Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Téma graffiti ve výuce

Téma graffiti ve výuce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Viktorova
Šetření:28. 06. 2015 - 30. 06. 2015
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o pomoc s doplňujícím výzkumem své své diplomové práce na téma Graffiti jako kulturní a sociální fenomén a jeho využití ve výtvarné výchově.

Odpovědi respondentů

1. Je graffiti a street art legitimní druh výtvarného umění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3571,43 %71,43 %  
ne1020,41 %20,41 %  
nevím48,16 %8,16 %  

Graf

2. Mělo by se téma graffiti probírat ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 9, nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4081,63 %81,63 %  
ne612,24 %12,24 %  
nevím36,12 %6,12 %  

Graf

3. Na jaké škole by se toto téma mělo objevit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na druhém stupni ZŠ2353,49 %46,94 %  
na střední škole s výtvarným zaměřením2046,51 %40,82 %  
na každé střední škole1739,53 %34,69 %  
na vysoké škole, pokud to souvisí s jejím zaměřením1637,21 %32,65 %  
na gymnáziu1023,26 %20,41 %  
nevím12,33 %2,04 %  

Graf

4. Žáci/studenti by se měli dozvědět, že graffiti je

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svébytná subkultura patřící k městu2865,12 %57,14 %  
legitimní druh výtvarného umění využívající převážně stylizované písmo2046,51 %40,82 %  
od každého trochu1739,53 %34,69 %  
ilegální způsob sebevyjáření a seberealizace jedince1432,56 %28,57 %  
ničení cizího majetku a hyzdění veřejného prostoru1023,26 %20,41 %  
vandalismus a patologické chování jedince36,98 %6,12 %  

Graf

5. V jakém předmětu by se mělo o graffiti učit

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve výtvarné výchově2967,44 %59,18 %  
v občanské nauce/společenských vědách2148,84 %42,86 %  
jako průřezové téma1227,91 %24,49 %  
nevím12,33 %2,04 %  

Graf

6. Jakou formou by mělo by být téma graffiti zpracováno

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskuse o vizuálních zobrazeních a médiích ve veřejném prostoru2558,14 %51,02 %  
představení možností využití výtvarných technik, které graffiti nabízí (např. práce se sprejem) a aplikace těchto technik2353,49 %46,94 %  
téma hranic a sebevyjádření formou zážitkové pedagogiky1739,53 %34,69 %  
přednáška - prevence vandalismu, informace o legálních plochách a důraz na informace o postizích za ničení cizího majetku1739,53 %34,69 %  
doplnění dějin umění o současnost1637,21 %32,65 %  
zdůraznit oba momenty, i vandalismus, i možnost vylepšení prostoru třeba na sídlištích, ale v rámci legálních ploch12,33 %2,04 %  
vše výše zmíněné12,33 %2,04 %  

Graf

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základní → konec dotazníku, střední odborné → konec dotazníku, středoškolské s maturitou → konec dotazníku, vyšší odbornéotázka č. 8, vysokoškolskéotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2148,84 %42,86 %  
středoškolské s maturitou1432,56 %28,57 %  
střední odborné49,3 %8,16 %  
základní24,65 %4,08 %  
vyšší odborné24,65 %4,08 %  

Graf

8. Zaměření mého studia/vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [humanitníotázka č. 10, technickéotázka č. 10, přírodovědnéotázka č. 10, ekonomickéotázka č. 10, právnickéotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní2191,3 %42,86 %  
technické14,35 %2,04 %  
právnické14,35 %2,04 %  

Graf

9. Proč podle vás graffiti jako téma do výuky nepatří

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prostě mi to nepřipadá důležité, jsou důležitějsí témata457,14 %8,16 %  
je to ilegální a proto by se o tom raději nemělo mluvit228,57 %4,08 %  
je to příšerné, hyzdí to okolí, proč to ještě propagovat ve škole228,57 %4,08 %  
Učil bych děti ve škole aby nedělaly grafitti tam, kde to není povolené. A když povolit někomu udělat grafitti, tak by dotyčný musel nejdříve udělat kresbu na papír předložit ke schválení a pak to s povolením aplikovat.114,29 %2,04 %  
v zásadě proti graffiti nic nemám, ale do výuky se to nehodí114,29 %2,04 %  

Graf

10. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26630 %12,24 %  
32210 %4,08 %  
36210 %4,08 %  
25210 %4,08 %  
4515 %2,04 %  
3115 %2,04 %  
2415 %2,04 %  
3315 %2,04 %  
2815 %2,04 %  
3915 %2,04 %  
ostatní odpovědi 18
27
210 %4,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.11
Minimum:24
Maximum:39
Variační rozpětí:15
Rozptyl:20.69
Směrodatná odchylka:4.55
Medián:26.5
Modus:26

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Viktorova, H.Téma graffiti ve výuce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://tema-graffiti-ve-vyuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.