Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Test: Jaký typ slávy se pro Vás hodí?

Test: Jaký typ slávy se pro Vás hodí?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Oudesová
Šetření:15. 01. 2014 - 18. 01. 2014
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):68 / 11.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro všechny bez omezení. 

Délka dotazníku závisí na Vás. K výsledku můžete dojít už po šesti ale i až po 30 otázkách.

Jedná se spíše o zábavný test a jde o zkušební verzi k mé klauzurní práci na téma: TOUHA PO SLÁVĚ., kde bych ráda vychytala veškeré chyby a doladila připomínky...

Ve zkratce k mé práci: Vytvořila jsem společnost SUBSIST,co. , která pomáhá lidem stát se slavnými. Tento dotazník je tzv. BASIC TEST, díky kterému se dozvíte, který typ slávy je pro vás ideální a na základě vašich výsledků Vám pak firma dopomůže ke slávě, popularitě, uznání apod.

- Své odpovědi pečlivě zvažujte!

 

TV reklama:

* celý dotazník i koncept firmy je mnou vymyšlený a jedná se o školní projekt.

* celá má práce podléhá samozřejmě autorským právům.

Odpovědi respondentů

* V celém dotazníku je slovem SLÁVA myšlena sláva v širším slova smyslu: čili popularita, uznání, ocenení, úspěch apod....

1. Považujete se za materiálně bohatého člověka?

Čili máte dostatek finančních možností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7471,84 %71,84 %  
Ano2928,16 %28,16 %  

Graf

2. Je zdrojem Vašeho bohatství podnikání či jde o náhodně nabytý majetek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Podnikání či jiná aktivně výdělečná činnostotázka č. 4, Náhodně nabytý majetek (dědictví, výhra apod...)otázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikání či jiná aktivně výdělečná činnost1961,29 %18,45 %  
Náhodně nabytý majetek (dědictví, výhra apod...)1238,71 %11,65 %  

Graf

3. Jste spřízněni s nějakým šlechtickým rodem?

(např. jste v příbuzenském vztahu s královskou rodinou?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7498,67 %71,84 %  
Ano11,33 %0,97 %  

Graf

4. Jste podnikatel/ka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 38, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1470 %13,59 %  
Ano630 %5,83 %  

Graf

5. Jste příbuzní s jinou "celebritou"?

"celebritou" je myšlena osoba jakkoliv známá, populární, slavná, úspěšná...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6993,24 %66,99 %  
Ano56,76 %4,85 %  

Graf

Osoba Samostatně Výdělečně Činná?

6. Jste OSVČ?

Jiná samostatně výdělečná činnost než podnikání - dle §7 ods.2 zákona č.586/1992 Sb.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 40, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1292,31 %11,65 %  
Ano17,69 %0,97 %  

Graf

7. A stále nejste mediálně sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 18, Již se o mě média zajímalaotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne675 %5,83 %  
Již se o mě média zajímala225 %1,94 %  

Graf

8. Znáte osobně někoho slavného*?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4463,77 %42,72 %  
Ano2536,23 %24,27 %  

Graf

9. Jste schopni udělat pro slávu* ABSOLUTNĚ cokoliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4293,33 %40,78 %  
Ano36,67 %2,91 %  

Graf

10. Máte nějaké výhrady vůči násilý?

(fyzickému i psychickému)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %1,94 %  
Ano250 %1,94 %  

Graf

11. Užili jste již někdy násilí nebo jste již někdy spáchyli trestný čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %1,94 %  

Graf

12. Jste schopni spáchat další nelegální aktivitu/y?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %1,94 %  

Graf

13. Jste ochotni pro slávu* obětovat či dokonce položit svůj vlastní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %1,94 %  

Graf

14. Dokázali byste pro svůj úspěch ublížit někomu jinému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2100 %1,94 %  

Graf

15. A obětovat život někoho jiného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 63, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %1,94 %  
Ano133,33 %0,97 %  

Graf

16. Zemřeli byste pro slávu* pouze pro dobrou věc či šlechetné úmysly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano150 %0,97 %  
Ne150 %0,97 %  

Graf

17. Opravdu se domníváte, že jste ochotni obětovat svůj život pro slávu*?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 64, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %0,97 %  

Graf

18. A jste s touto osobou (osobami) v blízkém přátelském vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1758,62 %16,5 %  
Ano1241,38 %11,65 %  

Graf

19. Byla by tato osoba ochotna podpořit Vás a "podělit se o svou slávu"?

např. v mediální prezentaci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 43, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne758,33 %6,8 %  
Ano541,67 %4,85 %  

Graf

20. Chtěli byste přesto využít svých konexí nebo si svůj úspěch/slávu* tvrdě odpracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [využít konexí / kontaktůotázka č. 25, pracovat sám na sebeotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovat sám na sebe1875 %17,48 %  
využít konexí / kontaktů625 %5,83 %  

Graf

21. Baví Vás práce s lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 40, Neotázka č. 27, Nevadí mi, ale nevyhledávám jiotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano646,15 %5,83 %  
Nevadí mi, ale nevyhledávám ji646,15 %5,83 %  
Ne17,69 %0,97 %  

Graf

22. Plánujete (nebo jste již začali) své jmění INVESTOVAT nebo spíše toužíte po postřejším/pohodlném životním stylu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Investovatotázka č. 51, Podnikatotázka č. 42, Nabytý majetek využít pro pohodlný živototázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabytý majetek využít pro pohodlný život866,67 %7,77 %  
Podnikat325 %2,91 %  
Investovat18,33 %0,97 %  

Graf

23. Můžete si dovolit žít z Vašeho fondu po zbytek života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Myslím si, že anootázka č. 26, Ne, neplánuji to nebo si nemyslím, že by mi finance stačilyotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neplánuji to nebo si nemyslím, že by mi finance stačily7100 %6,8 %  

Graf

24. V tomto případě znovu zvažte možnost investice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Investovatotázka č. 51, Ne, děkuji, o to nemám zájemotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, děkuji, o to nemám zájem466,67 %3,88 %  
Investovat233,33 %1,94 %  

Graf

25. Jste extrovert či spíše introvert?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Extrovertotázka č. 26, Introvertotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Introvert466,67 %3,88 %  
Extrovert233,33 %1,94 %  

Graf

26. Myslíte si, že vedete extravagantní život nebo byste si takový přáli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 33, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne562,5 %4,85 %  
Ano337,5 %2,91 %  

Graf

27. Sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 28, Neotázka č. 29].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4262,69 %40,78 %  
Ano2537,31 %24,27 %  

Graf

28. Jste v dobré fyzické kondici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 31, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1760,71 %16,5 %  
Ne1139,29 %10,68 %  

Graf

29. Obdivujete sportovce a toužíte po dokonalé fyzické kondici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 30, Neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3071,43 %29,13 %  
Ano1228,57 %11,65 %  

Graf

30. Jste ochotni pro svůj úspěch tvrdě pracovat?

I několik let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 31, Neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1565,22 %14,56 %  
Ne834,78 %7,77 %  

Graf

31. Nemáte žádné zdravotní problémy?

Nic, co by Vám znemožňovalo trvale pohyb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nemámotázka č. 67, Trpím nebo jsem prodělal/a vážné zdravotní problémyotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám2784,38 %26,21 %  
Trpím nebo jsem prodělal/a vážné zdravotní problémy515,63 %4,85 %  

Graf

32. Jste VELMI pracovití?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 34, Anootázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne466,67 %3,88 %  
Ano233,33 %1,94 %  

Graf

33. Vaše ideální relaxace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Klidné prostředí a pohodaotázka č. 34, Divoký večírek s mnoha přáteliotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klidné prostředí a pohoda266,67 %1,94 %  
Divoký večírek s mnoha přáteli133,33 %0,97 %  

Graf

34. Jste vyjímečně inteligentní

Obecně se za velmi inteligentní osoby považují ti s IQ vyšším než 140. Pokud své IQ nevíte, můžete tuto otázku ale posoudit pouze na základě vašeho názoru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 35, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3777,08 %35,92 %  
Ano1122,92 %10,68 %  

Graf

35. Zajímáte se o nějaký vědní obor?

např. biologie, fyzika, mechanika, ale i vynálezy, objevy a další fascinující jevy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 47, Neotázka č. 36].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano763,64 %6,8 %  
Ne436,36 %3,88 %  

Graf

36. Máte nějaké vyjímečné nadání? Talent?

= schopnost zvládat určitou činnost lépe než průměrní lidé

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Skvělé organizační schopnosti či podnikavého duchaotázka č. 42, Talent pro práci s lidmaotázka č. 50, Matematický talent či jsem manuálně nadanýotázka č. 47, Výtvarný, pohybový, hudební, jazykový talent (či jakékoliv jiné umělecké nadání)otázka č. 37, Nemám žádné nadání ani talentotázka č. 44].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výtvarný, pohybový, hudební, jazykový talent (či jakékoliv jiné umělecké nadání)1843,9 %17,48 %  
Nemám žádné nadání ani talent1229,27 %11,65 %  
Talent pro práci s lidma614,63 %5,83 %  
Skvělé organizační schopnosti či podnikavého ducha37,32 %2,91 %  
Matematický talent či jsem manuálně nadaný24,88 %1,94 %  

Graf

37. Trénujete / rozvíjíte svůj talent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 65, Ne, nenaplňuje mne to / nebaví mě tootázka č. 46].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1583,33 %14,56 %  
Ne, nenaplňuje mne to / nebaví mě to316,67 %2,91 %  

Graf

38. Baví Vás vaše práce či Vám jde čistě o zisk (bohatství) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Má práce je i mým koníčkemotázka č. 39, Jde mi o zisk, rád/a vydělávám penízeotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má práce je i mým koníčkem7100 %6,8 %  

Graf

39. Přináší Vám sama Vaše práce potešení a rozkoš či spíše toužíte po moci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Potěšení z práce, radost pracovatotázka č. 42, Touha po mociotázka č. 41].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potěšení z práce, radost pracovat685,71 %5,83 %  
Touha po moci114,29 %0,97 %  

Graf

40. Řešíte raději komplikované situace nebo problémy mezi lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Situaceotázka č. 42, Lidské problémyotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Situace466,67 %3,88 %  
Lidské problémy233,33 %1,94 %  

Graf

41. Cítíte se lépe když máte za úkol koordinovat lidi a spolupracovat nebo řešit zapeklité situace a vzniklé problémy (např. firemní zakázky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Práce s lidmiotázka č. 50, Řešení situacíotázka č. 42].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řešení situací1100 %0,97 %  

Graf

42. Jste ambiciózní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 53, Moc neotázka č. 55].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1578,95 %14,56 %  
Moc ne421,05 %3,88 %  

Graf

43. Sledujete zpravodajství či byste raději byli středem zájmu médií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Rád/a sleduji zpravodajství a médiaotázka č. 49, Raději bych byl/a středem zájmu médiíotázka č. 62].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a sleduji zpravodajství a média583,33 %4,85 %  
Raději bych byl/a středem zájmu médií116,67 %0,97 %  

Graf

44. Je na Vás či Vašem životním stylu něco zajímavého?

= může se jednat i o negativní jev (např. velký nos nebo životní příběh)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 62, Ne, nemyslím si to, nevím o ničemotázka č. 45].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemyslím si to, nevím o ničem1161,11 %10,68 %  
Ano738,89 %6,8 %  

Graf

45. Jste ochotni vyvolávat skandály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 62, Neotázka č. 46].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1090,91 %9,71 %  
Ano19,09 %0,97 %  

Graf

46. Preferovali byste serióznější práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 50, Neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1285,71 %11,65 %  
Ne214,29 %1,94 %  

Graf

47. Věnujete se nějaké vědecké disciplíně profesionálně?

= jakémukoliv vědnímu oboru, vynálezům apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 66, Neotázka č. 48].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne888,89 %7,77 %  
Ano111,11 %0,97 %  

Graf

48. Je tento koníček Vaší silnou stránkou?

= vyznáte se v daném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 66, Ne, jen mne zajímá tato tematika, ale raději pracuji s lidmiotázka č. 50].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano450 %3,88 %  
Ne, jen mne zajímá tato tematika, ale raději pracuji s lidmi450 %3,88 %  

Graf

49. Máte společenskou povahu a rádi komunikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 50, Neotázka č. 62].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %2,91 %  
Ano240 %1,94 %  

Graf

50. Zapojuje te se aktivně do veřejného dění?

zajímáte se o dění kolem sebe? chodíte na schů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 55, Neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2074,07 %19,42 %  
Ano725,93 %6,8 %  

Graf

51. Vyznáte se v ekonomice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 52, Neotázka č. 54].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %1,94 %  
Ano133,33 %0,97 %  

Graf

52. Jste obklopen/a lidmi, kterým můžete věřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 53, Ne - v tomto případě Vám radíme, mějte kolem sebe jen 100% spolehlivé lidiotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %0,97 %  

Graf

53. Riskovali byste pro úspěch svou vlastní pověst?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 54, Neotázka č. 55].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1275 %11,65 %  
Ano425 %3,88 %  

Graf

54. Byli byste schopni udělat COKOLIV pro úspěšný byznys?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 56, Neotázka č. 57].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano350 %2,91 %  
Ne350 %2,91 %  

Graf

55. Zajímáte se o politické dění ve vašem okolí/zemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 59, Neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1669,57 %15,53 %  
Ne730,43 %6,8 %  

Graf

56. Včetně podvodů a nelegálních aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 63, Neotázka č. 59].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3100 %2,91 %  

Graf

57. Dokážete manipulovat s lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 59, Neotázka č. 58].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano266,67 %1,94 %  
Ne133,33 %0,97 %  

Graf

58. Považujete se za seriózního člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 60, Neotázka č. 59].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1100 %0,97 %  

Graf

59. Umíte být přesvědčivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 61, Neotázka č. 60].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1890 %17,48 %  
Ne210 %1,94 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 5/5

60. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Business

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Byznys či profesní sláva - popularita na základě Vaší profese (zaškretněte pro pokračování a ukončení dotazníku)otázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byznys či profesní sláva - popularita na základě Vaší profese (zaškretněte pro pokračování a ukončení dotazníku)27100 %26,21 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 5/5

61. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Politická

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Politická či také ideologistická - (Zaškretněte pro ukončení dotazníku)otázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politická či také ideologistická - (Zaškretněte pro ukončení dotazníku)16100 %15,53 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 5/5

62. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Mediální

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sláva na základě velkého zájmu ze strany médií, jakýchkoliv. Pod tuto kategorii spadá i sláva DĚDIČNÁ - tento druh slávy je velmi častý i často kombinovaný s jiným druhem slávy (Zaškretněte pro ukončení dotazníku)otázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sláva na základě velkého zájmu ze strany médií, jakýchkoliv. Pod tuto kategorii spadá i sláva DĚDIČNÁ - tento druh slávy je velmi častý i často kombinovaný s jiným druhem slávy (Zaškretněte pro ukončení dotazníku)12100 %11,65 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 2/5

63. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Kriminální

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [S politováním Vám musíme oznámit, že vaše smíšlení je pravděpodobně nelegálního, nebezepečného a kriminálního potenciálu a že takovéto služby či pomoc z právního hlediska neposkytujeme. Z morálního hlediska toto neposkytujem - (Zaškretněte pro konec)otázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S politováním Vám musíme oznámit, že vaše smíšlení je pravděpodobně nelegálního, nebezepečného a kriminálního potenciálu a že takovéto služby či pomoc z právního hlediska neposkytujeme. Z morálního hlediska toto neposkytujem - (Zaškretněte pro konec)4100 %3,88 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 1/5

64. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Sebedestruktivní

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sebedestruktivní, narušená či také svatořečená sláva - (pro další informace a konec dotazníku zaškrtněte) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sebedestruktivní, narušená či také svatořečená sláva - (pro další informace a konec dotazníku zaškrtněte)1100 %0,97 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 5/5

65. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Umělecká

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Umělecká sláva, sláva na základě Vašeho talentu či dovedností. Tento typ slávy je velmi široký, pravděpodobně bude následovat další dotazník pro specifikaci vašeho talentu. Nicméně s tímto druhem slávy se dá nejlépe naložit - (pro další informace a konec)otázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umělecká sláva, sláva na základě Vašeho talentu či dovedností. Tento typ slávy je velmi široký, pravděpodobně bude následovat další dotazník pro specifikaci vašeho talentu. Nicméně s tímto druhem slávy se dá nejlépe naložit - (pro další informace a konec)15100 %14,56 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 3/5

66. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Vědecká

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vědecká, Technická či také mechanická sláva. sláva na základě vašich znalostí a dovedností - (pro další informace a konec dotazníku zaškrtněte)otázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vědecká, Technická či také mechanická sláva. sláva na základě vašich znalostí a dovedností - (pro další informace a konec dotazníku zaškrtněte)5100 %4,85 %  

Graf

Stupeň veřejné fascinace: 4/5

67. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Sportovní

pro plné znění výsledku, definice a další postup naší firmy navštivte http://subsist.weebly.com

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sportovní sláva. Za tímto druhem slávy se skrývá mnoho úsilí a tvrdé dřiny, ale s námi bude výsledek stát za to - (pro další informace a konec dotazníku zaškrtněte)otázka č. 68].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sportovní sláva. Za tímto druhem slávy se skrývá mnoho úsilí a tvrdé dřiny, ale s námi bude výsledek stát za to - (pro další informace a konec dotazníku zaškrtněte)24100 %23,3 %  

Graf

68. Zde mi můžete napsat vaše připomínky, chyby, které jste našli, postřehy či návrhy a jakékoliv další vyjádření. Děkuji.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

baru píše se na práci "s lidmi" máš to moc hezký!

Dala bych něco ezi klad a zápor (Ano-Ne)

Díky za tento dotazník, právě mám před sebou důležité rozhodnutí, takže mi možná pomohl najít cestu.

Chybí tam možnost "možná". Jinak se mi trochu zdálo, že je dotazník krátké :) Dan.

jsem dost znamy v oblasti umeni a vyslo mi vedecka :-)

Nemám rád dotazníky. Kapitán Dotazník

neztotožnuji se s výsledkem, nelíbí se mi výsledek

ODPVÍDÁM BEZ PŘEMÝŠLENÍ

Otázka 36. Talent pro práci s lidmi. - Otázka 50. Zapojujete se - Po zaškrtnutí všech možných NE a jednoho ANO je můj druh slávy Business? To je jako jediná zbývající cesta jak dosáhnout slávy? A ještě k tomu tak materiální? I když jsem zaškrtl, že nejsem materiálně bohatý člověk?

Sceiße!

Viz komentáře, nechápu, jak v části dotazníku neustále zdůrazňujete jakousi imaginární dualitu mezi investicemi a "pohodlným životním stylem". Normální člověk přece nechce peníze pro peníze, ale proto, že za peníze může uspokojit nějaké potřeby, tedy mít "pohodlný život". A málokdo má tak velké příjmy, aby nemusel využívat alespoň nějaké jednoduché portfolio finančních instrumentů pro zhodnocení (nebo alespoň zabránění znehodnocení) svého finančního majetku.

Výsledek mi připadá hodně nepravděpodobný a neshoduje se s mými vlastnostmi.

Vyšla mi sportovní sláva, ale to vyžaduje další otázky (to vím, jelikož jsem možnost takového "proslavení se" měla). Jste ochotní riskovat trvalé zdravotní potíže z jednostranné zátěže? Jste ochotní omezit vzdělání a civilní kariéru a "odsoudit se" k tomu že budete napřed profi sportovcem a pak trenérem nebo komentátorem? Jste ochotní omezit jiné sporty, které by váš hlavní sport narušovaly? (např. neslučitelnost vrcholových výkonů ve vytrvalostních i silových sportech)

zvláštní dotazník:)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 17 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Považujete se za materiálně bohatého člověka?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podnikání či jiná aktivně výdělečná činnost na otázku 2. Je zdrojem Vašeho bohatství podnikání či jde o náhodně nabytý majetek?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jste OSVČ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 42. Jste ambiciózní?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Jste podnikatel/ka?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 53. Riskovali byste pro úspěch svou vlastní pověst?

2. Je zdrojem Vašeho bohatství podnikání či jde o náhodně nabytý majetek?

 • odpověď Podnikání či jiná aktivně výdělečná činnost:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jste OSVČ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Jste podnikatel/ka?

4. Jste podnikatel/ka?

 • odpověď Ne:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Jste OSVČ?

8. Znáte osobně někoho slavného*?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Jste schopni udělat pro slávu* ABSOLUTNĚ cokoliv?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám žádné nadání ani talent na otázku 36. Máte nějaké vyjímečné nadání? Talent?

9. Jste schopni udělat pro slávu* ABSOLUTNĚ cokoliv?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Znáte osobně někoho slavného*?

27. Sportujete?

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Jste v dobré fyzické kondici?
 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Obdivujete sportovce a toužíte po dokonalé fyzické kondici?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 29. Obdivujete sportovce a toužíte po dokonalé fyzické kondici?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám žádné nadání ani talent na otázku 36. Máte nějaké vyjímečné nadání? Talent?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Jste vyjímečně inteligentní

31. Nemáte žádné zdravotní problémy?

 • odpověď Nemám:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportovní sláva. Za tímto druhem slávy se skrývá mnoho úsilí a tvrdé dřiny, ale s námi bude výsledek stát za to - (pro další informace a konec dotazníku zaškrtněte) na otázku 67. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Sportovní
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Jste v dobré fyzické kondici?

34. Jste vyjímečně inteligentní

 • odpověď Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám žádné nadání ani talent na otázku 36. Máte nějaké vyjímečné nadání? Talent?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nemyslím si to, nevím o ničem na otázku 44. Je na Vás či Vašem životním stylu něco zajímavého?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 45. Jste ochotni vyvolávat skandály?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 46. Preferovali byste serióznější práci?

36. Máte nějaké vyjímečné nadání? Talent?

 • odpověď Nemám žádné nadání ani talent:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nemyslím si to, nevím o ničem na otázku 44. Je na Vás či Vašem životním stylu něco zajímavého?
 • odpověď Výtvarný, pohybový, hudební, jazykový talent (či jakékoliv jiné umělecké nadání):
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 37. Trénujete / rozvíjíte svůj talent?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká sláva, sláva na základě Vašeho talentu či dovedností. Tento typ slávy je velmi široký, pravděpodobně bude následovat další dotazník pro specifikaci vašeho talentu. Nicméně s tímto druhem slávy se dá nejlépe naložit - (pro další informace a konec) na otázku 65. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Umělecká

37. Trénujete / rozvíjíte svůj talent?

 • odpověď Ano:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělecká sláva, sláva na základě Vašeho talentu či dovedností. Tento typ slávy je velmi široký, pravděpodobně bude následovat další dotazník pro specifikaci vašeho talentu. Nicméně s tímto druhem slávy se dá nejlépe naložit - (pro další informace a konec) na otázku 65. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Umělecká

42. Jste ambiciózní?

 • odpověď Ano:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 53. Riskovali byste pro úspěch svou vlastní pověst?

44. Je na Vás či Vašem životním stylu něco zajímavého?

 • odpověď Ne, nemyslím si to, nevím o ničem:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 45. Jste ochotni vyvolávat skandály?

45. Jste ochotni vyvolávat skandály?

 • odpověď Ne:
  • 9.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nemyslím si to, nevím o ničem na otázku 44. Je na Vás či Vašem životním stylu něco zajímavého?

50. Zapojuje te se aktivně do veřejného dění?

 • odpověď Ne:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 46. Preferovali byste serióznější práci?

59. Umíte být přesvědčivý?

 • odpověď Ano:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Politická či také ideologistická - (Zaškretněte pro ukončení dotazníku) na otázku 61. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Politická
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 55. Zajímáte se o politické dění ve vašem okolí/zemi?

60. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Business

 • odpověď Byznys či profesní sláva - popularita na základě Vaší profese (zaškretněte pro pokračování a ukončení dotazníku):
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 50. Zapojuje te se aktivně do veřejného dění?

65. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Umělecká

 • odpověď Umělecká sláva, sláva na základě Vašeho talentu či dovedností. Tento typ slávy je velmi široký, pravděpodobně bude následovat další dotazník pro specifikaci vašeho talentu. Nicméně s tímto druhem slávy se dá nejlépe naložit - (pro další informace a konec):
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 37. Trénujete / rozvíjíte svůj talent?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete se za materiálně bohatého člověka?

2. Je zdrojem Vašeho bohatství podnikání či jde o náhodně nabytý majetek?

3. Jste spřízněni s nějakým šlechtickým rodem?

4. Jste podnikatel/ka?

5. Jste příbuzní s jinou "celebritou"?

6. Jste OSVČ?

8. Znáte osobně někoho slavného*?

9. Jste schopni udělat pro slávu* ABSOLUTNĚ cokoliv?

18. A jste s touto osobou (osobami) v blízkém přátelském vztahu?

20. Chtěli byste přesto využít svých konexí nebo si svůj úspěch/slávu* tvrdě odpracovat?

27. Sportujete?

28. Jste v dobré fyzické kondici?

29. Obdivujete sportovce a toužíte po dokonalé fyzické kondici?

30. Jste ochotni pro svůj úspěch tvrdě pracovat?

31. Nemáte žádné zdravotní problémy?

34. Jste vyjímečně inteligentní

36. Máte nějaké vyjímečné nadání? Talent?

37. Trénujete / rozvíjíte svůj talent?

42. Jste ambiciózní?

44. Je na Vás či Vašem životním stylu něco zajímavého?

45. Jste ochotni vyvolávat skandály?

46. Preferovali byste serióznější práci?

50. Zapojuje te se aktivně do veřejného dění?

53. Riskovali byste pro úspěch svou vlastní pověst?

55. Zajímáte se o politické dění ve vašem okolí/zemi?

59. Umíte být přesvědčivý?

60. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Business

61. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Politická

62. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Mediální

65. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Umělecká

67. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Sportovní

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete se za materiálně bohatého člověka?

2. Je zdrojem Vašeho bohatství podnikání či jde o náhodně nabytý majetek?

3. Jste spřízněni s nějakým šlechtickým rodem?

4. Jste podnikatel/ka?

5. Jste příbuzní s jinou "celebritou"?

6. Jste OSVČ?

8. Znáte osobně někoho slavného*?

9. Jste schopni udělat pro slávu* ABSOLUTNĚ cokoliv?

18. A jste s touto osobou (osobami) v blízkém přátelském vztahu?

20. Chtěli byste přesto využít svých konexí nebo si svůj úspěch/slávu* tvrdě odpracovat?

27. Sportujete?

28. Jste v dobré fyzické kondici?

29. Obdivujete sportovce a toužíte po dokonalé fyzické kondici?

30. Jste ochotni pro svůj úspěch tvrdě pracovat?

31. Nemáte žádné zdravotní problémy?

34. Jste vyjímečně inteligentní

36. Máte nějaké vyjímečné nadání? Talent?

37. Trénujete / rozvíjíte svůj talent?

42. Jste ambiciózní?

44. Je na Vás či Vašem životním stylu něco zajímavého?

45. Jste ochotni vyvolávat skandály?

46. Preferovali byste serióznější práci?

50. Zapojuje te se aktivně do veřejného dění?

53. Riskovali byste pro úspěch svou vlastní pověst?

55. Zajímáte se o politické dění ve vašem okolí/zemi?

59. Umíte být přesvědčivý?

60. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Business

61. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Politická

62. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Mediální

65. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Umělecká

67. VÁŠ VÝSLEDEK - DRUH SLÁVY: Sportovní

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Oudesová, B.Test: Jaký typ slávy se pro Vás hodí? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://test-jaky-typ-slavy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.