Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Techniky tímového rozhodovania

Techniky tímového rozhodovania

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Novak
Šetření:27. 02. 2009 - 27. 03. 2009
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.87
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky budú použité pre zhotovenie diplomovej práce na tému "Techniky tímového rozhodovania". Prieskum je zameraný na zistenie miery uplatňovania jednotlivých techník a metód tímového rozhodovania vo firemnej praxi.

Odpovědi respondentů

1. Koľko zamestnancov má Vaša firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
viac ako 250533,33 %33,33 %  
1 - 10426,67 %26,67 %  
11 - 50426,67 %26,67 %  
51 - 250213,33 %13,33 %  

Graf

2. V akej oblasti Vaša firma pôsobí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby15100 %100 %  

Graf

3. Akú formu rozhodovania uprednostňujete vo Vašej firme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skôr tímovú533,33 %33,33 %  
Oboje533,33 %33,33 %  
Skôr individuálnu320 %20 %  
Iba individuálnu16,67 %6,67 %  
Iba tímovú16,67 %6,67 %  

Graf

4. Tímové rozhodovanie vo Vašej firme je skôr:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
založené na hľadaní konsenzu640 %40 %  
neformálne640 %40 %  
založené na kreatívnosti426,67 %26,67 %  
formálne320 %20 %  
založené na rovnakých zaužívaných postupoch320 %20 %  

Graf

5. Ako často prebiehajú vo Vašej firme stretnutia, kde sa využíva tímové rozhodovanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Týždenne746,67 %46,67 %  
Kvartálne426,67 %26,67 %  
Denne213,33 %13,33 %  
Mesačne213,33 %13,33 %  

Graf

6. Ktoré techniky tímového rozhodovania bežne uplatňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brainstorming13100 %86,67 %  
Technika kriteriálneho hodnotenia323,08 %20 %  
Delfská metóda17,69 %6,67 %  

Graf

7. Ako často využívate techniky tímového rozhodovania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často746,67 %46,67 %  
Zriedkavo746,67 %46,67 %  
Vždy (pri každom rozhodovaní)16,67 %6,67 %  

Graf

8. Sú uplatňované techniky dostatočne kreatívne (t.j. prinášajú vždy nové riešenia)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Niekedy1173,33 %73,33 %  
Áno426,67 %26,67 %  

Graf

9. Ako často využívate pomoc externých odborníkov pri dôležitom tímovom rozhodovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zriedkavo1066,67 %66,67 %  
Nikdy320 %20 %  
Často213,33 %13,33 %  

Graf

10. V ktorých z nasledujúcich oblastí vykonala Vaša firma v predošlom roku nejaké tímové rozhodnutia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stratégia960 %60 %  
Marketing960 %60 %  
Ľudské zdroje853,33 %53,33 %  
Informačné technológie853,33 %53,33 %  
Obchod746,67 %46,67 %  
Financie640 %40 %  
Výroba16,67 %6,67 %  

Graf

11. Na akej úrovni sa prijímajú rozhodnutia z jednotlivých oblastí, ktoré vznikli ako výsledok tímového rozhodovania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredný manažment853,33 %53,33 %  
Majiteľ, Konateľ, Top manažment533,33 %33,33 %  
Jednotlivé oddelenia, zamestnanci213,33 %13,33 %  

Graf

12. Ktorá z foriem rozhodovania prináša pre Vašu firmu lepšie výsledky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tímová (skupinová)1173,33 %73,33 %  
Individuálna426,67 %26,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Novak, D.Techniky tímového rozhodovania (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://technikytimovehorozhodovania.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.