Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Terorismus - ochrana měkkých cílů

Terorismus - ochrana měkkých cílů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bc. Z. Gombosová, DiS.
Šetření:05. 11. 2022 - 20. 01. 2023
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o anonymní vyplnění dotazníku - Terorismus - ochrana měkkých cílů, nasbíraná data budou sloužit k analýze pravděpodobnosti útoku na měkké cíle v rámci mé diplomové práce - Ochrana měkkých cílů.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6963,3 %63,3 %  
Žena4036,7 %36,7 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 354137,61 %37,61 %  
36 - 452522,94 %22,94 %  
46 - 551816,51 %16,51 %  
56 - 651110,09 %10,09 %  
19 - 251110,09 %10,09 %  
více než 65 let32,75 %2,75 %  

Graf

3. Kraj, ve kterém žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město Praha4642,2 %42,2 %  
Středočeský kraj2119,27 %19,27 %  
Ústecký kraj65,5 %5,5 %  
Jihomoravský kraj65,5 %5,5 %  
Pardubický kraj54,59 %4,59 %  
Jihočeský kraj54,59 %4,59 %  
Olomoucký kraj43,67 %3,67 %  
Liberecký kraj43,67 %3,67 %  
Plzeňský kraj32,75 %2,75 %  
Královéhradecký kraj32,75 %2,75 %  
Moravskoslezský kraj21,83 %1,83 %  
Kraj Vysočina21,83 %1,83 %  
Zlínský kraj10,92 %0,92 %  
Karlovarský kraj10,92 %0,92 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání6761,47 %61,47 %  
Střední vzdělání s maturitní zkouškou3027,52 %27,52 %  
Střední vzdělání s výučním listem87,34 %7,34 %  
Vyšší odborné vzdělání32,75 %2,75 %  
Základní vzdělání10,92 %0,92 %  

Graf

5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Střední - několik lehce i těžce zraněných, bez úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?

5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?

 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti):
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Střední dopad (omezení funkčnosti):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti):
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Bary a restaurace=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - bary a restaurace=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti):
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti):
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti):
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti):
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti):
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti):
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Střední dopad (omezení funkčnosti):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Střední dopad (omezení funkčnosti):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Střední dopad (omezení funkčnosti):
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti):
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký dopad (dlouhodobé omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Vysoký dopad (značné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?

6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?

 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Přístupný za použití značného násilí:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - Letiště Václava Havla=Složitý přístup:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Přístupný za použití značného násilí:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Složitý přístup:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Složitý přístup na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Přístupný za použití značného násilí:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Složitý přístup:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Složitý přístup na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Pražský hrad=Složitý přístup:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56 - 65 na otázku 2. Věk
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Přístupný za použití drobného násilí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Přístupný za použití drobného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Snadno přístupný, místo není nijak chráněno na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?

7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?

 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Minimální - v celku nemožné provedení útoku na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Minimální - v celku nemožné provedení útoku na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Bary a restaurace=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď Bary a restaurace=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Náročná - do 3 měsíců:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - Letiště Václava Havla=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Koncerty=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Náročná - do 3 měsíců:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Náročná - do 3 měsíců:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Pražský hrad=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Méně náročná - zpravidla do měsíce:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Náročná - do 3 měsíců:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?

8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?

 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Bary a restaurace=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - bary a restaurace=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Bary a restaurace=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - bary a restaurace=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - Letiště Václava Havla=Nízká - malá šance na úspěšný útok:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Nízká - malá šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Pražský hrad=Minimální - v celku nemožné provedení útoku:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Minimální - v celku nemožné provedení útoku na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Památky - Pražský hrad=Nízká - malá šance na úspěšný útok:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Vysoká - vyšší šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?

9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?

 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Vysoký - několik lehce i těžce zraněných, pár úmrtí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Vysoký - několik lehce i těžce zraněných, pár úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na Slovensku=Velmi pravděpodobná na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Vysoký - několik lehce i těžce zraněných, pár úmrtí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Vysoký - několik lehce i těžce zraněných, pár úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Bary a restaurace=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - bary a restaurace=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Vysoký - několik lehce i těžce zraněných, pár úmrtí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Vysoký - několik lehce i těžce zraněných, pár úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Koncerty=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Střední - několik lehce i těžce zraněných, bez úmrtí:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Střední - několik lehce i těžce zraněných, bez úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Střední - několik lehce i těžce zraněných, bez úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Střední - několik lehce i těžce zraněných, bez úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Památky - Pražský hrad=Střední - několik lehce i těžce zraněných, bez úmrtí:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Střední - několik lehce i těžce zraněných, bez úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoký - několik těžce zraněných, včetně několika úmrtí na otázku 9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Náročná - do 3 měsíců na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?

10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?

 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - bary a restaurace=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - školská zařízení=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velká nákupní centra v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Bary a restaurace=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - bary a restaurace=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Bary a restaurace=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koncerty=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - bary a restaurace=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Nenáročná - zpravidla za pár dní na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Doprava - Letiště Václava Havla=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Doprava - stanice metra v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Koncerty=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 - 25 na otázku 2. Věk
 • odpověď Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Památky - Pražský hrad=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Pěší zóny v centru Prahy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - pěší zóny v centru Prahy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - významné dopravní uzly v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi vysoká - lehce proveditelný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bary a restaurace=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Středně - odpovídající úsilí = odpovídající kvalita informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Školská zařízení - základní, střední a vysoké školy=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - školská zařízení=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - bary a restaurace=Lehce - bez značného úsilí, mnoho informací na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
 • odpověď Velká nákupní centra v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - Letiště Václava Havla=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní divadlo=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Národní muzeum=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Velmi snadně - s minimem úsilí, veškeré informace na otázku 10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?

11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?

 • odpověď na Slovensku=Málo pravděpodobná:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v České republice=Málo pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď na Slovensku=Žádná či mizivá:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v České republice=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi na Slovensku=Žádná či mizivá na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v České republice=Žádná či mizivá na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
 • odpověď v České republice=Málo pravděpodobná:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na Slovensku=Málo pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď v České republice=Žádná či mizivá:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na Slovensku=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi na Slovensku=Žádná či mizivá na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v České republice=Žádná či mizivá na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - hlavní nádraží v Praze=Přístupný za použití značného násilí na otázku 6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?
 • odpověď v Německu=Málo pravděpodobná:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivní střelec - velká nákupní centra v Praze=Nízký dopad (možné omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď v USA=Málo pravděpodobná:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď v USA=Velmi pravděpodobná:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve Francii=Velmi pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Velmi pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve Velké Británii=Velmi pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Památky - Pražský hrad=Střední - přiměřená šance na úspěšný útok na otázku 8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěší zóny v centru Prahy=Více náročná - několik měsíců až rok na otázku 7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?
 • odpověď ve Francii=Málo pravděpodobná:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Žádná či mizivá na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v USA=Málo pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?
 • odpověď ve Francii=Velmi pravděpodobná:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Velmi pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve Velké Británii=Velmi pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?

12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?

 • odpověď na Slovensku=Žádná či mizivá:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v České republice=Žádná či mizivá na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
 • odpověď v České republice=Žádná či mizivá:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na Slovensku=Žádná či mizivá na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
 • odpověď v Německu=Velmi pravděpodobná:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v Německu=Velmi pravděpodobná na otázku 11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?
 • odpověď ve Velké Británii=Málo pravděpodobná:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve Francii=Málo pravděpodobná na otázku 12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Doprava - stanice metra v Praze=Střední dopad (omezení funkčnosti) na otázku 5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kraj, ve kterém žijete

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?

6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?

7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?

8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?

9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?

10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?

11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?

12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kraj, ve kterém žijete

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jaký dopad by měl teroristický útok (bombový, sebevražedný) a útok aktivním střelcem na vybrané měkké cíle v Praze?

6. Jak složitý je pro útočníka přístup k danému měkkému cíli ?

7. Jak náročná by byla obnova napadeného měkkého cíle?

8. Jaká je zranitelnost (pravděpodobnost útoku) měkkého cíle?

9. Jaký následek by měl úspěšný útok na vybrané měkké cíle?

10. Jak obtížně si útočník zjistí informace o vybraném měkkém cíli k útoku?

11. Jaká je pravděpodobnost teroristického útoku (sebevražedný, bombový útok)?

12. Jaká je pravděpodobnost útoku aktivním střelcem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Z. Gombosová, DiS., B.Terorismus - ochrana měkkých cílů (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://terorismus-mekke-cile-v-praz.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.