Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tablet - propagace

Tablet - propagace

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiri Havelka
Šetření:17. 01. 2013 - 19. 01. 2013
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Objektem průzkumu je zařízení TABLET. Cílem průzkumu je zjistit, jak na vás působí propagace tabletů.


Definice tabletu – mobilní elektronické zařízení, jednolité, s displejem, který zabírá celou plochu přístroje, průměrná úhlopříčky 10 palců. Velice známým představitelem je iPad, Asus Transformer, Kindle Fire, Galaxy Tab.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6751,94 %35,45 %  
Žena6248,06 %32,8 %  

Graf

2. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední7455,22 %39,15 %  
vysoká škola4936,57 %25,93 %  
základní64,48 %3,17 %  
vyšší odborná53,73 %2,65 %  

Graf

3. Jaký je váš příjem v korunách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 9 9998361,94 %43,92 %  
10 000 -19 9992518,66 %13,23 %  
30 000 a více139,7 %6,88 %  
20 000 - 29 99985,97 %4,23 %  
do 10 00032,24 %1,59 %  
30 0000 a více10,75 %0,53 %  
20 000 - 30 00010,75 %0,53 %  

Graf

4. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 308966,42 %47,09 %  
0 - 202720,15 %14,29 %  
31 - 501611,94 %8,47 %  
51 - 6521,49 %1,06 %  

Graf

5. Jak hodnotíte své povědomí o tabletech (využití, užitečnost, vlastnosti).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný6132,28 %32,28 %  
dobrý5428,57 %28,57 %  
dostatečný3317,46 %17,46 %  
výborný2814,81 %14,81 %  
nedostatečný136,88 %6,88 %  

Graf

6. Jak velký vliv mají různé druhy propagace tabletů na vaše rozhodnutí při výběru.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak velký vliv má druh operačního systém při vašem výběru tabletu. (známé prostředí, výjimečné funkce,..).Velký vliv = 1, žádnný vliv =5).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27338,62 %38,62 %  
16835,98 %35,98 %  
33116,4 %16,4 %  
5105,29 %5,29 %  
473,7 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.94
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.74
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:2
Modus:2

Graf

8. Jakou úlohu hraje značka výrobce tabletu při výběru (servis, prestiž, image, atd.) Velký vliv = 1, žádnný vliv =5).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24236,84 %22,22 %  
33833,33 %20,11 %  
11714,91 %8,99 %  
41311,4 %6,88 %  
543,51 %2,12 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.48
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:2
Modus:2

Graf

9. Jak velký vliv mají samotné vlastnosti produktu na vaše rozhodnutí (kvalita displeje, zajímavé zpracování (dokovací klávesnice), výdrž baterie, konektivita přístroje, velikost displeje,..). Velký vliv = 1, žádný vliv =5).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
111862,43 %62,43 %  
25328,04 %28,04 %  
384,23 %4,23 %  
452,65 %2,65 %  
552,65 %2,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.42
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.37
Směrodatná odchylka:0.61
Medián:1
Modus:1

Graf

10. Vlastníte tablet nebo uvažujete o jeho zakoupení v blízké době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neuvažuji o koupi9047,62 %47,62 %  
Uvažuji o koupi5830,69 %30,69 %  
Vlastním4121,69 %21,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

3. Jaký je váš příjem v korunách?

4. Jaký je váš věk?

5. Jak hodnotíte své povědomí o tabletech (využití, užitečnost, vlastnosti).

6. Jak velký vliv mají různé druhy propagace tabletů na vaše rozhodnutí při výběru.

7. Jak velký vliv má druh operačního systém při vašem výběru tabletu. (známé prostředí, výjimečné funkce,..).Velký vliv = 1, žádnný vliv =5).

8. Jakou úlohu hraje značka výrobce tabletu při výběru (servis, prestiž, image, atd.) Velký vliv = 1, žádnný vliv =5).

9. Jak velký vliv mají samotné vlastnosti produktu na vaše rozhodnutí (kvalita displeje, zajímavé zpracování (dokovací klávesnice), výdrž baterie, konektivita přístroje, velikost displeje,..). Velký vliv = 1, žádný vliv =5).

10. Vlastníte tablet nebo uvažujete o jeho zakoupení v blízké době?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

3. Jaký je váš příjem v korunách?

4. Jaký je váš věk?

5. Jak hodnotíte své povědomí o tabletech (využití, užitečnost, vlastnosti).

6. Jak velký vliv mají různé druhy propagace tabletů na vaše rozhodnutí při výběru.

7. Jak velký vliv má druh operačního systém při vašem výběru tabletu. (známé prostředí, výjimečné funkce,..).Velký vliv = 1, žádnný vliv =5).

8. Jakou úlohu hraje značka výrobce tabletu při výběru (servis, prestiž, image, atd.) Velký vliv = 1, žádnný vliv =5).

9. Jak velký vliv mají samotné vlastnosti produktu na vaše rozhodnutí (kvalita displeje, zajímavé zpracování (dokovací klávesnice), výdrž baterie, konektivita přístroje, velikost displeje,..). Velký vliv = 1, žádný vliv =5).

10. Vlastníte tablet nebo uvažujete o jeho zakoupení v blízké době?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havelka, J.Tablet - propagace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://tablet-propagace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.