Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Test otcovství

Test otcovství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Němec
Šetření:24. 06. 2011 - 02. 07. 2011
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):5 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odhaduje se, že kolem 10% otců vychovává bez svého vědomí dítě, jehož biologickým otcem je někdo jiný. Tento rychlý dotazník zkoumá společenskou přijatelnost provádění DNA testů paternity (otcovství).

Odpovědi respondentů

1. Je podle vás rozumné, aby si novopečený otec nechal provést test otcovství, byť nikdy neměl důvod podezřívat svou partnerku z nevěry, jestliže samotná cena takového testu by byla zanedbatelná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4358,11 %58,11 %  
ano3141,89 %41,89 %  

Graf

2. Souhlasil(a) byste se zavedením testu otcovství jako povinnosti před zápisem muže jako otce do rodného listu dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4662,16 %62,16 %  
ano2837,84 %37,84 %  

Graf

3. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 5, Ženaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5371,62 %71,62 %  
Muž2128,38 %28,38 %  

Graf

4. Brala byste jako urážku, kdyby si Váš partner nechal udělat test DNA, zda je otcem Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2954,72 %39,19 %  
nevím1528,3 %20,27 %  
ne916,98 %12,16 %  

Graf

5. Pokud by se přímo Vám narodilo dítě, nechal byste si udělat test otcovství, byť byste neměl žádný důvod partnerku podezřívat z nevěry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. Musel bych mít alespoň podezření na nevěru, pak Ano838,1 %10,81 %  
Ano733,33 %9,46 %  
Ne314,29 %4,05 %  
Ne. Musel bych mít důkaz nevěry ve vztahu, pak Ano314,29 %4,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je podle vás rozumné, aby si novopečený otec nechal provést test otcovství, byť nikdy neměl důvod podezřívat svou partnerku z nevěry, jestliže samotná cena takového testu by byla zanedbatelná?

2. Souhlasil(a) byste se zavedením testu otcovství jako povinnosti před zápisem muže jako otce do rodného listu dítěte?

3. Jaké je vaše pohlaví?

4. Brala byste jako urážku, kdyby si Váš partner nechal udělat test DNA, zda je otcem Vašeho dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je podle vás rozumné, aby si novopečený otec nechal provést test otcovství, byť nikdy neměl důvod podezřívat svou partnerku z nevěry, jestliže samotná cena takového testu by byla zanedbatelná?

2. Souhlasil(a) byste se zavedením testu otcovství jako povinnosti před zápisem muže jako otce do rodného listu dítěte?

3. Jaké je vaše pohlaví?

4. Brala byste jako urážku, kdyby si Váš partner nechal udělat test DNA, zda je otcem Vašeho dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Němec, P.Test otcovství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://test-otcovstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.