Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tělesný tuk a jeho měření

Tělesný tuk a jeho měření

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:AP
Šetření:04. 12. 2015 - 20. 12. 2015
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou Západočeské univerzity v Plzni na Fakultě zdravotnických studií, 3. ročník bakalářského studia. Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro bakalářskou práci na téma: Porovnávání dostupných metod pro měření tělesného tuku. Dotazník je anonymní.

Nyní si ho prosím, pozorně přečtěte a zaškrtněte Vámi vybranou možnost dle případných pokynů u každé otázky.

Děkuji za Vás čas při vyplňování, za ochotu a vstřícnost.

AP

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6281,58 %81,58 %  
muž1418,42 %18,42 %  

Graf

2. Do které věkové kategorie patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 305268,42 %68,42 %  
31 - 451215,79 %15,79 %  
46 - 6056,58 %6,58 %  
17 a méně45,26 %5,26 %  
60 a více33,95 %3,95 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3748,68 %48,68 %  
VŠ (i VOŠ)2330,26 %30,26 %  
Základní1215,79 %15,79 %  
Středoškolské bez maturity45,26 %5,26 %  

Graf

4. Znáte své hodnoty tělesného tuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3850 %50 %  
Ano3343,42 %43,42 %  
Nezajímám se56,58 %6,58 %  

Graf

5. Víte, jakým způsobem si zjistíte své hodnoty tělesného tuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4356,58 %56,58 %  
Ne2836,84 %36,84 %  
Nezajímám se56,58 %6,58 %  

Graf

6. Který z uvedených tuků je zdraví škodlivější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nitrobříšní6585,53 %85,53 %  
Podkožní1114,47 %14,47 %  

Graf

7. Ideální hodnota obvodu pasu u muže:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 84 cm5977,63 %77,63 %  
Do 94 cm1621,05 %21,05 %  
Do 74 cm11,32 %1,32 %  

Graf

8. Ideální hodnota obvodu pasu u ženy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 80 cm3647,37 %47,37 %  
Do 75 cm3647,37 %47,37 %  
Do 85 cm45,26 %5,26 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy s nabídkou nechat si změřit hodnotu tělesného tuku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4863,16 %63,16 %  
ne2836,84 %36,84 %  

Graf

10. Ať jste v předchozí otázce odpověděli jakkoliv, jaký zdroj informací, je dle Vás nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mediální reklama (TV, rádio, tisk, internet)3242,11 %42,11 %  
Reklamní leták z fitness centra3039,47 %39,47 %  
Lékař2330,26 %30,26 %  
Jiný zdroj1621,05 %21,05 %  
Nesetkal/a jsem se s nabídkou1418,42 %18,42 %  
Známí1013,16 %13,16 %  

Graf

11. Byla Vám někdy stanovena hodnota tělesného tuku pomocí přístrojové metody na měření tělesného tuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy3444,74 %44,74 %  
Vícekrát2228,95 %28,95 %  
Ano, jednou2026,32 %26,32 %  

Graf

12. Z jakých důvodů nemají lidé žádnou zkušenost s přístrojovou metodou na měření tělesného tuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemají zájem5369,74 %69,74 %  
Nevědí, kam by měli jít4660,53 %60,53 %  
Nemají důvod3444,74 %44,74 %  
V jejich okolí to není dostupné1519,74 %19,74 %  
Jsou hubení1013,16 %13,16 %  
Je to drahé810,53 %10,53 %  
Je to bolestivé11,32 %1,32 %  

Graf

13. Myslíte si, že hodnota BMI (Body Mass Index) je dostatečně důvěryhodná pro přesné stanovení tělesné hmotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslím5775 %75 %  
Ano, myslím1722,37 %22,37 %  
Nevím, co je to BMI22,63 %2,63 %  

Graf

14. Je vhodné měřit BMI (Body Mass Index) na dětech nebo sportovcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6281,58 %81,58 %  
Ano1215,79 %15,79 %  
Nevím, co je to BMI22,63 %2,63 %  

Graf

15. Kdybyste měli možnost podstoupit měření a zjistit tak své hodnoty tělesného tuku, absolvovali byste to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5876,32 %76,32 %  
Nevím1013,16 %13,16 %  
Ne810,53 %10,53 %  

Graf

16. Myslíte si, že přístrojové metody na určení procenta tuku, svalové hmoty, vody apod. v těle jsou vždy neinvazivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5369,74 %69,74 %  
Ne2330,26 %30,26 %  

Graf

17. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o možnostech měření tělesného tuku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6382,89 %82,89 %  
ano1317,11 %17,11 %  

Graf

18. Znáte některé z uvedených pojmů, pokud ano, zaškrtněte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
BMI7294,74 %94,74 %  
Bioelektrická impedance1722,37 %22,37 %  
Kaliper1317,11 %17,11 %  
Neznám ani jeden z uvedených pojmů22,63 %2,63 %  

Graf

19. Který typ obezity člověka je více ohrožen některými zdravotními problémy spojenými s tělesnou hmotností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Typ jablko (hlavní část tuku v oblasti břicha)6889,47 %89,47 %  
Typ hruška (hlavní část tuku v oblasti boků)810,53 %10,53 %  

Graf

20. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny obezity:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoměr mezi příjmem a výdejem energie6180,26 %80,26 %  
Přejídání5471,05 %71,05 %  
Nesprávná stavba stravy3546,05 %46,05 %  
Genetická predispozice2127,63 %27,63 %  
Psychické problémy1823,68 %23,68 %  
Zdravotní problémy1722,37 %22,37 %  
Hormonální vlivy79,21 %9,21 %  
Léky56,58 %6,58 %  
Ekonomické problémy11,32 %1,32 %  

Graf

21. Myslíte si, že pravidelné měření tělesného tuku by snížilo výskyt obezity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslím3850 %50 %  
Nemohu posoudit1925 %25 %  
Ano, myslím1925 %25 %  

Graf

22. Zajímáte se o tuto problematiku (měřící přístroje, obezita)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně zajímám3850 %50 %  
Nezajímám2431,58 %31,58 %  
Ano, zajímám1418,42 %18,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víte, jakým způsobem si zjistíte své hodnoty tělesného tuku?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Znáte své hodnoty tělesného tuku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, zajímám na otázku 22. Zajímáte se o tuto problematiku (měřící přístroje, obezita)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vícekrát na otázku 11. Byla Vám někdy stanovena hodnota tělesného tuku pomocí přístrojové metody na měření tělesného tuku?

9. Setkali jste se někdy s nabídkou nechat si změřit hodnotu tělesného tuku?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o možnostech měření tělesného tuku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vícekrát na otázku 11. Byla Vám někdy stanovena hodnota tělesného tuku pomocí přístrojové metody na měření tělesného tuku?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal/a jsem se s nabídkou na otázku 10. Ať jste v předchozí otázce odpověděli jakkoliv, jaký zdroj informací, je dle Vás nejčastější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Do které věkové kategorie patříte:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Znáte své hodnoty tělesného tuku?

5. Víte, jakým způsobem si zjistíte své hodnoty tělesného tuku?

6. Který z uvedených tuků je zdraví škodlivější?

7. Ideální hodnota obvodu pasu u muže:

8. Ideální hodnota obvodu pasu u ženy:

9. Setkali jste se někdy s nabídkou nechat si změřit hodnotu tělesného tuku?

10. Ať jste v předchozí otázce odpověděli jakkoliv, jaký zdroj informací, je dle Vás nejčastější?

11. Byla Vám někdy stanovena hodnota tělesného tuku pomocí přístrojové metody na měření tělesného tuku?

12. Z jakých důvodů nemají lidé žádnou zkušenost s přístrojovou metodou na měření tělesného tuku?

13. Myslíte si, že hodnota BMI (Body Mass Index) je dostatečně důvěryhodná pro přesné stanovení tělesné hmotnosti?

14. Je vhodné měřit BMI (Body Mass Index) na dětech nebo sportovcích?

15. Kdybyste měli možnost podstoupit měření a zjistit tak své hodnoty tělesného tuku, absolvovali byste to?

16. Myslíte si, že přístrojové metody na určení procenta tuku, svalové hmoty, vody apod. v těle jsou vždy neinvazivní?

17. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o možnostech měření tělesného tuku?

18. Znáte některé z uvedených pojmů, pokud ano, zaškrtněte:

19. Který typ obezity člověka je více ohrožen některými zdravotními problémy spojenými s tělesnou hmotností:

20. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny obezity:

21. Myslíte si, že pravidelné měření tělesného tuku by snížilo výskyt obezity?

22. Zajímáte se o tuto problematiku (měřící přístroje, obezita)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Do které věkové kategorie patříte:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Znáte své hodnoty tělesného tuku?

5. Víte, jakým způsobem si zjistíte své hodnoty tělesného tuku?

6. Který z uvedených tuků je zdraví škodlivější?

7. Ideální hodnota obvodu pasu u muže:

8. Ideální hodnota obvodu pasu u ženy:

9. Setkali jste se někdy s nabídkou nechat si změřit hodnotu tělesného tuku?

10. Ať jste v předchozí otázce odpověděli jakkoliv, jaký zdroj informací, je dle Vás nejčastější?

11. Byla Vám někdy stanovena hodnota tělesného tuku pomocí přístrojové metody na měření tělesného tuku?

12. Z jakých důvodů nemají lidé žádnou zkušenost s přístrojovou metodou na měření tělesného tuku?

13. Myslíte si, že hodnota BMI (Body Mass Index) je dostatečně důvěryhodná pro přesné stanovení tělesné hmotnosti?

14. Je vhodné měřit BMI (Body Mass Index) na dětech nebo sportovcích?

15. Kdybyste měli možnost podstoupit měření a zjistit tak své hodnoty tělesného tuku, absolvovali byste to?

16. Myslíte si, že přístrojové metody na určení procenta tuku, svalové hmoty, vody apod. v těle jsou vždy neinvazivní?

17. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o možnostech měření tělesného tuku?

18. Znáte některé z uvedených pojmů, pokud ano, zaškrtněte:

19. Který typ obezity člověka je více ohrožen některými zdravotními problémy spojenými s tělesnou hmotností:

20. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny obezity:

21. Myslíte si, že pravidelné měření tělesného tuku by snížilo výskyt obezity?

22. Zajímáte se o tuto problematiku (měřící přístroje, obezita)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, A.Tělesný tuk a jeho měření (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://telesny-tuk-a-jeho-mereni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.