Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Termonáplasti Spofaplast

Termonáplasti Spofaplast

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Hrbková
Šetření:05. 11. 2011 - 10. 11. 2011
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):11 / 7.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku na téma termonáplasti. Cílem je zjistit veřejné mínění o termonáplastech. Velmi to pomůže při tvorbě naší seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je termonáplast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3069,77 %69,77 %  
NE1330,23 %30,23 %  

Graf

2. Použili jste někdy termonáplast?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2066,67 %46,51 %  
ano1033,33 %23,26 %  

Graf

3. O které značce jste už někdy slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Voltaren Thermoplaster2480 %55,81 %  
Spofaplast Capsicolle620 %13,95 %  
ani jednu neznám516,67 %11,63 %  
Hansaplast26,67 %4,65 %  
Cosmos relaxing and warming13,33 %2,33 %  

Graf

4. Kolik byste byli ochotni zaplatit za balení termonáplasti 1 ks?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 Kč930 %20,93 %  
více než 40 Kč826,67 %18,6 %  
méně než 20 Kč723,33 %16,28 %  
31-40 Kč620 %13,95 %  

Graf

5. Jaké je dle Vašeho názoru optimální balení? (lze zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 ks1240 %27,91 %  
2 ks826,67 %18,6 %  
5 ks723,33 %16,28 %  
4 ks620 %13,95 %  
1 ks413,33 %9,3 %  

Graf

6. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2273,33 %51,16 %  
muž826,67 %18,6 %  

Graf

7. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 9, pracující studentotázka č. 8, zaměstnanýotázka č. 8, nezaměstnanýotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1136,67 %25,58 %  
pracující student1033,33 %23,26 %  
zaměstnaný930 %20,93 %  

Graf

8. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sedavé v kanceláři1263,16 %27,91 %  
jiné421,05 %9,3 %  
fyzicky namáhavé315,79 %6,98 %  

Graf

9. Jste aktivní sportovec?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1550 %34,88 %  
ano1550 %34,88 %  

Graf

10. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-252170 %48,84 %  
26-35620 %13,95 %  
36-55310 %6,98 %  

Graf

11. můj průměrný měsíční příjem je

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 000 Kč1242,86 %27,91 %  
10 000- 20 000 Kč1139,29 %25,58 %  
20 000- 30 000 Kč517,86 %11,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jsem

  • odpověď žena:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracující student na otázku 7. Jsem
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 000- 20 000 Kč na otázku 11. můj průměrný měsíční příjem je

10. Kolik Vám je let?

  • odpověď 15-25:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 7. Jsem
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 10 000 Kč na otázku 11. můj průměrný měsíční příjem je

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je termonáplast?

2. Použili jste někdy termonáplast?

3. O které značce jste už někdy slyšeli?

5. Jaké je dle Vašeho názoru optimální balení? (lze zvolit více možností)

6. Jsem

8. Jaké je Vaše zaměstnání?

9. Jste aktivní sportovec?

10. Kolik Vám je let?

11. můj průměrný měsíční příjem je

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je termonáplast?

2. Použili jste někdy termonáplast?

3. O které značce jste už někdy slyšeli?

5. Jaké je dle Vašeho názoru optimální balení? (lze zvolit více možností)

6. Jsem

8. Jaké je Vaše zaměstnání?

9. Jste aktivní sportovec?

10. Kolik Vám je let?

11. můj průměrný měsíční příjem je

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrbková, L.Termonáplasti Spofaplast (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://termonaplasti-spofaplast.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.