Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tajemná mytologie v našem životě

Tajemná mytologie v našem životě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Karchutová
Šetření:27. 02. 2010 - 06. 03. 2010
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.35
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům


Krásný jarní den všem,


Tento dotazník vznikl pro potřeby bakalářské práce na téma "Mytologie v životě moderního člověka" a jeho vyplněním mi pomůžete poznat Váš názor na mytologii.

Vyplnění dotazníku zabere maximálně 3 minuty.


Děkuji za Váš čas a pomoc !

Lenka

Odpovědi respondentů

1. Zajímají Vás mýty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3, Jen okrajověotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO4358,11 %58,11 %  
Jen okrajově2736,49 %36,49 %  
NE45,41 %5,41 %  

Graf

2. Nejvíce mne zajímá mytologie

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

biblická.

Bójů a Keltů

druidů

egypta

evropská, jihoamerická

Incka, Aztecka, Mayska

indická

japonská

Je toho více, ale tak třeba Král Artuš

keltská

komparativní

křesťanská

Nejvíce vlivu v našich podmínkách má asi křesťanská mytologie. Ze školy má člověk jistě znalosti o řecké, ale jistě i od alších. Mne zajímá nejenom ta naše křesťanská, ale i asijská mytologie, s kterou se poslední dobou setkávám čas od času - i když je někdy vzdálenější mému uvažovaní než ta křesťanská. Setkala jsem se velice povrchně i s africkou mytologií, kterou považuji za dosti silnou.

příběhy z mytologie, na kterých je vysvětlena psychologie

řecká

Řecka

Řecká, keltská

Severská

Severská, regionální, atd..

Severská, slovanská, řecká

Seveřanů.

slovanská, řecká, germánská

Starověká

starověkého Středomoří a Předního východu, starých Germánů a Slovanů

Sumer, Mezopotámie, Řecko, Egypt

symboly, archetypy v mytech

3. Co si představujete pod pojmem mytologie ? Označte, k jaké odpovědi se přikláníte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smyšlená vyprávění, která v sobě nesou pro nás významné symboly 3750 %50 %  
Příběhy naší minulosti, které mají reálné historické jádro2432,43 %32,43 %  
Smyšlená vyprávění, která byla dříve velmi významná, dnes je to jen "literární útvar".1114,86 %14,86 %  
Smyšlená vyprávění, která byla dříve velmi významná, dnes je to jen 22,7 %2,7 %  

Graf

4. Ovlivňuje nás (Evropany 21. století) ještě nějak mytologie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4358,11 %58,11 %  
nevím2229,73 %29,73 %  
ne912,16 %12,16 %  

Graf

5. Jste „věřící“ ? (Ne = nevěřím v boha ani žádnou jinou "vyšší moc")

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4662,16 %62,16 %  
ne2837,84 %37,84 %  

Graf

6. Máte své osobní/rodinné rituály?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4662,16 %62,16 %  
ne2837,84 %37,84 %  

Graf

7. Jsou v dnešní době ještě důležité kolektivní rituály?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4358,11 %58,11 %  
nevím1621,62 %21,62 %  
ne1520,27 %20,27 %  

Graf

8. Je mi (let - doplňte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23810,81 %10,81 %  
2279,46 %9,46 %  
2479,46 %9,46 %  
2156,76 %6,76 %  
2956,76 %6,76 %  
2845,41 %5,41 %  
3034,05 %4,05 %  
2634,05 %4,05 %  
2734,05 %4,05 %  
4134,05 %4,05 %  
ostatní odpovědi 20
40
17
33
19
39
tricet jedna let
tricet tri
37
45
31
43
25
24,75
49
58
50
55
18
48
15
2635,14 %35,14 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímají Vás mýty?

3. Co si představujete pod pojmem mytologie ? Označte, k jaké odpovědi se přikláníte.

4. Ovlivňuje nás (Evropany 21. století) ještě nějak mytologie?

5. Jste „věřící“ ? (Ne = nevěřím v boha ani žádnou jinou "vyšší moc")

6. Máte své osobní/rodinné rituály?

7. Jsou v dnešní době ještě důležité kolektivní rituály?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímají Vás mýty?

3. Co si představujete pod pojmem mytologie ? Označte, k jaké odpovědi se přikláníte.

4. Ovlivňuje nás (Evropany 21. století) ještě nějak mytologie?

5. Jste „věřící“ ? (Ne = nevěřím v boha ani žádnou jinou "vyšší moc")

6. Máte své osobní/rodinné rituály?

7. Jsou v dnešní době ještě důležité kolektivní rituály?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Karchutová, L.Tajemná mytologie v našem životě (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tajemna-mytologie-v-nasem-zivote.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.