Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teambulding a jeho využití v komerční praxi

Teambulding a jeho využití v komerční praxi

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Pivoňková
Šetření:01. 03. 2010 - 11. 03. 2010
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):33 / 20.22
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

S pojmem Teambuilding se v dnešní době setkáváme velmi často. Cílem toho dotazníku je zjistit, jaký vliv má teambuilding na zlepšení efekttivity týmové spolupráce a jaké jsou ohlasy na proběhnuté teambuildingové akce. Odpvědy získané z tohoto dotazníku budou dále použity a vyhodnoceny v praktické části mé diplomové práce na témtéma: "Tréninkové metody práce s lidmi a jejich využití v komerční praxi." Za vyplnění mého dotazníku předem všem děkuji.

Kateřina Pivoňková

 

Odpovědi respondentů

1. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 252352,27 %51,11 %  
26 - 331431,82 %31,11 %  
34 - 4149,09 %8,89 %  
42 - 4936,82 %6,67 %  

Graf

2. Žena/muž

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3884,44 %84,44 %  
Muž715,56 %15,56 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2863,64 %62,22 %  
Střední s maturitou1022,73 %22,22 %  
Vyšší odborná škola49,09 %8,89 %  
Gymnázium24,55 %4,44 %  

Graf

4. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec2659,09 %57,78 %  
Student1534,09 %33,33 %  
Živnostník/podnikatel12,27 %2,22 %  
Nezaměstnaný12,27 %2,22 %  
Mateřská dovolená12,27 %2,22 %  

Graf

5. Práce v týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3068,18 %66,67 %  
Ne1431,82 %31,11 %  

Graf

6. Z kolika členů je tým složen

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 a více1550 %33,33 %  
5516,67 %11,11 %  
3310 %6,67 %  
4310 %6,67 %  
7310 %6,67 %  
613,33 %2,22 %  

Graf

7. Vyhovuje počet členů týmu vaší práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2996,67 %64,44 %  
Ne13,33 %2,22 %  

Graf

8. Jak by podle vás měla vypadat ideální skladba týmu vzhledem k počtu členů

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro mojí práci to má specifickou odpověď...1100 %2,22 %  

Graf

9. Jak probíhá výběr členů do vašeho týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konkurz1550 %33,33 %  
Znalosti a dovednosti dané problematiky1136,67 %24,44 %  
Doporučení620 %13,33 %  
vybírají šéfové oddělení do jednotlivých projektů13,33 %2,22 %  
Zásluhy13,33 %2,22 %  

Graf

10. Je práce vašeho týmu ovlivněna typy osobností a temperamentem jednotlivých členů týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2686,67 %57,78 %  
Ne413,33 %8,89 %  

Graf

11. Jaké typy temperamentu ve vašem týmu převládají

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik1765,38 %37,78 %  
Cholerik623,08 %13,33 %  
Flegmatik311,54 %6,67 %  

Graf

12. Odráží se jednotlivé typy osobností a temperamentu na efektivním fungování vašeho týmu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1246,15 %26,67 %  
souhlasím1246,15 %26,67 %  
nevím13,85 %2,22 %  
spíše nesouhlasím13,85 %2,22 %  

Graf

13. Setkali jste se v praxi s rozdělením týmových rolí dle Belbina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2686,67 %57,78 %  
Ano413,33 %8,89 %  

Graf

14. Jaké role ve vešem týmu převládají

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Realizátor375 %6,67 %  
Týmový pracovník375 %6,67 %  
Vyhledávač zdrojů250 %4,44 %  
Usměrňovač125 %2,22 %  
Koordinátor125 %2,22 %  
Myslitel125 %2,22 %  
Vyhodnocovač125 %2,22 %  
Kompletovač125 %2,22 %  
Specialista125 %2,22 %  

Graf

15. Jaké role jsou podle vašeho názoru nejdůležitější pro správné fungování týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týmový pracovník375 %6,67 %  
Koordinátor375 %6,67 %  
Realizátor375 %6,67 %  
Myslitel250 %4,44 %  
Vyhledávač zdrojů250 %4,44 %  
Usměrňovač125 %2,22 %  
Vyhodnocovač125 %2,22 %  
Kompletovač125 %2,22 %  
Specialista125 %2,22 %  

Graf

16. Podle čeho jsou vytyčovány cíle práce ve vašem týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Orientace na podnikové cíle1963,33 %42,22 %  
Podle znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivých členů1446,67 %31,11 %  
Dle měřitelnosti a dosažitelnosti cíle310 %6,67 %  
jsou přesně dané pracovní pozicí člena týmu 13,33 %2,22 %  
dle potřeby13,33 %2,22 %  

Graf

17. Jak probíhá rozdělování úkolů ve vašem týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozdělení na podúkoly vhodné pro členy týmu dle znalostí, dovedností a zkušeností1963,33 %42,22 %  
Podílejí se všichni stejnou měrou930 %20 %  
Každý člen udělá pouze určitou část, výsledky se spojí826,67 %17,78 %  

Graf

18. Jakým způsobem probíhá komunikace mezi členy týmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
E - mail2376,67 %51,11 %  
Pravidelné schůze všech členů1963,33 %42,22 %  
Telefonicky1240 %26,67 %  
ICQ413,33 %8,89 %  
pravidelne schuzky pouze obcas13,33 %2,22 %  
communicator13,33 %2,22 %  
osobní kontakt13,33 %2,22 %  
po celou pracovní dobu osobně13,33 %2,22 %  
osobne13,33 %2,22 %  
Facebook13,33 %2,22 %  

Graf

19. Setkali jste se někdy s neochotou členů týmu podílet se na spolupráci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1653,33 %35,56 %  
Ne1446,67 %31,11 %  

Graf

20. Co bylo dle vašeho názoru důsledkem neochoty spolupráce

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná motivace1062,5 %22,22 %  
Osobní neshody s jinými členy týmu743,75 %15,56 %  
Nedostatečné znalosti, dovednosti, zkušenosti v oboru637,5 %13,33 %  
Komunikace531,25 %11,11 %  
lenost dělat něco navíc16,25 %2,22 %  

Graf

21. Co by podle vašeho názoru mohlo tuto neochotu spolupracovat z týmu odstranit

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávací programy a školení956,25 %20 %  
Komunikace850 %17,78 %  
Trénink v dané oblasti531,25 %11,11 %  
Koučink318,75 %6,67 %  
Teambuilding212,5 %4,44 %  
nadchnout se pro práci16,25 %2,22 %  
výpověď16,25 %2,22 %  
motivovat lidi ke spolupráci16,25 %2,22 %  

Graf

22. Teambuilding - co si pod pojmem představujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vylepšení mezilidských vztahů a sociální integrace2965,91 %64,44 %  
Hry a programy, které pomáhají vylepšit atmosféru v týmu2965,91 %64,44 %  
Budování týmu1534,09 %33,33 %  
je to pěkná píčovina12,27 %2,22 %  
ztráta času, stavění jednotlivců do nepřirozených 12,27 %2,22 %  

Graf

23. První setkání s teambuildingem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní2250 %48,89 %  
Internet715,91 %15,56 %  
Literatura715,91 %15,56 %  
Doporučení36,82 %6,67 %  
Interner12,27 %2,22 %  
kamarádi12,27 %2,22 %  
teď12,27 %2,22 %  
škola12,27 %2,22 %  
přednášky a semináře ve škole, skripta12,27 %2,22 %  

Graf

24. Teambuildingu jsem se zúčastnil (a) osobně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2659,09 %57,78 %  
Ne1840,91 %40 %  

Graf

25. Teambuilding byl

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Výbornýotázka č. 27, Chvalitebnýotázka č. 27, Dobrýotázka č. 27, Dostatečnýotázka č. 27, Nedostatečnýotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebný934,62 %20 %  
Výborný830,77 %17,78 %  
Dobrý623,08 %13,33 %  
Dostatečný27,69 %4,44 %  
Nedostatečný13,85 %2,22 %  

Graf

26. Stručně charakterizujte nedostatky teambuildingu

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něvěřím, že tato metoda má poz. vliv na team1100 %2,22 %  

Graf

27. Setkali jste se během teamuildingu s negativním vztahem z pohledu zúčastněných

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1557,69 %33,33 %  
Ne1142,31 %24,44 %  

Graf

28. Negativní vztah k teambuildingu byl z důvodu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Donucení se programu zúčastnit746,67 %15,56 %  
Neochota se do programu zapojit746,67 %15,56 %  
Nevhodně zvolený program celé akce533,33 %11,11 %  
Časová náročnost320 %6,67 %  
špatný vedoucí16,67 %2,22 %  

Graf

29. Kterým programům dáváte přednost z nabídek jednotlivých teambuildingových agentur

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hry726,92 %15,56 %  
Sportovní programy623,08 %13,33 %  
Adrenalinové programy519,23 %11,11 %  
Stopování27,69 %4,44 %  
relaxační pobyty13,85 %2,22 %  
Jen ty, které mají přesah do psy/soc oblasti. 13,85 %2,22 %  
kombinace13,85 %2,22 %  
žádné13,85 %2,22 %  
je mi to jedno13,85 %2,22 %  
Setkání se zajímavými lidmi13,85 %2,22 %  

Graf

30. Hlavní kritéria volby teambuildinové agentury

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabízené programy2076,92 %44,44 %  
Cena311,54 %6,67 %  
Dostupnost a ubytování27,69 %4,44 %  
nevím, nezařizuji13,85 %2,22 %  

Graf

31. Myslíte si, že byl teambuilding pro váš tým přínosem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 32, Neotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2284,62 %48,89 %  
Ne415,38 %8,89 %  

Graf

32. Co se díky teambuildingu zlepšilo

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vztahy na pracovišti1881,82 %40 %  
Celková spolupráce v týmu1254,55 %26,67 %  
Komunikace1150 %24,44 %  
Důvěra mezi jednotlivci1045,45 %22,22 %  
Odstraněny bariéry a konflikty836,36 %17,78 %  
Motivace k práci418,18 %8,89 %  
Kreativní myšlení313,64 %6,67 %  
Odtraněny bariéry a konflikty29,09 %4,44 %  
účinek cca na půl roku14,55 %2,22 %  

Graf

33. Doporučili byste teambuilding jako vhodnou tréninkovou metodu ostatním týmům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2596,15 %55,56 %  
ne13,85 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pivoňková, K.Teambulding a jeho využití v komerční praxi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://teambulding-a-jeho-vyuziti-v-komercni-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.