Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Taneční výchova jako nový předmět na základních školách

Taneční výchova jako nový předmět na základních školách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Švejdová
Šetření:12. 03. 2010 - 27. 03. 2010
Počet respondentů:291
Počet otázek (max/průměr):19 / 9.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tanec - Taneční výchova se může stát novým učebním předmětem na základních školách.

Jaký názor na to máte vy?

 

Cílem tohoto průzkumu je zjistit zájem veřejnosti o zavedení Taneční a pohybové výchovy do škol.

Výsledky budou  použity také do diplomové práce.

 

Děkuji

Jana Švejdová, studentka Pedagogické fakulty UK v Praze

 

Odpovědi respondentů

1. Věnujete se nebo jste se někdy ve svém životě věnoval(a) tanci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20268,94 %69,42 %  
Ne9131,06 %31,27 %  

Graf

2. Kde jste se tanci věnoval(a)? (Lze zvolit více odpovědí.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V tanečních kurzech pro začátečníky15375,74 %52,58 %  
V tanečním kroužku ZŠ nebo ZUŠ6331,19 %21,65 %  
V jiných kurzech tance5527,23 %18,9 %  
V tanečních kurzech pro pokročilé4924,26 %16,84 %  
Jinde4522,28 %15,46 %  
V rámci tělesné nebo hudební výchovy ve škole3316,34 %11,34 %  

Graf

3. Máte rád(a) tanec?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18693,94 %63,92 %  
nevím73,54 %2,41 %  
ne52,53 %1,72 %  

Graf

4. Považujete za správné, že se na základní škole vyučují umělecké obory (výtvarná, hudební a nově popř. i dramatická výchova)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27593,86 %94,5 %  
nevím93,07 %3,09 %  
ne93,07 %3,09 %  

Graf

5. Souhlasil(a) byste s možností výuky taneční výchovy na základní škole? (Každý ředitel školy by se mohl rozhodnout, zda na jeho škole taneční výchova bude či ne.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23680,55 %81,1 %  
nevím3110,58 %10,65 %  
ne268,87 %8,93 %  

Graf

6. Uvítal(a) byste pro sebe, své dítě či vnouče možnost navštěvovat hodiny taneční výchovy v rámci povinné školní docházky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano22075,34 %75,6 %  
nevím3813,01 %13,06 %  
ne3411,64 %11,68 %  

Graf

7. Nyní vyberte odpovídající variantu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsem ředitel/ka školyotázka č. 10, Jsem třídní učitel/ka (popř. bývalý/á učitel/ka) MŠ/ZŠ/SŠotázka č. 8, Jsem budoucí učitel/ka MŠ/ZŠ/SŠotázka č. 13, Jiná odpověďotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná odpověď16154,95 %55,33 %  
Jsem budoucí učitel/ka MŠ/ZŠ/SŠ9432,08 %32,3 %  
Jsem třídní učitel/ka (popř. bývalý/á učitel/ka) MŠ/ZŠ/SŠ3210,92 %11 %  
Jsem ředitel/ka školy31,02 %1,03 %  
Jsem učitel/ka (popř. bývalý/á učitel/ka)20,68 %0,69 %  
Jsem budoucí učitel/ka10,34 %0,34 %  

Graf

8. Zapojujete do výuky tanec, taneční prvky, pohyb na hudbu či rytmus, pohybovou improvizaci apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1959,38 %6,53 %  
Ne1340,63 %4,47 %  

Graf

9. Jak často a konkrétně jakým způsobem to děláte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1x za 3 měsíce

Asi tak 5 krát týdně. Při HV - písně s pohybem, pohyb k hudbě,pohyb částí těla dle rytmu Při TV - pohyb těla dle rytmu vyťukávaného třeba na bubínek, seznámení se základními kroky např.mazurky,polky,valčíku (možno i při HV ) O PŘESTÁVKÁCH či PŘI HODINĚ jako uvolnění těla, párminutový odpočinek a uvolnění od přemýšlení ( různé taneční kroky po třídě, nebo pohyb dle hudeb. nástrojů,improvizace - vítr,déšť,láska,rozlobení,...)

Často hodiny Osv na II.stupni. Na I.stupni hodiny Tv - sporadicky.

Denně při hudebně pohybovém bloku

Hlavně při výuce v nižších ročnících, kdy si vedu děti od 1.tř., propojuji obraz, zvuk, pohyb, rytmus i na osvojení nového učiva nebo na odreagování po delších intervalech činností, při kterých se sedí v lavicích. Nyní mám krátce 4.r., neučím tv a děti pohybové aktivity ve třídě zneužívají, že je třída nezvladatelná, tak momentálně nezapojuji. Ještě přidám zde svůj názor, protože není jiné místo. Jsem určitě pro zavedení, protože na mé současné škole, která je sportovní, trénují chlapce fotbal a děvčata basket profi trenéři. Jsou to příliš tvrdé sporty a v tanci vidím humannější pohybový projev. Tuto aktivitu bych uvítala i pro své děti.

Hlavně v hodinách TV a v relexačních chvilkách

Každý den během vyučovací hodiny, podle únavy dětí- 1 - 5 ročník ZŠ jakoukoliv pohybovou improvizaci či rytmické cvičení...

Občas, v rámci rozcvičky. Ve čtvrtém ročníku SŠ v rámci TV studenti nacvičují předtančení na maturitní ples.

Při hodinách sborového zpěvu, Hv, didaktice Hv, vyučuji i hudebně- pohybivé aktivity - jako pomoc při dechových cvičeních, pro uvolnění, pro přesný rytmus, při rytmizci slov, říkadel,pro lepší pěvecké možnosti, atd.

Při hodinách tělocviku. Se maturitními ročníky často nacvičuji předtančení.

S dětmi každý den v MŠ využíváme hudbu, pohyb. improvizaci, rytmus i tanec při ranní pohybové chvilce.

v rámci eurytmie a dalších hodin

V rámci hodin hudební nebo tělesné výchovy, popřípadě pokud děti mají chuť, mohou tančit kdykoliv o přestávce, jen si pustí cd přehrávač. Tančí buď na své oblíbence, nebo na hudbu, kterou donesu já-seznamuji je s různými druhy muziky, také často tančíme všichni, když nám k tomu Jonáš bubnuje..

V rámci hudební výchovy dle časových možností minimálně 1 hodin měsíčně

Zapojuji pohybovou improvizaci a taneční prvky v hodinách dramatické a hudební výchovy.

10. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2674,29 %8,93 %  
Ano925,71 %3,09 %  

Graf

11. Odkud jste se o tom dozvěděl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

fghrtfu

internet

Jen, že se o tom jedná

od studentky :)

V rámci vzdělávání učitelů

12. Měl(a) byste zájem o zavedení tohoto předmětu na Vaši školu, do Vaší třídy? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2470,59 %8,25 %  
ne617,65 %2,06 %  
nevím411,76 %1,37 %  

Graf

13. Chtěl(a) byste ve své budoucí praxi do výuky zapojovat tanec, taneční prvky, pohyb dle hudby či rytmu, pohybovou improvizaci apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7984,04 %27,15 %  
Ne1515,96 %5,15 %  

Graf

14. Máte představu, jak byste to dělal(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano vramci hier.....a kto by sa chcel tomu venovat aktivnejsie..uz na dohode s detmi co sa tyka sukromnych hodin

Bylo by to součástí hudební výchovy, rytmus se dá dát do výtvarné výchovy a používala bych tanec, pohyb, pohybovou improvizaci v dramatické výchově, která je mou specializací.

doprovod k písním dramatizace pohybem, tancem v rámci výuky psolečenského chování

formou eurytmie

Jako učitelka v mateřské škole bych samozřejmě propojila tanec s hudbou, rozvojem hudebních schopností a dovedností dětí, jelikož je prokázáno, že tyto schopnosti společně s pohybovými u dětí "zakrňují". Jde to ruku v ruce s životním stylem. Pokud bych učila na prvním stupni či v ZUŠ, zaředila bych tanec do hudební výchovy, tanec nejde dělat bez hudby. Pokud by to bylo možné, proložila bych tancem i jiné hodiny (odreagování a motivace pro další činnost).

jednoduche improvizace v ramci hodiny - vyjadrit tancem nejaky pocit, nazor, v hodině hudební výchovy učit jednoduché taneční kroky na klasickou hudbu

Jelikož studuji HV, myslím si, že zrovna v tomto předmětu by to neměl být problém - stačí naučit žáky jak dobové tance, tak snažit se tancem vyjádřit své pocity z poslouchané hudby a pod.

Myslím si, že by tato pohybová průprava měla být integrována do hudební a tělesné výchovy.

např. ztvárnění básní pohybově či dramaticky, prožití atmosféry a ladění básní

Například určitě v rámci hudební výchovy, popřípadě tělesné výchovy. Učení se pohybu v určitém rytmu, krokům konkrétních tanců popřípadě jednoduché "tanečky" - například na vystoupení. Ale ty už by mohly být dobrovolné.

ne

ne

ne (dramatizace písniček, nácik scének an školní představení, vymyšlené tanečky pro zpestření některých hodin...)

Ne, pedagogická fakulta mě na toto nepřipravila.

ne, vůbec jsem nad tím neuvažovala

Nemám představu, ráda bych se o tom více dozvěděla.

nemam, tanec urcite nevim, ale nejaky pohyb na hudbu se projevuje i v DV, coz je ma specializace.

pohybové hry

Pohybové prvky budu určitě pravidelně do výuky zařazovat, ať by se jednalo o jednoduchá cvičení, krátkou rozcvičku (Dotkni se penálu: uchem, rukou, kotníkem..., Ručník Béďa cvičí, zacvič si s ním apod.), didaktické hry s pohybovými prvky za doprovodu hudby apod. Dále je využiji v hudební (valčík, polka..)a tělesné (lidové tanečky) výchově.

Pravděpodobně tanec zařadím do hodin hudební výuky. Formou reakce na rytmus, improvizace, výuka základních tanečních kroků.

Pravděpodobně v hodinách HV a TV.

Presne nemam. Ale snazila bych se zapojit pohybovou, tanecni iprovizaci do vyuky, co jen to pujde. Vyuzivala bych ji i v jinych predmetech, nejen v hudebni, dramaticke a telesne vychove. Zalezelo by na ruznych okolnostech- momentalni soustredenosti deti, na prostredi, navaznost na tema, propojeni s ostatnimi predmety, na osobnich napadech ucitele.. Deti pohyb, pohybovou improvizaci a tanec ve vyuce potrebuji.

pro různé předměty mám různé představy

Ráda bych propojila Hv s pohybovou výchovou a to ať už více či méně i s tanečními prvky (tím myslím třeba učit děti základní kroky k polce, valčíku....)

Ráda bych zapojovala taneční průpravu ať už jen cvičením na hudbu, nebo nácvikem přímo nějakého vystoupení. Dále bych chtěla zařadit tanec jako formu relaxace či prvky scénického tance, jako motivaci k pohybu (znázorňování listí, jak létá ve větru, či sněhových vloček atd.)

Různé tanečky v rámci hudební výchovy, pohybová improvizace k hudbě, pochod či jiná forma pohybu podle rytmu, dynamiky, vše převážně v rámci HV.

v hodinách TV a HV

V podstatě nemám, protože na to nemám průpravu, zkušenosti, schopnosti, musela bych se to naučit, což bych ale uvítala

V rámci hodin TV

v rámci hudební a tělesné výchovy

V rámci hudební a tělesné výchovy, ale i v rámci odreagovávacích aktivit mimo výuku a k uvolnění s heslem "jakým způsobem tančíš, takovým i žiješ".

V rámci hudební i tělesné vychovy. Myslím, že nácvik rytmiky či tance do výuky patří a z mých zkušeností to hlavně děti baví, takže by bylo i možné používat drobné taneční variace pro oddychové chvíle během výuky.

V rámci hudební výchovy bych zařazovala taneční doprovod písní a v tělesné výchově bych směřovala na cílenou výuku tance s prvky scénického, jazzového, latinského tance apod.

V rámci hudební výchovy, ale ne jako samostatný předmět.

v rámci hudební, tělesné atd. výchovy, v rámci projektů, vystoupeníčka pro rodiče

v rámci tělesné výchovy

V rámci tělesné výchovy a hudební výchovy.

v rámci TV a HV

V rámci TV, nebo HV

V rámci výchovy hudební nebo dramatické. Jednalo by se o temporytmická cvičení, nikoliv však o tanec jako takový.

Ve svém budoucím povolání se chystám propojovat s pohybovou výchovou téměř každé učivo:). Vždyť není problém napasovat pohybovou výchovu téměř na cokoliv. A pohybová improvizace na znějící hudbu může být využita jako tělovýchovná chvilka v hodinách... děti se tím uvolní, přijdou na jiné myšlenky a můžeme pokračovat dále:)

Ve výuce využívám pohybových prvků, nejrůznějších cviků pro odreagování dětí.

Využila bych ho při tělesné výchově, hudební výchově, při uvolnění v jaké-koli hodině.

vzhledem k mé specializaci hlavně v hodinách hudební výchovy a ve spojitosti s tématem hodiny. Má představa je naučit děti základní taneční kroky (mazurkový, polkový, valčíkový) a také improvizovaný pohyb.

vzhledem k tomu, že jedním z mých oborů je dějepis, tak snadno - zkusila bych děti naučit některé historické tance ;-)

zapojila bych taneční prvky do hudební výchovy (např. tanec k hudbě podle představ dětí)

zatím jsem o tom nijak nepřemýšlela

zatím ne, nepřemýšlela jsem o tom

Zatim ne.

zatim nemám představu

15. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7291,14 %24,74 %  
Ano78,86 %2,41 %  

Graf

16. Odkud jste se o tom dozvěděl(a)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Od spolužačky.

od své známé, která je učitelka

Z metodického portálu RVP.

ze ZŠ v Brně ve které jsem byla na praxi

17. Měl(a) byste zájem o výuku tohoto předmětu ve Vaší budoucí třídě? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7074,47 %24,05 %  
nevím1718,09 %5,84 %  
ne77,45 %2,41 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena23680,55 %81,1 %  
Muž5719,45 %19,59 %  

Graf

19. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let19064,85 %65,29 %  
31 - 45 let4415,02 %15,12 %  
do 19 let3612,29 %12,37 %  
46 a víc let237,85 %7,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte rád(a) tanec?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V tanečních kurzech pro pokročilé na otázku 2. Kde jste se tanci věnoval(a)? (Lze zvolit více odpovědí.)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jinde na otázku 2. Kde jste se tanci věnoval(a)? (Lze zvolit více odpovědí.)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V rámci tělesné nebo hudební výchovy ve škole na otázku 2. Kde jste se tanci věnoval(a)? (Lze zvolit více odpovědí.)

7. Nyní vyberte odpovídající variantu

 • odpověď Jiná odpověď:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 19 let na otázku 19. Věková kategorie
 • odpověď Jsem budoucí učitel/ka MŠ/ZŠ/SŠ:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Chtěl(a) byste ve své budoucí praxi do výuky zapojovat tanec, taneční prvky, pohyb dle hudby či rytmu, pohybovou improvizaci apod.?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 17. Měl(a) byste zájem o výuku tohoto předmětu ve Vaší budoucí třídě? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Chtěl(a) byste ve své budoucí praxi do výuky zapojovat tanec, taneční prvky, pohyb dle hudby či rytmu, pohybovou improvizaci apod.?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Měl(a) byste zájem o výuku tohoto předmětu ve Vaší budoucí třídě? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)
 • odpověď Jsem třídní učitel/ka (popř. bývalý/á učitel/ka) MŠ/ZŠ/SŠ:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Zapojujete do výuky tanec, taneční prvky, pohyb na hudbu či rytmus, pohybovou improvizaci apod.?
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Zapojujete do výuky tanec, taneční prvky, pohyb na hudbu či rytmus, pohybovou improvizaci apod.?

13. Chtěl(a) byste ve své budoucí praxi do výuky zapojovat tanec, taneční prvky, pohyb dle hudby či rytmu, pohybovou improvizaci apod.?

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 15. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Měl(a) byste zájem o výuku tohoto předmětu ve Vaší budoucí třídě? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)

19. Věková kategorie

 • odpověď 20 - 30 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Chtěl(a) byste ve své budoucí praxi do výuky zapojovat tanec, taneční prvky, pohyb dle hudby či rytmu, pohybovou improvizaci apod.?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věnujete se nebo jste se někdy ve svém životě věnoval(a) tanci?

2. Kde jste se tanci věnoval(a)? (Lze zvolit více odpovědí.)

3. Máte rád(a) tanec?

4. Považujete za správné, že se na základní škole vyučují umělecké obory (výtvarná, hudební a nově popř. i dramatická výchova)?

5. Souhlasil(a) byste s možností výuky taneční výchovy na základní škole? (Každý ředitel školy by se mohl rozhodnout, zda na jeho škole taneční výchova bude či ne.)

6. Uvítal(a) byste pro sebe, své dítě či vnouče možnost navštěvovat hodiny taneční výchovy v rámci povinné školní docházky?

7. Nyní vyberte odpovídající variantu

8. Zapojujete do výuky tanec, taneční prvky, pohyb na hudbu či rytmus, pohybovou improvizaci apod.?

10. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?

12. Měl(a) byste zájem o zavedení tohoto předmětu na Vaši školu, do Vaší třídy? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)

13. Chtěl(a) byste ve své budoucí praxi do výuky zapojovat tanec, taneční prvky, pohyb dle hudby či rytmu, pohybovou improvizaci apod.?

15. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?

17. Měl(a) byste zájem o výuku tohoto předmětu ve Vaší budoucí třídě? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)

18. Pohlaví

19. Věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věnujete se nebo jste se někdy ve svém životě věnoval(a) tanci?

2. Kde jste se tanci věnoval(a)? (Lze zvolit více odpovědí.)

3. Máte rád(a) tanec?

4. Považujete za správné, že se na základní škole vyučují umělecké obory (výtvarná, hudební a nově popř. i dramatická výchova)?

5. Souhlasil(a) byste s možností výuky taneční výchovy na základní škole? (Každý ředitel školy by se mohl rozhodnout, zda na jeho škole taneční výchova bude či ne.)

6. Uvítal(a) byste pro sebe, své dítě či vnouče možnost navštěvovat hodiny taneční výchovy v rámci povinné školní docházky?

7. Nyní vyberte odpovídající variantu

8. Zapojujete do výuky tanec, taneční prvky, pohyb na hudbu či rytmus, pohybovou improvizaci apod.?

10. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?

12. Měl(a) byste zájem o zavedení tohoto předmětu na Vaši školu, do Vaší třídy? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)

13. Chtěl(a) byste ve své budoucí praxi do výuky zapojovat tanec, taneční prvky, pohyb dle hudby či rytmu, pohybovou improvizaci apod.?

15. Věděl(a) jste o tom, že se v současné době jedná o přidání oboru Taneční a pohybová výchova do RVP ZV jako doplňujícího vzdělávacího oboru a zároveň probíhá pilotní projekt Taneční a pohybové výchovy?

17. Měl(a) byste zájem o výuku tohoto předmětu ve Vaší budoucí třídě? (Třídě by se jednou týdně věnoval odborný taneční pedagog.)

18. Pohlaví

19. Věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Švejdová, J.Taneční výchova jako nový předmět na základních školách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://tanecni-vychova-jako-novy-predmet-na-zakladnich-skolach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.