Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tanec v Lázních Bohdaneč

Tanec v Lázních Bohdaneč

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Žádník
Šetření:17. 04. 2018 - 01. 07. 2018
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento průzkum vznikl z důvodu zjištění množství potencionálních uchazečů o taneční sport (latinsko-americké a standardní tance) v lokalitě Lázně Bohdaneč a přilehlé okolí.

Odpovědi respondentů

1. Bylo by pro Vás zajímavé, kdyby v Lázních Bohdaneč existoval taneční klub zaměřený na latinsko-americké a standardní tance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1344,83 %44,83 %  
Nevím931,03 %31,03 %  
Ne724,14 %24,14 %  

Graf

2. Bylo by pro Vás zajímavé, kdyby v tomto tanečním klubu probíhala výuka výkonostní formy (závodní tanec), tak i relaxační (manželské a přátelské dvojce atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1448,28 %48,28 %  
Nevím827,59 %27,59 %  
Ne724,14 %24,14 %  

Graf

3. Měli byste ve Vaší domácnosti zájemce o takovýto druh sportu či volnočasové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1137,93 %37,93 %  
Ano1034,48 %34,48 %  
Nevím827,59 %27,59 %  

Graf

4. Do jaké věkové skupiny by zájemce patřil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 34 let550 %17,24 %  
16 až 18 let440 %13,79 %  
6 až 11 let330 %10,34 %  
12 až 15 let220 %6,9 %  
40 a více220 %6,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Žádník, L.Tanec v Lázních Bohdaneč (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://tanec-v-laznich-bohdanec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.