Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Talent management (vzdělávání) jako investice

Talent management (vzdělávání) jako investice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Antonín Peták
Šetření:21. 11. 2015 - 06. 12. 2015
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím Vás o vyplnění dotazníku Talent management jako investice - rozumí se tím přidaná hodnota, která po získání nových dovedností. 

Odpovědi respondentů

1. Používá Vaše organizace ke vzdělávání zaměstnanců talent management?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3065,22 %65,22 %  
ano1634,78 %34,78 %  

Graf

2. Berete talent management jako specifický nástroj vzdělávání pracovníků - zvláště pak vybraných lidí s klíčovými kompetencemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3371,74 %71,74 %  
ne1328,26 %28,26 %  

Graf

3. Talent management lze použít pro plánování nástupnictví, nebo řízení kariéry? Která z tohoto je používaná ve Vaší organizaci a proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [plánování nástupnictvíotázka č. 4, řízení kariéryotázka č. 4, obě zároveňotázka č. 4, ani jedna (nemáme talent management)otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jedna (nemáme talent management)2350 %50 %  
obě zároveň1328,26 %28,26 %  
řízení kariéry919,57 %19,57 %  
plánování nástupnictví12,17 %2,17 %  

Graf

4. Když se podíváte na talent management jako na investici z pohledu financí, je pro Vás rentabilní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2145,65 %45,65 %  
nevím1941,3 %41,3 %  
ne613,04 %13,04 %  

Graf

5. Vyhodnocujete jednotlivé fáze talent managementu? Jakou metodu používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zpětná vazbaotázka č. 6, dotazníkotázka č. 6, rozhovorotázka č. 6, jinýotázka č. 6, žádná z výše uvedenéhootázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná z výše uvedeného2043,48 %43,48 %  
zpětná vazba1123,91 %23,91 %  
rozhovor919,57 %19,57 %  
dotazník48,7 %8,7 %  
jiný24,35 %4,35 %  

Graf

6. Myslíte si, že bylo těžké u Vás v organizaci prosadit talent management?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2758,7 %58,7 %  
ano1941,3 %41,3 %  

Graf

7. Budete i nadále v talent managementu pokračovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2452,17 %52,17 %  
ne2247,83 %47,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Používá Vaše organizace ke vzdělávání zaměstnanců talent management?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Berete talent management jako specifický nástroj vzdělávání pracovníků - zvláště pak vybraných lidí s klíčovými kompetencemi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ani jedna (nemáme talent management) na otázku 3. Talent management lze použít pro plánování nástupnictví, nebo řízení kariéry? Která z tohoto je používaná ve Vaší organizaci a proč?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná z výše uvedeného na otázku 5. Vyhodnocujete jednotlivé fáze talent managementu? Jakou metodu používáte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Budete i nadále v talent managementu pokračovat?

3. Talent management lze použít pro plánování nástupnictví, nebo řízení kariéry? Která z tohoto je používaná ve Vaší organizaci a proč?

 • odpověď ani jedna (nemáme talent management):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádná z výše uvedeného na otázku 5. Vyhodnocujete jednotlivé fáze talent managementu? Jakou metodu používáte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Budete i nadále v talent managementu pokračovat?

7. Budete i nadále v talent managementu pokračovat?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Používá Vaše organizace ke vzdělávání zaměstnanců talent management?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obě zároveň na otázku 3. Talent management lze použít pro plánování nástupnictví, nebo řízení kariéry? Která z tohoto je používaná ve Vaší organizaci a proč?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Berete talent management jako specifický nástroj vzdělávání pracovníků - zvláště pak vybraných lidí s klíčovými kompetencemi?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používá Vaše organizace ke vzdělávání zaměstnanců talent management?

2. Berete talent management jako specifický nástroj vzdělávání pracovníků - zvláště pak vybraných lidí s klíčovými kompetencemi?

3. Talent management lze použít pro plánování nástupnictví, nebo řízení kariéry? Která z tohoto je používaná ve Vaší organizaci a proč?

4. Když se podíváte na talent management jako na investici z pohledu financí, je pro Vás rentabilní?

5. Vyhodnocujete jednotlivé fáze talent managementu? Jakou metodu používáte?

6. Myslíte si, že bylo těžké u Vás v organizaci prosadit talent management?

7. Budete i nadále v talent managementu pokračovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používá Vaše organizace ke vzdělávání zaměstnanců talent management?

2. Berete talent management jako specifický nástroj vzdělávání pracovníků - zvláště pak vybraných lidí s klíčovými kompetencemi?

3. Talent management lze použít pro plánování nástupnictví, nebo řízení kariéry? Která z tohoto je používaná ve Vaší organizaci a proč?

4. Když se podíváte na talent management jako na investici z pohledu financí, je pro Vás rentabilní?

5. Vyhodnocujete jednotlivé fáze talent managementu? Jakou metodu používáte?

6. Myslíte si, že bylo těžké u Vás v organizaci prosadit talent management?

7. Budete i nadále v talent managementu pokračovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Peták, A.Talent management (vzdělávání) jako investice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://talent-management-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.