Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Táborový život

Táborový život

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Dobeš
Šetření:17. 09. 2012 - 23. 09. 2012
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník slouží pro získání údajů, ze kterých bude vycházet práce, která bude výstupem červené družiny z Ekumenické lesní školy. Prosím, aby dotazník vyplňovali pouze členové Junáka - muži. Vyplnění zabere cca 4 minuty! Předem díky za Tvůj čas:-)

Odpovědi respondentů

1. Do jaké skupiny patříš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rover3349,25 %49,25 %  
Starší2435,82 %35,82 %  
Skaut811,94 %11,94 %  
Vlče11,49 %1,49 %  
StarŠ¡í11,49 %1,49 %  

Graf

2. Kolik máš za sebou přibližně táborů? Odpověz číslem, pokud nevíš přesný počet, napiš počet přibližný (bez cca).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15710,45 %10,45 %  
10710,45 %10,45 %  
12710,45 %10,45 %  
8710,45 %10,45 %  
1445,97 %5,97 %  
745,97 %5,97 %  
645,97 %5,97 %  
2034,48 %4,48 %  
1134,48 %4,48 %  
434,48 %4,48 %  
ostatní odpovědi 5
19
13
2
9
21
18
17
1
16
3
1826,87 %26,87 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.8
Minimum:3
Maximum:20
Variační rozpětí:17
Rozptyl:18.69
Směrodatná odchylka:4.32
Medián:10
Modus:15

Graf

3. Tábor, na který obvykle jezdíš má tyto vymoženosti (běžně dostupné k používání)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobilní signál5582,09 %82,09 %  
Pevná budova (nestaví se)1623,88 %23,88 %  
Teplá voda1319,4 %19,4 %  
Vaření na plynu/elektřině1217,91 %17,91 %  
Elektřina22,99 %2,99 %  

Graf

4. Je pro Tebe táboření nepohodlné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4770,15 %70,15 %  
spíše nesouhlasím1522,39 %22,39 %  
souhlasím34,48 %4,48 %  
nevím11,49 %1,49 %  
spíše souhlasím11,49 %1,49 %  

Graf

5. Připadá Ti tábornický život zdravější, než běžný život doma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3450,75 %50,75 %  
spíše souhlasím2841,79 %41,79 %  
nevím45,97 %5,97 %  
sp튡e souhlasím11,49 %1,49 %  

Graf

6. Na táboře mi chybí internet (pokud na něj máš přístup, otázku přeskoč)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3355 %49,25 %  
spíše nesouhlasím1931,67 %28,36 %  
souhlasím46,67 %5,97 %  
spíše souhlasím35 %4,48 %  
nevím11,67 %1,49 %  

Graf

7. Vadí Ti na táboře některé z těchto věcí? (můžeš zaškrtnout více, nebo nic)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyspání2558,14 %37,31 %  
Mokro1637,21 %23,88 %  
Nestálost počasí a jeho důsledky1534,88 %22,39 %  
Horší hygiena1125,58 %16,42 %  
Fyzická únava716,28 %10,45 %  
Nejistota613,95 %8,96 %  
Nástupy/skautské hlouposti49,3 %5,97 %  
Špína49,3 %5,97 %  
Strava36,98 %4,48 %  
Nošení krojů24,65 %2,99 %  
Nebezpečné programy24,65 %2,99 %  
Nebezpečná příroda12,33 %1,49 %  
Studená voda12,33 %1,49 %  

Graf

8. Jak si po táboře obvykle fyzicky připadáš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravější a silnější3552,24 %52,24 %  
Vracím se totálně zruinovaný1217,91 %17,91 %  
Stejně jako před táborem68,96 %8,96 %  
Vracím se slabý a nezdravý22,99 %2,99 %  
Vracím se slabý, ale zdravotně v pořádku.11,49 %1,49 %  
Zdravý a silnější, ale pár dní bezprostředně po táboru jsem totálně vyčerpaný :)11,49 %1,49 %  
vracím se totálně zruinovaný ale spokojený11,49 %1,49 %  
fajn11,49 %1,49 %  
zruinovaný, ale spokojenější11,49 %1,49 %  
Vyčerpaný a spokojený11,49 %1,49 %  
Uanvený11,49 %1,49 %  
fyzicky hůře, psychicky lépe11,49 %1,49 %  
vzhledem k posilovně měsíční pauza udělá svoje11,49 %1,49 %  
odpočinutý a svěží11,49 %1,49 %  
totálně zruinovaný ale odpočatý11,49 %1,49 %  
vyčerpaný, ale spokojený11,49 %1,49 %  

Graf

9. Musím se na táboře hodně překonávat? (souhlasím= ano, je to pro mě šílená dřina; nesouhlasím= táboření je pro mě zábava a zvládám ho levou zadní)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3552,24 %52,24 %  
nesouhlasím1928,36 %28,36 %  
spíše souhlasím68,96 %8,96 %  
nevím45,97 %5,97 %  
souhlasím22,99 %2,99 %  
sp튡e nesouhlasím11,49 %1,49 %  

Graf

10. Z tábora se obvykle těším domů...

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2435,82 %35,82 %  
nesouhlasím1725,37 %25,37 %  
spíše souhlasím1116,42 %16,42 %  
nevím913,43 %13,43 %  
souhlasím68,96 %8,96 %  

Graf

11. Jak dlouhý je bvykle tábor, na který jezdím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 týdny4364,18 %64,18 %  
3 týdny2131,34 %31,34 %  
4 týdny22,99 %2,99 %  
1 týden11,49 %1,49 %  

Graf

12. Náš tábor je...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koedukovaný4262,69 %62,69 %  
Pouze chlapecký2537,31 %37,31 %  

Graf

13. Tábor...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si stavíme a osobně se toho účastním6089,55 %89,55 %  
je obvykle postavený, když na něj přijedu710,45 %10,45 %  

Graf

14. Stavění tábora mám rád

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3044,78 %44,78 %  
spíše souhlasím2435,82 %35,82 %  
nevím68,96 %8,96 %  
spíše nesouhlasím68,96 %8,96 %  
nesouhlasím11,49 %1,49 %  

Graf

15. Noční hlídky mě baví

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1928,36 %28,36 %  
spíše souhlasím1623,88 %23,88 %  
souhlasím1522,39 %22,39 %  
nesouhlasím1014,93 %14,93 %  
spíše nesouhlasím68,96 %8,96 %  
sp튡e souhlasím11,49 %1,49 %  

Graf

16. Fyzická práce na táboře mě baví

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3349,25 %49,25 %  
souhlasím2638,81 %38,81 %  
nevím45,97 %5,97 %  
nesouhlasím22,99 %2,99 %  
spíše nesouhlasím22,99 %2,99 %  

Graf

17. Jsem rád, že si na táboře vše zařizujeme sami

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4871,64 %71,64 %  
spíše souhlasím1928,36 %28,36 %  

Graf

18. Co bych na táboře uvítal? Zaměř se na fyzické aktivity, vybavení a vymoženosti. Odpověz heslovitě, stručně (lov zvířat, rozdělávání ohně lukem, stavba rozhledny, internet, budíček v 9...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...to je dotazník pro děti, že?

Boj o přežití,méně odpočinku,více práce

budíček v 9 lepší jídlo

delší tábor, sauna, lednička

dřevěné vázané stavby

hlídky ve dvou, lepší hygiena, teplejší voda

Kopání latrýny , stavění Všeho možného (stanů, sauny , trojky atd..)

lanové překážky zajímavé, neobvyklé sporty

lov zvířat :), vázané stavby, lanové překážky,

Máme dokonalý tábor !

nevím

pec na chleba

Plošně rozšířenou a lepší zodpovědnost všech členů vedení tábora.

Postavení pevné budovy na tábořišti

pozdější budíček, pestrý program bez biflování (kytky, zvířata atd.), zajímavé táborové stavby (věž), koedukovanost, starším členům častěji volnější program, spaní v tee-pee, sauna, výlety do okolí (i puťáky), spaní pod širákem, zpívání u ohně a spoustu dalšího :)

rozdělávání ohně lukem, budíček v 8:00 ...

rozmanitější program všeobecně

setkání s divokou přírodou (drsnější podmínky), ucelený kolektiv, stejně či podobně přemýšlející kolektiv, návštěvy z jiných oddílů/středisek/okrsků/zemí

Tábor bez vlčat

trochu sluníčka, promakanější program pro rozvoj dětí

větší bohatost drobných her vyzkoušet si týdení i delší provizorní táboření jen s minimálním vybavením

Veverka-S internetem-Wifi signál. Elektrika ta je zajištěna Budíček mezi 8-9 a večerka mezi 22-24 hod Jinak vše je v poho

víc čase na plnění odpborek

Víc dřevěných staveb. Pokaždé když něco postavíme tak s toho mám dobrý pocit.

více drsňáren

vyhovuje mi tábor náš tábor tak jak je... spíše bych ho více "zortodoxnil" Boby

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké skupiny patříš?

2. Kolik máš za sebou přibližně táborů? Odpověz číslem, pokud nevíš přesný počet, napiš počet přibližný (bez cca).

3. Tábor, na který obvykle jezdíš má tyto vymoženosti (běžně dostupné k používání)

4. Je pro Tebe táboření nepohodlné?

5. Připadá Ti tábornický život zdravější, než běžný život doma?

6. Na táboře mi chybí internet (pokud na něj máš přístup, otázku přeskoč)

7. Vadí Ti na táboře některé z těchto věcí? (můžeš zaškrtnout více, nebo nic)

8. Jak si po táboře obvykle fyzicky připadáš?

9. Musím se na táboře hodně překonávat? (souhlasím= ano, je to pro mě šílená dřina; nesouhlasím= táboření je pro mě zábava a zvládám ho levou zadní)

10. Z tábora se obvykle těším domů...

11. Jak dlouhý je bvykle tábor, na který jezdím?

12. Náš tábor je...

13. Tábor...

14. Stavění tábora mám rád

15. Noční hlídky mě baví

16. Fyzická práce na táboře mě baví

17. Jsem rád, že si na táboře vše zařizujeme sami

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké skupiny patříš?

2. Kolik máš za sebou přibližně táborů? Odpověz číslem, pokud nevíš přesný počet, napiš počet přibližný (bez cca).

3. Tábor, na který obvykle jezdíš má tyto vymoženosti (běžně dostupné k používání)

4. Je pro Tebe táboření nepohodlné?

5. Připadá Ti tábornický život zdravější, než běžný život doma?

6. Na táboře mi chybí internet (pokud na něj máš přístup, otázku přeskoč)

7. Vadí Ti na táboře některé z těchto věcí? (můžeš zaškrtnout více, nebo nic)

8. Jak si po táboře obvykle fyzicky připadáš?

9. Musím se na táboře hodně překonávat? (souhlasím= ano, je to pro mě šílená dřina; nesouhlasím= táboření je pro mě zábava a zvládám ho levou zadní)

10. Z tábora se obvykle těším domů...

11. Jak dlouhý je bvykle tábor, na který jezdím?

12. Náš tábor je...

13. Tábor...

14. Stavění tábora mám rád

15. Noční hlídky mě baví

16. Fyzická práce na táboře mě baví

17. Jsem rád, že si na táboře vše zařizujeme sami

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dobeš, M.Táborový život (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://taborovy-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.