Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teambuilding - rozvoj týmu vs. jednotlivce

Teambuilding - rozvoj týmu vs. jednotlivce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Březina
Šetření:08. 01. 2012 - 25. 01. 2012
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):25 / 14.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní, vážený pane,

tímto Vás žádám, abyste věnoval/a několik minut otázkám na téma Teambuilding. Primárním cílem tohoto průzkumu je sběr dat pro bakalářskou práci na téma: Teambuilding - rozvoj týmu vs. jedince. Především ocením Váš osobní názor.
Mnohokrát děkuji.


Martin Březina
student FTK/Management volného času a rekreace
UPOL
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Samotný systém vyplňování je intuitivní.

Pokud jde o obsah, sdělte prosím vždy Váš OSOBNÍ názor, pocit či zkušenost.

 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem teambuilding ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9891,59 %91,59 %  
Ne98,41 %8,41 %  

Graf

2. Jak byste pojem (teambuilding) vysvětlili svými slovy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

budování týmu

" utužování kolektivu "

"utužování týmového ducha"

"Výjezd" všech pracovníků, kde dochází k poznávání sebe i druhých, prohlubování pozitivních vztahů a zlepšení komunikace a spolupráce mezi kolegy.

Akce firmy, které jsou pořádány prostřednictvím různých aktivit a jejichž účelem je např. utužování vzájemných vztahů na pracovišti, zvýšení efektivity práce, apod.

Akce pořádaná zaměstnavatelem, která má za úkol smtleit pracovní kolektiv či rozvíjet jeho schopnosti a zároveň má být relaxem a odměnou pro zaměstnance.

Akce pro lepší zpracování ovcí.

Akce zaměřená na rozvoj kolektivu. Například jeho sebepoznání a pomocí zpětné vazby i zlepšení týmové spolupráce.

aktivita k podpore utuzeni tymu

aktivita podporující soudržnost a rozvouj skupiny

aktivita prováděná pracovním týmem za účelem zábavy, uvolnění a hlavně stmelení týmu

asi bych dělal v tu chvíli němého. Nejspíš princip funkčnosti skupin?

budování a posilování vztahů v pracovním (většinou) kolektivu

Budování a upevňování vztahů v rámci firmy

budování či rozvíjení skupinové spolupráce

budování pracovního týmu pomocí her a zábavných úkolů

budování týmu

budování týmu

budování týmu - čas se poznat i jinak než jen v práci

Budování týmu lidí pod vedením managera, samozřejmě správnou cestou, sjednocování týmu, aby pracoval jako jeden

budování týmu v práci,týmová spolupráce

budovani tymu ve firme pro lepsi praci v kolektivu a dosahovani tak spolecnych cilu v podniku

budování týmu, stmelení týmu

Budování vztahů mezi kolegy v práci pomocí nějaké volnočasové aktivity.

budování, rozvoj a spolupráce týmu

Buzerační metoda k potlačení individuality.

Cílená, zábavná, často outdoorová aktivita pro danou skupinu lidí, zacílená na budování správně fungujícího týmu.

dlouhodobější setkání lidí z pracoviště mimo pracovní budovu/y

firemní výjezdní aktivita, která má za úkol sblížit zaměstnance popř. uvolnit napjatou atmosféru v práci, která by mohla panovat. Skládají se z různých zajímavých aktivit např. adreanlinové sporty , motoristické sporty či jiné zajímavé programy . Dále se v průběhu dne plánuje i školení nebo shrnutí úspěchů firmy či její plány do budoucna

Formování zdravého kolektivu v zájmu určité pracovní skupiny pro zvýšení jeho výkonu

Google překladač- budování týmu

hra pracovníků mimo pracoviště

hrou a zazitky k utmeleni tymu

Jde o soubor úkolů/her, které mají za cíl utužit kolektiv, odbourat případné komunikační bariéry.

Jedná se o soubor aktivit, které slouží k budování nových týmů, či zvyšování výkonu již existujících týmů, formou zdokonalování komunikačních, sociálních a odborný vazeb mezi členy týmu s cílem dosažení maximálního efektu spolupráce.

jen tak pro hrubou představu je to "budování týmu", ale týká se to i budování a sestavování, ale rozvoje týmu, vzdělávání a snaha o to aby team byl co nejlepší, jak v komunikaci, tak pracovní morálkou, všeobecným rozhledem, vztahy v teamu, a pracovními výsledky

Jsou to různé aktivity, které podporují soudružnost pracovníků. Napři.: různé hry (bowling...), několikadenní pobyty....

motivující rozvoj interpersonálních vztahů v pracovním kolektivu - vztahy: nadřízený-podřízený, kolega-kolega, za městnanec-zaměstnacatel.

možnost upevnění kolektivu,

na půl formální a neformální akce pro zaměstnance jedné firmy, konaná mimo běžné pracoviště, obsahující většinou nějakou fyzickou aktivitu

Netuším, něco týmového.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím o co vlastně jde

podpora týmové spolupráce

Pomocí skupinové práce např. hry zlepšit vztahy ve skupině, rozdělit role, poznat se lépe.

Posilování kolektivu a utužování vztahů mezi kolegy v zaměstnání prostřednictvím společně tráveného času mimo pracovní dobu.

Posilování skupinových vazeb společnou aktivitou

posilování vazeb mezi lidmi, kteří solupracují na stejných projektech

Pracovní skupina se účastní takových akcí, které mají zlepšit jejich pracovní atmosféru, a to pod vedením zkušených "trenérů", psychologů. Měli by se i navzájem poznat a díky vhodným činnostem vědět, kdo v týmu by měl zastávat jakou funkci.

rozvíjení práce v týmu

rozvoj pracovní kooperace, poznávání kolegů

sběr a rozvoj informací jednotlivci i skupinou

Sestavení schopného týmu, na kterém se dá v budoucnu pracovat pro větší efektivitu dosažení daných cílů

skupina lidí, kteří se angažují na nějakém projektu

skupinová akce

snaha o týmovou spolupráci a zlepšení vztahů v kolektivu

společenské a jiné akce sloužící k upevňování vztahů zaměstnanců navzájem a mezi jejich nadřízenými

Společné akce např. kolegů z práce. Účelem je stmelit kolektiv, naučit lidi pracovat společně, konstruktivně.

Sraz lidí spojený se školením a prohloubení vzájemných vztahů.

stmelení kolektivu

stmelení týmu

Stmelit pracovni tym - nandat to sefovi

Stmelování (poznávání kolegů) kolektivu pomocí her a volnočasových aktivit.

Stmelování a ucelování kolektivu, vylepšování týmové práce a spolupráce pomocí her a různých úkolů, popřípadě adrenalinových zážitků.

Stmelování kolektivu

Stmelování kolektivu, aby se lidi více poznali, začali si vážit jeden druhého a tím pádem zefektivnili veškeré činnosti, které mají společné respektive na sobě závisející.

Stmelování kolektivu, vylepšování vztahů ve skupině, rozvíjení spolupráce lidí v týmu, rozvíjet schopnost týmových řešení

stmelování pracovního kolektivu

stmelování pracovního kolektivu formou společně stráveného volného času např. sportovními soutěžemi apod.

stmelování pracovního kolektivu pomocí mimopracovních aktivit

stmelování pracovního kolektivu, vyjasňování rolí

stmelování pracovního týmu

stmelování pracovního týmu za pomocí soutěží, her, různých akcí, zážitků apod.

Stmelování týmu :)

stmelování týmu ( pracovního týmu), seznamování

Stmelování týmu za pomoci plnění různých úkolů, her atp.. Má za úkol vytvářet/zlepšovat spolupráci mezi jednotlivými členy týmu, tak aby tým byl schopen fungovat jako celek, a to co nejefektivněji.

stmelovani tymu za ucelem prohloubit vzajemnou spolupraci, komunikaci, vztahy

Stmelovani tymu, volny cas travit spolu. Sportovni aktivity.

Stmelování týmu.

stmelování týmu/týmové práce

Tmeleni pracovního týmu

Tmelení převážně pracovního kolektivu prostřednictvím převážně sportovních akcí, kdy se očekává, že účastníci "vypadnou" ze svých "pracovních" rolí a díky tomu se kolektiv může poznat a sblížit na výrazně osobnější úrovni, což vytvoří lepší povědomí o schopnostech a slabinách kolegů a přinese lepší vztahy do pracovního prostředí.

tvorba fungující a spolupracující skupiny lidí

tvorba týmu

tým v práci by se měl lépe znát (přednosti a nedostatky ostatních), protože potom mohou lépe pracovat v kolektivu nebo mít práci lépe rozvrhnutou

týmová práce

týmová spolupráce, kolektivní řešení společného úkolu ve prospěch dobré věci

týmové aktivity k podpoře spolupráce

ucelování kolektivu , a rozvíjení týmovýho ducha

Upevnění kolektivu

upevňování kolektivu

upevňování vztahů v týmu a tvorba vzájemné důvěry, poznávání se navzájem

Upevňovanie pracovného kolektívu prostredníctvom súťaží a rôznych športových, vedomostných a iných hier.

utužení týmové splupráce formou hry, poznávání vlastností členů a (kdo chce) tak i svých vlastních

utváření pracovního kolektivu

Vedení týmu, určovat kdo je kdo

Velká podniková párty :o)

vybudování dobrého pracovního kolektivu ,stmelení kolektivu

Výjezd a společné aktivity s kolegy z práce, cílem je "posilnění týmového ducha" a lepší vzájemné poznání

XY

Zcelení pracovního kolektivu

zlepšení kolektivních vztahů (za cíl asi zlepšit prac. prostředí, aby se zvýšila následně produktivita). Přijde mi to ale zbytečné nucení lidí do věcí, které je většinou nebaví, v době, kdy se jim to nehodí. Většinou stylem není to povinné, ale měl bys......

zlepšení komunikace a spolupráce pracovníků ve firmě, na oddělení

zlepšování práce v týmu

3. Máte s teambuildingem osobní zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5450,47 %50,47 %  
Ne5349,53 %49,53 %  

Graf

4. Jaká byla pozice při této zkušenosti/tech ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účastník3564,81 %32,71 %  
Instruktor814,81 %7,48 %  
Vyzkoušel jsem si obě role611,11 %5,61 %  
Obě předchozí varianty11,85 %0,93 %  
oboje11,85 %0,93 %  
nic11,85 %0,93 %  
mam obe zkusenosti11,85 %0,93 %  
účastník - jako student. Tudíž otázka níže - nezastávám žádnou z těchto pozic. Nepracuji.11,85 %0,93 %  

Graf

5. V práci jste na pozici ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člen pracovní skupiny4074,07 %37,38 %  
Vedoucí pracovní skupiny1425,93 %13,08 %  

Graf

6. Jeli jste na akci s nějakým očekáváním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 9, Anootázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3055,56 %28,04 %  
Ne2444,44 %22,43 %  

Graf

7. Jaká byla vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Aktivně strávený víkend s lidmi, které jsem měl celkem rád, což je plus, ale jinak jsem to vnímal jako nedobrovolnou a částečně zbytečnou záležitost.

dozvědět se něco nového, zkvalitnit týmovou práci, rozšířit si novinky ze světa, podělit se s lektory o zkušenosti

Jako definice uvedená v předchozích odpovědích

Kalba

Kladná, jela jsem s chutí se přiučit, jak správně vést lidi

know how

Na první: zvědavost. V roce 1990 to zde byla ve firmách neznámá věc.

Nabytí zkušenosti, zážitků, poznání nových lidí mezi instruktory.

namotivování do další práce

Pobavit se i jako instruktor

poznání druhých a jejich přístup k práci

Poznat blíže svoje kolegy

Poznat kolegy z jiné stránky než z pracovní.

poznat kolektiv, najít sebepoznání

poznat ostatni spolupracovniky i v osobnim zivote

Poznat sám sebe a ostatní v neobvyklých situacích

seznámím se a poznám nové členy týmu

spolupráce po teambuildingu bude lepší

stmelení a poznání kolektivu, navázání neformálnějších vazeb

Stmelení kolektivu, vzájemné poznání mimo pracoviště

více se poznat s ostatními

zábava naplnění pohoda

zábava pro všechny

zábava s přáteli

zabava, poznani tymu, odpocinek...

Získat osobní zkušenost a právě již shora zmiňované vybudování pracovních vazeb a návyků

získat voné zkušenosti v oboru, poznat nové, zajímavé lidi

že se dobře pobavím s kolegy

Že to bude hrozné, frustrující a že se ztrapním. Naopak, bylo to nakonec velice pozitivní.

8. Proč zkušenost nemáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměl jsem příležitost4686,79 %42,99 %  
Nechci, neláká mě to35,66 %2,8 %  
obojí výše uvedené11,89 %0,93 %  
nic11,89 %0,93 %  
za a) i za b)11,89 %0,93 %  
nepracuji11,89 %0,93 %  

Graf

9. Měli byste zájem si teambuildingovou akci zopakovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4787,04 %43,93 %  
Ne712,96 %6,54 %  

Graf

10. Měla akce vliv na rozvoj vaší pracovní skupiny ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4175,93 %38,32 %  
Ne1324,07 %12,15 %  

Graf

11. Popiště jaký byl efekt

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

členové pracovní skupiny se potkali i jinak něž v práci a bylo možnost sledovat ostatní členy s situacích, které nejsou úplně běžné

Došlo k upevnění vztahů mezi některými členy týmu a naopak k rozvrácení s členy jinými.

Efekt byl zrychlení toku výroby při zachování počtu pracovníků

jsme si navzájem bližší

Když jsme nastoupili prvního září do školy, všichni jsme se mezi sebou díky team-buildingu znali a vztahy byly výborné.

kladný..

lépe jsme se poznali i z jiné stránky než jen pracovní

lepe jsme se vsichni poznali, vedeli jsme nase zajmy, vice jsme si povidali a poradali podobne akce sami

lepší odhadování reakcí ostatních členů

lepší poznání kolegů a tím pádem pochopení jejich stylu práce

lidé dokázali lépe komunikovat, ztratili v některých situacích zábrany

lidé se spolu naučili kooperovat, poznali co komu jde či nejde

nevím jestli na pracovní výsledky ale na lepší vztahy s dalšími členy

Osobnější vztahy, lepší znalost reakcí a chování ostatních což může pomáhat při práci v diskuzích, řešení konfliktů a celkovém přístupu k ostatním.

pesvědčit o dobré věci, že vzdělávat se můžeme nejen v lavicích....

Poučení z chyb, vyselektování nespolehlivých jedinců

pozitivní

poznal jsem člověka, který záhy pracoval v mém týmu zlepšení sociálních vazeb seberozvoj a rozvoj mých projektových dovedností zpětná vazba na můj komunikační přístup a návody na zlepšení

Pravděpodobně by tato skutečnost měla za cíl rozšíření komunikace mezi zaměstnanci a tím souvisí i vyšší podání pracovního výkonu

První TB: Zlepšení komunikace v týmu. Lepší poznání možností jednotlivců a jejich správné umístění v týmu.

Příjem nových zaměstnanců

Skupina umí fungovat bez četných příkazů na základě vlastních úvah a zavedených pravidel. Panují přátelské mezilidské vztahy a přesto funguje firemní hierarchie.

skupinova soudruznost

skvělý

stmelení kolektivu

Určitý typ lidí se projevil jinak než v zaměstnání. Jak v pozitivním tak v negativním smyslu.

Uvolnění napětí ve skupině v mezilidských vztazích polevilo, některé problémy se poté nejevili tak jako před touto akcí, kolektiv měl chuť řešit problémy s větší dynamikou

V některých případech negativní, tzn. rozhádaní pracovníci a u některých skupinek také i stmelení.

vlídnější spolupráce díky novým kontaktům

vtípky, vzpomínky z akce super pro atmosféru, poznali jsme se i z jiné stránky

Výsledek se dostavil

Vzhledem k tomu, že se skupina před tím vůbec neznala, bylo jednoduché pozorovat pokrok. Z neznámých lidí se stala skupina, která byla schopna společně pracovat, ale i se bavit.

vztahy začaly být více přátelské. Zlepšilo se "prac. prostředí".

xyz

Z pozice instruktora jsem mohla pozorovat rozvoj určitých schopností. lidé se vzájemně poznali, pobavili a stmelilo to jejich kolektiv.

Zlepšení vztahů mezi kolegy, lepší poznání navzájem.

zlepšila se komunikace, jednotlivec přestal vidět sám sebe a uvědomoval si i práci druhých

Zřetelně se ukázalo, kdo je a kdo není týmový hráč, kdo dokáže improvizovat a poradit si nejen v pracovních záležitostech

Ztmelení týmu, poznání kolegů v mimopracovní činnosti

zvýšení mezd

12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3157,41 %28,97 %  
Ne2342,59 %21,5 %  

Graf

13. Popište jaký byl efekt

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

např. lepší rozpoznání důvěry mezi členy

-

dobry

Jako instruktorka jsem se naučila řešit nečekané situace, rychle reagovat a také mě to naučilo lépe jednat s lidmi.

Jazykové kurzy , rekvalifikace

jsem osobnost sama

Každé setkání s lidmi vás obohatí

Kladný

kladný again....

Lépe se mi komunikovalo s okolím, opadla přehnaná autorita k majitelům společnosti.

Nastavení přístupu k jednotlivcům

naučil jsem se reagovat na lidi, naučil jsem se komunikovat

Nedělat si obrázek o člověku z prvního setkání.

nemůže být vždy po mém, mám kolem sebe lidi, co mají lepší nápady a je tedy výhodnější realizovat ty jejich

Pocit seberealizace, otevřenost ke komunikaci s okolím, zlepšení sebedůvěry.

Poznal jsem komu ze spolupracovníků mohu věřit, a také kdo je týmový hráč a kdo spíše individualita.

poznani pricin reakci v komunikaci

poznání sebe sama

Poznání toho, že něco dokážu.

pracovat ve větší skupině

skvělý

stejný jako v otázce 11

uvědomění si některých rizik při práci

Uvědomila jsem si, jak moc nesnáším spolupracovat s ostatními lidmi :)

V té době jsem byl vedoucí týmu,takže jsem posbíral první zkušenosti ohledně této problematiky.

víc si všímám lidských potřeb a názorů, jsem více empatická

viz. 11

xyz

Začala jsem více důvěřovat ostatním a navíc jsem poznala i sama sebe.

Zaujala mě náplň. Tu jsem rozšířil a převedl do akcí pro děti i tvorbu vlastních "TB"

zvýšilo se mi ego

14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4279,25 %39,25 %  
ne1120,75 %10,28 %  

Graf

15. Byla diskuse během zpětné vazby řízena lektorem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2854,9 %26,17 %  
ne2345,1 %21,5 %  

Graf

16. Byla součástí akce i pracovní část?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3462,96 %31,78 %  
ne2037,04 %18,69 %  

Graf

17. Byl účastníkům poskytnut alespoň orientační harmonogram již před akcí ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4074,07 %37,38 %  
ne1425,93 %13,08 %  

Graf

18. Byla účast na akci povinná ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3462,96 %31,78 %  
ano2037,04 %18,69 %  

Graf

19. Domníváte se, že rozvoj skupiny i účastníků je omezen časovým úsekem po který probíhá akce samotná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3564,81 %32,71 %  
ano1935,19 %17,76 %  

Graf

20. Myslíte si, že rozvoj týmu je přímo úměrný rozvoji jedinců ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3157,41 %28,97 %  
ne2342,59 %21,5 %  

Graf

21. Dokážete vysvětlit proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

bez rozvoje jednotlivce nemá jak dojít k rozvoji týmu

Jedinci se mohou rozvíjet, avšak pokud nedochází ke správnému fungování týmu, nedochází k přímé uměře rozvoje celé skupiny.

Jedinec se musí v prvé řadě rozvíjet sám, aby mohl něco přinést týmu. Stačí dobré rozpoznání vlastností členů a pak, je -li tým dobrý, nepotřebuje vedení k dobrým a efektivním výsledkům

Jedná se o něco úplně jiného

jednoduše protože jedinci jsou základ týmu

Jednotlives se zapojí do skupiny a je postaven to jinačí pozice než je třeba zvyklí dělat normálně .

jestliže se nerozvíjí jedinci, ketří kolektiv tvoří, nevivíjí se ani pracovní kolektiv nebo skupina

kazdy je jedinecny, to co plati pro jednotlivce nemusi platit pro tym

Každý je individuál a každému trvá jinak dlouho než se s programem seznámí, osmělí se a vžije se před kolegy do nové role.

Každý jedinec si vyloží vzniklou situaci podle svého. Někdo lépe,jiný hůř.

každý má na společnou věc jiný názor, také hraje roli vzdělání úřastníků, zájem o danou problematiku..

Každý tým je tak silný jako neslabší článek skupiny...Pokud se rozvíjí skupina dle mého se musí rozvíjet i jedinec

Když na sobě jeden zapracuje a pozná sám sebe, pochopí v čem může ostatním přispět svou troškou do mlýna.

Když se rozvíjí tým, rozvíjí se i každý člen týmu. Každý člen týmu se však rozvíjí jinak, protože na každého má daná teambuildingová akce jiný vlivl. Přesto si myslím, že rozvoj týmu musí mýt vliv na rozvoj jedince.

když se většina jedinců v týmu rozvíjí, dokáží se ve své práci posunout dál a tím i celý tým. Musí tím ale projít každý sám, nedá se to "nařídit"

kolektivní spolupráce....

Lidé, kteří se nevyvíjejí, týmu nic nového nepřinesou.

myslím, že pokud se rozvíjí jedinec, nemusí to absolutně znamenat vývoj pro celý tým, protože ten závisí na komunikaci a spolupráci mezi jedinci.

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

nedokáži

nekdo se rozviji rychleji a nekdo pomaleji

Někteří jedinci jsou nezměnitelní, ač tým jedu jednu linku.

nemám zájem odpovídat

Nevim

Podpora jednotlivých členů navzájem a možnost převzetí jednotlivých přístupů

Pokud jsou jedinci vyrovnané osoby vědomé si svých schopností a předností, které můžou použít při práci vede toto k efektivnosti a lepším výkonům v práci, pokud jjou jedinci v kolektivu spokojeni a mezi jejich cíle patří mimo jiné i dobré vztahy na pracovišti.

pokud se rozvíjí jedinec má to pozitivní vliv na dění skupiny

pokud se rozviji jedinec, rozviji tak i cely tym

pokud se vyviji a meni jednotlivci, musi se vyvijet a menit tym, i kdyby prosel vyvojej jen jeden jeho clen

Pokud účastník zjistí, že má kolem sebe podobně založené kolegy, pak je rozvoj týmu daleko jednodušší a rychlejší než když je tým plný "osobnosti" které nedokáží společně "táhnout za jeden provaz"

potenciál jednotlivce se může kladně nebo záporně projevit pod vlivem jiných jedinců a to formuje v celku výsledek celé skupiny.

protože tým je silný tak, jak je silný jeho nejslabší článek

těžko, pouze to tak vnímám. záleží na interních mechanismech a procesech...

Tým je složen s jedinců, to znamená, že se jedná o spojité nádoby, které nelze oddělit

tým je složený z jedinců, pokud někdo odvání slabší výkony, odráží se to i na výsledcích celého týmu

tým může a ve většině případů také je, různými druhy osobností, s různou potřebou zlepšování se

Tým se rozvíjí, když se rozvíjí i jednotlivci. Je to jako s dlouhým vlakem. Když přidám vagony, musí lokomotivy zvýšit výkon. Pokud nějaká na to nemá zájem, je potřeba ji zařadit do jiného, pro ni vhodného, vlaku. Vycházím z toho, že každý má určité možnosti, které dokáže překonat až ve chvíli, kdy je pro něj vhodný čas. Na druhou stranu se dá uvažovat i o NE, protože rozvoj týmu může být přímo úměrný zlepšující se kvalitě vedení a správném zařazení lidí na místa v týmu. Pak už to ale většinou svádí k tomu, že ve vlaku je jedna lokomotiva a ostatní jsou jen vagonky.

určitě. Někteří lidé nejsou zvyklí pracovat týmově. Pokud se toto naučí a stmelí se tým, je na tom závilý výsledek celé skupiny.

V týmu je větší síla. Jedinec sám o sobě se rozvýjí déle.

V týmu jsou samostatní lidé, jak už jsem popsala výše, je zcela individuální, zda si někdo odnese z team buildingu pozitiva či negativa, míněno v rámci mezilidských vztahů a z pohledu týmu se nedá jednoznačně tvrdit, že je přímoúměrný.

Vlivů je mnohem víc než jen součet schopnoctí členů.

vždycky je to jenom tak dobré, jak je dobrý ten poslední

xy

Záleží na typu aktivity.. jsou aktivity, které jsou namířeny do individuální roviny, a pak jsou aktivity, které jsou namířeny do týmové roviny.. jinými slovy, pokud realizujeme aktivitu, která přesně využívá již zaběhaný pracovní systém, nijak se nerozvíjjíme jako osobnosti, pouze testujeme funkčnost systému.

zdokonalení jedinci přinesou do skupiny mnoho nových informací,ale skupina je nemusí zcela pochopit. Bohužel víc hlav víc ví,ale čím víc hlav, tím složitější je dobrání se jednoho společného závěru....

22. V jakém regionu bydlíte ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha4340,57 %40,19 %  
Středočeský1514,15 %14,02 %  
Moravskoselzský87,55 %7,48 %  
Olomoucký76,6 %6,54 %  
Jihomoravský76,6 %6,54 %  
Zlínský76,6 %6,54 %  
Jihočeský43,77 %3,74 %  
Královehradecký43,77 %3,74 %  
Karlovarský32,83 %2,8 %  
Liberecký32,83 %2,8 %  
Ústecký32,83 %2,8 %  
Pardubický21,89 %1,87 %  

Graf

23. Váš věk :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-253330,84 %30,84 %  
30-401715,89 %15,89 %  
20-251514,02 %14,02 %  
26-301211,21 %11,21 %  
31-4098,41 %8,41 %  
41 a více76,54 %6,54 %  
25-3065,61 %5,61 %  
40 a více43,74 %3,74 %  
16-2043,74 %3,74 %  

Graf

24. Vaše pohlaví ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6057,14 %56,07 %  
Muž4542,86 %42,06 %  

Graf

25. Chcete něco dodat? Chybí tu otázka? Podělte se o svůj věcný názor.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

ani ne

Asi ne. :-)

Fajn dotazník, teambuilding je akce která leckdy pomůže rozhýbat ledy ve firmě.

good luck !

chyby v dotazníku.... ty jsem zatím objevila u všech dotazníků, které jsem vyplňovala..

Možná tu není dotaz na profesi, zaměstnání

Myslím si, že teambulding je hodně dobrý a podporuje výkonost v práci.

Myslím, že tyto akce bomba, bezva, cool :-)

ne

Nevím, to musí vědět autor bakalářky. Neznám jeho osnovu. Když tak jsem na mailu milan.suchy@gmail.com

otázka 5) pracuji ve více týmech a jsem jak na pozici vedoucího, tak na pozici člena týmu - zvolil jsem člena týmu z hlediska vyšší četnosti otázky 6, 7, 9 10, 11 & 13) nebylo zřejmé, jestli mám posuzovat akce z pohledu lektorského nebo účastnického, neboť jsem zažil obě role a mnoho akcí v obou těchto rolích Pěkný den.

Po ukončení dotazníku, jdu Googlit co to vlastně je...

pokud bych měla možnost jet na teambuilding, jela bych /cca tak jednou ročně/; nepříjde mi to zbytečné; bohužel česká kancelář mé společnosti nic takového nepořádá ani se neptala zaměstnanců; možná bych nebyla jediná, kterou to zajímá

S teambildingem zkušenosti nemám, příště se koukej zeptat na něco normálního ty potvoro :).....Kamarád z čvut :)

skvělé téma na bakalářskou práci, hodně štěstí při práci

Teambuildungy mohou být realizovány i pro studenty, třídy apod., nejen pro pracovníky a členy týmu.

U otázky "V jakém regionu bydlíte?" je uveden Moravskoselzský kraj :( Jinak GL s Bakalářkou!!!

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte s teambuildingem osobní zkušenost?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účastník na otázku 4. Jaká byla pozice při této zkušenosti/tech ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Člen pracovní skupiny na otázku 5. V práci jste na pozici ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedoucí pracovní skupiny na otázku 5. V práci jste na pozici ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Jeli jste na akci s nějakým očekáváním?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jeli jste na akci s nějakým očekáváním?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Měli byste zájem si teambuildingovou akci zopakovat?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Měla akce vliv na rozvoj vaší pracovní skupiny ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Měla akce vliv na rozvoj vaší pracovní skupiny ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Byla diskuse během zpětné vazby řízena lektorem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Byla diskuse během zpětné vazby řízena lektorem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Byla součástí akce i pracovní část?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Byla součástí akce i pracovní část?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Byl účastníkům poskytnut alespoň orientační harmonogram již před akcí ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Byl účastníkům poskytnut alespoň orientační harmonogram již před akcí ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Byla účast na akci povinná ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Byla účast na akci povinná ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Domníváte se, že rozvoj skupiny i účastníků je omezen časovým úsekem po který probíhá akce samotná?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Domníváte se, že rozvoj skupiny i účastníků je omezen časovým úsekem po který probíhá akce samotná?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Myslíte si, že rozvoj týmu je přímo úměrný rozvoji jedinců ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Myslíte si, že rozvoj týmu je přímo úměrný rozvoji jedinců ?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neměl jsem příležitost na otázku 8. Proč zkušenost nemáte ?

5. V práci jste na pozici ?

 • odpověď Člen pracovní skupiny:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Byla součástí akce i pracovní část?

9. Měli byste zájem si teambuildingovou akci zopakovat?

 • odpověď Ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Měla akce vliv na rozvoj vaší pracovní skupiny ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Jeli jste na akci s nějakým očekáváním?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Byla účast na akci povinná ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Člen pracovní skupiny na otázku 5. V práci jste na pozici ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Byl účastníkům poskytnut alespoň orientační harmonogram již před akcí ?

10. Měla akce vliv na rozvoj vaší pracovní skupiny ?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Jeli jste na akci s nějakým očekáváním?

14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Byla diskuse během zpětné vazby řízena lektorem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?

15. Byla diskuse během zpětné vazby řízena lektorem?

 • odpověď ne:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem teambuilding ?

3. Máte s teambuildingem osobní zkušenost?

4. Jaká byla pozice při této zkušenosti/tech ?

5. V práci jste na pozici ?

6. Jeli jste na akci s nějakým očekáváním?

8. Proč zkušenost nemáte ?

9. Měli byste zájem si teambuildingovou akci zopakovat?

10. Měla akce vliv na rozvoj vaší pracovní skupiny ?

12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?

14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?

15. Byla diskuse během zpětné vazby řízena lektorem?

16. Byla součástí akce i pracovní část?

17. Byl účastníkům poskytnut alespoň orientační harmonogram již před akcí ?

18. Byla účast na akci povinná ?

19. Domníváte se, že rozvoj skupiny i účastníků je omezen časovým úsekem po který probíhá akce samotná?

20. Myslíte si, že rozvoj týmu je přímo úměrný rozvoji jedinců ?

22. V jakém regionu bydlíte ?

23. Váš věk :

24. Vaše pohlaví ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy s pojmem teambuilding ?

3. Máte s teambuildingem osobní zkušenost?

4. Jaká byla pozice při této zkušenosti/tech ?

5. V práci jste na pozici ?

6. Jeli jste na akci s nějakým očekáváním?

8. Proč zkušenost nemáte ?

9. Měli byste zájem si teambuildingovou akci zopakovat?

10. Měla akce vliv na rozvoj vaší pracovní skupiny ?

12. Měla akce vliv na rozvoj vaší osobnosti ?

14. Byl účastníkům akce nabídnut prostor pro zpětnou vazbu ?

15. Byla diskuse během zpětné vazby řízena lektorem?

16. Byla součástí akce i pracovní část?

17. Byl účastníkům poskytnut alespoň orientační harmonogram již před akcí ?

18. Byla účast na akci povinná ?

19. Domníváte se, že rozvoj skupiny i účastníků je omezen časovým úsekem po který probíhá akce samotná?

20. Myslíte si, že rozvoj týmu je přímo úměrný rozvoji jedinců ?

22. V jakém regionu bydlíte ?

23. Váš věk :

24. Vaše pohlaví ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Březina, M.Teambuilding - rozvoj týmu vs. jednotlivce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://teambuilding-rozvoj-tymu-vs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.