Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Těhotenství a návykové látky

Těhotenství a návykové látky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Ženíšková
Šetření:15. 04. 2015 - 18. 04. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou sloužit k vyhodnocení bakalářské práce. Dotazník je anonymní. Je určený všem těhotným ženám; ale mohou ho taktéž vyplnit ženy, které již byly těhotné v minulosti, avšak na otázky budou odpovídat, jako v době, kdy byly těhotné. Mnohokrát děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3939 %39 %  
vysokoškolské3737 %37 %  
vyšší odborné1818 %18 %  
vyučení55 %5 %  
základní11 %1 %  

Graf

2. Měla jste před otěhotněním stálé zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9898 %98 %  
ne22 %2 %  

Graf

3. Postačuje Vám Váš celkový měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6565 %65 %  
pouze na zajištění základních životních potřeb2323 %23 %  
ne1212 %12 %  

Graf

4. Žijete s partnerem, se kterým čekáte potomka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9595 %95 %  
ne55 %5 %  

Graf

5. Snažíte se v průběhu těhotenství dodržovat zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5050 %50 %  
ano3636 %36 %  
občas1010 %10 %  
spíše ne44 %4 %  

Graf

6. Chodíte na pravidelné gynekologicko-porodnické prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9797 %97 %  
většinou ano33 %3 %  

Graf

7. Sportujete v průběhu těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5959 %59 %  
ano, věnuji se sportovním aktivitám vhodným pro těhotné3434 %34 %  
ano, sportuji stejně jako před otěhotněním77 %7 %  

Graf

8. Jíte vyváženou a pestrou stravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7171 %71 %  
ano1919 %19 %  
spíše ne99 %9 %  
ne11 %1 %  

Graf

9. Kouříte v průběhu těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7777 %77 %  
občas1313 %13 %  
pouze na začátku gravidity77 %7 %  
ano33 %3 %  

Graf

10. Pijete alkohol v průběhu těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7171 %71 %  
občas2424 %24 %  
pouze na začátku gravidity44 %4 %  
ano11 %1 %  

Graf

11. Kolik šálků kávy denně vypijete v průběhu těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
04848 %48 %  
14242 %42 %  
299 %9 %  
3 a více11 %1 %  

Graf

12. Cítíte se v průběhu těhotenství šťastnější než před otěhotněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy3838 %38 %  
ano2525 %25 %  
spíše ano1818 %18 %  
ne1111 %11 %  
spíše ne88 %8 %  

Graf

13. Trpíte v průběhu těhotenství depresemi či jinými úzkostnými stavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5959 %59 %  
občas ano3737 %37 %  
ano44 %4 %  

Graf

14. Užívala jste v průběhu těhotenství nějaká antidepresiva či jiné léky nevhodné pro těhotné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9797 %97 %  
ano, na začátku gravidity33 %3 %  

Graf

15. Užívala jste v průběhu těhotenství i nějaké tvrdé drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne100100 %100 %  

Graf

16. Snížila jste užívání některé z uvedených látek v těhotenství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kofein5176,12 %51 %  
alkohol4059,7 %40 %  
léky2435,82 %24 %  
nikotin2334,33 %23 %  
konopné drogy45,97 %4 %  
tvrdé drogy34,48 %3 %  

Graf

17. Byla jste odborně informována o škodlivosti užívání návykových látek v průběhu těhotenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3737 %37 %  
ne3131 %31 %  
spíše ne1717 %17 %  
spíše ano1515 %15 %  

Graf

18. Byla Vám nabídnuta odborná literatura (letáky, odkazy na webových stránkách) o průběhu těhotenství od gynekologa či sestry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4747 %47 %  
ano3636 %36 %  
nejsem si jista1717 %17 %  

Graf

19. Odkud jste se nejvíce dozvěděla o roli matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sama jsem si vše zjistila5959 %59 %  
od příbuzných a známých3131 %31 %  
jinde66 %6 %  
při studiu33 %3 %  
jinde………………….11 %1 %  

Graf

20. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-30 let4848 %48 %  
31 a více let4242 %42 %  
15-24 let88 %8 %  
30 a více22 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Sportujete v průběhu těhotenství?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 17. Byla jste odborně informována o škodlivosti užívání návykových látek v průběhu těhotenství?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Měla jste před otěhotněním stálé zaměstnání?

3. Postačuje Vám Váš celkový měsíční příjem?

4. Žijete s partnerem, se kterým čekáte potomka?

5. Snažíte se v průběhu těhotenství dodržovat zdravý životní styl?

6. Chodíte na pravidelné gynekologicko-porodnické prohlídky?

7. Sportujete v průběhu těhotenství?

8. Jíte vyváženou a pestrou stravu?

9. Kouříte v průběhu těhotenství?

10. Pijete alkohol v průběhu těhotenství?

11. Kolik šálků kávy denně vypijete v průběhu těhotenství?

12. Cítíte se v průběhu těhotenství šťastnější než před otěhotněním?

13. Trpíte v průběhu těhotenství depresemi či jinými úzkostnými stavy?

14. Užívala jste v průběhu těhotenství nějaká antidepresiva či jiné léky nevhodné pro těhotné?

15. Užívala jste v průběhu těhotenství i nějaké tvrdé drogy?

16. Snížila jste užívání některé z uvedených látek v těhotenství?

17. Byla jste odborně informována o škodlivosti užívání návykových látek v průběhu těhotenství?

18. Byla Vám nabídnuta odborná literatura (letáky, odkazy na webových stránkách) o průběhu těhotenství od gynekologa či sestry?

19. Odkud jste se nejvíce dozvěděla o roli matky?

20. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Měla jste před otěhotněním stálé zaměstnání?

3. Postačuje Vám Váš celkový měsíční příjem?

4. Žijete s partnerem, se kterým čekáte potomka?

5. Snažíte se v průběhu těhotenství dodržovat zdravý životní styl?

6. Chodíte na pravidelné gynekologicko-porodnické prohlídky?

7. Sportujete v průběhu těhotenství?

8. Jíte vyváženou a pestrou stravu?

9. Kouříte v průběhu těhotenství?

10. Pijete alkohol v průběhu těhotenství?

11. Kolik šálků kávy denně vypijete v průběhu těhotenství?

12. Cítíte se v průběhu těhotenství šťastnější než před otěhotněním?

13. Trpíte v průběhu těhotenství depresemi či jinými úzkostnými stavy?

14. Užívala jste v průběhu těhotenství nějaká antidepresiva či jiné léky nevhodné pro těhotné?

15. Užívala jste v průběhu těhotenství i nějaké tvrdé drogy?

16. Snížila jste užívání některé z uvedených látek v těhotenství?

17. Byla jste odborně informována o škodlivosti užívání návykových látek v průběhu těhotenství?

18. Byla Vám nabídnuta odborná literatura (letáky, odkazy na webových stránkách) o průběhu těhotenství od gynekologa či sestry?

19. Odkud jste se nejvíce dozvěděla o roli matky?

20. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ženíšková, P.Těhotenství a návykové látky (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://tehotenstvi-a-navykove-latky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.