Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Taiwan, Jižní Korea a turismus

Taiwan, Jižní Korea a turismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kotoušová
Šetření:20. 02. 2012 - 11. 03. 2012
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondente,
 

ráda bych Vám jako studentka VŠO, o.p.s. v Praze položila několik otázek týkajících se mé diplomové práce s názvem „Komparace Taiwanu a Jižní Koreje z hlediska geografie cestovního ruchu a konkurenceschopnosti destinací“. Vaše odpovědi budou důležité pro tvorbu nového produktu vhodného pro české turisty. Konkrétní podobou produktu bude zájezd do destinací Taiwan a Jižní Korea.
 

Děkuji za Váš čas, zájem a především spolupráci při tvorbě mé diplomové práce.
 

Bc. Zuzana Kotoušová
 

Odpovědi respondentů

1. Láká Vás cestovat na asijský kontinent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám zájem, nikdy jsem v Asii nebyl/a.6867,33 %67,33 %  
Ne, upřednostňuji jiné destinace.2120,79 %20,79 %  
Ano, do Asie jsem již cestoval/a a rád/a bych v budoucnu znovu.1211,88 %11,88 %  

Graf

2. A co říkáte na Taiwan a Jižní Koreu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a bych se zajel/a podívat do obou destinací.5049,5 %49,5 %  
Nezajímá mě ani jeden ze států.2322,77 %22,77 %  
Chtěl/a bych vidět pouze Taiwan.1817,82 %17,82 %  
Chtěl/a bych vidět pouze Jižní Koreu.109,9 %9,9 %  

Graf

3. Jak vnímáte tyto destinace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako spíše bezpečné.3534,65 %34,65 %  
Jako spíše nebezpečné (přírodní podmínky, nemoci).2625,74 %25,74 %  
Jako spíše nebezpečné (politická situace).2625,74 %25,74 %  
Nedokážu se přesně rozhodnout.1716,83 %16,83 %  

Graf

4. Máte povědomí o tom, kde přesně se státy nacházejí, jaké je státní zřízení a jak se historicky vyvíjely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím, kde se nacházejí a jaké je státní zřízení, o historii vím jen málo.5251,49 %51,49 %  
Abych se přiznal/a tolik o těchto státech nevím, ale rád/a bych.2827,72 %27,72 %  
Ano, mám všeobecný přehled o těchto zemích.1918,81 %18,81 %  
Nic takového mě vlastně moc nezajímá.21,98 %1,98 %  

Graf

5. Věděli byste nejvýznamnější památky či jiné zajímavosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, ale rád/a bych se dozvěděl/a co se kde nachází.4847,52 %47,52 %  
Nemám takové znalosti a nevadí mi to.2524,75 %24,75 %  
Ano (Taiwan: N.P.Taroko, Čankajškovo mauzoleum, Taipei 101, Jižní Korea: Kjongžu, Pusan, N.P. Wolchulsan aj.)2423,76 %23,76 %  
Ano (Jižní Korea: N.P.Taroko, Čankajškovo mauzoleum, Taipei 101, Taiwan: Kjongžu, Pusan, N.P. Wolchulsan aj.)43,96 %3,96 %  

Graf

6. Věděli byste, jaké cestovní kanceláře v ČR jezdí na Taiwan nebo Jižní Koreu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8887,13 %87,13 %  
Ano, případně je jmenujte viz "Jiná odpověď"54,95 %4,95 %  
Čedok21,98 %1,98 %  
Livingstone, China tours10,99 %0,99 %  
Ano, jmenujte je viz "Jiná odpověď"10,99 %0,99 %  
Eso travel, a další jen tuším Livingstone10,99 %0,99 %  
Korean Air10,99 %0,99 %  
china tours10,99 %0,99 %  
CK Malaysiatravel10,99 %0,99 %  

Graf

7. Jezdíte rádi na poznávací organizované zájezdy s cestovní kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy, nemám úplně vyhraněný názor.3635,64 %35,64 %  
Ne, rád/a jezdím na různé výpravy sám/sama.3433,66 %33,66 %  
Ano, rád/a se podívám do cizích krajin s odborným dohledem a průvodcem.3130,69 %30,69 %  

Graf

8. Máte představu, kolik může stát zájezd sestavený cestovní kanceláří (na Taiwan nebo Jižní Koreu) trvající cca 14 dní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 000 – 80 000,- Kč6463,37 %63,37 %  
30 000 – 50 000,- Kč3231,68 %31,68 %  
100 000 – 120 000,- Kč54,95 %4,95 %  

Graf

9. Jaká by pro Vás byla ideální délka pobytu, kdybyste navštívili obě země najednou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 dní4544,55 %44,55 %  
14 dní3736,63 %36,63 %  
28 dní1918,81 %18,81 %  

Graf

10. Jaká by pro Vás byla ideální cena zájezdu cestovní kanceláře na daný počet dní? (napište prosím ještě jednou počet zvolených dní a Vámi stanovenou cenu) Cena zahrnuje dopravu do destinace i na místě, dále ubytování, stravování (formou polopenze) a průvodce, čili klasický balíček.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000032,97 %2,97 %  
21 a 70 000,- Kč10,99 %0,99 %  
21 dní, 35 000 Kč10,99 %0,99 %  
14 dní, 50 000 Kč10,99 %0,99 %  
28 000 Kč10,99 %0,99 %  
14, 40 000 Kč10,99 %0,99 %  
21 70 000 Kč10,99 %0,99 %  
21 dní, 70 000 Kč10,99 %0,99 %  
14 dní Cena 60 000 Kč10,99 %0,99 %  
21dní - 40tisíc10,99 %0,99 %  
ostatní odpovědi 14dní/35 000CZK
28 dní, 60 - 80.tisíc Kč,
14 dní, 40 000
30 000 Kč na 14 dnů
28 dní 35000,-
14 dní 40 000,--
21 dní, 60 000 Kč
14, 40tisic
10dni 20tis
28 dní min. 80 000
21 dni, 30000Kc
21 dní za 65 000,-
počet dní 28, cena 40 tisíc pokud by cena tedy zahrnovala vše co se uvádí (v reálu bych ale jela bez CK protože si myslím, že by vyšlo levněji)
70000
nejel bych ani za nižší částky
21, 60000 Kč
14 dní - 40 000 Kč
14, 20 tisíc
14 dní, 40 000 kč
21 50 000
14 dní-80 000,-
28dní, 60 tisíc
50000Kč
28, 80000,- Kč
21, 80000
yfvdfgg
15,000
do 50 000,-
14 dní - 30 000 tisíc
21 dní - 80000
21 dní 75000,-
14 dní, 70 000 Kč
21 dní; 60000
50.000 kč 21 dní
14 dní, cena 30 000,-
21 dní- cca 65 000 Kč
14 dní, 80 000,- Kč
14 dní 30.000,--
21 dní, 75000 Kč
2 x 14 dni, 2 x 30 000 kc, ....
14 dní, 30 000,- kč - ideálně :)
45000
21dní - 50tisíc
21-25000
30000
20 dní, 70 tisíc
14, 60.000
5000
21, 50000
28 dní a cena tak 120 000 Kč
28dní 100000kč
co nejnižší
21 dní / 60 000,- - 80 000,- Kč
70 000 Kč
21 dní do 40 000,-
14 dní-45000
21, 45000,-
21, 70 000,-Kč
11dni 49999.-
14 ,40 000
28 dní, 20000
kolem 30 000 dní na 28 dní
14 dní - 100 000 - 120 000 Kč
14 dní 20 000 kč
14 dní 40000
28 dní - 40 tis.
21 dni - 75 000
28 dní, 50 000 Kč
28 dní, 30000,-
21 dní, 50 000 Kč
21 dní 35 000,-
21 dní-70 000
70 000
21, 60 000,- Kč
14 dnů, 25 000
21, 60000
asik formou polopenze
21, 65000
nemám představu
28 dní = 120 000 Kč
14 dní, 25 000
21 60 000 Kč
40 000
12 dnů, 70.000,-Kč
20.tis
21/cca40
20000
21dní, 35000
21,30000
8988,12 %88,12 % 

Graf

11. Jaká forma stravování by Vám na zájezdu nejvíce vyhovovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
polopenze6463,37 %63,37 %  
jen snídaně1716,83 %16,83 %  
žádná (zajistím si sám/nechci jet s cestovní kanceláří)1110,89 %10,89 %  
plná penze98,91 %8,91 %  

Graf

12. Co byste chtěli na svém zájezdu/expedici nejvíce vidět? (je možné více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodu7170,3 %70,3 %  
kulturní památky6463,37 %63,37 %  
nebe (a slyšet šum moře, čili jen tak ležet někde na pláži)4241,58 %41,58 %  
kulturní památky i přírodu2827,72 %27,72 %  

Graf

13. Chtěli byste si na zájezdu vyzkoušet nějaké adrenalinové sporty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, proč ne? 4544,55 %44,55 %  
Nejsem si jistý/á, hlavně musím mít jistotu, že to není moc nebezpečné.4039,6 %39,6 %  
V žádném případě, mám raději klidnější pobyty.1615,84 %15,84 %  

Graf

14. S kým cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s partnerem/partnerkou, manželem/manželkou4847,52 %47,52 %  
s partou kamarádů3736,63 %36,63 %  
s rodinou1413,86 %13,86 %  
rád/a cestuji sám/sama21,98 %1,98 %  

Graf

15. Jaké typy ubytování upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží o jaký zájezd jde (nevadí mi skromnější ubytování v chatách, někdy je však lepší klasický hotel).7574,26 %74,26 %  
Jednoznačně hotel s více hvězdami.1817,82 %17,82 %  
Stačí mi stan nebo spací pytel.87,92 %7,92 %  

Graf

16. Ochutnali byste místní (taiwanskou a korejskou) kuchyni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, to mě vždy zajímá.6362,38 %62,38 %  
Ochutnám, ale upřednostňuji jiné kuchyně.3231,68 %31,68 %  
Raději ne, chci restaurace s větším výběrem menu.65,94 %5,94 %  

Graf

17. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5757 %56,44 %  
muž4343 %42,57 %  

Graf

18. Mé vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské/vyšší odborné5252 %51,49 %  
středoškolské4646 %45,54 %  
základní22 %1,98 %  

Graf

19. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-307676 %75,25 %  
15-2088 %7,92 %  
41-5055 %4,95 %  
31-4055 %4,95 %  
20-3033 %2,97 %  
méně než 1511 %0,99 %  
61 a výše11 %0,99 %  
51-6011 %0,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Láká Vás cestovat na asijský kontinent?

2. A co říkáte na Taiwan a Jižní Koreu?

3. Jak vnímáte tyto destinace?

4. Máte povědomí o tom, kde přesně se státy nacházejí, jaké je státní zřízení a jak se historicky vyvíjely?

5. Věděli byste nejvýznamnější památky či jiné zajímavosti?

6. Věděli byste, jaké cestovní kanceláře v ČR jezdí na Taiwan nebo Jižní Koreu?

7. Jezdíte rádi na poznávací organizované zájezdy s cestovní kanceláří?

8. Máte představu, kolik může stát zájezd sestavený cestovní kanceláří (na Taiwan nebo Jižní Koreu) trvající cca 14 dní?

9. Jaká by pro Vás byla ideální délka pobytu, kdybyste navštívili obě země najednou?

11. Jaká forma stravování by Vám na zájezdu nejvíce vyhovovala?

12. Co byste chtěli na svém zájezdu/expedici nejvíce vidět? (je možné více odpovědí)

13. Chtěli byste si na zájezdu vyzkoušet nějaké adrenalinové sporty?

14. S kým cestujete?

15. Jaké typy ubytování upřednostňujete?

16. Ochutnali byste místní (taiwanskou a korejskou) kuchyni?

17. Jsem

18. Mé vzdělání je

19. Věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Láká Vás cestovat na asijský kontinent?

2. A co říkáte na Taiwan a Jižní Koreu?

3. Jak vnímáte tyto destinace?

4. Máte povědomí o tom, kde přesně se státy nacházejí, jaké je státní zřízení a jak se historicky vyvíjely?

5. Věděli byste nejvýznamnější památky či jiné zajímavosti?

6. Věděli byste, jaké cestovní kanceláře v ČR jezdí na Taiwan nebo Jižní Koreu?

7. Jezdíte rádi na poznávací organizované zájezdy s cestovní kanceláří?

8. Máte představu, kolik může stát zájezd sestavený cestovní kanceláří (na Taiwan nebo Jižní Koreu) trvající cca 14 dní?

9. Jaká by pro Vás byla ideální délka pobytu, kdybyste navštívili obě země najednou?

11. Jaká forma stravování by Vám na zájezdu nejvíce vyhovovala?

12. Co byste chtěli na svém zájezdu/expedici nejvíce vidět? (je možné více odpovědí)

13. Chtěli byste si na zájezdu vyzkoušet nějaké adrenalinové sporty?

14. S kým cestujete?

15. Jaké typy ubytování upřednostňujete?

16. Ochutnali byste místní (taiwanskou a korejskou) kuchyni?

17. Jsem

18. Mé vzdělání je

19. Věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kotoušová, Z.Taiwan, Jižní Korea a turismus (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://taiwan-jizni-korea-zajezd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.