Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teambulding a jeho využití v komerční praxi

Teambulding a jeho využití v komerční praxi

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Pivoňková
Šetření:01. 03. 2010 - 11. 03. 2010
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):33 / 20.22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

S pojmem Teambuilding se v dnešní době setkáváme velmi často. Cílem toho dotazníku je zjistit, jaký vliv má teambuilding na zlepšení efekttivity týmové spolupráce a jaké jsou ohlasy na proběhnuté teambuildingové akce. Odpvědy získané z tohoto dotazníku budou dále použity a vyhodnoceny v praktické části mé diplomové práce na témtéma: "Tréninkové metody práce s lidmi a jejich využití v komerční praxi." Za vyplnění mého dotazníku předem všem děkuji.

Kateřina Pivoňková

 

Odpovědi respondentů

1. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 252352,27 %51,11 %  
26 - 331431,82 %31,11 %  
34 - 4149,09 %8,89 %  
42 - 4936,82 %6,67 %  

Graf

2. Žena/muž

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3884,44 %84,44 %  
Muž715,56 %15,56 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2863,64 %62,22 %  
Střední s maturitou1022,73 %22,22 %  
Vyšší odborná škola49,09 %8,89 %  
Gymnázium24,55 %4,44 %  

Graf

4. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec2659,09 %57,78 %  
Student1534,09 %33,33 %  
Živnostník/podnikatel12,27 %2,22 %  
Nezaměstnaný12,27 %2,22 %  
Mateřská dovolená12,27 %2,22 %  

Graf

5. Práce v týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3068,18 %66,67 %  
Ne1431,82 %31,11 %  

Graf

6. Z kolika členů je tým složen

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 a více1550 %33,33 %  
5516,67 %11,11 %  
3310 %6,67 %  
4310 %6,67 %  
7310 %6,67 %  
613,33 %2,22 %  

Graf

7. Vyhovuje počet členů týmu vaší práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2996,67 %64,44 %  
Ne13,33 %2,22 %  

Graf

8. Jak by podle vás měla vypadat ideální skladba týmu vzhledem k počtu členů

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro mojí práci to má specifickou odpověď...1100 %2,22 %  

Graf

9. Jak probíhá výběr členů do vašeho týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konkurz1550 %33,33 %  
Znalosti a dovednosti dané problematiky1136,67 %24,44 %  
Doporučení620 %13,33 %  
vybírají šéfové oddělení do jednotlivých projektů13,33 %2,22 %  
Zásluhy13,33 %2,22 %  

Graf

10. Je práce vašeho týmu ovlivněna typy osobností a temperamentem jednotlivých členů týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2686,67 %57,78 %  
Ne413,33 %8,89 %  

Graf

11. Jaké typy temperamentu ve vašem týmu převládají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik1765,38 %37,78 %  
Cholerik623,08 %13,33 %  
Flegmatik311,54 %6,67 %  

Graf

12. Odráží se jednotlivé typy osobností a temperamentu na efektivním fungování vašeho týmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1246,15 %26,67 %  
souhlasím1246,15 %26,67 %  
nevím13,85 %2,22 %  
spíše nesouhlasím13,85 %2,22 %  

Graf

13. Setkali jste se v praxi s rozdělením týmových rolí dle Belbina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2686,67 %57,78 %  
Ano413,33 %8,89 %  

Graf

14. Jaké role ve vešem týmu převládají

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Realizátor375 %6,67 %  
Týmový pracovník375 %6,67 %  
Vyhledávač zdrojů250 %4,44 %  
Usměrňovač125 %2,22 %  
Koordinátor125 %2,22 %  
Myslitel125 %2,22 %  
Vyhodnocovač125 %2,22 %  
Kompletovač125 %2,22 %  
Specialista125 %2,22 %  

Graf

15. Jaké role jsou podle vašeho názoru nejdůležitější pro správné fungování týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týmový pracovník375 %6,67 %  
Koordinátor375 %6,67 %  
Realizátor375 %6,67 %  
Myslitel250 %4,44 %  
Vyhledávač zdrojů250 %4,44 %  
Usměrňovač125 %2,22 %  
Vyhodnocovač125 %2,22 %  
Kompletovač125 %2,22 %  
Specialista125 %2,22 %  

Graf

16. Podle čeho jsou vytyčovány cíle práce ve vašem týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Orientace na podnikové cíle1963,33 %42,22 %  
Podle znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivých členů1446,67 %31,11 %  
Dle měřitelnosti a dosažitelnosti cíle310 %6,67 %  
jsou přesně dané pracovní pozicí člena týmu 13,33 %2,22 %  
dle potřeby13,33 %2,22 %  

Graf

17. Jak probíhá rozdělování úkolů ve vašem týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozdělení na podúkoly vhodné pro členy týmu dle znalostí, dovedností a zkušeností1963,33 %42,22 %  
Podílejí se všichni stejnou měrou930 %20 %  
Každý člen udělá pouze určitou část, výsledky se spojí826,67 %17,78 %  

Graf

18. Jakým způsobem probíhá komunikace mezi členy týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E - mail2376,67 %51,11 %  
Pravidelné schůze všech členů1963,33 %42,22 %  
Telefonicky1240 %26,67 %  
ICQ413,33 %8,89 %  
pravidelne schuzky pouze obcas13,33 %2,22 %  
communicator13,33 %2,22 %  
osobní kontakt13,33 %2,22 %  
po celou pracovní dobu osobně13,33 %2,22 %  
osobne13,33 %2,22 %  
Facebook13,33 %2,22 %  

Graf

19. Setkali jste se někdy s neochotou členů týmu podílet se na spolupráci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1653,33 %35,56 %  
Ne1446,67 %31,11 %  

Graf

20. Co bylo dle vašeho názoru důsledkem neochoty spolupráce

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná motivace1062,5 %22,22 %  
Osobní neshody s jinými členy týmu743,75 %15,56 %  
Nedostatečné znalosti, dovednosti, zkušenosti v oboru637,5 %13,33 %  
Komunikace531,25 %11,11 %  
lenost dělat něco navíc16,25 %2,22 %  

Graf

21. Co by podle vašeho názoru mohlo tuto neochotu spolupracovat z týmu odstranit

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávací programy a školení956,25 %20 %  
Komunikace850 %17,78 %  
Trénink v dané oblasti531,25 %11,11 %  
Koučink318,75 %6,67 %  
Teambuilding212,5 %4,44 %  
nadchnout se pro práci16,25 %2,22 %  
výpověď16,25 %2,22 %  
motivovat lidi ke spolupráci16,25 %2,22 %  

Graf

22. Teambuilding - co si pod pojmem představujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vylepšení mezilidských vztahů a sociální integrace2965,91 %64,44 %  
Hry a programy, které pomáhají vylepšit atmosféru v týmu2965,91 %64,44 %  
Budování týmu1534,09 %33,33 %  
je to pěkná píčovina12,27 %2,22 %  
ztráta času, stavění jednotlivců do nepřirozených 12,27 %2,22 %  

Graf

23. První setkání s teambuildingem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní2250 %48,89 %  
Internet715,91 %15,56 %  
Literatura715,91 %15,56 %  
Doporučení36,82 %6,67 %  
Interner12,27 %2,22 %  
kamarádi12,27 %2,22 %  
teď12,27 %2,22 %  
škola12,27 %2,22 %  
přednášky a semináře ve škole, skripta12,27 %2,22 %  

Graf

24. Teambuildingu jsem se zúčastnil (a) osobně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2659,09 %57,78 %  
Ne1840,91 %40 %  

Graf

25. Teambuilding byl

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výbornýotázka č. 27, Chvalitebnýotázka č. 27, Dobrýotázka č. 27, Dostatečnýotázka č. 27, Nedostatečnýotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebný934,62 %20 %  
Výborný830,77 %17,78 %  
Dobrý623,08 %13,33 %  
Dostatečný27,69 %4,44 %  
Nedostatečný13,85 %2,22 %  

Graf

26. Stručně charakterizujte nedostatky teambuildingu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něvěřím, že tato metoda má poz. vliv na team1100 %2,22 %  

Graf

27. Setkali jste se během teamuildingu s negativním vztahem z pohledu zúčastněných

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1557,69 %33,33 %  
Ne1142,31 %24,44 %  

Graf

28. Negativní vztah k teambuildingu byl z důvodu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Donucení se programu zúčastnit746,67 %15,56 %  
Neochota se do programu zapojit746,67 %15,56 %  
Nevhodně zvolený program celé akce533,33 %11,11 %  
Časová náročnost320 %6,67 %  
špatný vedoucí16,67 %2,22 %  

Graf

29. Kterým programům dáváte přednost z nabídek jednotlivých teambuildingových agentur

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hry726,92 %15,56 %  
Sportovní programy623,08 %13,33 %  
Adrenalinové programy519,23 %11,11 %  
Stopování27,69 %4,44 %  
relaxační pobyty13,85 %2,22 %  
Jen ty, které mají přesah do psy/soc oblasti. 13,85 %2,22 %  
kombinace13,85 %2,22 %  
žádné13,85 %2,22 %  
je mi to jedno13,85 %2,22 %  
Setkání se zajímavými lidmi13,85 %2,22 %  

Graf

30. Hlavní kritéria volby teambuildinové agentury

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabízené programy2076,92 %44,44 %  
Cena311,54 %6,67 %  
Dostupnost a ubytování27,69 %4,44 %  
nevím, nezařizuji13,85 %2,22 %  

Graf

31. Myslíte si, že byl teambuilding pro váš tým přínosem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 32, Neotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2284,62 %48,89 %  
Ne415,38 %8,89 %  

Graf

32. Co se díky teambuildingu zlepšilo

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vztahy na pracovišti1881,82 %40 %  
Celková spolupráce v týmu1254,55 %26,67 %  
Komunikace1150 %24,44 %  
Důvěra mezi jednotlivci1045,45 %22,22 %  
Odstraněny bariéry a konflikty836,36 %17,78 %  
Motivace k práci418,18 %8,89 %  
Kreativní myšlení313,64 %6,67 %  
Odtraněny bariéry a konflikty29,09 %4,44 %  
účinek cca na půl roku14,55 %2,22 %  

Graf

33. Doporučili byste teambuilding jako vhodnou tréninkovou metodu ostatním týmům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2596,15 %55,56 %  
ne13,85 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pivoňková, K.Teambulding a jeho využití v komerční praxi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://teambulding-a-jeho-vyuziti-v-komercni-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.