Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tesco - společenská odpovědnost

Tesco - společenská odpovědnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Nozarová
Šetření:11. 04. 2012 - 17. 04. 2012
Počet respondentů:247
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsem studentkou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro moji diplomovou práci na téma: „Společenská odpovědnost organizace“. Dotazník je určen zákazníkům společnosti TESCO a jeho vyplnění je zcela anonymní. Není-li určeno jinak, vyznačte, prosím, pouze jednu odpověď, popřípadě odpověď doplňte. K vyplňování dotazníku nepoužívejte, prosím, jako zdroj informací internet. Pak by toto dotazování nemělo žádný smysl.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se již někdy dříve s pojmem „společenská odpovědnost organizace“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13855,87 %55,87 %  
ano10944,13 %44,13 %  

Graf

2. Co si o konceptu společenské odpovědnosti organizace myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myšlenku konceptu vnímám pozitivně, ale blíže se nezajímám7266,06 %29,15 %  
plně ho podporuji3532,11 %14,17 %  
považuji tento koncept za zbytečný10,92 %0,4 %  
nemám na to žádný názor10,92 %0,4 %  

Graf

3. Jak dlouho jste zákazníkem společnosti Tesco?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 3 roky12952,23 %52,23 %  
1 až 3 roky8634,82 %34,82 %  
několik měsíců197,69 %7,69 %  
přibližně rok135,26 %5,26 %  

Graf

4. Jak často nakupujete ve společnosti Tesco?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do měsíce11345,75 %45,75 %  
několikrát do roka8534,41 %34,41 %  
několikrát do týdne4417,81 %17,81 %  
jednou za rok a méně52,02 %2,02 %  

Graf

5. Věděl/a jste o tom, že společnost Tesco přijala koncept společenské odpovědnosti organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21988,66 %88,66 %  
ano2811,34 %11,34 %  

Graf

6. Co si pod tímto pojmem představujete? Krátce charakterizujte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim2811,48 %11,34 %  
netuším72,87 %2,83 %  
nic41,64 %1,62 %  
odpovědnost vůči zákazníkům20,82 %0,81 %  
vůbec netuším20,82 %0,81 %  
Nemám zdání20,82 %0,81 %  
odpovědnost za prodávané výrobky20,82 %0,81 %  
nemám tušení20,82 %0,81 %  
spokojenost zákazníků10,41 %0,4 %  
Ak sa niečo stane v tescu nejaký úraz, tak príme zodpovednosť a preplatí úraz....alebo ak si kúpim niečo v Tescu v Českých Budějoviciach a nebudem spokojná môžem to vrátiť aj v Tescu Prahe10,41 %0,4 %  
ostatní odpovědi společná odpovědnost (celého diskontu) za spokojenost zákazníků, popřípadě převzetí zodpovědnosti jako celek
něco jako zlepšení vztahů směrem k zákazníkům
.
Aby pracovníci Tesca udržovali okolí prodejny v čistotě, aby v okolí parkovišť byla zeleň, v noci závozem zboží nerušili hlukem blízké okolí.
přijmuít a zahrnutí ekonomických, sociálních a ekologických zásad do fungování společnosti
Společenská odpovědnost je dle mého pohledu způsob chování společnosti jak k vlastním zaměstnancům, tak především k okolí, tak aby zanechala co nejméně "škod" pro další generace.
odpovídá za kvalitu zboží, které prodává
odpovědnost k městu, kde podnikají, k lidem a ke svým zaměstnancům
nevi'm
jista odpovednost k zakaznikum, co se tyce zavazku a sluzeb
Pozitivní přístup k životnímu prostředí, k přírodě, recyklaci odpadů, neprodávání nevhodných potravin
filosofie organizace. která myslí na to, jak její chování ovlivní budoucnost, a to nejen ve smyslu zivotniho prostredi, ale i jejich zamestnancu a komunity
nemám žádné tušení o co se jedná
ochrana přírody, vzdělání zákazníků, osvěta
chování k zákazníkům, k zaměstnancům, k ostatním společnostem, k životnímu prostředí atd.
Tesco jako obchod má vliv na společnost. Tím myslím, jak se chová ve styku s lidmi, tak také reaguje společnost. Každý obchod má své charakteristické zákazníky.
dodržování sociálních a ekologických pravidel
Šetření materiálových obalů, šetrná výroba, vše co se týče a zlepšuje životní prostředí, ale také šetří neobnovitelné zdroje, zároveň také péče o okolí podniku
šetrnost vůči přírodě, dodržování práv zaměstnanců, dobrý přístup k zákazníkům
odpovědnost řetězce
podpora dobrých vztahů se zaměstnanci a zákazníky, nakládání a odpady, ocharana životního prostředí
odpovědnost za kvalitu zboží a služeb nabízených společnosti
nestarají se jen o generování zisku ale také o určité blaho společnosti, vrací společnosti něco z toho co vložila do podniku
že nebudou klamat klienty, budou uvádt správné ceny apod.
odpovědnost ve smyslu ekologie, která je společenským problémem
x
Udržitelný rozvoj, podpora domácích výrobců, enviromentální chování
integrování sociálních a ekologických hledisek do firemních operací
Zřejmě půjde o odpovědnost vůči zákazníkovi.
Způsob jakým organizace působí na veřejnost.
Odpovědnost k vnějšímu okolí - k zaměstnancům a rezidentům.
chování k zákazníkům a k prostředí
nejaky dobrovolný závazek firem jak se chovat v rámci svého fungování.... odpovědnost k prostředí i společnosti, ve které podnikají.
šetrné chování k životnímu prostředí
společnost dbá na dodržování etiku v podnikání, zabývá se sponzorstvím a dárcovstvím, motivace zaměstnanců, loajalita k zákazníkům, podpora prodeje
odpovědnost za zboží, které prodává a za zaměstnance.
nějakou blbost
snaha prospět nějak společnosti, dodržovat práva zaměstnanců
Společnost má odpovědnost za produkty, které prodává a jejich vliv na společnost.
odpovědnost za výkony,úkony
Firma jedná zodpovědně např. vůči životnímu prostředí, snaží se vytvářet nová pracovní místa v daném regionu, podporuje fair trade, zabývá se dobročinnou činností, podporuje rovné příležitosti apod.
rozšíření firemní etiky, brát na sebe odpovědnost za svá rozhodnutí
nevím, co si mám představit
fair trade
Odpovědnost vůči svým zákazníkům, zaměstnancům a etickým zásadám
aktivity firmy smerem ke svemu okoli, at uz v oblasti ochrany prirody nebo charity
do firmy je zavedeno ekologické uvědomování. je to tam jako každodenní náplň té organizace. jedná se to sociálních a ekologických kritérií a odpovědnosti za to co ta společnost dělá
činnosti firmy, které nějakým způsobem mohou pomoci celé společnosti - životní prostředí...
společnost zohledňuje svůj vliv na prostředí, ve kterém se pohybuje
Snaha o ochranu životního prostředí
společnostje zodpovědná za to, co nabízí svým zákazníkům
společnost se bude chovat odpovědně k životnímu prostředí, k zaměstnancům ......
Odpovědnost za prodej nezávadných výrobků občanům
Odpovědnost za výrobky, které prodává v souvislosti s kvalitou a vlivem na zákazníky.
Asi jako že budou spločensky odpovědní.. Budou podporovat nějaké společensky prospěšné věci.
nevím, asi odpovědnost za prodej kvalitních výrobků
Firma se angažuje v charitativních projektech, má zavedenou politiku ochrany životního prostředí atd.
odpovědnost vůči svým zákazníkům
odpovědnost vůči zákazníkům, aby byli spokojení se službami.
---
zodpoveda za svoje výrobky a poskytovane sluzby zákaznikovi
ochrana žp, charita
Hospodárnost a ekologickou odpovědnost řízení organizace
odpovědnost za výrobky a služby
společensky odpovědná firma by měla dodržovat ve vztahu k zákazníkům určité zásady
péče o své zaměstnance a své okolí firmy
organizace činnosti (produkce/servisu) společnosti, která vychází vstříc současným požadavkům společnosti na drobný úkor vlastního zisku
Odpovědnost společnosti za své okolí, místní komunity apod.
pod tímto pojmem vůbec nevím co si mám představit
Odpovědnost za své zboží
podpora místního obyvatelstva (hřiště pro děti, .....), snaha nepůsobit negativně na životní prostředí, dát pracovní příležitost místnímu obyvatelstvu, .....
nemám představu
Absolutne nevim, co si mam pod timto pojmem predstavovat
uvědomují si, že svou produkcí zatěžují životní prostředí a podle toho se snaží chovat- např. omezení prodeje igelitových tašek
dohled nad kvalitou zboží a péče o zákazníka.
odpovědnost která vychází z etiky podnikání případně společenského kodexu
Aktivity v rámci angažování se v prospěšných akcích, etika.....
nedokážu posoudit
odpovědnos za své výrobky, odpovědnost zákazníkům, odpovědnost za závazky a pohledávky společnosti, odpovědnost veřejnosti, odpovědnost za znečišťování přírody, odpovědnos vůči ostatním orgánům
zviditelnění organizace, loajalita k zaměstnancům, životnímu prostředí, celková snaha o "lepší chování"
Že mají všichni pracovníci Tesca odpovědnost?
Závazek firmy chovat se zodpovědně v sociální, ekologické a další oblasti.
Nevím.
výchova společnosti
Tesco se snaží alespoň částečně chránit životní prostředí tím, že používá šetrnější metody
prodej čerstvého a nezávadného zboží.např
Sociální a environmentální odpovědnost - příklad podpora sociálně slabších jedinců tou formou, že 1 koruna z tesco výrobku bude určena na charitu.
snaží se eliminovat dopady na ŽP atd.
společnost se zajímá o to, odkud odebírá produkty (zda při jejich výrobě nedochází k nelidským podmínkám), dále společnost dbá o životní prostředí (slyšela jsem o jistém Tescu se solárními panely) = snaha snížit uhlíkovou stopu...
Společnost má odpovědnost za to, jak vystupuje na veřejnosti.
sociální hlediska, ekologie
Odpovědnost společnosti vůči svému okolí a životnímu prostředí
dobrovolné zaměření na sociální, ekonomická a ekologická hlediska v každodenní činnosti firmy
společnost má určitý etický kodex, dobré chování k zaměstnancům, zákazníkům, asi to co by měla mít každá firma jako samozřejmost, a ne si na to dělat extra certifikáty, které leckdy skončí jen na papíře
kvalitní potraviny, za jejichž kvalitu zodpovídá Tesco
v podstatě principy fair trade, jen zaměřené na evropské výrobce
Odpovědnost za nabízení životního standartu svým zákazníkům
Společnosti se chovají odpovědně k životnímu prostředí a společnosti
Nezajímat se jen o vlastní zisk, ale také o dobro zákazníka, propagovat kvalitu českých výrobků
že společnosti záleží na tom, jak se u nich zákazníkům nakupuje a jak jsou spokojeni
Představím si aktivity společnosti, které zlepšují přístup společnosti na danou firmu.
Firma má společenskou odpovědnost vůči zákazníkům (např. zaručuje se, že nebude poškozovat svou činností životní porstředí, nebude vědomě poškozovat zákazníky-vědomé prodávání prošlých výrobků atd....)
společnost se zavazuje chovat udržitelně, zodpovědně, chránit ŽP, ...
odpovědnost má jak zaměstnanec, tak i jeho nadřízený včetně celého podniku
Nemám tušení co si představit...
kladný dopad na spolupracující firmy (dodavatele), lepší podmínky
Odpovědnost vůči spotřebitelům a životnímu prostředí
vůbec netuším, co si pod tím představit
Společnost Tesco chce zajistit, aby jejich zákazníci kupovali pouze kvalitní výrobky, za kvalitu výrobků přebírají plnou zodpovědnost a dělají maximum pro uspokojení všech svých zákazníků
že se bude chovat ekologicky
Chování a přístup organizace ke společnosti (zákazníkům)
Odpovědnost Tesca za např. záruční lhůta u potravin..
Péče o životní prostředí atd
zodpovědnost za výrobky
Chovat se slušně nejen v nezbytně nutných mezích zákona?
etické podnikání, podpora veřejně prospěšných projektů, charitativních organizací
Budování dobrých vztahů se zákazníky, s partnery
asi že přebírají odpovědnost za kvalitu ostatních výrobků, které nabízejí. Ne je tich, co maj "značku" tesco
pravdivost k zákazníkům a k obchodním partnerům
recyklování odpadu, které společnost vyprodukuje, ochrana ŽP
firmy si stanoví vysoké etické cíle a podporují regionální trh, se snahou co neméně poškodit životní prostředí
podpora neziskových organizací
přejímá odpovědnost za trvale udržitelnou ochranu životního prostředí (aby omezila znečištění), odpovídá za sociální prostředí apod...
vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance, dodržování lidských práv, ochrana životního prostředí
morální pravidla
to opravdu nevím
adekvátně mzdově ohodnocený personál, ekologická likvidace odpadů,
Že budou prodávat kvalitní výrobky s odpovídající cenou a správnou dobou spotřeby.
odpovědnost k zákazníkům
Snahu podniku dbát na komplexní dopady jeho počínání, tedy vliv na životní prostředí, infrastrukturu, psychologické aspekty zákazníků a společnosti apod.
dosahování cíle jednotlivců s ohledem na společnost a prostředí
odpovědnost za kvalitní výrobky
odpovědnost vůči spotřebitelům, životnímu prostředí atd.
Vůbec netuším.
Něco jako sponzoring - například podporu postižených dětí apod.
začlenění sociálních a ekologických hledisek do firemní politiky
Odpovědnost organizace vůči společnosti - boj proti korupci, dodržování zásad ochrany životního prostředí, vztah ke s spotřebitelům. Tedy respektování sociálních a ekologických hledisek vůči okolí.
společenskou odpovědnost celé organizace :-)
odpovednost za nabizene zbozi a sluzby vcetne negativnich dusledku z ni plynoucich
Právě, že vůbec nic mě nenapadá.
neznám
že společnost odpovídá za způsobené škody atd.
plnění legislativy, ekologický norem
prodávat jen nezávadné zboží
odpovědnost společnosti Tesco za postoj k zákazníkům
Odpovědnost za prodávané výrobky-cena, kvalita,..
společnost by měla být odpovědná veřejnosti za to, co prodává, poskytuje apod. v co nejširším směru
odpovědnost firmy vůči společnosti okolo, zaměstnancům, zákazníkům...atd.
Struktura obchodu
nezatěžovat životní prostředí a pomáhat společnosti - sponzoring, pořádání akcí atd.
odpovednost chovani spolecnosti
odpovědnost za kvalitu...
vůbec nevím, ale předpokládám, že to bude mít něco společného se zlepšením kvality služeb zákazníkům
...vůbec netuším...odpovědnost za slušné chování, za krádeže...nevím...
Pozitivní vztah k životnímu prostředí, využívání obnovitelných zdrojů, podpora ekologických a recyklovaných výrobků.
...dopad strategie prodeje na zákazníky v globálním měřítku?! Že by zakomponovali do marketingu etický kodex :D ?!
snaha společnosti reagovat na vnější společenské podmínky, například sociální, nebo co se týče ekonomického stavu společnosti a jejích zákazníků apod...
fér přístup k zákazníkům, kvalitní zboží
zlepšování podmínek
Snaha dělat se lepším než je
lk
Představuji si, že společnost dodržuje určitá nadstandartní morální hlediska ve vztahuke společnosti.
společnost se snaží přispět k zlepšení životních podmínek a života lidí v místě kde podniká. Často se využívá jiná forma než finanční pomoc.
Asi by se neměli zaprodávat natolik, aby prodávali zjevně škodlivé výrobky.
podpora neziskových organizací, firemní dobrovolnictví
spolecnost zodpovida za vse hromadne ne jednotlivec
odpovědnost vůči společnosti, že jí nepoškozuje a jedná v její prospěch
odpovednost za svou cinnost
závazek vůči svým klientům a konkurenci
zájem o životní prostředí
minimalizaci uhlíkové stopy, trvale udržitelné podnikání, etické chování vůči partnerům
odpovědné chování vůči svým zaměstnancům, vůči prostředí, apod
děla společensky odpovědnou činnost - finanční příspěvky potřebným, ochrana příroda atd.
chrání přírodu, produkty nejsou vyráběny tam, kde zaměstnávají děti, infrormovanost veřejnosti
Kvalitní produkty
No asi že přestanou prodávat odpadky.
integrování sociálních a ekologických hledisek do firmy
Nevím, nikdy jsem nad tím neuvažovala..
ekologie
kolektivní vina
společnost se zajímá o své okolí, o zákazníky
určitý postoj k životnímu prostředí a společnosti
odpovednost firme vuci jejim vlivum na spolecnost
Že nebudou podvádět zákazníka.
firmě nejde jen o zisk, ale i o sociální aspekty a ekologii
je mi to jedno
marketing
Reprezentace společnosti Tesco na veřejnosti při nějakých problémových záležitostech ohledně produktů.
obchod se bude snažit dodržet jistou "společenskou morálku"
odpovědnost za modulaci konzumní společnosti a vývoje v otázce stravovacích návyků, podpora důvěryhodnosti a odstranění předsudků vůči zaběhlým společenským klišé...
společnost se chová odpovědně vůči svému okolí i životnímu prostředí, váží důsledky svých potenciálních rozhodnutí
naozaj neviem
Odpovědnost za společnost, chování, složení....
19379,1 %78,14 % 

Graf

7. Víte o tom, že společnost Tesco založila vlastní „Nadační fond Tesco“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20181,38 %81,38 %  
ano4618,62 %18,62 %  

Graf

8. Kterou z těchto charitativních organizací podle Vašeho názoru „Nadační fond Tesco“ podporuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomozte dětem12851,82 %51,82 %  
Konto bariéry10040,49 %40,49 %  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých5823,48 %23,48 %  
Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové176,88 %6,88 %  

Graf

9. Znáte projekt společnosti Tesco „Tesco, Váš zodpovědný soused“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23896,36 %96,36 %  
ano93,64 %3,64 %  

Graf

10. Tento projekt se týká 4 hlavních oblastí. Které to podle Vás jsou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 4).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče o životní prostředí19880,16 %80,16 %  
propagace a podpora zdravého životního stylu18072,87 %72,87 %  
podpora osob v tísni13052,63 %52,63 %  
podpora a rozvoj talentu dětí a mládeže11345,75 %45,75 %  
snaha stát se součástí komunity11144,94 %44,94 %  
podpora vědy a vzdělávání9337,65 %37,65 %  
podpora neziskového sektoru8333,6 %33,6 %  
pomoc při živelných katastrofách7731,17 %31,17 %  

Graf

11. Znáte projekt společnosti Tesco „Běh pro život“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16466,4 %66,4 %  
ano8333,6 %33,6 %  

Graf

12. Zúčastnil/a jste se již někdy nebo plánujete se zúčastnit tohoto projektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne22591,09 %91,09 %  
ano228,91 %8,91 %  

Graf

13. Co je podle Vás smyslem tohoto projektu? Krátce charakterizujte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim5321,63 %21,46 %  
netuším72,86 %2,83 %  
pomoc postiženým20,82 %0,81 %  
.20,82 %0,81 %  
charitativní akce20,82 %0,81 %  
běhat20,82 %0,81 %  
podpora zdravého životního stylu20,82 %0,81 %  
zdraví20,82 %0,81 %  
běh20,82 %0,81 %  
peníze na charitativní akci10,41 %0,4 %  
ostatní odpovědi informovat o problému drzhých
netusim
vydělat peníze pro lidi,kteří to potřebují
nevím,podpora rakoviny nohou
finanční výpomoc
Přispět k pomoci a podpoře osob, které to potřebují. A to jiným způsobem než je béžné.
pomoci dětem bez rodiny
Pro tesco public relations?
získat sbírku peněz na zdravotní účely
pomoc pro te'zce nemocne
nevím, nezajímá mě tento projekt
Nemám zdání
Vybrat peněžní prostředky pro svůj nadační fond
je to projek, který podporuje onkologicky nemocné deti
výběr peněz a podpora lidí bez nohy
Pomoci lidem s handicapem pomocí rodinného běhu.
podpora nějaké organizace
zlepšit zdravotní stav účastníků, ale zároveň vybrat peníze na dobrou věc, možná i poukázat na daný problém
pomoci lidem ktěří to potřebují
podpřit, vybrat peníze na děti
vyběhat peníze pro ty, kteří je sami nemohou získat
vybrat peníze na nějakou dobrou věc
ukázat na zdravý zpusob života
x
běh ???
nadační záměr
najít opuštěným dětem pěstonskou rodinu
Smyslem je upozornit na důležitost sportu v aktivním životě!
vybrat peníze pro charitu
propagace pohybu a zdravého životního stylu
Snaha zlepšit vztahy mezi lidmi a organizacemi
podporou usnadnit život handicapovaným
podpora zdravého života, pomoc v boji s rakovinou a získání finančních prostředků na léčbu onkologických pacientů
tento charitativní projekt je zaměřen na děti bez rodiny
pimět lidi udělat něco pro zdraví, dostat do podvědomí lidí nutnost pohybu a podpora těch, kteří to potřebují
vybrat peníze na charitu a marketingově zviditelnit společnost
další blbost
myslím, že získat peníze pro lidi s rakovinou
Podpora handicapovaných lidí a pomoc lidem sociálně slabším
zíksakné peníze z běhu,jdou na nějakou charitu nebo tak něco
Vybrat peníze a upozornit na problematiku.
pomoc handicapovaným lidem
pomoci druhým
podpořit lidi k zdravému životnímu stylu
Akce na podporu výzkumu nějaké vážné nemoci
jedná se o děti, které nemají své rodiče, aby získali rodinu
výběr peněz na účely popsané v předchozím bodu
poukázat na osoby, které jsou nějakým způsobem nemocní/postižení/...
Získání peněz na dobročinné účely
Výtěžek bude věnovám pro lidi s handycapem
charitativní běh. Výtěžek bude darován některé nadaci.
Dobročinná činnost -běh > výtěžek z akce půjde na dobrou věc...
Běží se a Tesco z toho má reklamu.
podpora postižených lidí
podpora proti rakovině nebo jiných nemocí
vybrat peníze a někomu pomoci
šíření osvěty populární akcí
podpora neziskových organizací
nesoutěžní běh, výtěžky z této akce jdou na pomoc dětem, kteří jsou nemocní nádorovým onemocněním
společenskou akcí upozornit na určitý problém (pravděpodobně spojený se zdravím lidí) a zároveň zřejmě zafungovat jako charitativní akce
Vybrat stanovenou částku na určitý charitativní projekt
pomoc lidem v tíživé životní situaci
Projekt na podporu lidí v tísni
zviditelnit se
pomoc nemocným
zdrava vyziva, sport, styl zivota
účastníci maratónu přispějí finanční částkou na nějakou dobročinnou akci
Přilákat více zákazníků
těžko říct takhle z hlavy :-)
smysl tohoto projektu nejsem schopen charakterizovat
asi jde o běh, jehož výtěžek jde na nějakou nadaci.
nemám tušení, bohužel
běh za ty, kteří běžet nemůžou
Neznám ho, takže nevím.
Podpora vybrané neziskové organizace.
koupí modrých tkaniček tesco přispívá na boj proti nemocem
Pomoc dětěm bez rodiny.
běh ve spojení s charitou
podporovat sport v lidech a vybrat finanční prostředky pro opuštěné děti
to opravdu nevím
Pro Tesco je smyslem hlavně se zviditelnit pomocí marketingového tahu, který bude mnohem lidem sympatičtější, než třeba reklama v televizi.
přiblížit sounáležitost lidí...
už nevím ot. před tím
Vybrat peníze pro charitu a dostat je tak do povědomí ostatních
maraton
zdravý životní styl
zvýšit si popularitu
Dokázat, že každý bez ohledu na věk nebo zdravotní stav se může běhu účastnit
podpora zdravého životního stylu, boj s rakovinou
pomoc lidem na vozíčku
vůbec netuším
?
nevím, asi něco se zdravím životním stylem
charitativní akce na pomoc potřebným...
pomoct lidem v tísni
Upozornit na danou situaci
ukázat na nějaký problém, popřípadě vybrat peníze pro potřebné
upozornit na problematiku
Hromadný běh za účelem podpory veřejného zdraví
zdravější životní styl a propagace společnosti Tesco
Eeeh... nemám tušení, zní to jako nějaký běh proti rakovině
pomoci těm, kteří to potřebují
nějaký pravidelně organizovaný závod, jehoš smyslem je propagace společnosti
pomoc handicapovaným
běh bez rozdílu věku, pohlaví
zakoupení modrých tkaniček
finanční sbírka na financování neziskových projektů
nějaká charitativní akce, když zaplatíme nějaké startovné a ty peníze pak jdou do dětských domovů nebo tak nějak, něco podobného jak je pochod Avonu proti rakovině prsu...
týká se opuštěných dětí
pomoc dětem, nemocným
získané peníze dát na podporu léčení nemocí
vydělat peníze pro charitu
Najít rodinu pro opuštěné děti.
zlepšovat zdraví občanů
finanční sbírky pro potřebné
Pořádání běžeckého závodu na podporu potřebným.
zvětšit povědomí a podporu těchto problémových otázek
neznám tento projekt tudíž nevím co je jeho cílem
sbírka?
Akce kde se běhá, a z níž putuje výtěžek na zdravotně orientované nadace.
nevím o něm, takže ho nemohu charakterizovat
zvyseni podvedomi lidi, podpora nemocnych deti
Asi se startovné věnuje na léčbu dětem, které mají nějakou nemoc.
nevím, projekt neznám
nevím neznám ho
dobrý pocit z běhu
sport a pohyb pro zdraví lidí
získání finanční hotovosti na prospěšné účely
Výtěžek putuje na charity
Ukazáat lidem že to jde
skrze pořádání sportovní akce vybrat peníze pro hendikepované
...nevím...
Běh pro život upozorňuje na zákeřná onemocnění
...nejen se skvěle proběhnout ale výtěžek je pro onkologicky nemocné děti...
neznám
Mohlo by se to týkat podpory léčby nádorových onemocnění...
myslím, že podpora nemocných dětí a osob
běžet
Ulejvání peněz a snižování zdanitelného základu
podpora léčby rakoviny
Zviditelnit Tesco.
podpora nemocných
propagovat pohyb a aktivní životní styl ?
Upozornit na urč. problém.
pomoc potřebným
podpora zdravého životního stylu v boji s rakovinou
Podporování zdravého životního stylu
informovat veřejnost, zapojit co nejvíce lidí k pomoci
pomoc druhým
Projekt bohužel neznám.
získat peníze potřebným
vybrat fin. prostředky
nrvím
vybrat finanční prostředky pro nějaký projekt
Podpora lidí s postižením, ukázat že nám nejsou lhostejní
Charitativní běh - vytěžek na léčbu nemoci
Zdravý, zdravotní styl?
nevím o co se jedná
Možná to bude nějaká charitativní akce, zúčastnění poběží a nějaký výtěžek půjde do fondu nebo na charitu.
zorganizovat dobrocinnou akci skloubenim sportu a pomoci druhym
reklama
podpořit děti
nasbírat peníze pro charitativní účely
nevim a nezajima mne to
Upozornit veřejnost na aktivity společnosti Tesco zaměřené na zdraví životní styl.
zlepšení životního stylu dnešní populace
nalezení rodiny/pěstounská péče
charita
srdce
Podpora lidí...
17069,39 %68,83 % 

Graf

14. V roce 2011 společnost Tesco představila nový projekt „Lepší svět našim dětem!“ Za jakým účelem podle Vašeho názoru vznikl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpořit zdravý životní styl u mladé generace, především předškolního a školního věku12450,2 %50,2 %  
zvýšit obecnou povědomost o životním prostředí a jeho ochraně8534,41 %34,41 %  
podpořit a rozvíjet talent dětí a mládeže6124,7 %24,7 %  

Graf

15. Společnost Tesco je velmi aktivní také v oblasti ochrany životního prostředí. Které akce a činnosti lze v této oblasti se společností Tesco spojit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zavedení ekologických tašek určených k opakovanému použití16064,78 %64,78 %  
zpoplatnění jednorázových igelitových tašek15361,94 %61,94 %  
každoroční příspěvky na výsadbu stromů v konkrétních oblastech ČR10241,3 %41,3 %  
zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů10140,89 %40,89 %  
vytápění prodejen s využitím obnovitelných zdrojů7731,17 %31,17 %  
otevření energeticky úsporného hypermarketu6727,13 %27,13 %  
otevření energeticky úsporného hypermarketu s nulovou uhlíkovou stopou4919,84 %19,84 %  
využívání zásobovacích vozů na alternativní pohon3413,77 %13,77 %  

Graf

16. Společnost Tesco ve svých obchodech nabízí také produktové řady Tesco Organic (bioprodukty) a Tesco Finest* (fair trade). Kupujete produkty z těchto řad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18574,9 %74,9 %  
ano6225,1 %25,1 %  

Graf

17. Na jakých místech jste se s informacemi o těchto projektech „společenské odpovědnosti organizace“ setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikde11245,34 %45,34 %  
internet obecně6526,32 %26,32 %  
prodejní místa (obchody)5522,27 %22,27 %  
webové stránky společnosti249,72 %9,72 %  
televize239,31 %9,31 %  
noviny, magazíny, časopisy197,69 %7,69 %  
rodina, přátelé a známí166,48 %6,48 %  
akce k projektům145,67 %5,67 %  
škola93,64 %3,64 %  
rozhlas62,43 %2,43 %  
ve škole52,02 %2,02 %  
nesetkala, zřejmě mají špatnou MM10,4 %0,4 %  
Přednáška od zástupce Tesca ve škole10,4 %0,4 %  
ve škole :-)10,4 %0,4 %  
10,4 %0,4 %  
zadáním seminární práce10,4 %0,4 %  
ve škole v rámci přednášky10,4 %0,4 %  
na VŠ10,4 %0,4 %  
v tomto dotazníku10,4 %0,4 %  
Vysoká škola10,4 %0,4 %  
Do Teska jedu nakoupit v případě krajní nouze,nemám tento řetězec na seznamu svých oblíbených...10,4 %0,4 %  
tenhle dotazník10,4 %0,4 %  
zaměstnání10,4 %0,4 %  
Kamarádka pracuje v Tesco10,4 %0,4 %  

Graf

18. Jaké zaměření projektů považujete za nejatraktivnější a podpořil/a byste jej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc dětem13855,87 %55,87 %  
pomoc handicapovaným11245,34 %45,34 %  
ekologické projekty10944,13 %44,13 %  
prevence a léčba nemocí9638,87 %38,87 %  
vzdělávání6827,53 %27,53 %  
prevence domácího násilí3714,98 %14,98 %  
pomoc znevýhodněným skupinám2510,12 %10,12 %  
žádná10,4 %0,4 %  
zkrácení front u pokladen10,4 %0,4 %  
pomoc týraným a opuštěným zvířatům10,4 %0,4 %  
pomoc zvířatům (útulky a záchytné stanice pro psy a kočky)10,4 %0,4 %  
nic10,4 %0,4 %  
Pravděpodobně bych menší částkou přispěl10,4 %0,4 %  
nevím10,4 %0,4 %  
Ve sppojení se společností tesco bych nepodpoříla nic.10,4 %0,4 %  
zdravou stravu10,4 %0,4 %  
žádný z uvedených10,4 %0,4 %  
zadne. takove nesmysly mne nezajimaji10,4 %0,4 %  
samostatnost zákazníků/viz pokladny10,4 %0,4 %  
pomoc zvířatům10,4 %0,4 %  

Graf

19. Ovlivňuje Vás nějak při nákupu sociální a environmentální cítění společnosti Tesco?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ve společnosti Tesco nakupuji z jiných důvodů16365,99 %65,99 %  
ano, rád/a podpořím společnost svým nákupem, ale pouze v případě, že ceny a kvalita produktů jsou srovnatelné s konkurencí7028,34 %28,34 %  
ano, rád/a podpořím společnost svým nákupem, a to i v případě, že ceny produktů jsou ve srovnání s konkurencí vyšší145,67 %5,67 %  

Graf

20. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20080,97 %80,97 %  
muž4719,03 %19,03 %  

Graf

21. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let17570,85 %70,85 %  
27 - 35 let4116,6 %16,6 %  
36 - 50 let239,31 %9,31 %  
do 18 let41,62 %1,62 %  
51 - 65 let31,21 %1,21 %  
66 a více let10,4 %0,4 %  

Graf

22. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou11847,77 %47,77 %  
vysokoškolské10542,51 %42,51 %  
vyšší odborné156,07 %6,07 %  
základní72,83 %2,83 %  
středoškolské bez maturity20,81 %0,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se již někdy dříve s pojmem „společenská odpovědnost organizace“?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi myšlenku konceptu vnímám pozitivně, ale blíže se nezajímám na otázku 2. Co si o konceptu společenské odpovědnosti organizace myslíte?
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi plně ho podporuji na otázku 2. Co si o konceptu společenské odpovědnosti organizace myslíte?
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Věděl/a jste o tom, že společnost Tesco přijala koncept společenské odpovědnosti organizace?
  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevim na otázku 6. Co si pod tímto pojmem představujete? Krátce charakterizujte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se již někdy dříve s pojmem „společenská odpovědnost organizace“?

2. Co si o konceptu společenské odpovědnosti organizace myslíte?

3. Jak dlouho jste zákazníkem společnosti Tesco?

4. Jak často nakupujete ve společnosti Tesco?

5. Věděl/a jste o tom, že společnost Tesco přijala koncept společenské odpovědnosti organizace?

6. Co si pod tímto pojmem představujete? Krátce charakterizujte:

7. Víte o tom, že společnost Tesco založila vlastní „Nadační fond Tesco“?

8. Kterou z těchto charitativních organizací podle Vašeho názoru „Nadační fond Tesco“ podporuje?

9. Znáte projekt společnosti Tesco „Tesco, Váš zodpovědný soused“?

10. Tento projekt se týká 4 hlavních oblastí. Které to podle Vás jsou?

11. Znáte projekt společnosti Tesco „Běh pro život“?

12. Zúčastnil/a jste se již někdy nebo plánujete se zúčastnit tohoto projektu?

13. Co je podle Vás smyslem tohoto projektu? Krátce charakterizujte:

14. V roce 2011 společnost Tesco představila nový projekt „Lepší svět našim dětem!“ Za jakým účelem podle Vašeho názoru vznikl?

15. Společnost Tesco je velmi aktivní také v oblasti ochrany životního prostředí. Které akce a činnosti lze v této oblasti se společností Tesco spojit?

16. Společnost Tesco ve svých obchodech nabízí také produktové řady Tesco Organic (bioprodukty) a Tesco Finest* (fair trade). Kupujete produkty z těchto řad?

17. Na jakých místech jste se s informacemi o těchto projektech „společenské odpovědnosti organizace“ setkal/a?

18. Jaké zaměření projektů považujete za nejatraktivnější a podpořil/a byste jej?

19. Ovlivňuje Vás nějak při nákupu sociální a environmentální cítění společnosti Tesco?

20. Vaše pohlaví:

21. Váš věk:

22. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se již někdy dříve s pojmem „společenská odpovědnost organizace“?

2. Co si o konceptu společenské odpovědnosti organizace myslíte?

3. Jak dlouho jste zákazníkem společnosti Tesco?

4. Jak často nakupujete ve společnosti Tesco?

5. Věděl/a jste o tom, že společnost Tesco přijala koncept společenské odpovědnosti organizace?

6. Co si pod tímto pojmem představujete? Krátce charakterizujte:

7. Víte o tom, že společnost Tesco založila vlastní „Nadační fond Tesco“?

8. Kterou z těchto charitativních organizací podle Vašeho názoru „Nadační fond Tesco“ podporuje?

9. Znáte projekt společnosti Tesco „Tesco, Váš zodpovědný soused“?

10. Tento projekt se týká 4 hlavních oblastí. Které to podle Vás jsou?

11. Znáte projekt společnosti Tesco „Běh pro život“?

12. Zúčastnil/a jste se již někdy nebo plánujete se zúčastnit tohoto projektu?

13. Co je podle Vás smyslem tohoto projektu? Krátce charakterizujte:

14. V roce 2011 společnost Tesco představila nový projekt „Lepší svět našim dětem!“ Za jakým účelem podle Vašeho názoru vznikl?

15. Společnost Tesco je velmi aktivní také v oblasti ochrany životního prostředí. Které akce a činnosti lze v této oblasti se společností Tesco spojit?

16. Společnost Tesco ve svých obchodech nabízí také produktové řady Tesco Organic (bioprodukty) a Tesco Finest* (fair trade). Kupujete produkty z těchto řad?

17. Na jakých místech jste se s informacemi o těchto projektech „společenské odpovědnosti organizace“ setkal/a?

18. Jaké zaměření projektů považujete za nejatraktivnější a podpořil/a byste jej?

19. Ovlivňuje Vás nějak při nákupu sociální a environmentální cítění společnosti Tesco?

20. Vaše pohlaví:

21. Váš věk:

22. Vaše nejvyšší ukončené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nozarová, V.Tesco - společenská odpovědnost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://tesco-spolecenska-odpovednos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.