Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Také Vám vadí úroveň morálky v podnikání?

Také Vám vadí úroveň morálky v podnikání?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Fusová
Šetření:18. 11. 2010 - 28. 11. 2010
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.69
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

děkuji za odklik na tento dotazník a prosím Vás o jeho vyplnění.

Týká se etiky a morálky v podnikání a společenské odpovědnosti firem vůči svým zaměstnancům, životnímu prostředí apod. Výsledek použiji ve své bakalářské práci na toto téma.

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte současný stav podnikatelské etiky v ČR? (dodržování zákonů, termínů dodávek, plateb, plnění smluv apod.)?

Ohodnoťte známkou od 1 - je vynikající až po 5 - je velmi špatný

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33645 %45 %  
43240 %40 %  
567,5 %7,5 %  
267,5 %7,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.47
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.37
Směrodatná odchylka:0.6
Medián:3
Modus:3

Graf

2. Největší problém vidím v českém podnikatelském prostředí v:

Prosím ohodnoťte od 1 - největší problém do 8 - nejmenší problém tak, aby se žádné číslo neopakovalo.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nedokonalých zákonech a pomalu fungující justici3.0884.455
korupci2.9753.749
neplnění smluv, termínů dodávek, špatné platební morálce3.4133.992
kvalitě výrobků, služeb4.8253.494
lidech, české povaze a rodinné výchově4.7253.474
vzdělávacímu systému5.2383.756
diskriminaci (pohlaví, národnosti, barvě pleti apod.)5.8754.409
vztahu k ochraně životního prostředí5.8634.719

Graf

3. S větou "Zavedení etických principů (stop korupci, fair-play jednání, dodržování zákona atd.) do podnikání je v současné době velmi žádoucí."

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím5163,75 %63,75 %  
spíše ano2733,75 %33,75 %  
rozhodně ne22,5 %2,5 %  

Graf

4. Myslíte si, že může být morální chování firmy na dnešním trhu konkurenční výhodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3138,75 %38,75 %  
rozhodně ano2126,25 %26,25 %  
spíše ne2025 %25 %  
v žádném případě56,25 %6,25 %  
nevím33,75 %3,75 %  

Graf

5. Myslíte si, že se morálka v podnikání v následujících 5ti letech zlepší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4455 %55 %  
spíše ano3037,5 %37,5 %  
rozhodně ne45 %5 %  
rozhodně ano22,5 %2,5 %  

Graf

6. Zvýšili jste si v posledních 5ti letech nějakým způsobem kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, z vlastního důvodu5568,75 %68,75 %  
ne1215 %15 %  
ne, ale uvažuji o tom911,25 %11,25 %  
ano, požadoval to zaměstnavatel45 %5 %  

Graf

7. Má firma/instituce, kde pracujete, zaveden etický kodex?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3038,96 %37,5 %  
ne2431,17 %30 %  
nevím1924,68 %23,75 %  
nemohu posoudit (momentálně nejsem nikde zaměstnán/a)45,19 %5 %  

Graf

8. Setkali jste se někdy s etickým a sociálním auditem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5467,5 %67,5 %  
vím teoreticky, o co jde, ale na mém pracovišti proveden nebyl2328,75 %28,75 %  
ano, na mém pracovišti byl proveden33,75 %3,75 %  

Graf

9. V jaké míře si myslíte, že se Vaše firma/instituce cítí zodpovědná za:

Ohodnoťte známkou (od 1 - velmi až po 5 - vůbec ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
bezpečnost a zdraví zaměstnanců2.251.313
rozvoj lidského kapitálu2.8251.394
dodržování lidských práv na pracovišti2.5381.524
svoje chování vůči zákazníkům/klientům21
svoji činnost/výrobky/služby1.9131.03
protikorupční politiku2.951.573
vztah k životnímu prostředí2.7881.492

Graf

10. Pracujete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [soukromém sektoru včetně OSVČotázka č. 11, státním podnikuotázka č. 11, státní, veřejné správě, školstvíotázka č. 11, bankovnictví a pojišťovnictvíotázka č. 11, jinde/ jsem student/ka/ momentálně nepracujiotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém sektoru včetně OSVČ4860 %60 %  
státní, veřejné správě, školství1721,25 %21,25 %  
jinde/ jsem student/ka/ momentálně nepracuji911,25 %11,25 %  
státním podniku33,75 %3,75 %  
státní a veřejné správě22,5 %2,5 %  
bankovnictví a pojišťovnictví11,25 %1,25 %  

Graf

11. Vaše firma/instituce má počet zaměstnanců:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 202637,68 %32,5 %  
do 501826,09 %22,5 %  
nad 2501521,74 %18,75 %  
do 2501014,49 %12,5 %  

Graf

12. Vaše pracoviště se nachází v sídle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 000 obyvatel4057,97 %50 %  
do 30 000 obyvatel1521,74 %18,75 %  
do 5 000 obyvatel913,04 %11,25 %  
do 100 000 obyvatel45,8 %5 %  
100 000 obyvatel11,45 %1,25 %  

Graf

13. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 354353,75 %53,75 %  
do 502936,25 %36,25 %  
nad 5078,75 %8,75 %  
do 2011,25 %1,25 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4556,25 %56,25 %  
středoškolské s maturitou1822,5 %22,5 %  
vyšší odborné1417,5 %17,5 %  
vyučen/a33,75 %3,75 %  

Graf

15. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4860 %60 %  
muž3240 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. S větou "Zavedení etických principů (stop korupci, fair-play jednání, dodržování zákona atd.) do podnikání je v současné době velmi žádoucí."

 • odpověď rozhodně souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoji činnost/výrobky/služby=3 na otázku 9. V jaké míře si myslíte, že se Vaše firma/instituce cítí zodpovědná za:

10. Pracujete v:

 • odpověď soukromém sektoru včetně OSVČ:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20 na otázku 11. Vaše firma/instituce má počet zaměstnanců:

12. Vaše pracoviště se nachází v sídle:

 • odpověď nad 100 000 obyvatel:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvoj lidského kapitálu=1 na otázku 9. V jaké míře si myslíte, že se Vaše firma/instituce cítí zodpovědná za:

15. Jste?

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 30 000 obyvatel na otázku 12. Vaše pracoviště se nachází v sídle:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte současný stav podnikatelské etiky v ČR? (dodržování zákonů, termínů dodávek, plateb, plnění smluv apod.)?

2. Největší problém vidím v českém podnikatelském prostředí v:

3. S větou "Zavedení etických principů (stop korupci, fair-play jednání, dodržování zákona atd.) do podnikání je v současné době velmi žádoucí."

4. Myslíte si, že může být morální chování firmy na dnešním trhu konkurenční výhodou?

5. Myslíte si, že se morálka v podnikání v následujících 5ti letech zlepší?

6. Zvýšili jste si v posledních 5ti letech nějakým způsobem kvalifikaci?

7. Má firma/instituce, kde pracujete, zaveden etický kodex?

8. Setkali jste se někdy s etickým a sociálním auditem?

9. V jaké míře si myslíte, že se Vaše firma/instituce cítí zodpovědná za:

10. Pracujete v:

11. Vaše firma/instituce má počet zaměstnanců:

12. Vaše pracoviště se nachází v sídle:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte současný stav podnikatelské etiky v ČR? (dodržování zákonů, termínů dodávek, plateb, plnění smluv apod.)?

2. Největší problém vidím v českém podnikatelském prostředí v:

3. S větou "Zavedení etických principů (stop korupci, fair-play jednání, dodržování zákona atd.) do podnikání je v současné době velmi žádoucí."

4. Myslíte si, že může být morální chování firmy na dnešním trhu konkurenční výhodou?

5. Myslíte si, že se morálka v podnikání v následujících 5ti letech zlepší?

6. Zvýšili jste si v posledních 5ti letech nějakým způsobem kvalifikaci?

7. Má firma/instituce, kde pracujete, zaveden etický kodex?

8. Setkali jste se někdy s etickým a sociálním auditem?

9. V jaké míře si myslíte, že se Vaše firma/instituce cítí zodpovědná za:

10. Pracujete v:

11. Vaše firma/instituce má počet zaměstnanců:

12. Vaše pracoviště se nachází v sídle:

13. Kolik je Vám let?

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fusová, D.Také Vám vadí úroveň morálky v podnikání? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://take-vam-vadi-uroven.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.