Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Těsnopis

Těsnopis

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radim Moravec
Šetření:15. 11. 2011 - 30. 11. 2011
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je to těsnopis?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6675,86 %75,86 %  
ne2124,14 %24,14 %  

Graf

2. Učil/a jste se někdy těsnopis?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6675,86 %75,86 %  
ano2124,14 %24,14 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s těsnopisem? např. v práci ve škole...

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6068,97 %68,97 %  
ano2731,03 %31,03 %  

Graf

4. Používáte těsnipis?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8193,1 %93,1 %  
ano66,9 %6,9 %  

Graf

5. Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k rychlému zachycení zpráv337,5 %3,45 %  
v práci225 %2,3 %  
nic112,5 %1,15 %  
ve škole (taháky atd.)112,5 %1,15 %  
koníček112,5 %1,15 %  

Graf

6. Měl by se těsnopis znovu začít vyučovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3642,86 %41,38 %  
ano2934,52 %33,33 %  
ne1922,62 %21,84 %  

Graf

7. K rychlému záznamu informace byste použil/a spíše:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psaní na klávesnici2530,12 %28,74 %  
klasicky poznámky psané písmem psacím2428,92 %27,59 %  
diktafón2428,92 %27,59 %  
těsnopis1012,05 %11,49 %  

Graf

8. Chtěl/a byste se těsnopis naučit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4759,49 %54,02 %  
ne3240,51 %36,78 %  

Graf

9. Pokud ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k rychlému zachycení informace2239,29 %25,29 %  
koníček1933,93 %21,84 %  
tajné písmo1017,86 %11,49 %  
taháky58,93 %5,75 %  

Graf

10. pokud ne, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepotřebuji ho1842,86 %20,69 %  
je těžké se ho naučit1228,57 %13,79 %  
nezajímá mě to716,67 %8,05 %  
je zbytečný511,9 %5,75 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na těsnopis?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužitý nástroj3545,45 %40,23 %  
tajné písmo2329,87 %26,44 %  
zbytečný přežitek1924,68 %21,84 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6372,41 %72,41 %  
muž2427,59 %27,59 %  

Graf

13. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-304754,02 %54,02 %  
31-502022,99 %22,99 %  
15-191213,79 %13,79 %  
50 a více89,2 %9,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je to těsnopis?

2. Učil/a jste se někdy těsnopis?

3. Setkali jste se někdy s těsnopisem? např. v práci ve škole...

4. Používáte těsnipis?

6. Měl by se těsnopis znovu začít vyučovat?

7. K rychlému záznamu informace byste použil/a spíše:

8. Chtěl/a byste se těsnopis naučit?

9. Pokud ano, proč?

10. pokud ne, proč?

11. Jaký je Váš názor na těsnopis?

12. Vaše pohlaví

13. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je to těsnopis?

2. Učil/a jste se někdy těsnopis?

3. Setkali jste se někdy s těsnopisem? např. v práci ve škole...

4. Používáte těsnipis?

6. Měl by se těsnopis znovu začít vyučovat?

7. K rychlému záznamu informace byste použil/a spíše:

8. Chtěl/a byste se těsnopis naučit?

9. Pokud ano, proč?

10. pokud ne, proč?

11. Jaký je Váš názor na těsnopis?

12. Vaše pohlaví

13. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Moravec, R.Těsnopis (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://tesnopis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.