Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Systematické vzdělávání ve firmě

Systematické vzdělávání ve firmě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Hnilová
Šetření:21. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou pedagogick fakulty Ostravské university v Ostravě a chtěla bych Vás požádat o pomoc při zpracování mé bakalářské práce vyplněním tohoto dotazníku.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda vzdělávání ve Vaší firmě vyhovuje Vašim požadavkům, preferencím a potřebám.

Tento dotaznk je anonymní.

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci

                                                                                 Věra Hnilová 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Top managementotázka č. 2, Management prodejeotázka č. 2, Péče o zákazníkaotázka č. 2, Logistikaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Top management633,33 %33,33 %  
Management prodeje527,78 %27,78 %  
Péče o zákazníka527,78 %27,78 %  
Logistika211,11 %11,11 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete ve Vaši společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1- 5 let844,44 %44,44 %  
5 a více let633,33 %33,33 %  
do 1roku422,22 %22,22 %  

Graf

3. Máte potřebu se dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1266,67 %66,67 %  
spíše souhlasím422,22 %22,22 %  
nevím211,11 %11,11 %  

Graf

4. Považujete zaměstnanecké vzdělávání jako výhodou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1583,33 %83,33 %  
spíše souhlasím211,11 %11,11 %  
nevím15,56 %5,56 %  

Graf

5. Jak hodnotíte úroveň vzdělávání ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný738,89 %38,89 %  
dobrý422,22 %22,22 %  
nedostatečný316,67 %16,67 %  
výborný211,11 %11,11 %  
dostatečný211,11 %11,11 %  

Graf

6. Považujete za dostatečné množství možností vzdělávání ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano950 %50 %  
spíše ne422,22 %22,22 %  
určitě ne316,67 %16,67 %  
určitě ano211,11 %11,11 %  

Graf

7. Kdy probíhá vzdělávání na Vaší firmě většinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v pracovní době1055,56 %55,56 %  
různě633,33 %33,33 %  
mimo pracovní dobu211,11 %11,11 %  

Graf

8. Raději byste se vzdělával(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v pracovní době1161,11 %61,11 %  
je Vám to jedno422,22 %22,22 %  
mimo pracovní dobu316,67 %16,67 %  

Graf

9. Mají podle Vás zaměstnavatelé právo vyžadovat po zaměstnancích, aby se účastnili určitých kurzů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1161,11 %61,11 %  
určitě ano527,78 %27,78 %  
nevím15,56 %5,56 %  
spíše ne15,56 %5,56 %  

Graf

10. Zúčastnil(a) jste se v posledním roce nějakého vzdělávání pořádaného ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1266,67 %66,67 %  
ne633,33 %33,33 %  

Graf

11. Kolika školení jste se zúčastnil(a) za poslední rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2738,89 %38,89 %  
1422,22 %22,22 %  
žádného316,67 %16,67 %  
3211,11 %11,11 %  
více211,11 %11,11 %  

Graf

12. Splnilo poslední školení Vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1266,67 %66,67 %  
nevím316,67 %16,67 %  
určitě ano316,67 %16,67 %  

Graf

13. V jakém ohledu Vám prospělo vzdělávání ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedlo k mé vyšší kvalifikaci950 %50 %  
prospělo mému osobnímu růstu844,44 %44,44 %  
zvýšení sebedůvěry633,33 %33,33 %  
posílilo mou schopnost posoudit věci527,78 %27,78 %  
zvýšilo mé kompetence422,22 %22,22 %  
představuje pro mě motivaci k práci422,22 %22,22 %  
odvádím lepší výkon v zaměstnání316,67 %16,67 %  
V práci jsem se zatím nevzdělával316,67 %16,67 %  
posílilo smysl sounáležitosti s firmou211,11 %11,11 %  
jistota pracovního místa211,11 %11,11 %  
ocenění a uznání kolegů15,56 %5,56 %  
neprospělo mi vůbec15,56 %5,56 %  

Graf

14. V jakých časových intervalech byste vzdělávání uvítal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každé 3 měsíce844,44 %44,44 %  
každý půl rok527,78 %27,78 %  
každý rok527,78 %27,78 %  

Graf

15. Jaká metoda vzdělávání Vám nejvíce vyhovuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurz738,89 %38,89 %  
přednáška316,67 %16,67 %  
školení316,67 %16,67 %  
instruktáž při výkonu práce211,11 %11,11 %  
názorné ukázky211,11 %11,11 %  
mentoring - služebně starší pomáhá služebně mladšímu15,56 %5,56 %  

Graf

16. O jaké témata školení - kurzů byste měl(a) zájem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivní komunikace a naslouchání

cizí jazyk

informační technologie

jazykové

jazykový kurz NJ

kurz sebeovládání

odborná jazyková

odborné

personalistika

počítače

počítačová gramotnost - pro své podřízené jazykové kurzy

psychologie

science communication, manažerská psychologie...

studium jazyků

účetní a finanční

výuka cizího jazyka - němčina, ruština

zákonné úpravy problematiky zadávání veřejných zakázek

změny v používaných předpisech

17. Co byste rád změnil(a) ve vztahu k vzdělávání ve Vaší firmě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aby vůbec bylo

častější frekvence

dostupnost pro všechny

kurz PP

lepší plánování

Myslím si, že by mé vzdělávání mělo mít větší zpětnou vazbu.

neměnila bych

nic

nic

nic

odbornost

systematickost

V našem podniku je vzdělávání jen pro vedoucí a ředitele. Dobrovolné by mělo být i pro ostatní zaměstnance.

větší nabídka kurzů a seminářů

větší svoboda ve výběru kurzu

vzdělávání by mělo probíhat více formou praxe (skuteční odborníci z oboru) a ne formou přednášek

Zavést podnikové vzdělávací kurzy

Zavést systém vzdělávání zaměstnanců

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hnilová, V.Systematické vzdělávání ve firmě (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://systematicke-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.