
2832 %32 %  
3416 %16 %  
6 a více28 %8 %  
114 %4 %  
514 %4 %  

Graf

32. Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 001 - 45 0001356,52 %52 %  
Do 15 000417,39 %16 %  
45 001 - 60 000313,04 %12 %  
60 001 - 100 00028,7 %8 %  
100 001 - 250 00014,35 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sedláčková, M.Systém zdravotnictví ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://system-zdravotnictvi-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.