Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > taneční agentura

taneční agentura

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Schejbalová
Šetření:14. 04. 2010 - 21. 04. 2010
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.65
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem dotazníku je uskutečnit průzkum trhu ohledně tanečních kurzů a dalších pohybových aktivit. Konkrétně mě zajímá Váš názor na nové taneční studio v Plzni. Děkuji všem, kteří věnují pár minutek svého času k vyplnění tohoto krátkého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Zajímají Vás taneční kurzy a jiné tělesné aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9587,16 %89,62 %  
ne1412,84 %13,21 %  

Graf

2. Navštěvujete vy osobně taneční kurzy nebo jiné tělesné aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6669,47 %62,26 %  
ne2930,53 %27,36 %  

Graf

3. Byla byste ochotná/ý změnit místo, které navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5481,82 %50,94 %  
ne1218,18 %11,32 %  

Graf

4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalita vybavení3055,56 %28,3 %  
lektoři a ostatní personál3055,56 %28,3 %  
finanční důvody2444,44 %22,64 %  
nabídka nápojů a jiného občerstvení11,85 %0,94 %  
změna aktivity11,85 %0,94 %  
nabídka tanců11,85 %0,94 %  
neřízený počet účastníků na lekci11,85 %0,94 %  
kapacita tanečního sálu je přeplňována, neohu se ř11,85 %0,94 %  
kvůli vzdálenosti11,85 %0,94 %  

Graf

5. Měl/a byste zájem o návštěvu kurzů nebo jiných pohybových aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, možnáotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možná1862,07 %16,98 %  
ano1034,48 %9,43 %  
ne13,45 %0,94 %  

Graf

6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pilates (intezivní posilovací cvičení)725 %6,6 %  
zumba (prvky latinsko-americké tance+aerobní cvičení)621,43 %5,66 %  
kickbox621,43 %5,66 %  
street dance517,86 %4,72 %  
bodybuilding (posilování pro zlepšení tělesné kondice)517,86 %4,72 %  
squash517,86 %4,72 %  
bosu517,86 %4,72 %  
aerobic517,86 %4,72 %  
bodyforming414,29 %3,77 %  
orientální tanec414,29 %3,77 %  
flamenco (tanec v ohnivém rytmu kytary)310,71 %2,83 %  
tango310,71 %2,83 %  
fit ball (aerobní cvičení, které šetří kloubní systém těla)310,71 %2,83 %  
jumping (trampolínky)310,71 %2,83 %  
capoeira (bojový tanec)27,14 %1,89 %  
step aerobic27,14 %1,89 %  
salsa27,14 %1,89 %  
flirt dance (tanec u tyče)13,57 %0,94 %  
africký tanec13,57 %0,94 %  
paso doble (smyslný a dramatický tanec)13,57 %0,94 %  
powerjoga (zlepšení koordinace a síly)13,57 %0,94 %  
lady sexy dance (forma streetu, latiny a jazzu)13,57 %0,94 %  
scénický tanec (moderní výrazový tanec)13,57 %0,94 %  
taibo13,57 %0,94 %  
moderna13,57 %0,94 %  

Graf

7. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8981,65 %83,96 %  
muž2018,35 %18,87 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221917,43 %17,92 %  
231614,68 %15,09 %  
2187,34 %7,55 %  
2476,42 %6,6 %  
3565,5 %5,66 %  
2054,59 %4,72 %  
2532,75 %2,83 %  
4232,75 %2,83 %  
2832,75 %2,83 %  
3632,75 %2,83 %  
ostatní odpovědi 19
27
18
34
dvacetpět
40
44
20 let
dvacettři
čtyřicet jedna
24 let
15
čtyřicetšest
49
33
čtiřicet
45
39
54
dvacetosm
47
čtyřicetčtyři
51
17
26
dvacetdva
3633,03 %33,96 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Navštěvujete vy osobně taneční kurzy nebo jiné tělesné aktivity?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Byla byste ochotná/ý změnit místo, které navštěvujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Byla byste ochotná/ý změnit místo, které navštěvujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční důvody na otázku 4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita vybavení na otázku 4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi lektoři a ostatní personál na otázku 4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi powerjoga (zlepšení koordinace a síly) na otázku 6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi lady sexy dance (forma streetu, latiny a jazzu) na otázku 6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi taibo na otázku 6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?
 • odpověď ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Měl/a byste zájem o návštěvu kurzů nebo jiných pohybových aktivit?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi možná na otázku 5. Měl/a byste zájem o návštěvu kurzů nebo jiných pohybových aktivit?

3. Byla byste ochotná/ý změnit místo, které navštěvujete?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční důvody na otázku 4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvalita vybavení na otázku 4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi lektoři a ostatní personál na otázku 4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi powerjoga (zlepšení koordinace a síly) na otázku 6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi lady sexy dance (forma streetu, latiny a jazzu) na otázku 6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi taibo na otázku 6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímají Vás taneční kurzy a jiné tělesné aktivity?

2. Navštěvujete vy osobně taneční kurzy nebo jiné tělesné aktivity?

3. Byla byste ochotná/ý změnit místo, které navštěvujete?

4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?

5. Měl/a byste zájem o návštěvu kurzů nebo jiných pohybových aktivit?

6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?

7. Jste žena nebo muž?

8. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímají Vás taneční kurzy a jiné tělesné aktivity?

2. Navštěvujete vy osobně taneční kurzy nebo jiné tělesné aktivity?

3. Byla byste ochotná/ý změnit místo, které navštěvujete?

4. Z jakých důvodů by tato změna byla aktuální?

5. Měl/a byste zájem o návštěvu kurzů nebo jiných pohybových aktivit?

6. O jaké kurzy nebo aktivity byste se zajímal/a?

7. Jste žena nebo muž?

8. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schejbalová, M.taneční agentura (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tanecni-agentura.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.