Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Teorie vzniku a vývoje života na Zemi

Teorie vzniku a vývoje života na Zemi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Marholdová
Šetření:18. 11. 2011 - 03. 12. 2011
Počet respondentů:232
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, obracíme se na tebe s prosbou o pomoc se zpracováním školního projektu. Vytvořily jsme dotazník na téma Teorie vzniku a vývoje života. Vyplnění dotazníku zabere asi 3-5 minut. Jeho vyplněním nám poskytneš informace o názorech naší společnosti na toto téma. Předem děkujeme za spolupráci, studentky 2. ročníku 2. lékařské fakulty UK Klára Marholdová, Simona Stádníková, Eva Středová.

Odpovědi respondentů

1. Jakou teorii vzniku a vývoje světa zastáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Evoluce18579,74 %79,74 %  
Jiná166,9 %6,9 %  
Kreacionismus156,47 %6,47 %  
Inteligentní design125,17 %5,17 %  
Žádnou teorii neznám41,72 %1,72 %  

Graf

2. Rozepište pár slovy podstatu Vámi zvolené teorie:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

...

A kdo tvrdí něco jiného, tak vůbec neví :D

Adaptivnější druh vydrží déle

aneb viz darvinismus, co bych to vysvětloval??

Asi jeste porad zastavam u Darwinovskou s malymi modernejsimi obmenami o dalsi jsem se zatim moc nezajimala. Jinak pokud jde o prvopocatky vzniku zivota jsem pro teorii RNA sveta.

Bůh - stvořitel - řídí vývoj života na Zemi a dal podmět k počátku tohoto vývoje.

Bůh stvořil lidi a a ostatní živé organismy

Bůh stvořil svět. A zároveň s ním i živé tvory a člověka ke svému obrazu. Už je stvořil tak, aby se dokázali sami vyvíjet evolucí, ale bude-li to třeba, je schopen je dále měnit.

Bůh stvořil Zemi.

Bůh v jedniém okamžiku pomocí lásky stvořil Zemi, rostliny, zvířata, a člověka, jež se nadále vyvíjel.

Človek sa vyvinul z opíc.

Člověk se postupně vyvíjel z jiného živočich a díky změně životních podnímek ve kterých žil.

Člověk se vyvinul z opice.

člověk vznikl z primitivních organismů

DARWIN

Darwinismus

Darwinova teorie

Darwinova teorie evoluce - vznikne nejaka mutace a zivocich vdaka nej ziska vyhodu oproti svojim sukmenovcom, vdaka comu ho nezozerie predator, a teda zivocich s vyhodou ma sancu mnozit sa dalej

Darwinova teorie evoluce: organismy se postupně vyvíjely, kdy přežívaly ty přizpůsobivětjí, ty s lepšími vlastnostmi pro dané podmínky -jinak já jsem názoru že evoluce a kreacionismus nejsou v rozporu (a nejsem jediná, mnoho křesťanských vědců zabývající se touto problematikou je stejného názoru)-jedná se o dva pohledy na dano věc-zjednodušeně-"evoluce může být způsobem jak Bůh stvořil svět"

Dlouhodobý proces ,v jehož průběhu vznikal život z neživé hmoty.

Dlouhodobý vývoj jednotlivých živočišných druhů

dlouhodobý vývoj, nadprodukce potomstva, boj o život, přežití nejpřizpůsobivějších jedinců, vývoj v izolovaných oblastech vede k vývoji jiných druhů

Dlouhý samovolný proces, kdy z neživé hmoty vznikl život a ten se dál rozívíjí.

Docházelo k postupnému vývoji z ,,druhů´´ méně složitých (subcelulárních) směrem k druhům komplikovanějším (multicelulárních). Základem evoluce jsou genetické mutace

Domnívám se, že neznám odpověď, nicméně se domnívám, že někdo či nějaká síla musela dát podnět ke vzniku světa...

evoluce - nejrozumnější a nejracionálnější teorie

Evoluce - z neživé hmoty vlastně postupně vznikla živá... Poté teorie přírodního výběru - přežili vždy jedinci, kteří se dovedli lépe přizpůsobit, byli geneticky zvýhodnění - hybná síla evoluce. Také věří, že se vše dále vyvíjí.

Evoluce je složitý proces, který stále úplně nechápeme. Podílí se na ní přirozený výběr, tak jak postuloval Darwin, ale i další mechanismy, jak tvrdí Dawkins , nebo například Flégr. Evoluce dává biologii časovou dimenzi a vysvětluje vznik dnešních komplexních struktur dlouhodobým vývojem a přizpůsobováním.

evoluce je super

Evoluce, jak ji popisují biologové, probíhala, ale na otázku, proč se tak dělo, je nutno připustit existenci onoho inteligentního designéra. Není možné, aby se evolučně vyvinul člověk, který má na přežití nižší šance než bakterie. Proč se tedy vývoj nezastavil právě jen u bakterií? Proč směřoval tak, jak směřoval? Také samotná podstata živé hmoty - buňky, něčeho, co je proti všem termodynamickým zákonům, nelze vysvětlit jen tím, že to bylo pro přírodu výhodnější.

Evolucionismus podle Darwina

Existuje Bůh, který je věčný, ničemu nepodléhá, nemá počátek a konec. A ten SLOVEM stvořil (z ničeho již existujícího) celý vesmír. Nebylo to samozřejmě hned, ale Bůh je pánem i nad evolucí a může ji řídit. Evoluce je v pořádku, ale i ta je dílem Boha.

hhhhhh

Jádrem evoluce je vznik složitějších organismů z jednoduššícch. Po vzniku Země z kosmických částic se shlukují anorganické látky, vytvářejí první organické sloučeniny, z nich se vyvíjejí prvotní rostliny, díky kterým máme atmosféru s kyslíkem a můžeme se z moře přesunout na souš, dýchat a vyvinout se až do dnešního člověka.

jak to mám rozepsat, když mi tyto teorie nic neříkají? :-)

jako student přírodních jsem ovlivněna tím, co se vyučuje na vš, po přečtení několika publikací o vývoji života na zemi zastávám teorii evoluce.

jako věřící zatávám teorii stvoření světa Bohem které trvalo ne 7 dvacetičtyřhodinových dní ale x let

je to logické a podložené vědeckými doklady

Jediná teorie, která je pro mě uvěřitelná a dá se nějak dokázat.

Jedná se o dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu vznikl z neživé hmoty pozemský život

Jedná se v podstatě o spojení evoluce a kreacionismu - prvotní nakupnutí z vnějšku nějakou vyšší mocí a dále pak postupný vývoj světa dál.

Jednotlivé druhy živočichů se postupně vyvíjely a adaptovaly na svoje prostředí...

jsem geolog, takže fyzika, chemie

Jsem římskokatolický křesťan a přijímám pohled Církve, že vesmír a člověk je dílem Božím. Odmítám tvrzení, že člověk vznikl ze zvířete (třeba opice).

jsem vedec, tak vedecka teorie

Jsem zastáncem Darwinova názoru, že jedinci se vyvíjeli od nejjednodušších po nejsložitější. Bojem o přežití se selektovali ti nejsilnější jedinci.

jsem zastancem evoluce

jsme prostě o něco vyvinutější než opice

Jsme z jedné vývojové větve "opic".

kkjkjj

Klasický Darwinismus- přírodní výběr upřednostní ty živočichy, kteří jsou svými vlastnostmi nejvíce uzpůsobeny k životu v daném prostředí. Teorii inteligentního designu jsem vybral proto, že dle mého názoru musí existovat nějaká energie, která ovlivňuje náhodu ve prospěch snižování entropie.

Kreacionismus a inteligentní design mohou být taky pravdivé, ale evoluce je vědecky dokázana

Kreacionismus zastává názor, vesmír svět i vše živé stvořil Bůh.

líbí se mi, že teorie říká, že svět nevznikl náhodou, ale ani lusknutím prstem designéra...

lidé se vyvinuly z opic,náhodným výběrem

Lidé vznikli přirozenou evolucí z nejnižších organismů přes opici až po homo sapiens.

Lidstvo, je jen obrovská souhra náhod a nedorozumění.

logicka, verohodnymi a cetnymi dukazy disponujici teorie

Mám problém se rozhodnout mezi prvními třemi odpovědmi, nejspíš z důvodu, že jsem nad tím příliš hluboce nepřemýšlela. Takže jednoduše, věřím, že Bůh se zasloužil o život (tím se dá říct i o svět), stvořil ho v šesti dnech a sedmý odpočíval a posvětil, ale není nikde řečeno, jak je dlouhý jeden den stvoření, čili by to dle mě mohlo zahrnovat evoluci. Možná si ale vysvětluji evoluci nesprávně - nevědecky, tento problém mám i s teorií Inteligentního designu, se kterou jsem se nesetkala, takže je náročné vytvořit si názor a je na místě být sám k sobě kritický.

máme ve vesmíru příbuzné peljádany

moc nevím

Moderní teorie končí někde u BigBang, co bylo před tím? Myslím si, že se evoluční teorie nijak nevylučuje s jakousi teorií "kreacionismu", ne však toho, který si obyčený člověk pod tímto slovem dokážde představit. Například dobré názory má Marek Vácha - molekulární biolog a ŘK kněz, z ústavu etiky 3.lf.

Myslím si, že jsme vznikli postupně, od primitivnějších organizmů po složitější.

Myslím si, že to nejde sloučit do jedné teorie, natož tak pojmenovat jedním slovem. Myslím, že evoluce je jen nástroj, který Bůh použil při stvoření světa.

Myslím, že mohlo být něco víc( třeba Bůh), a nikomu to neberu... ale přece jen jsem spiš racionálněji uvažující a duukazů je plno! Proto volím možnost: EVOLUCE! :D

Na začátku svět stvořil Stvořitel a pak třeba následovala i ta evoluce, vývoj toho, co on stvořil...

Náhodné mutace vzniklé při dělení buněk umožňují variabilitu potomstva. Ten potomek, který je nejlépe vybavený na dané podmínky poté prosperuje a může předat svou genetickou informaci další generaci.

Názor z pohledu přírodních věd, vývoje živého z neživé hmoty a eho další diferenciace.

Něco jsem o tom slyšela, ale už nevím jak to znělo.

Nejsem si jstá, ale zní to hezky. Napadá mě tak kniha, ale nevzpmínám si, jak se jmenuje. Jde tam o to, že před dávnou dobou přiletěli mimozemšťani, skřížili se s lidmi, kteří žili na naší planetě a tak vznikl současný člověk. Neumím to pospat, ale byla to velmi zajímavá kniha, bohužel si teď nevzpomínám na název ani na autora

Není evoluce nástrojem Boha?

Neustálý pomalý vývoj organismů a jejich adaptování se na měnící se vnější prostředí. Přežije jen ten, kdo se dokáže přizpůsobit.

Neustálý, postupný vývoj organismů od jednodušších po složitější.

nevim

nevím

Nezastávám žádnou teorii

Neživé hmoty se mění na živé

Nic není bez příčinu, z něčeho vznikne něco jiného

no prostě evoluce, všechny formy života se vyvinuly z jednoduchých organizmů, nefiguruje v tom žádný bůh. Darwin, věda a tak

Nutno poznamenat, že první dvě položky - evoluční a kreacionistická teorie se doplňují. Kreacionismus volím proto, že mi přijde, že i sama evoluce musela začít nějakým prvotním impulsem k vývoji. Snahu vědy objevit, jak to všechno bylo, vidím tím pádem spíš jako jednoznačné plus. Z toho, že byl svět stvořen Bohem, mi pak vyplývá proč.

od nejjednodušších organismů k nejkomplexnějším,přežívá druh nejlépe adaptovaný na prostředí,s určitou genet.výbavou,která se stále mění a ,,vylepšuje" ...zatím na vrcholu člověk-schopný myšlení-abstraktního,schopný se pozastavit nad sebou samým a zkoumat teorie jeho vlastního vzniku...uvidíme co bude dál...zvetší se mozky zakrní zbytek těla...?

Od primitivnějšího k složitějšímu, silnější přežije

Od primitivních organismů k vyšším a dokonalejším druhům.

od prvních známek inteligence si svět utvářeli lidé sami. rovněž sami podporovali rust svého mozku a vědění.

Opice :D

Opička->Andrejka

Organická hmota se vyvinula z anorganické, první živé organismy byly vodní, postupně se vyvíjely nové a složitější druhy, které nakonec mohly přejít na souš...

Organické látky vznikly z anorganických. Z organických látek vznikly polymerizací složitější látky, které se hromadily v micelách. Některé z těchto makromolekul dokázaly usměrňovat polymerizaci jiných molekul, systém se stále zdokonaloval až vznikl mechanismus, kterému říkáme život.

Organismy se vyvíjejí na základě náhodných změn v jejich genomu, z nichž jsou na základě přirozeného výběru vybírány ty výhodné v daném prostředí. Nevýhodné mutace či i polymorfismy se postupem času z populací vytrácejí nebo jich alespoń poměrně ubyde.

organismy si "nechávali" jen prospěšné, nově získané vlastnosti, schopnosti,častá symbioza.. . Lépe vyvinutější , silnější pak přežili..

Podľa mňa svet stvoril Všemohúci Pán Boh

Podstatou je, že se vše kolem nás vyvíjelo miliony let. A všude okolo nás jsou k tomu dostupné důkazy. Navíc je pravda, že zrovna tato teorie je nejvíce rozšířená ve vyspělých zemích.

Podstatu vidím v tom, že svět začal shlukem molekul, které se postupně nahuštovali a poté se stvořili planety, na kterýh začínal život od těch nejprimitivnějších organismu(bakterie, viry,..) přes dinosaury, opice, až to došlo ktomu, že sme se zordili mi lidé.

pojednává o vzniku druhů přirozeným výběrem,

Pokiaľ moje vedomosti siahajú, zrejme ide o nesprávne zadanú otázku, keďže žiadna so zmienených teorií sa nezaoberá vznikom sveta, ale vznikom a vývojom živých organizmov tejto planéty. Za všeobecne prijatú teóriu vzniku sveta sa považuje teória velkého tresku.

Pôsobí to na mňa najviac pravdepodobne. Pomaly vývin rôznych organizmov až do súčasnej podoby, ktorá ako môžme vidieť sa neustále vyvíja. Dôkazom nám čo všetko človek dokázal za posledné storočie (evolúcia myslenia). Paradoxom však ostáva, že nie všetko, nie všetky organizmy sa vyvíjajú rovnako rýchlo pre porovnane kultúra Afrických kmeňov dnes a Mezopotámska kultúra. Nie som rasista, ale zaujímalo by ma či naša rasa nejako súvisi s evolúciou.

Postupem času (nikoliv ihned) se rozvíjely formy života od jednobuněčných až po vyspělé druhy.

Postupně během vývoje Země se vyvíjely i druhy živých organismů na ní podle Darwinovy teorie: "Přežije ten nejsilnější." Vždy ten živočich, který měl kvalitní genovou výbavu a dokázal se přizpůsobit podmínkám přežil a předal svůj genofond potomkům.

Postupné přizpůsobování se podmínkách života a zdokonalování primitivních organismů.

postupný dlouhodobý vývoj

Postupný vývoj

postupný vývoj

postupný vývoj

postupný vývoj druhů, přizpůsobování se změnám prostředí

postupný vývoj od částic hmoty k životu

postupný vývoj od nejjednodušších organismů až ke člověku

postupny vyvoj oranismu. Jako dalsi prijatelna teorie mi prijde panspermie.

postupný vývoj organismů od jednodušších forem ke složitějším přežívání jedinců s výhodnými mutacemi

Postupný vývoj organismů od nižších k vyšším.

Postupný vývoj organismů od těj jejednoduších po nejsložitější.

postupný vývoj organismů podle toho, která genetická výbava (př. nová mutace) se ukázala jako výhodnější pro přežití, tedy měla díky lepšímu životu více potomků, kteří dál šířili stejný genetický kód

postupný vývoj vyšších organizmů z nižších, Darwinova teorie

Postupný vývoj z jednodušších organismů na složitější. Pro mne nejpravděpodobnější.

Postupný vývoj z moře na souš. Teorie výběru Ch. Darvina.

postupný vývoj života

postupný vývoj života od nejjednodušších organismů po ty nejsložitější

postupný vývoj života od prvního výskytu na Zemi k mnoha různým formám života, které se nadále vyvíjejí

Postupný vývoj, náhodné mutace, fylogenetické vydiferencování výhodných předpokladů...

postupným vývojem z méně dokonalých na více dokonalé

pragmaticky zastavam teoriu evolucie ajked si nemyslim ze by sa musela vylucovat s teoriou kreacionizmu

prezivaji ti co se prizpusobi a osvedci

proces, kdy z neživé vznikne živé a dále se rozvíjí, teorie přirozeného výběru od Darwina, postupný vývoj života

proste evoluce

prostě opice, vyvinuté opice a my :D

prostě přirozený vývoj, silnější přežije,adaptace na nové prostředí

proste to nekdo vytvoril :)

Přes opice ke člověku

přesné vědecké postupy vedoucí ke vzniku života, ať už teorie podmořských sopek nebo jílů

Přežít mohou pouze druhy adaptované na životní prostředí a později schopné se adaptovat na změnu tohoto prostředí.

připrozený výběr vhodných jedinců, jedinec nevhodný či jinak nedostačující umírá a nerozmnožuje se

přirozený výběr

Přirozený vývoj

přirozený vývoj druhů a selektivní výběr silnějších a slabších jedinců

přirozený vývoj z jednoduchých molekul pomocí selekce úspěšného

Přizpůsobivější vyhrává.

samovolný postupný vývoj organismů od nejjednuššího až po nejsložitější

se spojením s kreacionismem, nebo spíše je to zastřešené Bohem.

selekce na základě přirozeného výběru

silnější přežije

Složité formy života vznikaly z jednodušších struktur - silnější druhy se pak rozvíjely dál

složitější organismy se vyvíjejí z jednodušších; přežívají jen ty organismy, které se dokáží nejlépe přizpůsobit vnějším podmínkám

snaha přizpůsobit se čemukoliv

Současná teorie evoluce podle mého není přesná a stále se nabízí mnoho otázek, které dosud nejsou uspokojivě vyřešeny. Byla vymyšlena v době, kdy neexistoval obor molekulární biologie a na pozadí tohoto oboru značně pokulhává. Narážím např. na nezjednodušitelně složité systémy (jak vůbec vznikla translace a transkripce, nebo evoluce oka, svalové kontrakce atd.).

stvoření světa vyšší bytostí

svět byl dle mého názoru stvořen tak, jak vypadá dnes (v hlavních bodech), evoluce zajisté proběhla, ale nemyslím si, že by byla hlavní příčinou dnešní podoby světa

Svět byl stvořen Bohem, který do důsledku zamýšlel celý vývoj vesmíru, tento proces začal (podle toho, co víme) velkým třeskem a pokračoval vývojem hvězd, planet, na naší planetě dále evolucí, která nebyla náhodná.

Svět se rozvíjel postupně, od molekul přes nejpromitivnější formy organismů až k současnému stavu. K zdokonalování docházelo postupně, důležité faktory hrály např. přírodní podmínky, podíly životně důležitých látek, ale i konkurence a boj o přežití.

Svět vznikl Božím zásahem.

Tak na začátku byly jen nějaké molekuly, které se začaly shlukovat a postupným vývojem z nich vznikla naprosto primitivní buňka, která se vyvíjela dál a dál až v nějakou bakterii, ze které se postupem času vytvořila nějaká potvůrka atd atd...až nakonec na zemi začali pochodovat opice, ze kterých jsme se vyvinuli my, lidé :) Už si to z toho gymplu moc nepamatuju :D

Tak např., že člověk se na Zemi neobjevil z ničeho nic, ale začal se vyvíjet z těch nejjednodušších jednobuněčných živočichů, až do dnešní podoby. Všechny organismy, co jsou na Zemi se neustále vyvíjejí a prodělávají nějaké změny.

Tak vše vzniklo od tech nejmensich castecek :) a ze vznikl clovek to je jen velika haluz

Teorie inteligentního designu spojuje názory kreacionismu a darwinismu. Věří v existenci Boha/stvořitele, který zasahoval do evolučnío vývoje. Evoluci jako takovou nevyvracuje, jen pouktuje na to, že bez zásahu vyšší síly by určité kroky v evoluci nemohli vzniknout.

Teorie jako teorie... Evoluce je asi "nejrozumnější" a nejpochopitelnější, ovšem KDYBY žil Sokratés, měli bychom se zeptat je ho, abyhom viděli, že znamená i nevědět...

Teorie se zakládá na vzniku života biochemickými procesy (bez vnějšího zásahu kohokoli) buď na Zemi, nebo na jiné planetě a následným přenosem (např. meteoritem). Další vývoj primitivních forem života je způsoben mutacemi a větší pravděpodobností přežití a rozmnožení odolnějších forem.

teorie typu "12. planeta"

Teorie, která popírá a nachází závažné trhliny v Darwinově teorii.

Tvorové a rostliny se liší, neboť každý se snažil přizpůsobit se okolním podmínkám, jak nejlépe mohl.

velky tresk, a pak se jednotlive organismy zacali vyvijet a prochazet zdokonalovanim/prizpusobovanim az do te formy kterou mame dnes

velký třesk

velký třesk - vývoj od jednoduchých organismů ke složitým - současnost

Velký třesk - Země

Velký třesk ---> evoluce

Velký třesk-sirné bakterie-bakterie využívající kyslík-fytozoa-protozoa- sinice-řasy-rostliny -paryby-ryby-plazi- ptáci a savci -----

Velký třesk, vznik Země, postupný vznik kontinentů v praoceánu, vývoj rostlin, živočichů,...

Věřím v Boha.

Věřím v postupnou evoluci a vývoj živočišných druhů, věřím, že na zemi docházelo k postupnému formování organických sloučenin dlouhými a složitými procesy, až se podařilo dát vzniku primitivním jednoduchým organismů, schopných reprodukce a tím zachování jejich generací a což umožnilo následující evoluci.

Věřim vědeckým úvahám, do které zapadají kosterní nálezy, geologické a jiné poznatky... A vůbec se mi to nevylučuje s existencí jiné vyšší moci - Boha. Víra není návod k přírodovědnému zkoumání světa. Přírodopis a víra/Bible/Bůh nejsou v žádném rozporu. I vědci však musí uznávát, že jejich poznatky jsou někdy omezené a že neznají všechno. A myslím, že to všechno nikdy nepoznají. I věda má "pouze" teorie, nutně nedokonalé pokusy o popis našeho fungujícího světa. (viz. nevyřešené "podivnosti" v kvantové fyzice, světle...atd.)

Vesmírná laboratoř

Veškerý život na Zemi se vyvíjel postupně, od jednodušších organizmů po složitější. Jestli zcela sám od sebe nebo dostal "impuls" zvnějšku (např. na kometě), to je otázka, na kterou nedokážu odpovědět.

vnakbgapikb v

Vše co je na této zemi jak se vyvíjí a je tvořeno podle boží vůle. Nepopírá to evoluci! Pouze to jak evoluce probíhá je řízeno bohem.

vše pochází ze světla a světlo pochází z temnoty

Vše se postupně vyvíjelo

Všechno se muselo evolučně vyvinout.

všechno se muselo z něčeho vyvinout :D

Všechno vzniklo vývojem od jedné buňky až po složité organizmy.

výoj na základě genetických změn nových jedinců s ohledem na přizpůsobení vlivům ve svém okolí- vývvin přizpůsobivých

vyssi inteligence

vyssia moc stvorila svet a aj pravidla, ktorymi sa riadi (prirodnme zakonitosti, fyzikalne deje, zivot), a potom ho nechala bezat, tj. nestara sa o dobro a zlo, neumoznuje vecny zivot ani netresta hriesnikov, je to len sila, ktora vsetko stvorila, ktora vsetko zacala a moze to aj skoncit, mohla by zakrocit keby chcela ale nerobi to

Vyšší formy života se začaly vyvíjet z nižších.

vývoj člověka postupně od primitivního organismu až po homo sapiens

vývoj lidstva od primitivních organismů až po člověka

Vývoj na základě mutací,které daného jedince zvýhodní a tak se nová forma v populaci rozšíří a zakóduje.

vývoj o primitivních orgamismů po ty inteligentní

Vývoj od nejjednodušších organismů po složitější. Předchod z vody na souš.

vývoj od nejnižších druhů k nejvyšším

Vývoj od nejprimitivnějších jednobuněčných organismů k dnešním mnohobuněčným

vývoj od nižšícch organismů k vyšším, přirozený výběr

Vývoj organismů byl podmíňěn snahou o co nejlepší adaptaci na prostředí, ve kterém se vyskytovali.

Vývoj organismů za pomoci mechanismů přírodního výběru.

vývoj složitějších organismů z jednodušších, v němž hrají zásadní roli i vnější faktory

Vývoj z jednodušších organismů ke složitějším. Přežije jedinec s lepšími vlohami a tak jde vývoj kupředu.

vývoj z primitivních forem života přes stále složitější a složitější...stačí???

Vývoj života na základě přirozeného výběru ("lepší" geny mají navrch a "slabší" jsou utlačeny, jedinci s nevýhodnými geny nemají možnost se spářit). Nejsem si jistý, jestli popisuje vznik života...asi ne:)

Vývojová teorie, jednotlivé organismy se museli a musejí adaptovat v rámci přeměny prostředí. ,,Silnější přežijí" Zánik či přeměna a vznik druhů nových...

vývojovo vyššie živočíchy sa vyvinuli z vývojovo nižších živočíchov prostredníctvom adaptácie na nové prostredie

vznik a vývoj světa vznikl tak nějak postupně, vše se vyvíjelo.... :)

vznik z najjednoduchších foriem života, mutácie, zdokonalovanie, prírodný výber..

vznik života -> jednobuněční -> mnohobuněční...

Vznik života z aminokyselin, přes RNA, pylypeptidy, k DNA, buňka. Za tehdějších podmínek kdy na planetě byla voda, hodně blesků a velmi dlouhá dobak k tomu, aby vznikl život.

Vznik života z neživé hmoty, jako dlouhodobý proces.

Z jednoduchého života se časem tvořil složitější a rozvětvenější.

Z jednoduchých jednobuněčných organismů se vyvíjí složitější organismy, až evoluce dojde postupně k člověku.

z jednoduchých organismů se postupně vyvíjejí složitější

Z jednoduchých organismů se postupně vyvíjeli složitější a složitější organismy.

z jednoduchých organismů se v průběhu času vyvíjeli složitější atd....

z jednoduššího organismu se postupně vyvine složitější, pomáhá k tomu přepis a přenos DNA mezi potomky i mezi živočichy navzájem (viry, bakterie)

Z nějaké velmi jednoduché neživé hmoty vývojem vznikly jednoduché organismy, které se dále rozvíjely v průběhů mnoha let v stále dokonalejší a dokonalejší organismy. Podle hesla sinější zůstává.

Z nejjednoduššího organismu jsme postupně vznikli my. A k otázce 3 dodávám, že může být víc civilizací než my a to buď zaostalejších, rovnocenných či vyspělejší než my

Z nejprimitivnějších organismů postupně vznikaly organismy složitější na základě náročnějších podmínek pro život a jejich přizpůsobení se

z opice

z primitivní organismů postupným vývojem až k člověku....podle mě evoluce pořád pokračuje a homo sapiens sapiens není konečná forma

Z primitivních organismů se stávaly stále dokonalejší a dokonalejší

z velkého BUM a spousty anorganických látek postupně vznikaly (od nejprimitivnějších organismů) látky organické. V průběhu statisíců let se buňky přizpůsobovaly měnícímu se prostředí a vznikaly organismy dokonalejší a nyní tu máme člověka, stvoření samořečené "dokonalé"

Za vznikem světa nestojí bůh, ale příroda.

Zastávám tento názor, jelikož jsem racionalista a studium medicíny mě utvrzuje v tom, že nic není o náhodě... vše má své opodstatnění.

Země vznikla náhodně, z jednoduchých látek se náhodou za vhodných okolností vytvořily látky složitější, které se postupně vyvíjely ve více a více složité formy života

Zivot vznikl abiogenezi a vyvijel se postupne pomoci ruznych evolucnich mechanizmu

zná ji každý (doufám)

Že se vše postupně vyvíjí. Např. člověk se vyvinul z opice.

Živé organismy se náhodně mění. Ty které nejlépe odpoídají měnícímu se prostředí přežijí a rozmnoží se, ty které nedokáží prostředí vhodně využít postupně vyhynou.

Život na Zemi nemohl vzniknout pouhou náhodou, ale vše, co kolem sebe pozorujeme, muselo být vytvořeno vyšší inteligencí.

život se vyvinul z primitivních organismů přirozeným evolučním vývojem k člověku a jiné fauně a floře

život se vyvinul z primitivních organismů přirozeným evolučním vývojem k člověku a jiné fauně a floře

život vznikal od jednobuněčných organismů a vyvíjel se do dnešní podoby, a bude se vyvíjet dál

život vznikl na velmi primitivní úrovni a postupem času se tato forma života rozvíjela ve složitější

život vznikl postupnym vyvojem

Život znamená neustálou změnu. K lepšímu i k horšímu. A ten lepší přežije a postupuje do dalšího kola.

životní formy, jak je známe dnes, jsou výsledkem stále probíhajícího vývoje

3. Co si myslíte o životě jinde ve vesmíru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Život srovnatelný s životem na Zemi.6829,31 %29,31 %  
Život na vyšší úrovni než na Zemi.6327,16 %27,16 %  
Život primitivních organismů (jednobuněční, nižší organismy).5825 %25 %  
Mimozemský život neexistuje.2812,07 %12,07 %  
Život vyšších organismů, zaostalejší než na Zemi.156,47 %6,47 %  

Graf

4. Ve školách v České republice se standardně vyučuje teorie evoluce. Ostatní názory (teorie) jsou zmiňovány jen okrajově, někdy vůbec. Co si o tom myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každé teorii by měla být věnována stejná pozornost, ať má každý možnost si vybrat, co je mu nejbližší.13457,76 %57,76 %  
Je to naprosto v pořádku, jiné teorie jsou nesmyslné.6628,45 %28,45 %  
Je mi to jedno, otázka vzniku a vývoje světa není podstatná.2611,21 %11,21 %  
Měly by existovat školy, které jsou výrazně zaměřené na jiné teorie, než je evoluce. Rodiče by tak měli právo volby, jakou teorii se jejich dítě bude učit.62,59 %2,59 %  

Graf

5. Každý má svůj názor na vznik a vývoj světa. Jak přistupujete k lidem, kteří mají názor jiný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ať si každý věří tomu, co se mu zdá nejpravděpodobnější, pokud mi svůj názor nevnucuje, tak je to v pořádku.11650 %50 %  
Rád diskutuji s lidmi, kteří zastávají jinou teorii, je zajímavé slyšet odlišné názory.9340,09 %40,09 %  
S lidmi, kteří mají na vznik života jiný názor, se téměř nesetkávám.187,76 %7,76 %  
Nejsem schopen akceptovat jiné teorie.52,16 %2,16 %  

Graf

6. Věříte v nějakou Vyšší sílu/bytost/Boha?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13658,62 %58,62 %  
ne9641,38 %41,38 %  

Graf

7. Co bylo dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vejce :)14060,34 %60,34 %  
Slepice :)9239,66 %39,66 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15767,67 %67,67 %  
muž7532,33 %32,33 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
206226,72 %26,72 %  
214619,83 %19,83 %  
193113,36 %13,36 %  
22208,62 %8,62 %  
23187,76 %7,76 %  
24114,74 %4,74 %  
2552,16 %2,16 %  
2752,16 %2,16 %  
2641,72 %1,72 %  
1841,72 %1,72 %  
ostatní odpovědi 40
15
16
43
17
35
28
37
30
42
29
34
14
60
50
31
2611,21 %11,21 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.4
Minimum:18
Maximum:34
Variační rozpětí:16
Rozptyl:5.91
Směrodatná odchylka:2.43
Medián:21
Modus:20

Graf

10. Ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium14261,21 %61,21 %  
4619,83 %19,83 %  
SOŠ3213,79 %13,79 %  
83,45 %3,45 %  
SOU31,29 %1,29 %  
bez vzdělání10,43 %0,43 %  

Graf

11. Jaký obor VŠ studujete nebo v jakém oboru pracujete? (Pokud nejste studenti VŠ nebo nepracujete, tuto otázku nezodpovídejte)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všeobecné lékařství3618,95 %15,52 %  
medicína136,84 %5,6 %  
ekonomie94,74 %3,88 %  
Lékařská fakulta73,68 %3,02 %  
vseobecne lekarstvi52,63 %2,16 %  
2.LF31,58 %1,29 %  
LF31,58 %1,29 %  
právo31,58 %1,29 %  
Všeobecné lekárstvo31,58 %1,29 %  
cestovní ruch31,58 %1,29 %  
ostatní odpovědi 2. LF
veřejná správa
Psychologie
LFHK
LFHK UK
farmacie
pedagogika
medicina/ekonomie
Hospodářská politika a správa
marketingová komunikace
VL-LF2KU
student, všeobecné lékařství
bezpečnostně-právní fakulta, PAČR
2. lékařská fakulta UK
Lékařskí Fakulta HK UK
2.LF UK
Zubní lékařství
politika
vojenské všeobecné lékařství
LFUK v Hradci Královém
Speciální pedagogika
Student 2. LF UK
LFHK - všeobecné lékařství
2. LF UK, MOTOL
VL
UK LFHK
jako vy :D
2.LF - Všeobecné lékařství
Všeobencné lékařství
Studuji LF HK
student - všeobecné lékařství
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Medicína obor Všeobecné lékařství
2.lékařská fakulta
LF UK v Hradci Králové
nestuduji
všeobecné lékařství - 2.LF
střední management
Sociální pedagogika
IT
Učitelství společenských věd, etiky a filosofie
management menších a středních podniků
jjj
Dějiny evropské kultury (KTF)
Forenzní analýza
informatika
medik
Mezinárodní vztahy
mezinárodní studia + učitelství Rj-Aj
právnická fakulta
historie
VOŠ Pardubice, Sociální práce
Veřejná správa a regionální rozvoj /Vš
ekonomická fakulta, management podniku
VŠ studia nových médií
lekarska fakulta, student
VŠ, Právní specializace - Veřejná správa
chemie
strojařina
všeobecné lékařství 2.lf
Aplikovana Informatika
Lékařská fakulta, všeobecné lékařství
Ekonomický směr
audit
ekonomika podniku
Informační studia, knihovnictví
religionistika
logistika
antropologie
VOŠ cestovní ruch
lingvistika
1. ročník VŠB
Umelecká škola, Propagačné výtvarníctvo - reklama
všb- požární ochrana a bezpečnost průmyslu
stavebnictví
zdravotní sestra
všeobecná geologie
Manažerská ekonomika
informační studia a knihovnictví
Ekonomie, účetnictví
ekonomický obor
provoz a ekonomika
knihovnictví
environmentální geologie
filologie
ekonomický
Ing. zemědělství, Mgr. pedagogika nyní v ID
Architektura
žurnalistika
ekonomická žurnalistika
globalni management a ekonomie
vychovatelství
sociální služby
Geografie a matematika se zaměřením na vzdělávání
VŠ učitel (jazyky)
sociální práce
stavební inženýrství
obchod
10555,26 %45,26 % 

Graf

12. Poznámky, názory na vznik a vývoj světa, vaše vlastní teorie:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1)u otázky č.3 bych zaškrtla všechno nebo řekla,že existuje život nebo existence prostě jiná...třeba ji ani nemůžeme srovnávat s naší,protože na to nemáme parametry-zatím...(existence v jiných rozměrech,paralelních vesmírech...)+v tom smyslu evolučním myslím,že někde existují primit.organismy,jestli se někde z těch primit.org. vyvinulo,tak to rozhodně nebude podobné organismům na které jsme my zvyklí,nemá tedy cenu zase mluvit o srovnávání

ad 3) tohle fakt netuším - klidně můžou platit i ostatní možnosti ad 7) tohle je zase trochu podpásovka, kterou bych v regulérním průzkumu nečekal. Ale odlehčení dobré. :)

Ad vejce vs. slepice. Takhle položená otázka by znamenala nutnost odpovědět vejce, protože vejce snášeli už dinosauři. Pokud by šlo o slepičí vejce, tak byla dřív slepice. A to z důvodu, že předchůdce slepice (proto-slepice :D) snesla spousty proto-slepičích vajec, a zárodky v nich měly rozdílné vlastnosti a jeden ze zárodků měl vlastnosti dnešní slepice. Tudíž první byla slepice a ta poté snesla první slepičí vejce.

Darwin

dětem ve školách či studentům by se měla předkládat existující fakta, později možná existující spory o vývoji života na zemi. názor na vznik světa pravděpodobně má každý vštípený výchovou doma, a pokud je později ve škole informován o jiných názorech, nevidím na tom nic špatného.

dotaz ohledně života na jiných platenách chtěl vícenásobné možnosti. Statisticky by se měl vyskytova život od prvoků někde, po vyšší úroveň (co to znamená?) než na zemi... A u víry v transcendentí síly i možnost nevím. Stejně tak u výuky teroií chybí nejracionálnější odpověď - kromě důkladného probrání "vládnoucí" teorie probrat i alternativní.

Evoluce se vždy snaží vytvořit nějaký inteligentní druh, který by mohl expandovat do vesmíru a když náhodou zanikne, vyevolvuje jiný druh.

evoluční teorie je krásná, ale z pralesů by tedy i nadále meli dále vybíhat lidi, někdo postavil pyramidy, které by dnešní technika postavit nezvládla, etc. ...., tak nevím, nevím

haha

chcem len podotknúť k tej otázke na život v iných častiach vesmíru, niežeby som tomu 100% verila, ale je tu podľa mňa vysoká pravdepodobnosť že to tak je. a čo sa týka úrovne vyspelosti, môže sa jednať či už len o nejaké mikróby, niečo vyvynutejšie, tvory ako sme my alebo aj vyššia inteligencia, nechápem prečo som musela zaškrtnúť len jednu odpoveď. A či verím v boha, to fakt neviem :D podľa toho ako sa na to pozriem. ak mal Boh stvoriť vesmír, kto potom stvoril jeho? aj náš svet mohol len tak "existovať"

I Bůh pravil: "Budiž světlo!" Načež Chuck Norris pravil: "Řekni prosím nebo nic nebude!"

I evoluce má své díry, ale princip je neměnný.

Ja si myslím,že to všeko okolo nás nemohlo vzniknúť len tak, zhlukom nejakých buniek a ich evolúciou bez toho,aby na to niekto neprizeral Zhora a aby tomu On nedal život. A ten niekto je pre mňa Boh!

Je dost možný, že jsme potomci nějakých ufonů, kteří přiletěli na Zemi, aby zde vybudovali novou kolonii...zdá se mi totiž, že na světě je možný už úplně všechno.

Je jedno ,jak jsme vznikli, důležité je jen to, abychom si naši aktuální dobu, co nejvíce zpříjemnili a byli šťastní, zatim se to ovšem nedaří.

Jeho věčnou moc a božství, neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když přemýšlejí o díle, takže jsou bez výmluvy. (Římanům 1:20

jen bych k otázce číslo čtyři dodala, že si nemyslím, že jiné teorie než evoluce jsou nesmyslné, ale že by se vyučovat neměly, případně měly pouze v náboženství. Ale jelikož u nás není náboženství ve škole normou, přeci jen by to pak znamenalo diskriminaci jiných náboženstvích, měla by být výuka zaměřena spíše jen na teorii evoluce, přeci jenom je vědecká a věda se ve škole vyučuje ať už je pravdou nebo ne. Přesto by se však v souvislosti s tímto mělo upozorňovat na další teorie a chtít po žácích aby alespoň jejich podstatu znaly, domnívám se, že to patří ke vzdělání. A myslím si také, že by se v tomto směru neměly opomíjet ani teorie jiné, co třeba hinduismus?...

jjj

jsme z opic

K otázce č.3 Pokud je teorie, že vesmír je nekonečný pravdivá pak je pravděpodobnost, že v něm existují životní formy ve všech možných stadiích vývinu k člověku.

Kdyby člověk neměl katastrofický vliv na naši Zemi, vyvíjela by se zcela jiným a přirozenějším způsobem. Ale podle mého názoru si s tímto problémem během pár tisíc let poradí a obnoví přirozený běh.

ke 4. ot - netvrdím však, že ostatní jsou nesmyslné; alternativní (křesťanské) školy již existují (např. církevní gymnázia, i zde je však často vyučována evoluce) v 6. ot bych spíše odpověděl, že dosud nejsem schopen odpovědět - myslím si totiž, že to vyšší, je v nás... ne nějaká mysl nad námi, ale mysl v nás, přesto nad námi - věřím že toto v nás je schopno ovlivnit osatní dění - avšak nezval bych to silou, bytostí, ale určitýmn vědomím

Miliony let trvající proces,kdy se organizmy postupně zdokonalují,přizpůsobují se podmínkám sobě daným,vytváří se adaptabilní na určité prostředí.Jiné teorie nezatracuji.

Na otázku č.4 bych nejraději neodpovídala, protože u nás na škole se rozhodně nevnucovala teorie evoluce, tzn.zadání neodpovídá realitě a na otázku tudíž neexistuje správná odpověď.

nemá smysl se s tím příliš zabývat, protože na to žádná dostupná lidská technologie/věda neumí spolehlivě odpovědět

nemám

Není zde uvedena teorie - pan spermie. K té bych se také přikládala.

Nesmierne diskutabilná otázka sama v tom nemám jasno... buď evolúcia alebo ja neviem A možno tak ako podľa Maysekej kultúry môžeme za všetko vďačiť inej mimozemskej civilizácií ?!

nevím jestli má otázka co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce? smysl, když už tam je, tak by tam měl být doplněk, proč si to daný člověk myslí

Nevíme sice, jak přesně život vznikl (a vědět to nikdy nebudeme, nanejvýš se nám může podařit to napodobit v laboratoři), ale můžeme celkem dobře rekonstruovat jako se život vyvíjel. Evoluční teorie je rámem, ve kterém se interpretují veškerá data současné biologie.

Nic není náhoda, člověk je na Zemi kvůli nějakému účelu. Nechme se řídit Bohem a dělat kroky vedené jeho vůlí - budeme odměněni.

Otázka číslo 3 mi přijde nešťastně položená, protože bych zaškrtl 2.-5. možnost.

Otázka číslo 4 je zscestná. Není problém v tom, jaká teorie se učí, ale kdo jí učí. Na českých školách tedy obvykle dost špatně, kdyby se místo "teorií" učili opravdu pořádně vědecky podložené záležitosti, více probírali genetiku, mělo by to daleko lepší úspěch a každý by se naopak zamyslel nad tím, že vše není jen tak jednoduché...

Otázka vzniku a vývoje světa mi z pragmatického pohledu nepřijde moc podstatná - myslím, že nemá skoro žádný vliv na naše dnešní konání, my ji ovlivnit nemůžeme a naopak ona neovlivňuje nás. Jsem věřící křesťan, ale vznik světa mi je téměř ukradený a bude mi asi také jedno, jak to jednou budou učit moje děti.

plně souhlasím s teorií evoluce jako s jedinou možnou teorii

pozn. k ot. č. 7: odpověděla jsem Vejce, pže tuto otázku máte zde jako povinnou, ale jinak bych neodpověděla, protože odpověď na tuto otázku je, že kruh nemá počátek!

Rozhodně popírám Darwinovu teorii, to jsem spíš ochotná příjmout nějaký vesmírný projekt. Neříkám to nahlas aby mě nezavřeli do blázince!

Se základními znalostmi filosofie je odpověď na otázku č. 7 docela jednoduchá. ;-)

Skvělý nápad pro výzkum ;-)

stejne nas brzo prijdou vyhladit mimozemstani

úvahy o vývoji mimozemského života jsou vždy nutně trochu omezené. V tom smyslu, že všechny naše představy o mimozemském životě jsou dány, determinovány tím, že je vymýšlí bytosti, které žijí na Zemi. Všechny, i ty nejfantasknější představy jsou vždy jen výplodem myšlení jednoho vývoje života. A ten může vypadat úplně ale úplně, ale úplně JINAK. Neumíme si představit vůbec jak. Je to vlastně zbytečná otázka. A jestli tomu tak někde ve vesmíru je, je to hezké, ale s lidským životem to moc nesouvisí...

Už bych dál neevulovala. Podle mých logických odhadů z nás bude čím dál větší sajrajt, ble. (Omlouvám se za neoficialitu a odpověď na úrovní žáčka 3 třídy, ale jsem humanik)

v době,kdy jsem před lety byl žákem gymnázia,tak se probírala hlavně teorie evoluce,což mi ale přijde nejpravděpodobnější,ale jsem otevřen i jiným teoriím

V otázce 4 jsem si nevybral žádnou odpověď. V hodinách na probírání evoluce není tolik času, aby byly probrány všechny nebo alespoň většina teorií. Potom chápu, že se probírá jen teorie evoluční.

V otázce č.3. by se mi hodila možnost více odpovědí. Podle mě ve vesmíru může existovat vše včetně jednoduchých organizmů až po vyspělejší civilizaci než je ta naše...:-)

Vznik složtých věcí (život) nelze vysvětlovat jinou ještě složitější věcí (bůh), neboť nejdříve by musel být vysvětlen její původ, proto je evoluce jediný možný mechanismus vzniku složitosti.

Znáte ten vtip? Sedí slepice a vejce v čekárně. Vyjde sestřička a ptá se: "Kdo z vás tu byl první?" :D No, osobně si myslím, že první tu byl předchůdce slepice - něco jako prakur ;)

život se vyvinul z primitivních organismů přirozeným evolučním vývojem k člověku a jiné fauně a floře

život se vyvinul z primitivních organismů přirozeným evolučním vývojem k člověku a jiné fauně a floře

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Každý má svůj názor na vznik a vývoj světa. Jak přistupujete k lidem, kteří mají názor jiný?

 • odpověď Ať si každý věří tomu, co se mu zdá nejpravděpodobnější, pokud mi svůj názor nevnucuje, tak je to v pořádku.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi medicína na otázku 11. Jaký obor VŠ studujete nebo v jakém oboru pracujete? (Pokud nejste studenti VŠ nebo nepracujete, tuto otázku nezodpovídejte)

6. Věříte v nějakou Vyšší sílu/bytost/Boha?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kreacionismus na otázku 1. Jakou teorii vzniku a vývoje světa zastáváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná na otázku 1. Jakou teorii vzniku a vývoje světa zastáváte?

10. Ukončené vzdělání

 • odpověď Gymnázium:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi všeobecné lékařství na otázku 11. Jaký obor VŠ studujete nebo v jakém oboru pracujete? (Pokud nejste studenti VŠ nebo nepracujete, tuto otázku nezodpovídejte)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi medicína na otázku 11. Jaký obor VŠ studujete nebo v jakém oboru pracujete? (Pokud nejste studenti VŠ nebo nepracujete, tuto otázku nezodpovídejte)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou teorii vzniku a vývoje světa zastáváte?

3. Co si myslíte o životě jinde ve vesmíru?

4. Ve školách v České republice se standardně vyučuje teorie evoluce. Ostatní názory (teorie) jsou zmiňovány jen okrajově, někdy vůbec. Co si o tom myslíte?

5. Každý má svůj názor na vznik a vývoj světa. Jak přistupujete k lidem, kteří mají názor jiný?

6. Věříte v nějakou Vyšší sílu/bytost/Boha?

7. Co bylo dříve?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Ukončené vzdělání

11. Jaký obor VŠ studujete nebo v jakém oboru pracujete? (Pokud nejste studenti VŠ nebo nepracujete, tuto otázku nezodpovídejte)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou teorii vzniku a vývoje světa zastáváte?

3. Co si myslíte o životě jinde ve vesmíru?

4. Ve školách v České republice se standardně vyučuje teorie evoluce. Ostatní názory (teorie) jsou zmiňovány jen okrajově, někdy vůbec. Co si o tom myslíte?

5. Každý má svůj názor na vznik a vývoj světa. Jak přistupujete k lidem, kteří mají názor jiný?

6. Věříte v nějakou Vyšší sílu/bytost/Boha?

7. Co bylo dříve?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Ukončené vzdělání

11. Jaký obor VŠ studujete nebo v jakém oboru pracujete? (Pokud nejste studenti VŠ nebo nepracujete, tuto otázku nezodpovídejte)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marholdová, K.Teorie vzniku a vývoje života na Zemi (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://teorie-vzniku-a-vyvoje-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.