Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Technické silniční kontroly motorových vozidel

Technické silniční kontroly motorových vozidel

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ludek Hubacek
Šetření:10. 03. 2015 - 24. 03. 2015
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit stav informovanosti o technických silničních kontrolách a názor na jejich funkčnost.

Dotazník je určen především pro vlastníky řidičského oprávnění a to alespoň jedné z těchto skupin:

 C1, C, CE, D1, D, DE

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-45 let834,78 %34,78 %  
18 – 25 let834,78 %34,78 %  
45-65 let521,74 %21,74 %  
65 let a více28,7 %8,7 %  

Graf

2. Kolik kilometrů za rok přibližně najezdíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 50 000 km1356,52 %56,52 %  
Do 10 000 km730,43 %30,43 %  
Do 100 000 km28,7 %8,7 %  
Nad 100 000 km14,35 %4,35 %  

Graf

3. Jaké vlastníte skupiny řidičského oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skupina C1565,22 %65,22 %  
Skupina D313,04 %13,04 %  
Skupina D+E313,04 %13,04 %  
Skupina C +E28,7 %8,7 %  

Graf

4. Podrobil jste se někdy technické silniční kontrole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1356,52 %56,52 %  
Ano1043,48 %43,48 %  

Graf

5. Jaké byly na vozidle nebo přípojném vozidle zjištěny závady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné1460,87 %60,87 %  
Lehké626,09 %26,09 %  
Nebezpečné28,7 %8,7 %  
Vážné14,35 %4,35 %  

Graf

6. Věděl jste před technickou silniční kontrolu o těchto závadách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1356,52 %56,52 %  
Ano1043,48 %43,48 %  

Graf

7. Upozornil jste provozovatele vozidla, před provedením technické silniční kontroly na tyto závady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1773,91 %73,91 %  
Ano626,09 %26,09 %  

Graf

8. Byly tyto závady po provedení technické silniční kontroly odstraněny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne939,13 %39,13 %  
Ano730,43 %30,43 %  
Nevím730,43 %30,43 %  

Graf

9. Jaká si myslíte, že je kvalita provedení technických silničních kontrol v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá1565,22 %65,22 %  
Nevyhovující730,43 %30,43 %  
Výborná14,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hubacek, L.Technické silniční kontroly motorových vozidel (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://technicke-silnicni-kontroly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.