Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teenageři z neúplných a doplněných rodin

Teenageři z neúplných a doplněných rodin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Mikulíková
Šetření:20. 04. 2013 - 25. 04. 2013
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):36 / 35.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro teenagery od 13let  do ukončení střední školy či středního odborného učiliště, kteří žijí pouze s jedním rodičem, nebo s jedním vlastním a druhým nevlastním rodičem.

Toto šetření bude podkladem pro výzkum mé Bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
171117,74 %17,74 %  
191016,13 %16,13 %  
161016,13 %16,13 %  
18812,9 %12,9 %  
2358,06 %8,06 %  
1546,45 %6,45 %  
2046,45 %6,45 %  
1434,84 %4,84 %  
2123,23 %3,23 %  
1323,23 %3,23 %  
ostatní odpovědi 25
42
28
34,84 %4,84 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:17.96
Minimum:14
Maximum:23
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.24
Směrodatná odchylka:2.29
Medián:18
Modus:17

Graf

2. Rodič odešel když mi bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 a později1727,42 %27,42 %  
4-61524,19 %24,19 %  
7-111422,58 %22,58 %  
0-31219,35 %19,35 %  
Před narozením46,45 %6,45 %  

Graf

3. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4572,58 %72,58 %  
Muž1727,42 %27,42 %  

Graf

4. Žiji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s vlastní matkou3150 %50 %  
s vlastní matkou a nevlastním otcem1320,97 %20,97 %  
s vlastním otcem a nevlastní matkou58,06 %8,06 %  
ve střídavé péči34,84 %4,84 %  
sama23,23 %3,23 %  
Pěstouncké péče u prarodičů11,61 %1,61 %  
s vlastní matkou, má přítele, který u nás nebydlí, chodí jen někdy.11,61 %1,61 %  
sám11,61 %1,61 %  
S vlastní matkou a jejím přítelem11,61 %1,61 %  
Žila jsem s mámou, dnes už s přítelem.11,61 %1,61 %  
s vlastním otcem11,61 %1,61 %  
S vlastní matkou a vlastní babičkou11,61 %1,61 %  
s vlastní matkou a vlastním otcem11,61 %1,61 %  

Graf

5. Rodiče:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou rozvedení4369,35 %69,35 %  
nebyli sezdaní914,52 %14,52 %  
rodič zemřel69,68 %9,68 %  
nejsou rozvedení, ale nežijí spolu34,84 %4,84 %  
jsou spolu 11,61 %1,61 %  

Graf

6. Přál(a) by sis bydlet s vlastní mámou i vlastním tátou v jedné domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3251,61 %51,61 %  
ano1829,03 %29,03 %  
nevím1219,35 %19,35 %  

Graf

7. Myslíš, že by se ti žilo lépe, kdyby rodič neodešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2743,55 %43,55 %  
ano1829,03 %29,03 %  
nevím1727,42 %27,42 %  

Graf

8. Stýkáš se s rodičem, který odešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3251,61 %51,61 %  
ne3048,39 %48,39 %  

Graf

9. Zlobíš se na rodiče, který odešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3962,9 %62,9 %  
ano1625,81 %25,81 %  
nevím711,29 %11,29 %  

Graf

10. Zlobíš se na rodiče, se kterým bydlíš, že druhý rodič odešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5487,1 %87,1 %  
nevím58,06 %8,06 %  
ano34,84 %4,84 %  

Graf

11. Je ti líto, že nežiješ v úplné rodině s vlastní mámou i vlastním tátou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3454,84 %54,84 %  
ne1524,19 %24,19 %  
nevím1320,97 %20,97 %  

Graf

12. Zdá se ti, že je vlastní rodič se kterým bydlíš lepší, než ten který odešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2845,16 %45,16 %  
nevím2235,48 %35,48 %  
ne1219,35 %19,35 %  

Graf

13. Stydíš se za to, že nežiješ s vlastní matkou i vlastním otcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5487,1 %87,1 %  
ano812,9 %12,9 %  

Graf

14. Mluví vlastní rodič se kterým bydlíš o tom, který odešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3556,45 %56,45 %  
ne2743,55 %43,55 %  

Graf

15. Pokud ano, mluví o něm hezky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2142 %33,87 %  
nevím1632 %25,81 %  
ano1326 %20,97 %  

Graf

16. Mluví rodič, který odešel o tom, se kterým bydlíš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4166,13 %66,13 %  
ano2133,87 %33,87 %  

Graf

17. Pokud ano, mluví o něm hezky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1639,02 %25,81 %  
nevím1434,15 %22,58 %  
ano1126,83 %17,74 %  

Graf

18. Ví tvoji přátelé o tom, že nežiješ s vlastní matkou a vlastním otcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5487,1 %87,1 %  
nevím69,68 %9,68 %  
ne23,23 %3,23 %  

Graf

19. Chtěl(a) by ses někdy oženit/vdát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4572,58 %72,58 %  
ne914,52 %14,52 %  
nevím812,9 %12,9 %  

Graf

20. Myslíš si, že je to i tvoje vina, že rodič odešel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5283,87 %83,87 %  
nevím812,9 %12,9 %  
ano23,23 %3,23 %  

Graf

21. Je ti jedno, že nežiješ s vlastní matkou i vlastním otcem v jedné domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3556,45 %56,45 %  
ano2743,55 %43,55 %  

Graf

22. Myslíš si, že tě má vlastní rodič, který odešel, rád?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2946,77 %46,77 %  
nevím1727,42 %27,42 %  
ne1625,81 %25,81 %  

Graf

23. Myslíš, že tě má rád vlastní rodič, se kterým bydlíš?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5487,1 %87,1 %  
nevím46,45 %6,45 %  
ne46,45 %6,45 %  

Graf

24. Je ti někdy smutno, že nežiješ s oběma vlastními rodiči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4166,13 %66,13 %  
ne2133,87 %33,87 %  

Graf

25. Zdá se ti často, že jsi opuštěný(á)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3759,68 %59,68 %  
ano2540,32 %40,32 %  

Graf

26. Jsi sám/sama se sebou spokojený(á)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3353,23 %53,23 %  
nevím1524,19 %24,19 %  
ne1422,58 %22,58 %  

Graf

27. Máš zkušenosti s cigaretami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.2337,1 %37,1 %  
Jednou, či dvakrát jsem to zkusil(a).1625,81 %25,81 %  
Ano, kouřím.1422,58 %22,58 %  
Občas si dám.914,52 %14,52 %  

Graf

28. Máš zkušenosti s alkoholem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas si dám.3658,06 %58,06 %  
Jednou, či dvakrát jsem to zkusil(a).1219,35 %19,35 %  
Ne.1016,13 %16,13 %  
Ano, piji často.46,45 %6,45 %  

Graf

29. Máš zkušenosti s tvrdými drogami (LSD, Extáze, Heroin...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5487,1 %87,1 %  
Občas si dám.34,84 %4,84 %  
Ano.34,84 %4,84 %  
Jednou, či dvakrát jsem to zkusil(a).23,23 %3,23 %  

Graf

30. Máš zkušenosti s marihuanou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.3454,84 %54,84 %  
Jednou, či dvakrát jsem to zkusil(a).1829,03 %29,03 %  
Občas si dám.914,52 %14,52 %  
Ano, hulím.11,61 %1,61 %  

Graf

31. Myslíš si, že sex patří jen do manželství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3861,29 %61,29 %  
ano1930,65 %30,65 %  
nevím58,06 %8,06 %  

Graf

32. Spal(a) bys s někým „jen tak pro zábavu“, aniž bys s ní(m) chtěl(a) žít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3556,45 %56,45 %  
ano1930,65 %30,65 %  
nevím812,9 %12,9 %  

Graf

33. Myslíš si, že sex k něčemu zavazuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3556,45 %56,45 %  
ne2540,32 %40,32 %  
nevím23,23 %3,23 %  

Graf

34. Míváš dobré vysvědčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš ano, sem tam trojka.2641,94 %41,94 %  
Ano, jedničky, dvojky.2032,26 %32,26 %  
Spíš ne, mám i čtverky.1422,58 %22,58 %  
Ne, někdy propadám.23,23 %3,23 %  

Graf

35. Chtěl(a) bys někdy s někým žít „na hromádce“ (žít v jedné domácnosti, ale nebýt manželi)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2845,16 %45,16 %  
ano2133,87 %33,87 %  
nevím1320,97 %20,97 %  

Graf

36. Jakou známkou bys celkově ohodnotil(a) svou rodinu?

Jako ve škole 1 - nejlepší, 5 - nejhorší.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32540,32 %40,32 %  
21829,03 %29,03 %  
11117,74 %17,74 %  
458,06 %8,06 %  
534,84 %4,84 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.48
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Přál(a) by sis bydlet s vlastní mámou i vlastním tátou v jedné domácnosti?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Je ti líto, že nežiješ v úplné rodině s vlastní mámou i vlastním tátou?

9. Zlobíš se na rodiče, který odešel?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Pokud ano, mluví o něm hezky?

24. Je ti někdy smutno, že nežiješ s oběma vlastními rodiči?

 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Je ti líto, že nežiješ v úplné rodině s vlastní mámou i vlastním tátou?

25. Zdá se ti často, že jsi opuštěný(á)?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Je ti líto, že nežiješ v úplné rodině s vlastní mámou i vlastním tátou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Je ti někdy smutno, že nežiješ s oběma vlastními rodiči?

27. Máš zkušenosti s cigaretami?

 • odpověď Ne.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 28. Máš zkušenosti s alkoholem?

30. Máš zkušenosti s marihuanou?

 • odpověď Ne.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 28. Máš zkušenosti s alkoholem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 27. Máš zkušenosti s cigaretami?

31. Myslíš si, že sex patří jen do manželství?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, kouřím. na otázku 27. Máš zkušenosti s cigaretami?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Rodič odešel když mi bylo:

3. Jsem:

4. Žiji:

5. Rodiče:

6. Přál(a) by sis bydlet s vlastní mámou i vlastním tátou v jedné domácnosti?

7. Myslíš, že by se ti žilo lépe, kdyby rodič neodešel?

8. Stýkáš se s rodičem, který odešel?

9. Zlobíš se na rodiče, který odešel?

10. Zlobíš se na rodiče, se kterým bydlíš, že druhý rodič odešel?

11. Je ti líto, že nežiješ v úplné rodině s vlastní mámou i vlastním tátou?

12. Zdá se ti, že je vlastní rodič se kterým bydlíš lepší, než ten který odešel?

13. Stydíš se za to, že nežiješ s vlastní matkou i vlastním otcem?

14. Mluví vlastní rodič se kterým bydlíš o tom, který odešel?

15. Pokud ano, mluví o něm hezky?

16. Mluví rodič, který odešel o tom, se kterým bydlíš?

17. Pokud ano, mluví o něm hezky?

18. Ví tvoji přátelé o tom, že nežiješ s vlastní matkou a vlastním otcem?

19. Chtěl(a) by ses někdy oženit/vdát?

20. Myslíš si, že je to i tvoje vina, že rodič odešel?

21. Je ti jedno, že nežiješ s vlastní matkou i vlastním otcem v jedné domácnosti?

22. Myslíš si, že tě má vlastní rodič, který odešel, rád?

23. Myslíš, že tě má rád vlastní rodič, se kterým bydlíš?

24. Je ti někdy smutno, že nežiješ s oběma vlastními rodiči?

25. Zdá se ti často, že jsi opuštěný(á)?

26. Jsi sám/sama se sebou spokojený(á)?

27. Máš zkušenosti s cigaretami?

28. Máš zkušenosti s alkoholem?

29. Máš zkušenosti s tvrdými drogami (LSD, Extáze, Heroin...)?

30. Máš zkušenosti s marihuanou?

31. Myslíš si, že sex patří jen do manželství?

32. Spal(a) bys s někým „jen tak pro zábavu“, aniž bys s ní(m) chtěl(a) žít?

33. Myslíš si, že sex k něčemu zavazuje?

34. Míváš dobré vysvědčení?

35. Chtěl(a) bys někdy s někým žít „na hromádce“ (žít v jedné domácnosti, ale nebýt manželi)?

36. Jakou známkou bys celkově ohodnotil(a) svou rodinu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Rodič odešel když mi bylo:

3. Jsem:

4. Žiji:

5. Rodiče:

6. Přál(a) by sis bydlet s vlastní mámou i vlastním tátou v jedné domácnosti?

7. Myslíš, že by se ti žilo lépe, kdyby rodič neodešel?

8. Stýkáš se s rodičem, který odešel?

9. Zlobíš se na rodiče, který odešel?

10. Zlobíš se na rodiče, se kterým bydlíš, že druhý rodič odešel?

11. Je ti líto, že nežiješ v úplné rodině s vlastní mámou i vlastním tátou?

12. Zdá se ti, že je vlastní rodič se kterým bydlíš lepší, než ten který odešel?

13. Stydíš se za to, že nežiješ s vlastní matkou i vlastním otcem?

14. Mluví vlastní rodič se kterým bydlíš o tom, který odešel?

15. Pokud ano, mluví o něm hezky?

16. Mluví rodič, který odešel o tom, se kterým bydlíš?

17. Pokud ano, mluví o něm hezky?

18. Ví tvoji přátelé o tom, že nežiješ s vlastní matkou a vlastním otcem?

19. Chtěl(a) by ses někdy oženit/vdát?

20. Myslíš si, že je to i tvoje vina, že rodič odešel?

21. Je ti jedno, že nežiješ s vlastní matkou i vlastním otcem v jedné domácnosti?

22. Myslíš si, že tě má vlastní rodič, který odešel, rád?

23. Myslíš, že tě má rád vlastní rodič, se kterým bydlíš?

24. Je ti někdy smutno, že nežiješ s oběma vlastními rodiči?

25. Zdá se ti často, že jsi opuštěný(á)?

26. Jsi sám/sama se sebou spokojený(á)?

27. Máš zkušenosti s cigaretami?

28. Máš zkušenosti s alkoholem?

29. Máš zkušenosti s tvrdými drogami (LSD, Extáze, Heroin...)?

30. Máš zkušenosti s marihuanou?

31. Myslíš si, že sex patří jen do manželství?

32. Spal(a) bys s někým „jen tak pro zábavu“, aniž bys s ní(m) chtěl(a) žít?

33. Myslíš si, že sex k něčemu zavazuje?

34. Míváš dobré vysvědčení?

35. Chtěl(a) bys někdy s někým žít „na hromádce“ (žít v jedné domácnosti, ale nebýt manželi)?

36. Jakou známkou bys celkově ohodnotil(a) svou rodinu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mikulíková, L.Teenageři z neúplných a doplněných rodin (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://teenageri-z-neuplnych-rodin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.