Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tanec v cestovním ruchu

Tanec v cestovním ruchu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Daňková
Šetření:15. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

Náslledující dotazník zkoumá, zda-li existuje zájem ze strany potencionálních spotřebitelů o produkty cestovního ruchu spojené s taneční složkou. Vyplnění dotazníku je velmi jednoduché a nemělo by vám zabrat více než 2 minuty.

Děkuji za pomoc

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Ve většině případů je možné vyplnit pouze jednu z nabízených odpovědí, avšak např. v otázce 2 a 3 je možné zaškrtnout více políček.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš vztah k tanci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a tančím i pozoruji taneční představení 3666,67 %66,67 %  
Rád/a tančím, ale pouhé pozorování rád/a nemám712,96 %12,96 %  
Nerad/a tančím, ale rád/a pozoruji611,11 %11,11 %  
Nemám v oblibě ani jednu z těhto činností47,41 %7,41 %  
nemám tyto vztahy ujasněné11,85 %1,85 %  

Graf

2. Setkal/a jse se někdy osobně s nabídkou něktěrých z následujících produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
taneční představení v místě pobytu2851,85 %51,85 %  
Zájezd na taneční představení různého charakteru1731,48 %31,48 %  
Taneční kurz formou zájezdu (poznávacího i pobytového)1527,78 %27,78 %  
Nesetkal/a jsem se s žádným z nabízeného1425,93 %25,93 %  
Jednotlivé taneční kurzy v místě pobytu během zájezdu 1324,07 %24,07 %  
Zájezd na taneční festival či veletrh712,96 %12,96 %  

Graf

3. Měl/a by ste zájem o některý z následujících produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Taneční kurz formou zájezdu (poznávacího i pobytového)2444,44 %44,44 %  
Jednotlivé taneční kurzy v místě pobytu během zájezdu 2138,89 %38,89 %  
taneční představení v místě pobytu1833,33 %33,33 %  
Zájezd na taneční představení různého charakteru1324,07 %24,07 %  
Zájezd na taneční festival či veletrh1324,07 %24,07 %  
Neměl/a814,81 %14,81 %  

Graf

4. Tančení je pro vás zážitek

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3462,96 %62,96 %  
spíše souhlasím1222,22 %22,22 %  
nesouhlasím59,26 %9,26 %  
spíše nesouhlasím35,56 %5,56 %  

Graf

5. Pozorování tanečního představení je pro vás zážitek

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3462,96 %62,96 %  
spíše souhlasím1324,07 %24,07 %  
nesouhlasím35,56 %5,56 %  
nevím35,56 %5,56 %  
spíše nesouhlasím11,85 %1,85 %  

Graf

6. Tančení je pro některé lidi zážitek

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3260,38 %59,26 %  
spíše souhlasím1426,42 %25,93 %  
nevím611,32 %11,11 %  
nesouhlasím11,89 %1,85 %  

Graf

7. Pozorování tanečního představení je pro některé lidi zážitek

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3159,62 %57,41 %  
spíše souhlasím1426,92 %25,93 %  
nevím611,54 %11,11 %  
spíše nesouhlasím11,92 %1,85 %  

Graf

8. Prosím uveďtě své pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4277,78 %77,78 %  
muž1222,22 %22,22 %  

Graf

9. Jaký je váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 254379,63 %79,63 %  
25 - 351018,52 %18,52 %  
35 - 5011,85 %1,85 %  

Graf

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední všeobecné - Gymnázium2240,74 %40,74 %  
Vysokoškolské1120,37 %20,37 %  
Střední odborné1120,37 %20,37 %  
Vyšší odborné59,26 %9,26 %  
Základní59,26 %9,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Tančení je pro některé lidi zážitek

  • odpověď souhlasím:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 7. Pozorování tanečního představení je pro některé lidi zážitek

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš vztah k tanci ?

2. Setkal/a jse se někdy osobně s nabídkou něktěrých z následujících produktů?

3. Měl/a by ste zájem o některý z následujících produktů?

4. Tančení je pro vás zážitek

5. Pozorování tanečního představení je pro vás zážitek

6. Tančení je pro některé lidi zážitek

7. Pozorování tanečního představení je pro některé lidi zážitek

8. Prosím uveďtě své pohlaví

9. Jaký je váš věk

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš vztah k tanci ?

2. Setkal/a jse se někdy osobně s nabídkou něktěrých z následujících produktů?

3. Měl/a by ste zájem o některý z následujících produktů?

4. Tančení je pro vás zážitek

5. Pozorování tanečního představení je pro vás zážitek

6. Tančení je pro některé lidi zážitek

7. Pozorování tanečního představení je pro některé lidi zážitek

8. Prosím uveďtě své pohlaví

9. Jaký je váš věk

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Daňková, T.Tanec v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://tanec-v-cestovnim-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.