Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Test asertivity

Test asertivity

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Štádlerová
Šetření:05. 08. 2010 - 05. 08. 2010
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):38 / 37.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Test slouží jako podklad pro vytvoření studie a testového manuálu pro účely studia psychologie. Výsledky budou k dispozici na těchto webových stránkách.

Odpovědi respondentů

1. Je pro mě těžké přijmout kompliment.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1748,57 %48,57 %  
nesouhlasím822,86 %22,86 %  
spíše souhlasím514,29 %14,29 %  
souhlasím38,57 %8,57 %  
nevím25,71 %5,71 %  

Graf

2. Raději ostatní nekritizuji, i když jsem si jistý/á, že se mýlí.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1337,14 %37,14 %  
spíše souhlasím1028,57 %28,57 %  
nesouhlasím720 %20 %  
nevím38,57 %8,57 %  
souhlasím25,71 %5,71 %  

Graf

3. Je pro mě těžké někomu sdělit, že k němu chovám romantické city.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1235,29 %34,29 %  
souhlasím1132,35 %31,43 %  
nesouhlasím514,71 %14,29 %  
spíše nesouhlasím514,71 %14,29 %  
nevím12,94 %2,86 %  

Graf

4. Není mi příjemné žádat nadřízeného o zvýšení platu, i když si myslím, že si je zasloužím.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1645,71 %45,71 %  
spíše souhlasím1131,43 %31,43 %  
nevím38,57 %8,57 %  
spíše nesouhlasím38,57 %8,57 %  
nesouhlasím25,71 %5,71 %  

Graf

5. Vyhýbám se řešení složitých situací, které vyžadují konfrontaci.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1441,18 %40 %  
spíše nesouhlasím926,47 %25,71 %  
nevím411,76 %11,43 %  
nesouhlasím411,76 %11,43 %  
souhlasím38,82 %8,57 %  

Graf

6. Mezi přáteli mám sklony k vedoucí úloze.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1440 %40 %  
spíše nesouhlasím822,86 %22,86 %  
souhlasím617,14 %17,14 %  
nevím514,29 %14,29 %  
nesouhlasím25,71 %5,71 %  

Graf

7. Mám pocit, že mě lidé využívají.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1542,86 %42,86 %  
nesouhlasím1131,43 %31,43 %  
nevím514,29 %14,29 %  
spíše souhlasím25,71 %5,71 %  
souhlasím25,71 %5,71 %  

Graf

8. Mluvení s důležitými lidmi mě znervózňuje a budí ve mně rozpačité pocity.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1337,14 %37,14 %  
spíše nesouhlasím925,71 %25,71 %  
souhlasím514,29 %14,29 %  
nesouhlasím514,29 %14,29 %  
nevím38,57 %8,57 %  

Graf

9. Chovám se sebejistě.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1750 %48,57 %  
nevím617,65 %17,14 %  
nesouhlasím411,76 %11,43 %  
spíše nesouhlasím411,76 %11,43 %  
souhlasím38,82 %8,57 %  

Graf

10. Vyjadřuji své názory, i když se mnou ostatní ve skupině nesouhlasí.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1544,12 %42,86 %  
souhlasím1235,29 %34,29 %  
spíše nesouhlasím411,76 %11,43 %  
nevím38,82 %8,57 %  

Graf

11. Je mi trapné někomu skládat komplimenty.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1440 %40 %  
nesouhlasím1440 %40 %  
spíše souhlasím617,14 %17,14 %  
souhlasím12,86 %2,86 %  

Graf

12. Jsem schopen/na otevřeně mluvit o svých citech.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1337,14 %37,14 %  
spíše nesouhlasím1131,43 %31,43 %  
spíše souhlasím720 %20 %  
nesouhlasím38,57 %8,57 %  
nevím12,86 %2,86 %  

Graf

13. Když jednám s někým velmi sebejistým, je mi to nepříjemné.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1234,29 %34,29 %  
nesouhlasím720 %20 %  
spíše nesouhlasím617,14 %17,14 %  
souhlasím617,14 %17,14 %  
nevím411,43 %11,43 %  

Graf

14. Pokud nejsem spokojen/a s obsluhou v restauraci, dám to číšníkovi na vědomí.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1131,43 %31,43 %  
spíše nesouhlasím1028,57 %28,57 %  
nesouhlasím720 %20 %  
souhlasím411,43 %11,43 %  
nevím38,57 %8,57 %  

Graf

15. Nemám problém slušně vyjádřit svou nespokojenost před lidmi s důležitým postavením.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1542,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím822,86 %22,86 %  
souhlasím514,29 %14,29 %  
nevím411,43 %11,43 %  
nesouhlasím38,57 %8,57 %  

Graf

16. Z neústupných lidí mám nepříjemné pocity.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1132,35 %31,43 %  
souhlasím1029,41 %28,57 %  
spíše nesouhlasím823,53 %22,86 %  
nevím411,76 %11,43 %  
nesouhlasím12,94 %2,86 %  

Graf

17. Potřeby ostatních lidí kladu před své vlastní.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1337,14 %37,14 %  
spíše nesouhlasím720 %20 %  
souhlasím617,14 %17,14 %  
nevím617,14 %17,14 %  
nesouhlasím38,57 %8,57 %  

Graf

18. Když hádka skončí, přehrávám si v hlavě danou situaci a přemýšlím o věcech, které jsem mohl/a říci, a lituji, že jsem na ně nepřišel/la tehdy či je měl/a odvahu říci.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2468,57 %68,57 %  
spíše souhlasím822,86 %22,86 %  
nesouhlasím25,71 %5,71 %  
nevím12,86 %2,86 %  

Graf

19. Bojím se volat do institucí, úřadů či firem, protože se obávám toho, že budu znít hloupě, když neporozumím správně instrukcím.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1234,29 %34,29 %  
spíše nesouhlasím1131,43 %31,43 %  
spíše souhlasím822,86 %22,86 %  
souhlasím411,43 %11,43 %  

Graf

20. Pokud jsou moji sousedé příliš hluční, řeknu jim to.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1132,35 %31,43 %  
souhlasím720,59 %20 %  
nesouhlasím617,65 %17,14 %  
spíše nesouhlasím514,71 %14,29 %  
nevím514,71 %14,29 %  

Graf

21. Nevadí mi říkat lidem „ne“.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1131,43 %31,43 %  
spíše souhlasím1028,57 %28,57 %  
nesouhlasím617,14 %17,14 %  
nevím411,43 %11,43 %  
spíše nesouhlasím411,43 %11,43 %  

Graf

22. Když jdu ven s dalšími lidmi, dělám s nimi, co navrhnou, byť sám/sama bych měl/a chuť na něco jiného.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1234,29 %34,29 %  
spíše souhlasím1131,43 %31,43 %  
souhlasím514,29 %14,29 %  
nevím411,43 %11,43 %  
nesouhlasím38,57 %8,57 %  

Graf

23. Jsem schopen/na vyjádřit kamarádovi či partnerovi svůj vztek či frustraci, když si myslím, že je to oprávněné.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2160 %60 %  
spíše souhlasím822,86 %22,86 %  
spíše nesouhlasím411,43 %11,43 %  
nesouhlasím12,86 %2,86 %  
nevím12,86 %2,86 %  

Graf

24. Než bych se hádal/la, raději přijmu zodpovědnost za chyby druhých lidí.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1542,86 %42,86 %  
nesouhlasím1131,43 %31,43 %  
spíše souhlasím617,14 %17,14 %  
nevím38,57 %8,57 %  

Graf

25. Raději souhlasím s tím, co chtějí ostatní, než abych vyjádřil/la své vlastní přání.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1544,12 %42,86 %  
nesouhlasím1235,29 %34,29 %  
spíše souhlasím617,65 %17,14 %  
souhlasím12,94 %2,86 %  

Graf

26. Pokud by mě kamarád uprostřed noci vzbudil nedůležitým telefonátem, řekl/a bych mu, že už jsem spal/a a příště si nepřeji být obtěžován/a tak pozdě.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1234,29 %34,29 %  
spíše nesouhlasím925,71 %25,71 %  
souhlasím720 %20 %  
spíše souhlasím514,29 %14,29 %  
nevím25,71 %5,71 %  

Graf

27. Pokud jsem sám/sama ve společnosti osoby, která mi připadá atraktivní, nevím, co říkat.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1337,14 %37,14 %  
spíše souhlasím1131,43 %31,43 %  
souhlasím617,14 %17,14 %  
nesouhlasím514,29 %14,29 %  

Graf

28. Pokud kamarádovi něco půjčím a on mi to nevrací, nemám problém se mu připomenout.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1854,55 %51,43 %  
spíše souhlasím1236,36 %34,29 %  
spíše nesouhlasím39,09 %8,57 %  

Graf

29. Abych dosáhl/a svého, využiji i zastrašování.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1542,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím1131,43 %31,43 %  
souhlasím514,29 %14,29 %  
spíše souhlasím38,57 %8,57 %  
nevím12,86 %2,86 %  

Graf

30. Lidé o mně vědí, že často vybuchuji a nadávám ostatním.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1954,29 %54,29 %  
spíše souhlasím514,29 %14,29 %  
nevím411,43 %11,43 %  
spíše nesouhlasím411,43 %11,43 %  
souhlasím38,57 %8,57 %  

Graf

31. Zdá se mi, že většina lidí kolem mě je asertivnější než já.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1440 %40 %  
spíše souhlasím720 %20 %  
spíše nesouhlasím617,14 %17,14 %  
nesouhlasím514,29 %14,29 %  
souhlasím38,57 %8,57 %  

Graf

32. Ptaním se na věci - které mě zajímají - před jinými lidmi nemám co ztratit.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1544,12 %42,86 %  
spíše souhlasím1132,35 %31,43 %  
nevím514,71 %14,29 %  
nesouhlasím25,88 %5,71 %  
spíše nesouhlasím12,94 %2,86 %  

Graf

33. Pokud chce můj spolupracovník na oběd do indické restaurace, zatímco já chci do řecké, vzdám přesvědčování a půjdeme do indické restaurace.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1131,43 %31,43 %  
nevím925,71 %25,71 %  
spíše nesouhlasím720 %20 %  
souhlasím617,14 %17,14 %  
nesouhlasím25,71 %5,71 %  

Graf

34. Pokud řídím auto, ve kterém jsou i další lidé, trvám na poslouchání hudby, která se mi alespoň občas líbí.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1441,18 %40 %  
spíše souhlasím926,47 %25,71 %  
spíše nesouhlasím617,65 %17,14 %  
nevím38,82 %8,57 %  
nesouhlasím25,88 %5,71 %  

Graf

35. Když nedosáhnu svého, mám tendenci na lidi křičet.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1748,57 %48,57 %  
spíše nesouhlasím1028,57 %28,57 %  
spíše souhlasím514,29 %14,29 %  
nevím25,71 %5,71 %  
souhlasím12,86 %2,86 %  

Graf

36. Zde uveďte Váš věk.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21617,14 %17,14 %  
20514,29 %14,29 %  
22411,43 %11,43 %  
23411,43 %11,43 %  
1838,57 %8,57 %  
2938,57 %8,57 %  
2525,71 %5,71 %  
1512,86 %2,86 %  
2712,86 %2,86 %  
3912,86 %2,86 %  
ostatní odpovědi 16
31
42
24
40
514,29 %14,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.45
Minimum:16
Maximum:40
Variační rozpětí:24
Rozptyl:29.13
Směrodatná odchylka:5.4
Medián:22
Modus:21

Graf

37. Zvolte jednu z možností:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2676,47 %74,29 %  
muž823,53 %22,86 %  

Graf

38. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené či právě probíhající vzdělání.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
412,12 %11,43 %  
39,09 %8,57 %  
vysokoškolské39,09 %8,57 %  
středoškolské39,09 %8,57 %  
maturita39,09 %8,57 %  
střední škola26,06 %5,71 %  
střední26,06 %5,71 %  
student VŠ26,06 %5,71 %  
studentka VŠ26,06 %5,71 %  
vysoká škola13,03 %2,86 %  
ostatní odpovědi Bakalářské
Střední odborné s maturitou
voš
středoškolské vzdělání s maturitou
střední škola 2. ročník
vyšší odborné
probíhající vysokoškolské
gymnázium
824,24 %22,86 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Štádlerová, B.Test asertivity (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://test-asertivity.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.