Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tabu současnosti

Tabu současnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Němcová
Šetření:28. 04. 2013 - 28. 04. 2013
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, tento dotazník bude sloužit jako součást naší semestrální práce do hodin psychologie.
Cílem dotazníku je zjistit jak je tabu vnímáno v dnešní společnosti.
Děkujeme za Váš čas, Lenka Němcová a Tereza Zemenová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 2, Mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12970,11 %70,11 %  
Muž5529,89 %29,89 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let9953,8 %53,8 %  
16-20 let7339,67 %39,67 %  
26 let a více126,52 %6,52 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 4, Středníotázka č. 4, Střední s maturitouotázka č. 4, Vysokoškolskéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou12769,02 %69,02 %  
Vysokoškolské4222,83 %22,83 %  
Základní94,89 %4,89 %  
Střední63,26 %3,26 %  

Graf

4. V jaké rodině jste vyrostli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S oběma rodiči14679,35 %79,35 %  
Pouze s matkou1910,33 %10,33 %  
Ve střídavé péči63,26 %3,26 %  
Pouze s otcem31,63 %1,63 %  
s matkou a nevlastním otcem21,09 %1,09 %  
nejdřív oba rodiče, potom matka s druhým manželem (po rozvodu)10,54 %0,54 %  
do 7 let s matkou, pak i s nevlastním otcem10,54 %0,54 %  
S vlastni matkou a jejim partnerem , ktery s nami zije uz 17 let10,54 %0,54 %  
nejdříve oba, od určitého věku s otcem10,54 %0,54 %  
s oběma rodiči, ale od 10 let s matkou, protože otec zemřel10,54 %0,54 %  
s oběma, až nyní jsme ve fázi rozvodu a poslední čtyři roky už to bylo na nic10,54 %0,54 %  
Do 4 let s oběma rodiči, pak jen s matkou, od 7 let s oběma rodiči (nový otec)10,54 %0,54 %  
S oběma rodiči a poté s otcem10,54 %0,54 %  

Graf

5. Myslíte si, že by se rodiče měli bavit se svými dětmi o sexu a intimních záležitostech?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15885,87 %85,87 %  
ne2614,13 %14,13 %  

Graf

6. Bavíte se s rodiči otevřeně o svých vztazích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10255,43 %55,43 %  
ano8244,57 %44,57 %  

Graf

7. V kolika letech si myslíte, že by měli rodiče s dětmi vést první rozhovor o sexu a intimních záležitostech?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
124423,91 %23,91 %  
143317,93 %17,93 %  
132815,22 %15,22 %  
102211,96 %11,96 %  
15147,61 %7,61 %  
6126,52 %6,52 %  
884,35 %4,35 %  
1184,35 %4,35 %  
952,72 %2,72 %  
542,17 %2,17 %  
ostatní odpovědi 7
50
10.11
1
16
60
63,26 %3,26 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:11.78
Minimum:6
Maximum:15
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.91
Směrodatná odchylka:2.22
Medián:12
Modus:12

Graf

8. Myslíte si, že by na základních školách měla probíhat sexuální výchova?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím10959,24 %59,24 %  
spíše souhlasím5429,35 %29,35 %  
nevím147,61 %7,61 %  
spíše nesouhlasím63,26 %3,26 %  
nesouhlasím10,54 %0,54 %  

Graf

9. Myslíte si, že je lepší když o sexu a intimních záležitostech s dětmi mluví rodič nebo odborník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič9451,09 %51,09 %  
Odborník3619,57 %19,57 %  
Nezáleží na tom3418,48 %18,48 %  
obojí21,09 %1,09 %  
rodič i odborník21,09 %1,09 %  
oboje21,09 %1,09 %  
Učitel10,54 %0,54 %  
Obě možnosti mají své klady10,54 %0,54 %  
kámoši10,54 %0,54 %  
Rodiče i odborník10,54 %0,54 %  
oba10,54 %0,54 %  
oba jsou potřeba10,54 %0,54 %  
kombinace10,54 %0,54 %  
záleží jaký mají vztah k rodičům10,54 %0,54 %  
Důležité je obojí - odborník poskytne znalosti, rodič postoje.10,54 %0,54 %  
i rodič, i odborník10,54 %0,54 %  
jak rodič, tak i odborník10,54 %0,54 %  
oboje... lepší než nemoc/dítě10,54 %0,54 %  
rodic i odbornik10,54 %0,54 %  
nerodič, který je dítěti blízký10,54 %0,54 %  

Graf

10. Co/ kdo byl první zdroj informací o intimních záležitostech ve vašem případě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarádi7038,04 %38,04 %  
Knihy/ časopisy3921,2 %21,2 %  
Rodiče3317,93 %17,93 %  
Internet/ TV2714,67 %14,67 %  
Učitel73,8 %3,8 %  
nepamatuju si21,09 %1,09 %  
Kniha, kterou mi koupili rodiče (pro věk 6 až už nevím let).10,54 %0,54 %  
Odborník ve škole10,54 %0,54 %  
nevím10,54 %0,54 %  
už nevím10,54 %0,54 %  
rodina10,54 %0,54 %  
vzdálenější příbuzný10,54 %0,54 %  

Graf

11. Myslíte si, že je správné když si rodiče před svými dětmi otevřeně projevují náklonnost? (objímání, polibky..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15684,78 %84,78 %  
nevím2211,96 %11,96 %  
ne63,26 %3,26 %  

Graf

12. Jsou vaši rodiče tolerantní vůči homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, oba rodiče10758,15 %58,15 %  
Pouze matka2815,22 %15,22 %  
Ne, ani jeden z rodičů2312,5 %12,5 %  
nevím126,52 %6,52 %  
Pouze otec42,17 %2,17 %  
zřejmě ano, nikdy jsme to neprobírali10,54 %0,54 %  
Nejsem si jistý10,54 %0,54 %  
matka ano, otec nevím10,54 %0,54 %  
Tolerantní jen ve velmi omezené míře (určitě by nikoho slovně nenapdli, ale taky by homosexuala nikdy neprijali plne do rodiny)10,54 %0,54 %  
ignorují to10,54 %0,54 %  
nevím to jistě, nebavíme se o tom10,54 %0,54 %  
je jim to jedno, pokud to nejsem já10,54 %0,54 %  
neřešíme10,54 %0,54 %  
neviem10,54 %0,54 %  
ani poradne nevim :D10,54 %0,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Bavíte se s rodiči otevřeně o svých vztazích?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 14 - 15 > na otázku 7. V kolika letech si myslíte, že by měli rodiče s dětmi vést první rozhovor o sexu a intimních záležitostech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Dosažené vzdělání?

4. V jaké rodině jste vyrostli?

5. Myslíte si, že by se rodiče měli bavit se svými dětmi o sexu a intimních záležitostech?

6. Bavíte se s rodiči otevřeně o svých vztazích?

7. V kolika letech si myslíte, že by měli rodiče s dětmi vést první rozhovor o sexu a intimních záležitostech?

8. Myslíte si, že by na základních školách měla probíhat sexuální výchova?

9. Myslíte si, že je lepší když o sexu a intimních záležitostech s dětmi mluví rodič nebo odborník?

10. Co/ kdo byl první zdroj informací o intimních záležitostech ve vašem případě?

11. Myslíte si, že je správné když si rodiče před svými dětmi otevřeně projevují náklonnost? (objímání, polibky..)

12. Jsou vaši rodiče tolerantní vůči homosexualitě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Dosažené vzdělání?

4. V jaké rodině jste vyrostli?

5. Myslíte si, že by se rodiče měli bavit se svými dětmi o sexu a intimních záležitostech?

6. Bavíte se s rodiči otevřeně o svých vztazích?

7. V kolika letech si myslíte, že by měli rodiče s dětmi vést první rozhovor o sexu a intimních záležitostech?

8. Myslíte si, že by na základních školách měla probíhat sexuální výchova?

9. Myslíte si, že je lepší když o sexu a intimních záležitostech s dětmi mluví rodič nebo odborník?

10. Co/ kdo byl první zdroj informací o intimních záležitostech ve vašem případě?

11. Myslíte si, že je správné když si rodiče před svými dětmi otevřeně projevují náklonnost? (objímání, polibky..)

12. Jsou vaši rodiče tolerantní vůči homosexualitě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němcová, L.Tabu současnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://tabu-soucasnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.